рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ВИСНОВОК № 568

ВИСНОВОК № 568 - раздел Торговля, Основи експертизи товарів   Складено 30.09.2012 Року 1. Замовник:...

 

Складено 30.09.2012 року

1. Замовник:Східна митниця. Запит № 68-89/247 від 25.09.2012 р. _____________________________________________________________

2. Об’єкт(и) дослідження (експертизи) та реєстраційний(і) номер(и):нанополотно. Вхідний номер: № 45/24 від 26.09.2012 р.

3. Підприємство /громадянин:ТОВ «Інтерагроекспорт)

4. Виробник:Фірма Medіa-Tech (Польща)

5. Акт про взяття проб і зразків товарів:№ 79 від 26.09.2012 р.

6. Супровідні документи (копії):на 12 арк., у тому числі: ВМД №1000000000/0/1228 від 22.09.2012 р.; накладна CMR № б/н від 20.09.2012 р.; договір від 03.08.12 № 49/08; ПП № 1000000016.0.0033820 від 24.09.2012 р.

7. Обґрунтування та мета направлення запиту:ідентифікація волокнистого складу зразків з метою вивчення коду згідно з УКТ ЗЕД

8. Завдання для дослідження:провести ідентифікацію волокнистого складу зразків різними методами

9. Дослідження:

9.1. Опис проб (зразків) товарів:Зразки товару (1 робочій та 1 контрольний) знаходяться у полімерному пакеті під митним забезпеченням 126/198. До пакету прикріплено маркувальну етикетку, на якій зазначено найменування та артикул товару: нанополотно (Nano Cloth, МТ2612).

9.2. Методи дослідження:органолептичні, проба на горіння, мікроскопічні

9.3. Результати дослідження:

Зразок – нанотканина (Nano Cloth, МТ2612), за обробкою – гладкофарбована, злегка підворсована. Завдяки каландруванню на тканині утворено надписи Cleaner Nano Technology та рисунки дисплеїв комп'ютерів, дисків. Вид переплетення – крепове.

Згідно з [1] волокнистий склад нанотканини визначено візуальним і тактильним (на дотик) методами, у результаті чого отримано первинні дані про волокнистий склад: тканина містить поліефірні волокна. Пробою на горіння [2] також ідентифіковано поліефірні волокна. Волокна, досліджені під мікроскопом [1], – поліефірні.

10. Висновок:

За зовнішніми ознаками текстильних волокон органолептичним методом встановлено, що до волокнистого складу нанотканини входять поліефірні волокна. Пробою на горіння [2] витягнутих з тканини ниток встановлено, що вони при піднесенні до полум’я плавляться, нерозплавлена частка усаджується в напрямку від полум’я, в полум’ї горять повільно з плавленням, виділяють чорний димок з кіптем; нитки при винесенні з полум’я горять і самозатухають; залишок після горіння твердий і не роздавлюється пальцями. Це означає, що нанотканину виготовлено з поліефірних волокон. Під мікроскопом за характерними ознаками [2] ідентифіковані поліефірні волокна.

 

11. Список використаних джерел:

1. Исследования непродовольственных товаров. / И. М. Лифиц, Е. Д. Леженин, А. И. Меркулова и др. – М.: Экономика, 1988. – 342 с.

2. ДСТУ 4057-2001 «Матеріали текстильні. Метод ідентифікації волокон»

 

Результати досліджень зразка нанотканини відповідають інформації, заявленій у графі 31 ВМД №100000000/0/1228 від 22.05.2010 р.

 

Примітка. Результати досліджень є чинними для наданих проб (зразків) товарів

 

Експерт(и): ________________ Ю. І. Гришина_____

(підпис) (прізвище, ініціали)

Заст. директора

ЦМУЛДЕР: ________________ Н. Т. Сидорова_____

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

 

Додаток З

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи експертизи товарів

Молоді та спорту України.. донецький національний університет економіки і торгівлі імені михайла туган барановського..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ВИСНОВОК № 568

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Осипенко Н. І.
О- Основи експертизи товарів в митній справі: навч. посіб. для студ. спец. 6.03051002 ден. та заоч. форм навчання / Н. І. Осипенко, Т. П. Писаренко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 200

Передмова
Становлення ринкових відносин, їх подальший розвиток та вдосконалення вимагають чіткого підходу до характеристик товару як основного об’єкту зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Тому проблема все

Експертизи товарів
Експертиза як вид професійної діяльності широко застосовується в різних сферах народного господарства. Відомості про практику проведення експертиз можна відшукати в часи глибокої давнини. Проте, ме

Мета і завдання експертизи товарів
  Метою проведення експертизи товарів є задоволення потреб та очікувань замовника шляхом надання йому достовірної інформації щодо досліджуваного об’єкту експертизи зг

В митній справі
Нормативно-правовими актами, що регламентують здійснення експертної діяльності в Україні, є: — Конституція України; — Кодекси України; — Закони України; — підзак

Засоби експертизи товарів в митній справі
  Всі засоби, що застосовуються під час експертизи товарів, за призначенням можна поділити на: — інформаційно-аналітичні (навчальна, наукова та довідкова література, технічні

Об’єкти експертизи товарів та їх характеристика
  Об’єкт експертизи – це матеріальний носій інформації про факти, які складають зміст дослідження щодо експертизи. Класифікацію об’єктів експертизи наведено

Суб’єкти експертизи товарів в митній справі
  Суб’єктами експертизи товарів в митній справі можуть бути: — юридичні особи (спеціалізовані митні органи з питань експертного забезпечення митної системи У

Методи експертизи товарів в митній справі
  Метод товарної експертизи– спосіб досягнення кінцевих результатів теоретичного дослідження або практичного здійснення експертизи товарів. Методи товарної е

Класифікація експертиз товарів
  Сучасна експертна діяльність передбачає здійснення експертиз у таких організаційних формах: — обов’язкова – що здійснюється за наявністю конфліктної

Цілях, та їх характеристика
  Митна експертиза товарів – це дослідження, що проводиться експертом (групою експертів) з метою вирішення завдань митної справи в умовах невизначеності або конфлікті

Досліджень та експертної роботи та його структура
  Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботистворене наказом ДМСУ від 04.02.2004 р. № 78 на базі Центральної митної лабораторії та експе

Лабораторних досліджень та експертної роботи
  Перелік основних завдань та функції Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи визначено наказом ДМСУ від 29.03.2004 р. № 220 [10]. Згідно

В митних цілях
Чинне законодавство передбачає проведення експертизи товарів в митній справі, якщо виникає потреба в спеціальних знаннях з різних галузей науки, техніки, мистецтвознавства тощо або у використанні с

Порядок взяття проб і зразків для експертизи товарів
Порядок взяття проб і зразків товарів, необхідних для проведення експертних досліджень в митній справі регламентує стаття 356 Митного кодексу України, згідно з якою: — взяття проб (зразків

Основні етапи проведення експертизи товарів
Експертиза товарів проводиться у три етапи: 1. Підготовчий 2. Основний 3. Заключний На підготовчому етапі експертизи одержують заявку на проведення експертизи, я

З експертизи товарів та вимоги, що до них висуваються
Згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів [9, 12], за результатами проведеного дослідження спеціаліст експертного підрозділу ЦМУЛДЕР готує висновок за чітко визначеною формою (додаток Ж)[3

В митній справі
  Результати експертизи оформлюються на підставі записів, зроблених експертом у робочому зошиті в процесі проведення експертизи. Висновок за результатами експертизи складаєть

Знаки догляду за одягом
  П Р А Н Н Я Можли

Юридичним і фізичним особам
1. Почеркознавчі та авторознавчі консультації: = почерків і підписів; = авторознавчі. 2. Технічне дослідження документів: = рек

МАРКУВАЛЬНА етикетка
1. Найменування товару __________________________________________________________________________ 2. Кількість взятої проби (зразка) _____________________________________________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Нормативи
взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) № з/п Найменування товару й товарна група, позиція згідно з УКТ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги