рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Досліджень та експертної роботи та його структура

Досліджень та експертної роботи та його структура - раздел Торговля, Основи експертизи товарів   Центральне Митне Управління Лабораторних Досліджень Т...

 

Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботистворене наказом ДМСУ від 04.02.2004 р. № 78 на базі Центральної митної лабораторії та експертних підрозділів регіональних митниць і є правонаступником Центральної митної лабораторії, яка була створена наказом ДМСУ від 18.03.1994 р. № 83-к [8].

Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботиє спеціалізованим митним органом з питань митного забезпечення і діє згідно з положеннями, зазначеними у ст. 548 Митного кодексу України [9].

Діяльність Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботирегламентується наказом ДМСУ від 29.03.2004 р. № 220 [10]. Згідно цього нормативно-правового акту Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи(ЦМУЛДЕР) є регіональною митницею з питань лабораторних досліджень та експертиз, входить до системи митних органів України й в установленому порядку здійснює митну справу.

ЦМУЛДЕР безпосередньо підпорядковується Голові Державної митної служби України. ЦМУЛДЕР очолює начальник, який призначається на посаду й звільняється з посади наказом Державної митної служби України.

До складу ЦМУЛДЕР входять підрозділи з експертного забезпечення митних органів, розташовані у містах Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі, Сімферополі, Харкові, Ужгороді та Сєверодонецьку (табл. 4.1) [11].

Схему розміщення служб з експертного забезпечення митних органів України наведено у додатку Г.

 

Таблиця 4.1 – Перелік зон діяльності експертних підрозділів

Центрального митного управління лабораторних

досліджень та експертної роботи

 

№ з/п Місце розташування експертних підрозділів Зона діяльності експертного підрозділу
1. м. Київ м. Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області
2. м. Дніпропетровськ Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області
3. м. Донецьк Донецька область
4. м. Львів Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська області
5. м. Сєверодонецьк Луганська область
6. м. Одеса Миколаївська, Одеська, Херсонська області
7. м. Сімферополь Автономна Республіка Крим, м. Севастополь
8. м. Харків Полтавська, Сумська, Харківська області
9. м. Ужгород Закарпатська область

 

Згідно з вимогами законодавства у 2007 році експертні підрозділи ЦМУЛДЕР пройшли атестацію у Державній метрологічній системі та отримали відповідне свідоцтво терміном на 5 років. Компетентність та якість роботи експертних підрозділів ЦМУЛДЕР підтверджена акредитацією на відповідність вимогам, встановленим ДСТУ ІSO 17025-2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» та сертифікацією згідно з ДСТУ ІSO 9001-2009 «Система управління якістю. Вимоги». В умовах глобалізації зовнішньої торгівлі у контексті норм і правил ГАТТ/СОТ та вимог ЄС Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи співпрацює з експертними підрозділами митних служб Канади, Польщі, Франції та Росії.

Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи складається з таких підрозділів (додаток Д):

— Київські експертні підрозділи;

— Ужгородська служба з експертного забезпечення митних органів;

— Харківська служба з експертного забезпечення митних органів;

— Одеська служба з експертного забезпечення митних органів;

— Львівська служба з експертного забезпечення митних органів;

— Луганський сектор з експертного забезпечення митних органів;

— Кримська служба з експертного забезпечення митних органів;

— Донецька служба з експертного забезпечення митних органів (рис.4.1);

— Дніпропетровська служба з експертного забезпечення митних органів.

Рис.4.1 – Структура Донецької служби з експертного забезпечення

митних органів

Згідно з чинним законодавством [9, 12] Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи та його службові особи при виконанні покладених на них завдань взаємодіють з окремими структурними підрозділами Державної митної служби України, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами, в порядку, встановленому законом (рис. 4.2).

 

 


Рис. 4.2 – Порядок взаємодії Центрального митного управління

лабораторних досліджень та експертної роботи

з іншими органами

Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи і митні лабораторії мають право на здійснення експертної діяльності в межах питань, віднесених до компетенції митної служби. Центральна митна лабораторія здійснює також науково-методичне керівництво митними лабораторіями.

Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи і митні лабораторії мають право проводити такі види експертиз і досліджень товарів та предметів за запитами митних органів України:

1. Криміналістичні:

= трасологічні;

= дактилоскопічні;

= холодної зброї;

= почеркознавчі;

= авторознавчі;

= документів;

= балістичні;

= комплексні – транспортних засобів і документів, що їх супроводжують.

2. Спеціальні:

= наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

= лікарських засобів і препаратів;

= харчових продуктів;

= спеціальних хімічних речовин;

= волокон і волокнистих матеріалів;

= волосся тварин;

= лакофарбових матеріалів і покриттів;

= нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів;

= скла та кераміки;

= металів, сплавів і виробів з них;

= полімерів і виробів з них;

= вибухових речовин; змісту документів; ґрунтознавчі й мінералознавчі; матеріалів і засобів звуко- і відеозапису; фото- і відеотехнічні; товарознавчі, у т. ч. автотоварознавчі.

3. Інженерно-технічні:

= машин, механізмів і їх складових;

= виробничого обладнання й устаткування;

= комп'ютерної техніки й засобів зв'язку;

= побутових приладів.

4. Експортний контроль.

Створення, реорганізація та ліквідація Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи, Положення про Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи та положення про митні лабораторії затверджуються наказами Держмитслужби України.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи експертизи товарів

Молоді та спорту України.. донецький національний університет економіки і торгівлі імені михайла туган барановського..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Досліджень та експертної роботи та його структура

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Осипенко Н. І.
О- Основи експертизи товарів в митній справі: навч. посіб. для студ. спец. 6.03051002 ден. та заоч. форм навчання / Н. І. Осипенко, Т. П. Писаренко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 200

Передмова
Становлення ринкових відносин, їх подальший розвиток та вдосконалення вимагають чіткого підходу до характеристик товару як основного об’єкту зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Тому проблема все

Експертизи товарів
Експертиза як вид професійної діяльності широко застосовується в різних сферах народного господарства. Відомості про практику проведення експертиз можна відшукати в часи глибокої давнини. Проте, ме

Мета і завдання експертизи товарів
  Метою проведення експертизи товарів є задоволення потреб та очікувань замовника шляхом надання йому достовірної інформації щодо досліджуваного об’єкту експертизи зг

В митній справі
Нормативно-правовими актами, що регламентують здійснення експертної діяльності в Україні, є: — Конституція України; — Кодекси України; — Закони України; — підзак

Засоби експертизи товарів в митній справі
  Всі засоби, що застосовуються під час експертизи товарів, за призначенням можна поділити на: — інформаційно-аналітичні (навчальна, наукова та довідкова література, технічні

Об’єкти експертизи товарів та їх характеристика
  Об’єкт експертизи – це матеріальний носій інформації про факти, які складають зміст дослідження щодо експертизи. Класифікацію об’єктів експертизи наведено

Суб’єкти експертизи товарів в митній справі
  Суб’єктами експертизи товарів в митній справі можуть бути: — юридичні особи (спеціалізовані митні органи з питань експертного забезпечення митної системи У

Методи експертизи товарів в митній справі
  Метод товарної експертизи– спосіб досягнення кінцевих результатів теоретичного дослідження або практичного здійснення експертизи товарів. Методи товарної е

Класифікація експертиз товарів
  Сучасна експертна діяльність передбачає здійснення експертиз у таких організаційних формах: — обов’язкова – що здійснюється за наявністю конфліктної

Цілях, та їх характеристика
  Митна експертиза товарів – це дослідження, що проводиться експертом (групою експертів) з метою вирішення завдань митної справи в умовах невизначеності або конфлікті

Лабораторних досліджень та експертної роботи
  Перелік основних завдань та функції Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи визначено наказом ДМСУ від 29.03.2004 р. № 220 [10]. Згідно

В митних цілях
Чинне законодавство передбачає проведення експертизи товарів в митній справі, якщо виникає потреба в спеціальних знаннях з різних галузей науки, техніки, мистецтвознавства тощо або у використанні с

Порядок взяття проб і зразків для експертизи товарів
Порядок взяття проб і зразків товарів, необхідних для проведення експертних досліджень в митній справі регламентує стаття 356 Митного кодексу України, згідно з якою: — взяття проб (зразків

Основні етапи проведення експертизи товарів
Експертиза товарів проводиться у три етапи: 1. Підготовчий 2. Основний 3. Заключний На підготовчому етапі експертизи одержують заявку на проведення експертизи, я

З експертизи товарів та вимоги, що до них висуваються
Згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів [9, 12], за результатами проведеного дослідження спеціаліст експертного підрозділу ЦМУЛДЕР готує висновок за чітко визначеною формою (додаток Ж)[3

В митній справі
  Результати експертизи оформлюються на підставі записів, зроблених експертом у робочому зошиті в процесі проведення експертизи. Висновок за результатами експертизи складаєть

Знаки догляду за одягом
  П Р А Н Н Я Можли

Юридичним і фізичним особам
1. Почеркознавчі та авторознавчі консультації: = почерків і підписів; = авторознавчі. 2. Технічне дослідження документів: = рек

ВИСНОВОК № 568
  Складено 30.09.2012 року 1. Замовник:Східна митниця. Запит № 68-89/247 від 25.09.2012 р. _____________________________________________________________

МАРКУВАЛЬНА етикетка
1. Найменування товару __________________________________________________________________________ 2. Кількість взятої проби (зразка) _____________________________________________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Нормативи
взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) № з/п Найменування товару й товарна група, позиція згідно з УКТ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги