рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Підсилення допоміжної балки двома швелерами

Підсилення допоміжної балки двома швелерами - раздел Архитектура, До виконання розрахунково-графічної роботи з курсу „Технічна реконструкція будівель”   3.2.1.Навантаження На 1 М2 Перекр...

 

3.2.1.Навантаження на 1 м2 перекриття до реконструкції:

кН/м2; кН/м2.

Після реконструкції навантаження зросли на 75%:

кН/м2; кН/м2.

Зусилля від навантаження після реконструкції:

кН×м,

кН×м,

кН.

 

 

3.2.2.Потрібний момент опору допоміжної балки:

см3.

Те ж для елементів підсилення:

см3.

I № 30
3.2.3.Приймаємо підсилення з двох швелерів, які приварюються до балки симетрично від осі х-х (дивись рис. 3)

 
 

 

 


Рис. 3

 

Для якісного приварювання швелерів проміжки між ними і полицями двотаврів беруть не менше звису полиці двотаврів.

Швелери підсилення № 20

см3, см4.

Перевірку міцності підсиленої балки використовують за критерієм крайової текучості (норма граничних пластичних деформацій ) з коефіцієнтом (п. 4.8, 4.22 і 4.23 [4]).

Сумарний момент опору перерізу:

см3.

Нормальні напруження:

кН/см2 кН/см2.

Дотичні напруження:

кН/см2 кН/см2.

Перевірка жорсткості підсиленої балки

см4;

.

Міцність і жорсткість підсиленої балки достатні.

3.2.4. Встановимо прив’язку елементів підсилення до опори. Цю відстань розрахуємо з умови рівності несучої здатності балки за моментом моменту від зовнішнього навантаження після реконструкції Мх

 
 

 


Рис. 4

 

де кН/м.

кН×см = 124,61 кН×м.

Відстані від лівої опори балки до підсилення

.

х1 = 1,12 м; х2 = 4,88 м; х1 + х2 = l.

Приймаємо прив’язку підсилення від опори

м,

де 0,2 м – конструктивний розмір, що забезпечує повне включення підсилення до роботи.

Довжина елементу підсилення становить

м.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До виконання розрахунково-графічної роботи з курсу „Технічна реконструкція будівель”

Харківська національна академія міського господарства.. методичні вказівки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Підсилення допоміжної балки двома швелерами

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Зміст і обсяг розрахунково-графічної роботи
  У розрахунково-графічній роботі студенти виконують проектування підсилення балок перекриття робочого майданчику цеху в зв’язку зі збільшенням навантаження на майданчик на 75% (внасл

Профілю допоміжної балки
3.1.1.Розміри поперечного перерізу головної балки прийняти за завданням у Додатку 1 – ширину полиці, товщину полиці і стінки за рисунком, а висоту балки і її проліт за таблицею.

Підсилення головної балки листами
   

Список літератури
1. ДБН В.1.2-2.2006. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. – К.: Минстрой Украины, 2006. 2. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия (Дополнения. Разд. 10. Прогибы и перемещения). –

Переріз головної балки
   

Підп. до друку 15.06.07 Формат 60х84 1/16. Папір офісний
Друк на ризографі. Умов.-друк. арк. 1,2 Тираж 75 прим. Замовлення № Харківська національна академія міського господарства 61002, м. Харків, вул. Револю

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги