рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Підприємство і його продукція

Підприємство і його продукція - раздел Торговля, Зміст Резюме.. 2 1. Підприємство І Його Продукція. 4 ...

ЗМІСТ

РЕЗЮМЕ.. 2

1. Підприємство і його продукція. 4

2. Інвестищйний задум.. 5

2.1. Організація виробництва і стратегія збуту. 5

2.2. Джерела, об'єкти і напрямки інвестицій. 8

3. Аналіз рештку збуту. 10

3.1. Сегментація ринку збуту продукції і послуг. Вибір цільових сегментів 10

3.2. Конкурентний аналіз, позиціонування товарів і послуг на цільових сегментах ринку збуту. 13

3.3. Прогноз цін і обсягів продажів продукції і послуг 16

4. Ринок ресурсів і устаткування. 18

5. План виробництва. 20

5.1. Операційний план підготовки й організації виробництва. 20

6. Розрахунок собівартості, прибутку і рентабельності діяльності 23

6.1. Розрахунок щомісячних витрат виробництва. 23

6.2. Розрахунок собівартості виробництва. 31

6.3. Розрахунок прибутку і рентабельності 32

7. Маркетинг-план. 34


РЕЗЮМЕ

 

Ініціатор інвестиційного проекту - виробничо-комерційна фірма ТОВ "Каретный двор" Адреса, м. Ростов-на-Дону.

Цілі бізнес-плану:

· обґрунтувати прибутковість і рентабельність інвестиційного проекту виготовлення і реалізації автопричепів, мікроавтомобілів і продажів послуг антикорозійного покриття корпусних елементів автомобілів клієнтів;

· довести можливість зворотності кредитних коштів на заданих умовах і у фіксований термін кредитування.

Вид діяльності - пріоритетний, у рамках регіональних програм підтримки підприємців малого і середнього бізнесу, селянських і фермерських господарств Ростовської області.

Продукція:

1) автопричепи 3-х модифікацій вантажопідйомністю 265-348 кг, одно - і двохосьові, роздрібна ціна 4,0-5,5 млн. руб.; планований річний обсяг випуску близько 600 одиниць;

2) мікроавтомобілі 2-х модифікацій вантажопідйомністю 250-600 кг, потужність двигуна 13-30 л. с, роздрібна ціна 11,0-18,0 млн. руб.; планований обсяг випуску на рік - 96 одиниць;

3) послуги антикорозійної обробки кузовних елементів автомобілів за технологією RUST-STOP (Canada); вартість обробки одного автомобіля - 0,9 млн. руб.; планований річний обсяг робіт - 3600 одиниць.

Планований обсяг обороту на рік за всіма видами діяльності - близько 7.380 млн. руб. /рік. при повному завантаженні виробничих потужностей.

Очікуваний чистий прибуток на рік від усіх видів діяльності - 2,900,0 млн. руб. при повному освоєнні виробничих потужностей.

Ринок збуту - регіональний, частково - Росія, Казахстан, Україна, Білорусія.

Конкурентноздатність фірми забезпечується низькими внутрівиробничими витратами внаслідок забезпечення наскрізного технологічного процесу, а також ексклюзивною якістю готової продукції.

Загальна сума проекту - 1.605,35 млн. руб., з них: власні кошти - 610,35 млн. руб., позикові - 995,0 млн. руб. Умови кредитування - 20% річних на 1,2 роки.

Термін окупності повної суми інвестицій - 1,5 року.

 


Підприємство і його продукція

Підприємство - виробничо-комерційна фірма "Каретный Двор" - товариство з обмеженою відповідальністю, утворено приватними особами 28 серпня… На момент починання реалізації інвестиційного проекту (серпень 1997 р)… · модель ПАГ-2Ф;

Нвестищйний задум

 

Організація виробництва і стратегія збуту

На основі відпрацьованих технологій виробництва автопричепів і мікроавтомобілів, використовуючи придбаний кваліфікаційний рівень основних… Цех – 180     Склад матеріалів

Джерела, об'єкти і напрямки інвестицій

Вартість інвестиційного проекту складається з залучених (кредитних) коштів, затрачуваних тільки на закупівлю основного устаткування (див. табл.2.1),… У таблиці 2.2. представлена структура фінансування інвестиційних об'єктів,… Позикові кошти в сумі 995,0 млн. руб. планується одержати в банку з умови 20% річних на термін 1-1,2 роки.

Аналіз рештку збуту

 

Сегментація ринку збуту продукції і послуг. Вибір цільових сегментів

Основна продукція фірми розрахована на споживання досить широкими масами населення, які виявляють підприємницький інтерес до вантажоперевезень… При прогнозуванні обсягів продажів і збутових цін продукції фірми (див.… Таблиця 2.2.

Конкурентний аналіз, позиціонування товарів і послуг на цільових сегментах ринку збуту

До сфери аналізу засобів задоволення потреб населення в малих вантажоперевезеннях (250-600 кг) попадають автопричепи для легкових автомобілів, важкі… Найближчими конкурентами фірми у виробництві і реалізації автопричепів,… 1. АТ ''Югавторемонт" (м. Ростов-на-Дону), обсяг виробництва – до 3.000 одиниць на рік;

Прогноз цін і обсягів продажів продукції і послуг

За результатами дослідження потенційних ринків збуту продукції і послуг фірми, а також обраних виробничої і комерційної стратегій підприємства… Відповідно до цінової стратегії фірми на продукцію і послуги, виробленої при… Таблиця 3.3.

Ринок ресурсів і устаткування

У передінвестиційний період фірма, володіючи парком універсального устаткування різного типу, у напівкустарних умовах уже відпрацювала технологію… Комплектуючі вузли - силові агрегати, мости, кермові системи,… Технологічне устаткування для переоснащення цехів планується, у межах даного проекту, закуповувати за рахунок…

План виробництва

 

Операційний план підготовки й організації виробництва

Відповідно до інвестиційного задуму, перші три календарних місяці передбачають реалізацію організаційно-технічних і фінансових заходів, спрямованих… Склад операцій підготовки виробництва, власне виробництва, збуту і реалізації… Договори-наміру з постачальниками устаткування і матеріальних ресурсів, а також з підрядними організаціями укладені. …

Розрахунок собівартості, прибутку і рентабельності діяльності

 

Розрахунок щомісячних витрат виробництва

 

Розрахунок матеріальних витрат

Таблиця 6.1. Вартість матеріальних витрат (основні, допоміжні матеріали і комплектуючі) …  

Розрахунки витрат на заробітну плату

Середньомісячна заробітна плата робочого - 950 тис. руб. Кількість робочих змін - 2. Коефіцієнт змінності - 1,5.

Витрати на енергію

>по цехах виробництва причепів і автомобілів -24,83 кВт/год. >по ділянці (цеху) антикорозійного покриття

Витрати на оренду приміщень і послуги зв'язку

Орендна плата виробничих приміщень (по факту) складає: 2,8-4,4 тис. руб. за 1 м. кв., міс. У розрахунку прийнята середня величина - 3,6 тис. руб /м.… Загальна площа орендованих приміщень: по цехах виробництва причепів і автомобілів - 180 м. кв.;

Витрати на рекламу

Витрати на усі види рекламних послуг:

по послугах ділянки (цеху) антикорозійного покриття на рік - 50,0 млн. руб.; на місяць - 4,17 млн. руб.;

по продукції цехів виробництва причепів і автомобілів на рік - 5 млн. руб.; на місяць - 0,42 млн. руб.

Витрати на рекламну на місяць усього: 4,59 млн. руб. /міс.

 

Транспортні (експлуатаційні) витрати

Транспортні витрати приймаються в обсязі 1% від суми обороту фірми на місяць у частиш діяльності по даному інвестиційному проекту: 7.382: 12x0,01 = 6,2 млн. руб. /міс.

 

Командировочні витрати

Витрати на відрядження на місяць приймаються в обсязі 1% від суми міcячного обороту фірми в частині діяльності по даному інвестиційному проекту:

7.382: 12x0,01 = 6,2 млн. руб. /міс.

 

Амортизація основних засобів

Вартість власних і орендованих приміщень балансова - 1.300,0 млн. руб. Вартість устаткування - 995,0 млн. руб. Норма амортизації - 5. Амортизаційні відрахування на місяць: 2.295х0,05: 12 = 9,56 млн руб. /міс.

 

Фінансові витрати

Обсяг кредитних коштів - 995,0 млн. руб.

Процентна ставка - 20% річних.

Фінансові витрати на місяць: 995,0*0,2: 12 = 16,58 млн. руб. /міс.

 

Нші витрати

Витрати на інші витрати приймаються в обсязі 1% від суми прямих витрат фірми на місяць у частині діяльності по даному інвестиційному проекту (див. нижче - калькуляцію собівартості) - 3,02 млн. руб. /міс.

 

Податки і платежі

а) ЦДВ, який сплачується до бюджету за виробництво і реалізацію продукції (послуг) на місяць: 7.382,0: 12x0,167 = 102,73 млн. руб. /міс; б) ЦЦВ, який сплачується постачальникам за постачання матеріалів і комплектуючих:

Розрахунок собівартості виробництва

Таблиця 6.3. Поточні витрати на місячну виробничу програму по статтях собівартості …  

Розрахунок прибутку і рентабельності

Розрахунок прибутку здійснюється виходячи із суми внутрівиробничих витрат за всіма видами діяльності в межах даного інвестиційного проекту,… Таблиця 6.4. Розрахунок прибутку і рентабельності Показники Сума (млн. руб„) 1 Виторг від реалізації …

Маркетинг-план

Виробничою і комерційною стратегією підприємства передбачена розбивка всього інвестиційного періоду (1,5 року) на шість етапів - по одному… Реалізація товарів і послуг фірми на освоєному ринку, вихід і закріплення на… Послідовність дій фірми з просування товарів на ринок підпорядкована схемі поквартального нарощування потужності…

– Конец работы –

Используемые теги: під, ємство, його, продукція0.071

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Підприємство і його продукція

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Сутність та організація Підприємницької діяльності. Економіка підприємництва. Особливості регулювання Підприємницької діяльності
Вступ.. Робоча програма дисципліни Короткий конспект лекцій..

Конспект лекцій з предмету економіка підприємств. Підприємство в сучасній системі господарювання
Політехнічний технікум.. конотопського інституту сумського державного університету..

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"
Методичні вказівки до виконання курсового проектуекономіка виробничо господарської діяльності підприємства..

Методологічні підходи до оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств 1. Послідовність та принципи оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств
План.. послідовність та принципи оцінювання конкурентоспроможності туристичних.. критерії та показники конкурентоспроможності туристичних підприємств..

Більш повному розумінню суті підприємництва сприятиме короткий нарис історії та теорії поняття "підприємництво&
Перші спроби систематичного теоретичного осмислення підприємництва почалися у xvii ст хоча співтовариства підприємців які складалися з.. сторична довідка вагомий внесок у..

Грошові кошти та організація розрахунків на підприємствах. Розрахунок планування прибутку. Розрахунок загального та чистого прибутку, їх розподіл і використання. Санація підприємства
Основними завданнями фінансової роботи являються - мобілізація фінансових ресурсів в розмірі, необхідному для забезпечення нормального процесу.. Призначення фінансового планування і прогнозування полягає в визначенні потреб.. Оперативна фінансова робота складається з комплексу заходів з мобілізації фінансових ресурсів, необхідних для..

Підприємство як суб’єкт господарювання в ринковій економіці
Мета вивчення теми ознайомлення з загальною характеристикою підприємства.. план..

Основи організації фінансів підприємств. Поняття фінансів підприємств, їх зміст, функції
Тема.. основи організації.. фінансів підприємств..

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Опорний конспект лекцій.. модуль.. організація зовнішньоекономічної діяльності..

0.056
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам