рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Природне середовище

Природне середовище - Конспект, раздел Туризм, Конспект лекцій з дисципліни Туристські ресурси України Головні Риси Території Визначаються Її Положенням У Межах Сх.-Європейської Рі...

Головні риси території визначаються її положенням у межах Сх.-Європейської рівнини (95 % площі) та середньовисоких гірських масивів Карпат і Криму (5 %).

70 % території - низовини (найб.: Поліська, Придніпровська, Причорноморська, Закарпатська), 30 % - височини (Подільська, Волинська, Донецька і Приазовська та ін.). Найвища відмітка рівнинної частини У.- 515 м (г. Берда, Хотинська височина). Гірську частину становлять Українські Карпати та Кримські гори. Найвищою точкою України є г. Говерла (2061 м).

Рельєф України сформувався в результаті тривалого геол. розвитку і змін палеогеогр. умов. Рівнинна частина України, крім Півдня, належить до пд.-зх. краю Східно - Європейської платформи, пд. і пд.-зх. пов'язані з Середземноморським рухливим поясом. У межах платформи виділяють Український щит, Волино - Подільську монокліналь, Дніпровсько-Донецьку западину, Донецький прогин, в межах Альпійської складчастої області - Карпатську складчасту систему, складчасту систему Гірського Криму, Скіфську плиту та ін. На корінних породах цих структур майже повсюдно залягають антропогенні відклади, які відіграють важливу роль у будові рельєфу та є материнськими породами сучасних ґрунтів.

Основу мінерально-сировинної бази України становлять горючі корисні копалини (кам’яне вугілля, нафта, природний газ), металеві (залізні, марганцеві, уранові, титанові і ртутні руди), неметалеві корисні копалини (графіт, вогнетривкі глини, вапняки флюсові, цементна сировина, будматеріали тощо) і хімічно - мінеральна сировина (сірка, кам’яна і калійна солі, фарби мінеральні та ін.). Всього більше 90 різних видів корисних копалин видобуток яких здійснюється на понад 8000 родовищах. Загальні запаси мінеральних ресурсів України оцінюються в 7 трильйонів доларів. За потенціалом, видобутком і переробкою ряду видів мінеральної сировини, зокрема кам’яного вугілля і руд чорних металів Україна виділяється серед держав Європи і світу, зокрема 1 місце по запасам залізної і марганцевої руди, світове значення мають родовища ртуті, титану, кам’яної солі, сірки, графіту, 70% Європейських запасів гранітів, 80 % бентонітових глин. Значні і різноманітні запаси мінеральних вод. Нестача відчувається у ресурсах нафти та газу.

КліматУкраїни майже на всій території помірно континентальний, тільки на Пд. березі Криму має риси субтропічного. Середні температури січня змінюються від +2, +4° на Пд. березі Криму до -7, -8° на Пн. Сх. України, липня - від +17, +18° на Пн. Зх. до +22, +23° на Пд. Пересічна річна кіль­кість опадів у рівнинній частині зменшується з 600 - 700 мм на Пн. Зх. до 300 - 500 мм на узбережжі Чорного та Азовського морів, у Кримських горах вона становить 1000 - 1200 мм, в Українських Карпатах - понад 1500 мм.

Внутрішні води України - це ріки, озера, водосховища, болота і підземні води. 96 % території України належить до басейну Чорного й Азовського морів, решта - до басейну Балтійського моря. Річок завдовжки понад 10 км є понад 4 тис., понад 100 км - близько 160. Найбільші ріки України: Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг, Прип'ять, Десна, Сіверський Донець. Більшість озер зосереджені на Поліссі (Світязь, Турське та ін.), у нижній течії Дунаю (Ялпуг, Кагул, Кугурлуй, Катлабуг та ін.) і на Чорноморсько-Азовському узбережжі, де, крім власне озер, поширені закриті лимани (Дністровський, Тилігульський, Хаджибейський, Молочний та ін.). Створено понад 850 водосховищ (найбільші - на Дніпрі), понад 24 тис. ставків. Болота поширені на Поліській і пн. частині Придніпровської низовинах, трапляються в Карпатах і долинах степових річок.

Природні ресурси підземних вод розподілені нерівномірно, найбільші експлуатаційні запаси підраховано в межах Дніпровсько-Донецького, Волино - Подільського і Причорноморського артезіанських басейнів.

Ґрунти досить різноманітні, більшість з них високородючі. Найпоширеніші - різні види чорноземних (Степ, Лісостеп), сірих лісових (Лісостеп), дерново-підзолистих (Полісся), каштанових (Сухий степ), лучно-болотних і болотних (Полісся) ґрунтів.

Природна рослинністьУкраїни багата за флористичним складом і налічує близько 30 тис. видів, з них покритонасінних понад 4 тис, водоростей близько 4 тис., грибів і міксоміцетів понад 15 тис. видів.

На рівнинній частині чітко про­являється зміна лісової, лісостепової та степової рослинності з Пн. на Пд., у гірських областях - вертикальна поясність. Природний рослинний покрив зберігся приблизно на 1/3 території України. Пересічна залісеність становить - 14,2 %. В окремих місцях збереглася болотна, лучна і степова трав'яниста рослинність.

Тваринному світу України властива значна різноманітність - понад 44 800 видів (враховуючи акваторії морів), у т. ч. 100 видів ссавців, понад 300 - птахів, близько 270 - риб, 20 - плазунів, 17 - земноводних, понад 26 тис. - безхребетних.

Природне середовище У. зазнало значних змін під впливом антропогенної діяльності. У ряді регіонів і поблизу великих міст склалася ситуація, зумовлена на­самперед забрудненням атмосфери викидами промислових відходів. Особливо великої шкоди Україні завдала катастрофа на Чорнобильській АЕС (1986).

Основні риси ландшафтної структури території України визначаються її положенням переважно в помірному поясі. Лише для Пд. берега Криму характерні риси субтропічного поясу. Україна розташована в межах трьох фізико-географічних країн: Східно-Європейської рівнини, Карпатської (частково) та Кримської. У межах рівнинної частини України за переважанням певних типів і підтипів ландшафтів виділяються три фізико-географічні зони.

Зона мішаних лісів з поліським підтипом ландшафтів про­стягається із Зх. на Сх. на 750 км, розташована у пн. частині України й охоплює майже 20 % її території. Пд. межа зони проходить поблизу Рави - Руської, Жовкви, Львова, Золочена, Кременеця, Шепетівки, Чуднова, Житомира, Корнина, Києва, Ніжина, Кролевця та Глухова. Тут переважають такі природно-територіальні комплекси: низовини під борами та суборами; низовини з лісами мішаного типу або збезлісені й зайняті сільськогосподарськими угіддями; заплавні лучно-болотні місцевості. Пересічні температури січня змінюються із Зх. на Сх. від -4, -5 до - 7, -8°, липня - з Пн. на Пд. від +17 до +19,5°. Серед рівнинних територій України це найбільш зволожена (опади 600 - 700 мм на рік) і заболочена зона. Залісеність її досягає майже 30 %. Антропогенні зміни природного середовища зони пов'язані з меліоративними роботами, вирубкою лісів, розробкою корисних копалин відкритим способом, а також з аварією на ЧАЕС. Понад 30 % тер. зони мішаних лісів використовується для землеробства. Найважливішими природоохоронними об'єктами є Поліський заповідник і Шацький природний національний парк.

Лісостепова зона простягається від Передкарпаття до зх. відрогів Середньоросійської височини майже на 1100 км і охоплює майже 34 % площі України. Пд. межа зони проходить на Пн. від Великої Михайлівки, Ширяєвого, через Первомайськ, на Пн. від Ново-Українки, Кіровограда, через Знам'янку, Онуфріївку, вздовж р. Ворскли, на Кобеляки, Нові Санжари, Красноград, через Балаклію, вздовж р. Оскіл. Своєрідність лісостепової зони полягає у складному перемежуванні різних типів ландшафтів: широколистянолісові; лісостепові трансформованими в сільськогосподарські угіддя. Пересічні температури липня +18° (на Пн. Зх), +22° (на Пд.), січня -5, -8°. Річна сума опадів змінюється від 450 мм (на Сх.) до 550 - 700 мм (на Зх.). Пересічна залісеність становить 12,5 %. Лісостепова зона - регіон інтенсивного сільськогосподарського виробництва, розвинутої урбанізації на базі промисловості великих територіально-виробничих комплексів що відповідно формує значний попит на короткочасний відпочинок в приміських і міських зонах, найбільш розвинені літні види оздоровчої та пізнавальної рекреації.

Степова зона простягається на Пд. від Лісостепу до Чорноморсько-Азовського узбережжя і Крим, гір із Зх. на Сх. на 1075 км, з Пн. на Пд.- на 500 км і охоплює 40 % території України. Серед інших зон виділяється найбільшими тепловими ресурсами і най­меншою зволоженістю (опадів від 350 до 450 мм на рік), що зумовлює формування своєрідних степових ландшафтів. Пересічні температури липня змінюються від +21,5 до +23°, січня - 2, - 7°. Залісеність становить 3 %, орні землі - майже 80 - 85 % пло­щі зони. В її межах за ландшафтними особливостями і умовами природокористування виділяють: північно-степову, середньостепову та сухостепову.

У степу функціонують заповідники: Асканія-Нова, Дунайські Плавні, Луганський заповідник, Український степовий заповідник і Чорноморський біосферний заповідник. Для рекреації та туризму в основному використовується вузька прибережна смуга цієї зони.

Для Українських Карпат характерна вертикальна поясність ландшафтів, її структуру утворюють широколистянолісові низовинно-міжгірні, мішано-лісові передгірні височинні, хвойно-широколистяні низькогірні, широколистянолісові низькогірні вулканічні, луколісові субальпійські середньогірні (полонинські) ландшафти. За рік у передгір'ях випадає 500 - 800 мм опадів, у горах - 1600 - 2000 мм. Це найбільш залісена територія України, де зосереджено 20 % площі її лісів. Для охорони природи Українських Карпат створено Карпатський заповідник, Карпатський природний національний парк і національний парк Синевир.

У Кримських горах розвинулися середньо - і низькогірні, пасмово-улоговинні, широколистянолісові, мішанолісові, передгірні лісостепові, гірсько-лучні та прибережно-схилові субтропічні середньоземноморські ландшафти. За рік випадає від 500 - 600 мм опадів (у передгір'ях) до 900 - 1200 мм (на гірських вершинах). Природні умови Криму сприяють розвитку виноградарства, садівництва, вирощуванню ефіроолійних культур і рекреації. У Криму створені Кара­дазький заповідник, Кримський заповідник, Ялтинський гірсько-лісовий заповідник і заповідник Мис Мартьян.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни Туристські ресурси України

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.. М М Поколодна І Л Полчанінова.. Конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Природне середовище

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основні відомості про державу
Україна – розвинута суверенна європейська держава, яка має потужний економічний, ресурсний, науковий, туристський потенціал. За розмірами території (603,7 тис. км2) Україна посі

Географічні аспекти формування туристських ресурсів україни
  Географічне положення Україна розташована в Центральній і Східній Європі у безпосередній близькості від більшості країн, з якими вона має інтенсивні тр

Демографічна ситуація
На 1 жовтня 2006р. в Україні, за оцінкою, проживало 46710,8 тис. осіб. Упродовж останніх років кількість населення постійно зменшується, з середнім темпом 6,2 особи у розрахунку на 1000 населення.

Господарський комплекс, місце і роль туризму в ньому
Досить розвинутий господарський комплекс України спеціалізується на виробництві продукції паливної індустрії, гірничодобувної промисловості, чорної металургії, основної хімії, машинобудування по об

Туристський ареал України
Україна має сприятливе географічне розташування, різноманітні природні ресурси, розвинену мережу транспортного сполучення, багатий історико – культурний потенціал, що при вигідному територіальному

Природні туристські ресурси україни
Природно-ресурсний потенціал України значний і різноманітний. В умовах інтенсифікації гос­подарської діяльності винятково важливого значення набуває вивчення і раціональне використання рекреаційно-

Природні кліматичні туристські ресурси
Серед природних рекреаційних ресурсів особливе місце належить кліматичним, оскільки саме вони визначають просторову організацію від­починку. Туристськими кліматичними ресурсами виступають сприятлив

Атлантико – Континентальна кліматична область
Кліматична підобласть Українських Карпат охоплює гірські райони Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. Погодні процеси і кліматичні умови даної

Природні геоморфологічні туристські ресурси
Наука що вивчає особливості рельєфу має назву геоморфологія, відповідно і ресурси рельєфу визначаються як геоморфологічні. Найпоширеніше визначення рельєфу - сукупність нерівностей (форм) земної по

Низовинні території
Крайню північно-західну територію республіки, переважно північ Правобережжя Дніпра, займає Українське Полісся - південна частина великої Поліської низовини (північним його складовим елементо

Підвищені території
У державі є великі площі підвищених територій. Серед них розташована в західній частині України Волино-Подільська височина. На заході вона розділяється так званим Малим Поліссям (рівнинною т

Гірські території
Горами зайнято 6,8 % території України — Українськими Карпатами (33,2 тис. км, включаючи низовинну зону Карпат — 3,3 тис. км2 на заході) та Кримськими (7,9 тис. км2) на півдні

Спелеологічні геоморфологічні туристські ресурси
Досить популярним у сучасному світі є спелеотуризм, умови для ро­звитку якого є і в Україні. Зокрема, на території Тернопільської області знаходиться вхід у найдовшу гіпсову печеру-лабіринт світу —

Природні гідрологічні туристські ресурси
В умовах зростаючого дефіциту води водні ресурси на сучасному етапі є одним з найважливіших факторів розвитку туризму, а чисті прісні води - цінним та усе більш обмеженим мінеральним ресурсом. Абсо

Природні біологічні рослинні туристські ресурси України
Рослинний світ та його географія в Україні достатньо вивчені. Республіка відноситься до країн з великою різноманітністю флори. З 300 - 350 тис. видів вищих рослин Земної кулі, наприклад, в Україні

Природні біологічні тваринні туристські ресурси України
Тваринний світ, який нараховує в Україні майже 45 тис. видів, ділиться на найпростіших (понад 1200 видів), плоских червів (1290), трематод (540), членистоногих (39 тис), риб (понад 270), птахів (34

Природні біологічні тваринні туристські ресурси України
Тваринний світ, який нараховує в Україні майже 45 тис. видів, ділиться на найпростіших (понад 1200 видів), плоских червів (1290), трематод (540), членистоногих (39 тис), риб (понад 270), птахів (34

Ресурси лікувальних мінеральних вод
Україна має значні гідромінеральні ресурси. Про це свідчить той факт, що сьогодні на 70 курортах нашої країни відкриті 442 санаторно-курортні установи, які в оздоровчо-лікувальному про­цесі викорис

Ресурси мінеральних грязей
До природних лікувальних грязей відносяться різні за генезисом утворення (переважно відклади боліт, озер, лиманів та морських заток), які складаються з води, мінеральних та органічних речови

Поняття і склад історико-культурних ресурсів
Історико-культурні туристські ресурси – це історичні особливості, об’єкти і явища матеріальної і духовної культури, які були створені в процесі історичного розвитку і створюються в

Характеристика основних складових історико-культурних ресурсів
  Історико-культурні ресурси України є важливою (а для окремих регіонів - основною) складовою туристського потенціалу. Вони відзначаються великою різноманітністю і включають археологі

Історико-культурні об’єкти України включені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
  Список Всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) з України входить п'ять об'єктів: Софійський собор, Києво-Печерська лавра в Києві

Ресурси туристської інфраструктури
4.2.1 Поняття туристичної інфраструктури   У процесі вироблення й споживання комплексу рекреаційно-туристичних послуг (турпродукту) задіяно безліч господ

Готелі та інші місця для тимчасового проживання
  Згідно з функціональною структурою підприємств готельного господарства на території України послуги з тимчасового проживання у 2008 р. надавали 838 готелів, 25 мотелів, 5 готельно-о

Транспортні комунікації
  Через територію України здійснюється транспортний зв’язок країн СНД з країнами Центральної та Південної Європи, Ближнього Сходу та Африки. Крім того, налагоджені комунікації Західно

Класифікація туристських територій україни
Територія України неодноразово була задіяна як частково, так і повністю в різних схемах туристсько-рекреаційного районування в зв’язку з чим класифікація туристських територій значно ускладнюється.

Туристські ресурси Криму
Кримський туристсько-рекреаційний район є найпопулярнішим і всесвітньо відомим санаторно-курортним, оздоровчим і туристським районом на території України. Такої популярності сприяють сприятливі клі

Туристські ресурси Поліссько-Подільського туристського району
  У район входять Волинська, Рівненська, Житомирська, Тернопільська, Хмельницька й Вінницька області. Найціннішими рекреаційно-туристськими ресурсами району виступають сприят

Туристські ресурси Центрального туристського району
  До складу цього району входять 7 областей України, що розташовуються по плині Дніпра: Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська й Запорізька. Р

Туристські ресурси Східного туристського району
  Сумська, Харківська, Луганська й Донецька області утворюють Східний туристсько-рекреаційний район. Сприятливі кліматичні умови, мальовничі береги рік і водоймищ, джерела ці

Додаткові джерела
1. Атлас «Знайомтесь Україна» / Н.О. Крижова, Л.М. Веклич – К : ДНВП «Картографія», 2009. – 144 с. 2. Бистрицька Т.А. Перлини України / Т.А. Бистрицька– К.: Либідь, 2002. – 60 с.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги