рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Будівництва

Будівництва - раздел Строительство, Організація та планування будівництва доріг. Курсова робота   Будівництво Автомобільної Дороги Починаються Зі Зведення Земл...

 

Будівництво автомобільної дороги починаються зі зведення земляного полотна або влаштування виїмки в залежності від проекту.

Визначення об’ємів лінійних та зосереджених земляних робіт за формулами:

(2.1)

де: Vн(в) – обсяг земляних робіт у насипу чи виїмці, м3,

Вн(в) – ширина насипу чи виїмки земляного полотна зверху, м,

hсер – середня висота насипу чи глибина виїмки, м,

m – закладення крутизни укосів насипу чи виїмки,

В' – ширина основи насипу чи виїмки, м,

hр – товщина рослинного шару грунту, hр = 0.25 м,

Вд.о. – ширина дорожнього одягу, м,

hд.о. – товщина конструкції дорожнього одягу, м,

L1 – довжина ділянки дороги, де виконуються лінiйнi земляні роботи, м,

Кv – коефіцієнт ущільнення грунту.

В' – ширина основи насипу чи виїмки, м.

 

Виконуємо розрахунок об’ємів лінійних та зосереджених земляних робіт за формулами 3.1 по ділянка дороги

В'в(0-2) = 28,5 + 2(2· 1,8 · 1,5 + 0,5) = 40,3 м

В'н(4-6) = 28,5 + 2· 1,3 · 4 = 38,9 м

В'в(6-8) = 28,5 + 2(2· 1,4 · 1,5 + 0,5) = 37,9 м

В'н(8-10) = 28,5 + 2· 1,8 · 4 = 42,9 м

В'н(10-12) = 28,5 + 2· 1,6 · 4 = 41,3 м

В'в(12-14) = 28,5 + 2(2· 0,7 · 1,5 + 0,5) = 33,7 м

 

0 –2 VВ = [28,5 ·1,8 + 1,82·1,5 – 40,3 · 0,25 + 18,5·0,77]·2000 = 120660 м3
2–4 VВ = 140000 м3
4–6 VН = [28,5 · 1,3 + 1,32·4 + 38,9 ·0,25 – 18,5·0,77]·2000·1,1 = 86438 м3
6–8 VВ = [28,5 ·1,4 + 1,42·1,5 – 37,9 · 0,25 + 18,5·0,77]·2000 = 95220 м3
8–10 VН = [28,5 · 1,8 + 1,82·4 + 42,9 ·0,25 – 18,5·0,77]·2000·1,1 = 133628 м3
10–12 VН = [28,5 · 1,6 + 1,62·4 + 41,3 ·0,25 – 18,5·0,77]·2000·1,1 = 114224 м3
12-14 VВ = [28,5 ·0,7 + 0,72·1,5 – 33,7 · 0,25 + 18,5·0,77]·2000 = 53010м3

 

 

Об’єми земляних робіт зводимо в таблицю 3.1, та визначаємо оплачуваний об’єм земляних робіт.

 

 

Таблиця 2.1 – Відомості балансу земляних робіт

Номер ділянки Км + Довжина ділянки, м Робочий об’єм робіт, м3 Баланс земляних мас, м3 Оплачу-вальний об’єм земляних робіт, м3
початок кінець Насип Виїмка З виїмки в насип З кар’є- ру в насип З виїмки в відвал
2,0 -    
2,0 4,0 -    
4,0 6,0 -    
6,0 8,0          
8,0 10,0 -  
10,0 12,0 -  
12,0 14,0 -        
Лінійні земляні роботи
Зосереджені земляні роботи
Всього

 

Оплачуваний об’єм земляних робіт складає: 594950 м3.

За схемою балансу земляних робіт (додаток В) та формулою 3.2 визначаємо середню відстань транспортування ґрунту при влаштуванні виїмок та насипів. Для цього ми визначаємо відстань транспортування ґрунту на окремих ділянках дороги, після чого розраховують середньозважену відстань транспортування ґрунту для зосереджених та лінійних земляних робіт окремо за формулою:

 

; (2.2)

 

де: lсер- відстань транспортування ґрунту на окремих ділянках дороги.

Vгр- об’єм ґрунту, який транспортують.

3,3 км

 

 

Таблиця 2.2 - Основні параметри дороги [5]

Показники Одиниці вимірювання Кількість
Категорія дороги   I
Кількість смуг руху Шт.
Ширина смуги руху м 3,75
Ширина проїзної частини м 18,5
Ширина узбіччя м 3,75
В тому числі: Ширина зупиночної смуги м 3,0
Ширина укріпленої смугу узбіччя м 0,75
Мінімальна ширина земляного полотна м 28,5

 Рис. 2.2 – Схема до розрахунку обсягів робіт по будівництву дорожнього одягу.


Обсяг робіт з улаштування шарів дорожнього одягу розраховуємо згідно з такими формулами:

(2.3)

 

де: Fш – площа шару в конструкції дорожнього одягу, м2,

L – довжина ділянки дороги, м,

В – ширина шару в конструкції дорожнього одягу, м.

 

(2.4)

(2.5)

 

де: h – товщина шару, м,

Ку – коефіцієнт ущільнення,

r – середня щільність сухого матеріалу в ущільненому стані, т/м3,

Кв – коефіцієнт втрат, Кв = 1,03...1,05.

Значення коефіцієнтів беремо з [12].

 

Площа покриття .

Площа верхнього шару основи з щебеню, просоченого бітумом

.

Площа нижнього шару основи з щебеню з заклинкою

Площа додаткового шару основи з ПГС

.

 

Об’єми шарів дорожнього одягу

Шар ПГС:

Шар щебеню з заклинкою:

Шар з щебеню, просоченого бітумом:

Шар крупнозернистого асфальтобетону:

Шар дрібнозернистого асфальтобетону:

 

Таблиця 3.2. - Відомість обсягів робіт

Найменування робіт Од. вим. Кількість робіт
на 1 км дороги на весь об’єкт
Зосереджені земляні роботи м3
Лінійні земляні роботи м3
ПГС м3
Щебінь з заклинкою м3
Щебінь просоченням м3
Крупнозернистий асфальтобетон т
Дрібнозернистий асфальтобетон т

 

3 Обгрунтування змінного темпу будівництва земляного полотна та дорожнього одягу

 

Змінний темп необхідно визначити виходячи із директивних строків будівництва, обсягу робіт, призначеної ведучої машини та природно - кліматичних умов.

Директивний строк будівництва встановлюється завданням.

Кількість робочих змін для виконання робіт з будівництва земляного полотна та шарів дорожнього одягу розраховують згідно з формулою:

 

Тзм = (Тк – (Тв + То + Трем + Торг + Тр)·Кзм, змін (3.1)

 

де Тк – кількість календарних днів, протягом яких виконують відповідний вид робіт залежно від групи робіт, дні;

Тв – кількість вихідних та святкових днів за період Тк, дні;

То – кількість днів з опадами більш 5 мм, або хуртовинами;

Трем – кількість днів на ремонт і профілактику машин, 0,04·Тк;

Торг – простої з організаційних обставин, 0,045·Тк;

Тр – період розгортання спеціалізованого потоку, приймаємо 2 дні;

Кзм – коефіцієнт змінності.

 

Для зв'язних ґрунтів дати початку Zн і кінця Zк весняного й осіннього бездоріжжя (Zн; Zк) обчислюємо по формулах:

 

де : Т0 - дати переходу температури повітря через 0˚C навесні і восени;

α - кліматичний коефіцієнт, що характеризує швидкість відтавання

ґрунту, див/доба, додаток 2 [3];

hпр – середньо багаторічна максимальна глибина промерзання, [2].

Початок осіннього бездоріжжя співпадає з датою середньомісячної температури + 5ºС (=28.10), а закінчення - з датою температури повітря 0ºС (= 21.11).

Тривалість в днях весняного і осіннього бездоріжжя

(2.4)

21 день.

23 дні.

I група (не нижче 0ºС) Тк = 28.10 - 10.04 = 201 день.

II група (не нижче +5ºС весною і +10ºС восени) Тк = 2.10 - 10.04 =175 днів.

III група ( не нижче +10ºС) Тк = 2.10 – 25.04 = 157 днів.

Результати визначення змінних темпів будівництва записуємо в таблицю 4.1.

 

Змінний темп виконання зосереджених земляних робіт визначаємо змінним обсягом Vзм3 за зміну), темп лінійних земляних робіт характеризується змінним темпом Lзм (п. м за зміну) та змінним обсягом Vзм3 за зміну).

Будівництво шарів дорожнього одягу характеризується змінним темпом Lзм i змінним обсягом Vзм2 за зміну)

Змінний темп будівництва за видами робіт визначається залежностями:

 

(4.2; 4.3)

 

де: Vзм, Lзм – змінний обсяг і темп відповідно до земляних робіт і шарів дорожнього одягу (м3/зм, м2/зм, п м/зм),

Vзаг – загальний обсяг зосереджених, лінійних земляних робіт або робіт з будівництва шарів дорожнього одягу (м3, м2, т),

Vзаг – довжина ділянки, де виконуються лінійні земляні роботи або загальна довжина ділянки автомобільної дороги, м

Тзм – кількість робочих змін.

 


Таблиця 3.1 – Визначення змінних темпів будівництва

  Найменування робіт Терміни   Тк         Неробочі дні   Кзм     Тзм   Змінні темпи
Можливі Прийняті   Тв   То   Трем   Торг   Тр Vзм, м3/зм Fзм, м2/зм L зм, м/зм
Поча- ток закінчення Поча- ток Закінчен-ня
1 рік
Зосереджені земляні 2.01 10.04 21.11 19.03 28.10 31.12 10.04 28.10 1,76 -  
Лінійні земляні 11.04 28.10 10.04 28.10 1,76 -
2 рік
ПГС 10.04 28.10 15.05 20.09 17,5 2,0
Щебінь заклинкою 10.04 28.10 20.05 25.09 17,5 2,0 -
Щебінь просоченням бітумом 25.04 2.10 25.05 30.09 17,5 2,0  
Крупнозернистий а/б 10.04 2.10 26.05 1.10 17,5 2,0 -
Дрібнозернистий а/б 10.04 2.10 27.05 2.10 17,5 2,0 -
                                 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Організація та планування будівництва доріг. Курсова робота

Харківський національний автомобільно дорожній університет.. Кафедра будівництва та експлуатації автомобільних доріг..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Будівництва

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Організація будівництва автомобільної дороги
      Виконав: ст. гр. Д-44 Жеглачов К.В.   Перевірила: доц. Арінушкіна Н.С.   Харків

Аналіз природно-кліматичних, грунтових і гідрологічних умов района будівництва ділянки дороги
Житомирська область розташована в північній частині України. Площа 29,9 тис.км2 поділяється на 22 райони. Має 8 міст і 37 селища міського типу. Центр – місто Житомир. За геолого

Загонів
  Вибір ведучих i комплектуючих машин слід виконувати залежно від рельєфу місцевості, типу ґрунту, довжини його переміщення, строків і типів виконання робіт. Вибір складу МДЗ

Склад МДЗ для будівництва шарів дорожнього одягу
Найменування робіт Наймену-вання машин Змінний обсяг, м2, Джерело обґрунтування Прийнята кільк

Продовження таблиці 4.2.
Влашту

Підприємств
  Виробнича база становить комплекс підприємств різного призначення. Звичайно ці підприємства підрозділяють на виробничі підприємства, які безпосередньо беруть участь у будівельному п

Організація матеріально-технічного забезпечення дорожньо-будівельних робіт
  Розраховуємо потребу в основних матеріалах для влаштування основи та покриття дороги І категорії з проїзною частиною 18,5 м. Довжина дороги – 14 км. Таким чином визначаємо

Організація роботи автомобільного транспорту
  Мета транспортних робіт – своєчасна доставка на об'єкт матеріалів і виробів. Середню відстань перевезення матеріалів, напівфабрикатів виробів визначаємо згідно зі схемою (р

Та графіків потреби робочих і автомобільного транспорту
На основі календарного плану виробництва робіт будуємо лінійний календарний графік організації будівництва ділянки дороги. На цьому графіку показано наступні данні: 1) строки вико

Визначення кошторисної вартості будівництва
    Структуру кошторисної вартості складають: прямі накладні витрати, планові накопичення, інші роботи та затрати на утримання управління та проектно-вишукувальні роботи

Перелік посилань
  1.Большая советская энциклопедия: в 30 т [гл. редактор А.М. Прохоров] – М.: «Советская энциклопедия», 1975- , - Т. 5. – 1975. – 639 с. 2. Альбом типових конструкцій дорожні

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги