рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Профілю допоміжної балки

Профілю допоміжної балки - раздел Архитектура, До виконання розрахунково-графічної роботи з курсу „Технічна реконструкція будівель” 3.1.1.Розміри Поперечного Перерізу Головної Балки Прийняти З...

3.1.1.Розміри поперечного перерізу головної балки прийняти за завданням у Додатку 1 – ширину полиці, товщину полиці і стінки за рисунком, а висоту балки і її проліт за таблицею.

У розрахунковому прикладі приймаємо: проліт головної балки 16 м, її висота Н = 1,14 м; проліт допоміжних балок 6 м, їхній крок а = 2 м.

у
Матеріали балок – сталь класу С245 (ВСт 3 пс 6) з розрахунковим опором за табл. 51* СНіП [ ] 240 МПа і коефіцієнтом умов роботи 1,1 з табл. 6* [3]

 
 

 


Рис. 2 – Поперечний переріз головної балки

3.1.2.Підрахунок геометричних характеристик заданого поперечного перерізу головної балки.

Момент інерції перерізу:

см4.

Момент опору перерізу:

см3.

3.1.3.Несуча здатність головної балки:

- перерізу за максимальним згинальним моментом

кН×см = 2502,5 кН×м;

- за погонним навантаженням на головну балку при її прольоті м

кН/м;

- за навантаженням на перекриття при кроці головних балок 6 м

кН/м2.

3.1.4.Підбір профілю допоміжної балки за максимально допустимим навантаженням

Максимальний згинальний момент при прольоті й кроці допоміжних балок – 6 м і а = 2 м.

кН×м = 11727 кН×см.

Потрібний момент опору

см3.

Приймаємо за сортаментом (табл. 1 Додатку 2) прокатний двутавр № 30 з геометричними характеристиками см3, см4.

3.1.5.Виконуємо перевірку жорсткості прийнятої допоміжної балки при характеристичному навантаженні:

кН/м2,

де усереднений коефіцієнт приведення розрахункового навантаження до характеристичного.

кН×м;

.

Жорсткість допоміжної балки достатня.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До виконання розрахунково-графічної роботи з курсу „Технічна реконструкція будівель”

Харківська національна академія міського господарства.. методичні вказівки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Профілю допоміжної балки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Зміст і обсяг розрахунково-графічної роботи
  У розрахунково-графічній роботі студенти виконують проектування підсилення балок перекриття робочого майданчику цеху в зв’язку зі збільшенням навантаження на майданчик на 75% (внасл

Підсилення допоміжної балки двома швелерами
  3.2.1.Навантаження на 1 м2 перекриття до реконструкції:

Підсилення головної балки листами
   

Список літератури
1. ДБН В.1.2-2.2006. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. – К.: Минстрой Украины, 2006. 2. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия (Дополнения. Разд. 10. Прогибы и перемещения). –

Переріз головної балки
   

Підп. до друку 15.06.07 Формат 60х84 1/16. Папір офісний
Друк на ризографі. Умов.-друк. арк. 1,2 Тираж 75 прим. Замовлення № Харківська національна академія міського господарства 61002, м. Харків, вул. Револю

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги