рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Буфер ланцюгового переносу (CARRY)

Буфер ланцюгового переносу (CARRY) - раздел Транспорт, Методичні вказівки з курсу автоматизація проектування комп’ютерних систем Буфер Ланцюгового Переносу Дозволяє Явно Вказати Компіляторові На Необхідніст...

Буфер ланцюгового переносу дозволяє явно вказати компіляторові на необхідність використання схеми ланцюгового переносу логічного елемента НВІС сімейства FLEX 6000, FLEX 8000, FLEX 10K |1].

Буфер має один вхід (IN) і один вихід (OUT). Правила використання буфера ілюструються на рис. 1.

Відмітимо, що:

§ вихідний сигнал буфера може надходити на вхід тільки одного логічного елемента;

§ чотиривходова таблиця перекодувань (LUT) логічного елемента, на вхід якого надходить сигнал з виходу буфера CARRY, перетвориться компілятором у дві тривходові таблиці. Тому такий логічний елемент має ще два інформаційних входи;

§ якщо в логічному елементі використовуються дві тривходові таблиці перекодувань, то вихід другої таблиці повинен подаватися на вхід наступного буфера CARRY;

§ якщо буфер CARRY використовується неправильно, то компілятор пакета ігнорує його, а процесор повідомлень (Message Processor) видає попередження.

 

Рис.1.

1.9.3. Буфер каскадного нарощування логічної функції (CASCADE)

Буфер каскадного нарощування дозволяє явно вказати компіляторові на необхідність використання схеми каскадного нарощування логічного елемента НВІС сімейств FLEX 6000, FLEX 8000, FLEX 10K. Буфер має один вхід (IN) і один вихід (OUT). Використання буфера ілюструються на рис. 2.

Рис.2.

Відмітимо, що:

§ на вхід буфера CASCADE повинен надходити сигнал з виходу двовходового елемента «І» або «АБО»;

§ вихідний сигнал буфера CASCADE повинен подаватися на вхід одного двовходового елемента «І», чи «АБО», на другий вхід якого повинен надходити сигнал з виходу таблиці перекодувань даного логічного елемента;

§ ланцюжок каскадного нарощування повинен бути логічно однорідний, тобто містити або двовходові елементи «І», чи «АБО». Дане правило визначається вимогам, що і в НВІС ПЛ;

§ апаратно реалізовані схеми 2І. Отже, схема 2АБО буде перетворена в схему 2І за законом де Моргана;

§ якщо буфер CASCADE використовується неправильно, то компілятор пакета ігнорує його, а процесор повідомлень (Message Processor) видає попередження.

1.9.4. Буфер логічного розширювача (ЕХР)

Буфер логічного розширювача дозволяє явно вказати компіляторові на необхідність використання поділюваного логічного розширювача макроосередку НВІС сімейств МАХ5000, МАХ 7000, МАХ 9000 Для інших сімейств НВІС програмувальної логіки цей буфер буде трактуватися компілятором як елемент «НІ».

Буфер має один вхід (IN) і один вихід (OUT). Вихідний сигнал буфера є інверсією його вхідного сигналу.

Буфер логічного сигналу не слід застосовувати для формування ланцюга затримки сигналу, тому що затримка поширення сигналу при такому підході буде залежати від температури НВІС, напруги живлення, технології виготовлення НВІС і, отже, не буде стабільною.

Фірма Altera рекомендує використовувати цей буфер тільки досвідченим користувачам.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки з курсу автоматизація проектування комп’ютерних систем

Ужгородський національний університет.. інженерно технічний факультет.. кафедра комп ютерних систем та мереж..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Буфер ланцюгового переносу (CARRY)

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Ужгород 2008
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Автоматизація проектування комп’ютерних систем» для студентів 4-го курсу інженерно

Символи
У табл. 3 перераховані символи, використовувані в мові AHDL. Таблиця 3. Символи, використовувані в мові AHDL Символ Опис _

Сигналу (GLOBAL)
Буфер GLOBAL дозволяє явно вказати компіляторові на необхідність використання глобального, який проходить через всю НВІС, неперервного ланцюга для поширення: ■ тактового сигналу (Glo

Буфер виходу з Z станом (TRI)
Буфер TRI дозволяє явно вказати компіляторові на необхідність використання виходу з Z станом. Буфер має інформаційний вхід (IN), вхід дозволу роботи (ОЕ) і вихід (OUT). Якщо на вході ОЕ пр

Logic Section.
- Defaults Statement. - Assert Statemert. - Boolean Equations. - Boolean Control Equations. - Case Statement. - For Generate Statement. - If Th

Title Statement
Title Statement (оператор заголовка) дозволяє задати назву файлу звіту (Report File), який генерується компілятором. Приклад: TITLE “Binary COUNTER” Заго

Parameters Statement
Parameters Statement (оператор оголошення параметрів) у рамках мови AHDL задає символічне ім'я рядка символів, укладеного в подвійні лапки, або числа, заданого явно, або числа, що є результатом вик

Include Statement
Include Statement (оператор включення) дозволяє включити текст із файлу з розширенням .INC, зазначеного в операторі, у поточний текстовий файл. Приклади: 1. INCLU

Constant Statement
Constant Statement (оператор задання константи) дозволяє присвоїти символічному імені незмінне значення задане числом (явно) або таке, що являється результатом виконання арифметичного вирази.

Define Statement
Define Statement (оператор позначення) дозволяє позначити оціночну функцію (evaluated function), яка дає можливість позначити арифметичний вираз символічним ім'ям. Приклад:

Function Prototype Statement
Function Prototype Statement (оператор опису прототипу) дозволяє описати інтерфейс (входи, виходи, передані параметри) модулів або примітивів, які будуть використані в даному текстовому описі. Опер

Options Statement
Options Statement (оператор задання опції) дозволяє визначити в групі елемент із меншим індексом (ВITО) як: § LSB - молодший розряд (Least Significant Bit). При цьому індекси в групах пови

Assert Statement
Assert Statement (оператор контролю) дозволяє проконтролювати істинність арифметичного виразу, а для випадку, коли воно хибно, указати текст повідомлення й визначити реакцію компілятора.

Subdesign Section
Subdesign Section (розділ опису інтерфейсу) дозволяє задати ім'я модуля й перелічити його виводи. Ім'я модуля повинно збігатися з ім'ям логічного файлу, у якому зберігається його текстовий опис. Як

Variable Section
Variable Section (розділ змінних) дозволяє задавати внутрішні змінні модуля, призначені для використання в розділі опису логіки (Logic Section). Змінна - це символічне ім'я: - лін

Logic Section
Logic Section (розділ опису логіки) дозволяє задати алгоритм роботи проектованого модуля. Правила використання розділу: § Розділ починається із ключового слова BE

Константи
Використання в текстовому описі символічних імен замість фіксованих числових значень (тобто використання констант) дозволяє: ■ зробити текстовий опис більше наочним; ■

Параметри
Мова AHDL дозволяє створити параметризований опис модуля - опис, що адаптується до конкретних умов застосування модуля, тобто до конкретних значень параметра. Значення параметра, на відмін

Прототип модуля
Мова АHDL дозволяє при описі модуля використовувати в якості його компонентів створені раніше модулі. Для цього текстовий опис модуля верхнього рівня ієрархії повинен містити опис прототипів цих мо

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги