рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Навчальна дисципліна Актуальні питання фізіотерапії, курортології та реабілітації

Навчальна дисципліна Актуальні питання фізіотерапії, курортології та реабілітації - раздел Туризм, Міністерство Охорони Здоров'я України Вінницький Національний Медичн...

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Вінницький національний медичний університет

ім. М.І. Пирогова

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
на методичній нараді кафедри
медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Завідувач кафедри
проф. Колісник П.Ф.

«____ »___________ 200__ р.

 

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна Актуальні питання фізіотерапії, курортології та реабілітації
Модуль №
Змістовий модуль №
Тема заняття №8 Вібро-, ультразвукова та баротерапія. Аерозоль та електроаерозольтерапія
Курс V
Факультет Медичний № 1

Вінниця – 2013

 

Методичні рекомендації для студентів для практичних занять по темі:

«Вібро-, ультразвукова та баротерапія. Аерозоль та електроаерозольтерапія».

 

Актуальність теми: Використання методів лікування з вібраційний впливом на тканинb приводить до значного поліпшення мікроциркуляції не залежно від причини і міри її порушення. У цей час об'єктивними методами доведене велике число лікувальних ефектів ультразвука, що пояснює широке поширення методу в лікувальній практиці. Фізіологічні особливості впливу ультразвука на різні фази розвитку патологічного процесу дозволяють в той же час індивідуально підбирати параметри і методики впливу, збільшуючи ефективність лікування. Все це робить вібро- і баротерапію, доступним і ефективним лікувальним методом різних захворювань

Аерозольтерапія один з відомих найстаріших лікувальних методів. У цей час аерозолі лікарських речовин застосовуються в комплексі лікувальних і профілактичних заходів захворювань органів дихання, ЛОР-органів і інших різних патологічних станів. Інгаляційний шлях введення лікарських препаратів є природним, фізіологічним, що не травмує тканини організму. Диспергування лікарського препарата приводить до підвищення його фармакологічної активності, збільшення загального об'єму лікарської зависі, в порівнянні з вихідним. Підвищення поверхні контакту лікарської речовини при проведенні аерозольтерапії прискорює всмоктуваність і надходження медикамента в кров. Більш виражену загальну і місцеву дію на організм надає електроаерозольтерапія одночасним впливом на тканини електричним зарядом і активними частками лікарської речовини. При цьому електричний заряд поліпшує осадження аерозолю в дихальних шляхах, запобігаючи злипанню і випаровуванню часток лікарської речовини. Для інгаляцій використовують аерозолі з рослин, мінеральні води, ферменти, антибактерійні і знеболюючі лікарські препарати.

Поєднання ультразвука і лікарської речовини потенцує лікувальну дію, значно розширює показання і поліпшує результати лікування в порівнянні з традиційною медикаментозною терапією. Все це робить ультразвук і фонофорез доступним і ефективним лікувальним методом різних захворювань.

Тривалість теми: 2 год..

Ознайомитися та мати уявлення обгрунтованно застосовувати ультразвук вібротерапію, баротерапію, аерозоль-та електроаерозольтерапія з урахуванням… Знати: Фізична характеристика ультразвуку, механізм терапевтичної дії.… Уміти:

Поради студенту.

5.1 Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття: № з/п Термін … 5.2.Теоретичні питання, необхідні для реалізації загальних і конкретних… 1. Визначення та фізична характеристика ультразвуку, вібротерапії, баротерапії ;

ЛІКУВАННЯ МЕХАНІЧНИМИ КОЛИВАННЯМИ

Щільні коливальні хвилі, які мають звуковий діапазон, широко застосовується в лікувальній практиці. Розпов­сюдження цих коливань завжди пов'язане з наявністю пере­даючого середовища. Механічні коливання частинок навко­лишнього середовища з частотою від 16 до 20000 Гц сприй­маються людським вухом, а при частоті коливання менше 16Гц, воно відноситься до нечутливих і коливання з частотою більше 20000 Гц, також не сприймається людським вухом і відноситься до ультразвуку.

Ультразвукова терапія

При цьому шар повітря товщиною всього 0,01 мм май­же повністю відбиває ультразвукові хвилі. З метою виклю­чення повітряних прошарків при… Ультразвук викликає механічну, фізико-хімічну дію, яка проявляється в… Механічна дія ультразвуку обумовлена перемінним акустичним тиском і пов'язана з ним високочастотними ко­ливаннями…

Фонофорез ліків

Фонофорез — фізико-фармакологічний метод комплекс­ного впливу на організм ультразвуку та ліків. При цьому впливі основну роль відіграє ультразвук. Ліки, накопичуючись в шкірі або слизовій оболонці, доповнюють та посилюють терапев­тичний ефект ультразвукового впливу. Після курсу фонофорезу післядія спостерігається протягом 2-3 місяців.

Приклади призначення та показання.

2. Фонофорез гідрокортизону на паравертебральні області шийного відділу хребта. Режим імпульсний (10 мс), методи­ка рухома, контакт прямий.…

Вібротерапія

Фізичні основи та механізм дії вібрації. Вібрація — це механічні коливання частинок середовища в діапазоні від 1 до 20000 Гц. Різні ділянки тіла… При вібраційному впливі дозування механічних коли­вань виконується з… При впливі на організм вібрації в ньому розгортається комплекс реакцій пристосування. Початковою ланкою в ме­ханізмі…

Приклади призначення та показання.

Підводна вібраційна терапія області (вказати частину тіла). Температура води 36"-37°С. Вплив проводити за ста­більною методикою з відстані 1-2 см від поверхні тіла. Інтен­сивність звукового тиску 4000-7000 бар. частота 100 Гц. Три­валість процедури 10-15 хвилин. Щоденно або через день. Курс лікування 10-15 процедур. Показання: остехондроз хреб­та, хронічний гастрит, бронхіальна астма, хронічне запален­ня яєчників.

 

БАРОТЕРАПІЯ

СЕГМЕНТАРНА БАРОТЕРАПІЯ

Апарати. Для проведення процедур використовують еластичні мішки-камери, з'єднані з повітропроводами апаратами ТОМА-902, Алодек, Lympha-mat, Press… · мінімальне - 21,3 кПа, · максимальна - 120 кПа.

Нгаляційна терапія

Аерозоль - двофазна система, яка складається з газового (повітряного) дисперсійного середовища і зважених у ній рідких або твердих частинок. У… За ступенем дисперсності виділяють п'ять груп аерозолів: високодисперсні (0,5-5,0 мкм);

Аерозоль - та электроаэрозоль-терапія

Аерозольтерапія - метод лікувально-профілактичного використання аерозолів лікарських речовин, а електроаерозольтерапія - відповідно лікарських электроаэрозолей.

Фізіологічна та лікувальна дія аерозолів

Всмоктуючись, аерозолі мають не тільки місцеве і рефлекторне дію через рецептори нюхового нерва, інтерорецептори слизової бронхів і бронхіол. Мають… Важлива роль у механізмі лікувальної дії аерозольтерапія належить поліпшенню… Електроаерозолі (порівняно з аерозолями) надають більш виражене місцеву і загальну дію, так як електричний заряд…

Правила прийому інгаляцій

• Інгаляції приймають не раніше ніж через 1,0-1,5 год після прийому їжі або фізичної напруги. • Після інгаляцій необхідний відпочинок протягом 10-15 хв, а в холодну пору… • При хворобах носа, приносових пазух вдих і видих слід робити через ніс, без напруги. При захворюваннях глотки,…

Показання та протипоказання до аерозольтерапії

Протипоказаннями є спонтанний пневмоторакс, гігантські каверни в легенях, поширена і бульозні форми емфіземи, бронхіальна астма з частими нападами,…

Галотерапія

Галотерапія - застосування з лікувальною метою аерозолю кухонної солі (хлориду натрію). Цей вид аерозолю відноситься до високодисперсним, оскільки більше 80% частинок мають розміри менше 5 мкм.

Фізіологічне і лікувальне дію галотерапії

Всі ці саногенетні процеси лежать в основі муколитического і протизапального ефектів галотерапії. На тлі її проведення у хворих зменшується задишка… Галотерапії також притаманна виражена імуносупресивна дія, що проявляється у…

Апаратура. Техніка і методика галотерапії

Індивідуальну галотерапию здійснюють за допомогою галоингаляторов ГИСА01 і апаратів для галотерапії АГТ01. Оптимальним є проведення процедури в… Галотерапию дозують по рахункової концентрації аерозолю, продуктивності…

Показання та протипоказання до галотерапії

Протипоказання: гострі запальні захворювання бронхів і легенів, тяжка бронхіальна астма з частими нападами, виражена емфізема легенів,…  

Аерофітотерапія

Біологічна активність ефірних олій (Т.ЗВ. Пономаренко та ін, 1998) Чинить дію М'ятна Лавандова Шавлієве … В результаті вдихання летких ароматичних речовин змінюється тонус підкоркових… У літній час аерофітотерапія може проводитися у природних умовах у паркових зонах, засаджених эфирномасляничными…

Завдання

2. Призначити та провести ультразвукову терапію хворому на рев­матоїдний артрит з переважним ураженням суглобів кистей ( акт. І ст.). Відповіді 1. Ультразвук (УЗТ-101), випромінювач №2, контактно, лабільно двома полями (паравертебрально справа і зліва від…

Задачі.

У хворого з підгострим первинним невритом лицьового нерва праворуч з порушенням функції мімічних м'язів в комплексному лікуванні призначена… 1. Яка серія фізіотерапевтичного апарата може бути використана для даного… А. Потік

Задачі.

Хворому І., 19 років, в підгострій стадії артриту правого колінного суглоба призначена баротерапія. 1. Яким апаратом необхідно скористатися при проведенні даної процедури А. Алодек 4А

А. Потужністю апарату

В. Тиском Г. Частотою струму Д. Формою струму

Тестовий контроль

Тест №1

А. Кісткова тканина Б. Шкіра В. Зв'язковий апарат

Задачі.

Задача 1

1. Виберіть правильне визначення аерозольтерапії: А.Лікувальне застосування аероінів повітряного середовища. Б.Метод кліматотерапії, заснований на впливі відкритого свіжого повітря.

Задача 2

1. Яка оптимальна концентрація розчину еуфіліна в цьому випадку? А. 0,05 % Б. 2 %

Тестовий контроль

А.Аерозоль. Б.Воздушная середа соляних копів і печер. В.Холодний атмосферне повітря.

Тривалість теми: 2 год..

Ознайомитися та мати уявлення обгрунтованно застосовувати ультразвук вібротерапію, баротерапію, аерозоль-та електроаерозольтерапія з урахуванням… Знати: Фізична характеристика ультразвуку, механізм терапевтичної дії.… Уміти:

Поради студенту.

5.1 Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття: № з/п Термін … 5.2.Теоретичні питання, необхідні для реалізації загальних і конкретних… 1. Визначення та фізична характеристика ультразвуку, вібротерапії, баротерапії ;

– Конец работы –

Используемые теги: Навчальна, дисципліна, Актуальні, Питання, фізіотерапії, курортології, реабілітації0.168

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Навчальна дисципліна Актуальні питання фізіотерапії, курортології та реабілітації

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет... Кафедра екології та безпеки життєдіяльності...

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Навчально методичний посібник призначений для надання допомоги студентам які вивчають дисципліну Адміністративне право України та спецкурси... ББК Укр я... К УДК...

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Економічна і соціальна географія світу Конспект лекцій з дисципліни Економічна і соціальна географія світу розроблений викладачем 1 категорії Рибаченко І.М. Затверджений на засіданні циклової комісії загальноосвітніх дисциплін
МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ Верстатоінструментальний технікум... НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ... ХПІ...

Викладач комісії на засіданні предметної комісії електротехнічних дисциплін електротехнічних дисциплін Голова циклової комісії
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ... ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ... УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ХІМІКО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...

Навчальна дисципліна ЕКСТРЕНА І НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА
Національний медичний університет... Мені О О Богомольця...

Мета і задачі дисципліни, її місце в навчальному процесі
ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... Кафедра економічної кібернетики... назва Рег Методичні рекомендації Контрольна робота з дисципліни Економічна...

Навчальна дисципліна ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Мені гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного... Севастопольський факультет морського транспорту...

У навчальному посібнику з дисципліни „Метеорологія та кліматологія” розглядається склад і будова атмосфери, сонячна
Міністерство освіти і науки України... Національний педагогічний університет...

Конституційне право України як навчальна дисципліна
Рекомендовано Вченою радою Академії адвокатури України... Затверджено Міністерством науки і освіти України лист від червня р за... Конституційне право України як навчальна дисципліна...

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ФІЗІОЛОГІЯ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ МОДУЛЬ 1
На сайте allrefs.net читайте: ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ФІЗІОЛОГІЯ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ МОДУЛЬ 1.

0.075
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам