рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Subdesign Section

Subdesign Section - раздел Транспорт, Методичні вказівки з курсу автоматизація проектування комп’ютерних систем Subdesign Section (Розділ Опису Інтерфейсу) Дозволяє Задати Ім'я Модуля Й Пер...

Subdesign Section (розділ опису інтерфейсу) дозволяє задати ім'я модуля й перелічити його виводи. Ім'я модуля повинно збігатися з ім'ям логічного файлу, у якому зберігається його текстовий опис. Якщо модуль є модулем верхнього рівня ієрархії, то його ім'я є й ім'ям проекту, а отже, це ім'я будуть мати і всі допоміжні файли проекту.

Приклад:

SUBDESIGN First_project

( А, В[4..0] : INPUT=VCC;

D : INPUT=GND;

С[7..1] : OUTPUT;

Е[3..2] : BIDIR; )

 

Ім'я файлу, у якому повинен зберігатися текстовий опис даного модуля - First_project. tdf

Правила використання розділу:

§ Розділ починається із ключового слова SUBDESIGN, за яким слідує ім'я модуля. Максимальна довжина імені 32 символу. Ім'я модуля повинне збігатися з ім'ям файлу, у якому зберігається його текстовий опис.

§ Після імені модуля слідує укладений у круглі дужки список його виводів.

§ Типи виводів: INPUT - вхід, OUTPUT - вихід, BIDIR - двонаправлений вивід, MACHINE INPUT - вхід імпортованих станів автомата, MACHINE OUTPUT - вихід експортованих станів автомата. Виводи MACHINE INPUT і MACHINE OUTPUT не можуть бути використані в текстовому описі верхнього рівня ієрархії, тобто при описі модуля, виводи якого є виводами НВІС.

§ Виводи перераховуються через кому в одному або більше рядках. Наприкінці переліку однотипних виводів ставиться двокрапка, потім ключове слово, що вказує тип виводів, і далі - крапка з комою.

§ Після ключового слова INPUT може бути зазначене базове значення (GND - логічний нуль, VCC - логічна одиниця) вхідного сигналу. Базове значення - значення, що буде подаватися на вхід у тому випадку, якщо він виявиться непідключеним при використанні даного модуля як компонента при описі модуля більш високого рівня ієрархії. Якщо непідключеним виявиться вхід, для якого не зазначене базове значення, то компілятор пакета MAX+plus II видасть повідомлення про помилку.

§ У файлі з текстовим описом даний розділ може використовуватися тільки один раз.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки з курсу автоматизація проектування комп’ютерних систем

Ужгородський національний університет.. інженерно технічний факультет.. кафедра комп ютерних систем та мереж..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Subdesign Section

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Ужгород 2008
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Автоматизація проектування комп’ютерних систем» для студентів 4-го курсу інженерно

Символи
У табл. 3 перераховані символи, використовувані в мові AHDL. Таблиця 3. Символи, використовувані в мові AHDL Символ Опис _

Буфер ланцюгового переносу (CARRY)
Буфер ланцюгового переносу дозволяє явно вказати компіляторові на необхідність використання схеми ланцюгового переносу логічного елемента НВІС сімейства FLEX 6000, FLEX 8000, FLEX 10K |1].

Сигналу (GLOBAL)
Буфер GLOBAL дозволяє явно вказати компіляторові на необхідність використання глобального, який проходить через всю НВІС, неперервного ланцюга для поширення: ■ тактового сигналу (Glo

Буфер виходу з Z станом (TRI)
Буфер TRI дозволяє явно вказати компіляторові на необхідність використання виходу з Z станом. Буфер має інформаційний вхід (IN), вхід дозволу роботи (ОЕ) і вихід (OUT). Якщо на вході ОЕ пр

Logic Section.
- Defaults Statement. - Assert Statemert. - Boolean Equations. - Boolean Control Equations. - Case Statement. - For Generate Statement. - If Th

Title Statement
Title Statement (оператор заголовка) дозволяє задати назву файлу звіту (Report File), який генерується компілятором. Приклад: TITLE “Binary COUNTER” Заго

Parameters Statement
Parameters Statement (оператор оголошення параметрів) у рамках мови AHDL задає символічне ім'я рядка символів, укладеного в подвійні лапки, або числа, заданого явно, або числа, що є результатом вик

Include Statement
Include Statement (оператор включення) дозволяє включити текст із файлу з розширенням .INC, зазначеного в операторі, у поточний текстовий файл. Приклади: 1. INCLU

Constant Statement
Constant Statement (оператор задання константи) дозволяє присвоїти символічному імені незмінне значення задане числом (явно) або таке, що являється результатом виконання арифметичного вирази.

Define Statement
Define Statement (оператор позначення) дозволяє позначити оціночну функцію (evaluated function), яка дає можливість позначити арифметичний вираз символічним ім'ям. Приклад:

Function Prototype Statement
Function Prototype Statement (оператор опису прототипу) дозволяє описати інтерфейс (входи, виходи, передані параметри) модулів або примітивів, які будуть використані в даному текстовому описі. Опер

Options Statement
Options Statement (оператор задання опції) дозволяє визначити в групі елемент із меншим індексом (ВITО) як: § LSB - молодший розряд (Least Significant Bit). При цьому індекси в групах пови

Assert Statement
Assert Statement (оператор контролю) дозволяє проконтролювати істинність арифметичного виразу, а для випадку, коли воно хибно, указати текст повідомлення й визначити реакцію компілятора.

Variable Section
Variable Section (розділ змінних) дозволяє задавати внутрішні змінні модуля, призначені для використання в розділі опису логіки (Logic Section). Змінна - це символічне ім'я: - лін

Logic Section
Logic Section (розділ опису логіки) дозволяє задати алгоритм роботи проектованого модуля. Правила використання розділу: § Розділ починається із ключового слова BE

Константи
Використання в текстовому описі символічних імен замість фіксованих числових значень (тобто використання констант) дозволяє: ■ зробити текстовий опис більше наочним; ■

Параметри
Мова AHDL дозволяє створити параметризований опис модуля - опис, що адаптується до конкретних умов застосування модуля, тобто до конкретних значень параметра. Значення параметра, на відмін

Прототип модуля
Мова АHDL дозволяє при описі модуля використовувати в якості його компонентів створені раніше модулі. Для цього текстовий опис модуля верхнього рівня ієрархії повинен містити опис прототипів цих мо

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги