рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Ультразвукова терапія

Ультразвукова терапія - раздел Туризм, Навчальна дисципліна Актуальні питання фізіотерапії, курортології та реабілітації Вітчизняні Апарати Для Ультразвукової Терапії Працюють З Частотою 880 І 2640 ...

Вітчизняні апарати для ультразвукової терапії працюють з частотою 880 і 2640 кГц, які збуджують пружні та щільні хвилі. Інтенсивність (сила) коливань оцінюється щільністю потоку енергії, яка проходить за 1 сек через 1 см площини (Ви/см2) перпендикулярно розповсюдженню ультразвукових хвиль. Енергія ультразвукових хвиль безперервно поглинаєть­ся тканинами людини. Максимальне поглинання її проходить на кордоні переходу однієї тканини в іншу. Тут відбувається відбиття ультразвукових хвиль. Величина відбиття тим більша, чим більша різниця акустичного опору середовища.

При цьому шар повітря товщиною всього 0,01 мм май­же повністю відбиває ультразвукові хвилі. З метою виклю­чення повітряних прошарків при ультразвуковій терапії між тілом хворого і випромінювачем розташовують воду або ва­зелін, гліцерин.

Ультразвук викликає механічну, фізико-хімічну дію, яка проявляється в основному місцево в області дії.

Механічна дія ультразвуку обумовлена перемінним акустичним тиском і пов'язана з ним високочастотними ко­ливаннями середовища і тканин. Воно супроводжується мікро-вібрацією і відповідним мікромасажем на клітинному і суб­клітинному рівнях. Це призводить до підвищення проникли­вості клітинних мембран і гістогематичних перешкод.

Фізико-хімічна дія ультразвуку пов'язана з перебудо­вою внутрішнюклітинних молекулярних комплексів, підвищен­ням активності ряду ферментів, генерацій вільних радикалів та зміною концентрації вільних іонів в тканинах. Ультразвуко­вий вплив малої інтенсивності посилює гліколітичні процеси та біологічне окислення, підвищує активність мітохондрій. Під виливом ультразвуку підвищується міотична активність клітин, підвищується в тканинах та крові вміст серотоніну, активуєть­ся гормоноутворення в корі надниркових залоз.

Термічна дія ультразвуку зумовлена поглинанням енергії механічних коливань і перетворенням її у тепло. Особ­ливістю теплоутворення при впливі ультразвукових хвилі є спершу локалізація тепла на межі розподілу двох тканин. В теперішній час термічному фактору в біологічній дії ультра­звуку не надають суттєвого значення, в зв'язку з тим, що температура тканин підвищується менше ніж на 1°С. Разом з тим, підвищення температури в тканинах сприяє приско­ренню процесів, впливає на процеси мікроциркуляції.

При ультразвуковому впливі, поряд з місцевими зміна­ми в тканинах, в організмі виникають загальні, рефлекторні та гуморальні реакції, що мають фазний характер. Неврогенна дія ультразвуку проявляється в зміні діяльності різних відділів нервової системи та внутрішніх органів. Багаточисельні реакції з боку органів і систем носять характер комиенсаторно-пристосувальний, що сприяє підвищенню неспецифічної резистентності організму.

Поглинання енергії звукових коливань призводить до помірного розширення судин та посилення в них кровотоку, посилюється циркуляція лімфи, прискорюються процеси регенерації та репарації, активується функція сполучної ткани­ни Лікувальне застосування ультразвуку засновано на його болезаспокійливій, протизапальній, спазмолітичній та роз-смотуючій дії.

Показання для ультразвукової терапії захворювання суг­лобів, травми м'язово-зв'язкового апарату, затримання кон­солідації переломів кісток, захворювання і наслідки травм пе­риферичної нервової системи, захворювання органів дихання, травлення, урологічні, гінекологічні, стоматологічні захворю­вання, деякі хвороби очей, шкіри та ін.

Протипоказання: злоякісні новоутворення, активні прогресуючі форми легеневих сухот, виснаження, серцева не­достатність Н-ІІІ ступеня, хвороби крові, гіпотонія, схильність до кровотеч.

Не показані ультразвукові впливи на область серця, па­ренхіматозних органів, головного мозку, вагітної матки, на зони з порушеною чутливістю.

Апарати для ультразвукової терапії, техніка та методика проведення процедур. В сучасних апаратах для ультразвукової терапії генерація ультразвуку здійснюється на основі зворотнього п'єзоелектричного ефекту. Використовуєть­ся властивість кристалів кварцу, титанату барію та інших ре­човин змінювати свої розміри під впливом вогнища уражен­ня або на проекцію паталогічно зміненого органу. Непрямий вплив на уражені органи або ділянки тіла виконують через відповідні рефлексогенні зони.

В клінічній практиці ультразвукові процедури звичайно проводять контактно, рухомим методом. Нерухомий метод використовують рідше, скорочуючи час впливу та інтенсивність ультразвуку. Інтенсивність та час впливу визначається харак­тером патологічного процесу, функціональним станом нерво­вої системи, віком та ін. З лікувальною метою використову­ють в основному інтенсивність ультразвукових коливань в межах від 0,05 до 0,6 Вт/см2. Тривалість ультразвукових процедур коливається від 1 до 3-5 хвилин на вибране поле, а при впливі на декілька полів загальний час не перевищує 15 хвилин Процедури виконують щоденно або через день. Курс лікування 10-12 процедур.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчальна дисципліна Актуальні питання фізіотерапії, курортології та реабілітації

Вінницький національний медичний університет... ім М І Пирогова... ЗАТВЕРДЖЕНО на методичній нараді кафедри медичної реабілітації та медико соціальної експертизи Завідувач кафедри...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Ультразвукова терапія

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тривалість теми: 2 год..
3. Навчальна мета (конкретні цілі): Ознайомитися та мати уявлення обгрунтованно застосовувати ультразвук вібротерапію, баротерапію, аерозоль-та електр

Поради студенту.
  5.1 Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття: № з/п Термін

Приклади призначення та показання.
1. Вплив ультразвуком на рубець та навколишні тканини в області (вказати частину тіла). Режим безперервний, мето­дика рухома, контакт прямий. Інтенсивність ультразвуку 0,2-0,6 Вт/см- (в залежності

Вібротерапія
Вібротерапія — це застосування з лікувальною метою механічних коливань інфразвукової та звукової частот. Фізичні основи та механізм дії вібрації.

СЕГМЕНТАРНА БАРОТЕРАПІЯ
Сегментарна баротерапія (пневмокомпресійний масаж, пресотерапія, імпульсна баротерапія) - лікувальний вплив стиснутим або розрідженим повітрям на різні оьласті тканин хворого. Апар

Нгаляційна терапія
Інгаляційна терапія - застосування (переважно шляхом вдихання) з лікувальною і профілактичною метою лікарських речовин у вигляді аерозолів або электроаэрозолей. 1.1 Загальна характер

Фізіологічна та лікувальна дія аерозолів
У механізм і особливості дії аерозоль - та електроаерозольтерапї найбільше значення мають наступні фактори: фармакотерапевтичні властивості лікарської речовини, електричний заряд, рН, температура т

Правила прийому інгаляцій
• Інгаляції слід проводити в спокійному стані, без сильного нахилу тулуба вперед, не відволікаючись розмовою або читанням. Одяг не повинен стискати шию і утруднювати дихання. • Інгаляції п

Показання та протипоказання до аерозольтерапії
Аерозольтерапія показана при гострих, підгострих і хронічних запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів, бронхів і легенів, професійних захворюваннях органів дихання (для лікування і профілак

Фізіологічне і лікувальне дію галотерапії
Аерозолі хлориду натрію здатні максимально глибоко проникати по дихальним шляхам і стимулювати рухову активність війок миготливого епітелію і змінювати його проникність до рівня бронхіол. Одночасно

Апаратура. Техніка і методика галотерапії
Галотерапию проводять за груповою чи індивідуальною методикою. У першому випадку процедури здійснюють одномоментно для 4-10 хворих у спеціально обладнаних приміщеннях, приміщеннях, стелі та стіни п

Показання та протипоказання до галотерапії
Показаннями для галотерапії є хронічні неспецифічні захворювання легенів, пневмонія у фазі реконвалесценції, бронхоектатична хвороба, бронхіальна астма, патологія ЛОР-органів, шкірні хвороби

Аерофітотерапія
Під аэрофітотерапією розуміють лікувально-профілактичне використання повітря, насиченого ароматичними речовинами (ефірними маслами) рослин. Інтерес до цього напрямку інгаляційної терапії обумовлени

Завдання
1. Призначити та провести хворому на остеохондроз грудного відділу хребта ультразвукову терапію. 2. Призначити та провести ультразвукову терапію хворому на рев­матоїдний артрит з переважни

Задачі.
Задача 1. У хворого з підгострим первинним невритом лицьового нерва праворуч з порушенням функції мімічних м'язів в комплексному лікуванні призначена ультразвукова терапія. 1. Яка

Задачі.
Задача 1 Хворому І., 19 років, в підгострій стадії артриту правого колінного суглоба призначена баротерапія. 1. Яким апаратом необхідно скористатися при проведенні даної процедури

А. Потужністю апарату
Б. Амперажем В. Тиском Г. Частотою струму Д. Формою струму   Задача 2   Хворому У., 28 років, з діагнозом хронічний попереко

Тест №1
У хворого Же., 53 років внаслідок хронічної травми долоні наступила контрактура Дюпюїтрена 1 стадії. У комплексному лікуванні призначили вібротерапію апаратом «Вібромассаж». Які структури найбільш

Задача 1
Хворий П., 32 року, з діагнозом хронічний субатрофічний риніт призначені індиферентні інгаляції з ментолом і евкаліптом для носа. 1. Виберіть правильне визначення аерозольтерапії:

Задача 2
Хворий Д., 47 років, знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу бронхіальної астми, інфекційно-алергічна форма, середньої ст, поза загостренням, хронічний гайморит, ДН1. У комплексному лікува

Тестовий контроль
1. Хворому Ц., 42 років, на 3-і доби після опіку верхніх дихальних шляхів призначені інгаляції з гідрокортизоном. Назвіть діючий чинник при даному методі: А.Аерозоль. Б.Воздушная

Тривалість теми: 2 год..
3. Навчальна мета (конкретні цілі): Ознайомитися та мати уявлення обгрунтованно застосовувати ультразвук вібротерапію, баротерапію, аерозоль-та електр

Поради студенту.
  5.1 Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття: № з/п Термін

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги