рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Буфер виходу з Z станом (TRI)

Буфер виходу з Z станом (TRI) - раздел Транспорт, Методичні вказівки з курсу автоматизація проектування комп’ютерних систем Буфер Tri Дозволяє Явно Вказати Компіляторові На Необхідність Використання Ви...

Буфер TRI дозволяє явно вказати компіляторові на необхідність використання виходу з Z станом. Буфер має інформаційний вхід (IN), вхід дозволу роботи (ОЕ) і вихід (OUT).

Якщо на вході ОЕ присутня логічна одиниця, то сигнал на виході OUT повторює сигнал, що надходить на вхід IN. Якщо логічний нуль, то вихід буфера TRI перебуває в Z стані. Якщо ж вхід ОЕ буфера залишиться непідключеним, то на нього автоматично буде подана логічна одиниця.

Правила використання буфера TRI:

§ Сигнал з виходу буфера TRI повинен подаватися тільки на один вивід: типу вхід/вихід (BIDIR) або вихід (OUTPUT) НВІС.

§ При використанні сигналу з виходу буфера як вхідного сигналу для логічних елементів НВІС, він повинен бути одночасно поданий і на вивід типу вхід/вихід (BIDIR) або вихід (OUTPUТ) НВІС.

1.10. Примітиви тригерів

У табл.10 наведені використовувані в мові AHDL примітиви тригерів.

Таблиця 10

Примітив Прототип примітива
DFF FUNCTION DFF (D, CLK, CLRN, PRN) RETURNS (Q)
DFFE FUNCTION DFFE (D,CLK,CLRN, PRN, ENA) RETURNS (Q)
TFF FUNCTION TFF (T, CLK, CLRN, PRN) RETURNS (Q)
TFFE FUNCTION TFFE (T, CLK, CLRN, PRN, ENA) RETURNS (Q)
JKFF FUNCTION JKFF (J, K, CLK, CLRN, PRN) RETURNS (Q)
JKFFE FUNCTION JKFFE (J, K, CLK, CLRN, PRN, ENA) RETURNS (Q)
SRFF FUNCTION SRFF (S, R, CLK, CLRN, PRN) RETURNS (Q)
SRFFE FUNCTION SRFFE (S, R, CLK, CLRN, PRN, ENA) RETURNS (Q)
LATCH FUNCTION LATCH (D, ENA) RETURNS (Q)

 

Виводи тригерів:

D, T, J, K, S, R — інформаційні входи;

CLK — вхід тактового сигналу (активний перепад 0→1);

CLRN — вхід асинхронного скидання тригера (активний рівень логічний нуль);

PRN — вхід асинхронної установки тригера (активний рівень логічний нуль);

ENA — вхід дозволу роботи тригера (активний рівень → логічна одиниця).


2. СТРУКТУРА ТЕКСТОВОГО ОПИСУ

 

В цьому розділі описується структура текстового файлу (проекту) мовою AHD. Розділи і оператори мови AHD описуються в тому порядку, в якому вони слідують в текстовому файлі проекту (TDF – Text Design File). Нижче наведена загальна структура текстового файлу проекту.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки з курсу автоматизація проектування комп’ютерних систем

Ужгородський національний університет.. інженерно технічний факультет.. кафедра комп ютерних систем та мереж..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Буфер виходу з Z станом (TRI)

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Ужгород 2008
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Автоматизація проектування комп’ютерних систем» для студентів 4-го курсу інженерно

Символи
У табл. 3 перераховані символи, використовувані в мові AHDL. Таблиця 3. Символи, використовувані в мові AHDL Символ Опис _

Буфер ланцюгового переносу (CARRY)
Буфер ланцюгового переносу дозволяє явно вказати компіляторові на необхідність використання схеми ланцюгового переносу логічного елемента НВІС сімейства FLEX 6000, FLEX 8000, FLEX 10K |1].

Сигналу (GLOBAL)
Буфер GLOBAL дозволяє явно вказати компіляторові на необхідність використання глобального, який проходить через всю НВІС, неперервного ланцюга для поширення: ■ тактового сигналу (Glo

Logic Section.
- Defaults Statement. - Assert Statemert. - Boolean Equations. - Boolean Control Equations. - Case Statement. - For Generate Statement. - If Th

Title Statement
Title Statement (оператор заголовка) дозволяє задати назву файлу звіту (Report File), який генерується компілятором. Приклад: TITLE “Binary COUNTER” Заго

Parameters Statement
Parameters Statement (оператор оголошення параметрів) у рамках мови AHDL задає символічне ім'я рядка символів, укладеного в подвійні лапки, або числа, заданого явно, або числа, що є результатом вик

Include Statement
Include Statement (оператор включення) дозволяє включити текст із файлу з розширенням .INC, зазначеного в операторі, у поточний текстовий файл. Приклади: 1. INCLU

Constant Statement
Constant Statement (оператор задання константи) дозволяє присвоїти символічному імені незмінне значення задане числом (явно) або таке, що являється результатом виконання арифметичного вирази.

Define Statement
Define Statement (оператор позначення) дозволяє позначити оціночну функцію (evaluated function), яка дає можливість позначити арифметичний вираз символічним ім'ям. Приклад:

Function Prototype Statement
Function Prototype Statement (оператор опису прототипу) дозволяє описати інтерфейс (входи, виходи, передані параметри) модулів або примітивів, які будуть використані в даному текстовому описі. Опер

Options Statement
Options Statement (оператор задання опції) дозволяє визначити в групі елемент із меншим індексом (ВITО) як: § LSB - молодший розряд (Least Significant Bit). При цьому індекси в групах пови

Assert Statement
Assert Statement (оператор контролю) дозволяє проконтролювати істинність арифметичного виразу, а для випадку, коли воно хибно, указати текст повідомлення й визначити реакцію компілятора.

Subdesign Section
Subdesign Section (розділ опису інтерфейсу) дозволяє задати ім'я модуля й перелічити його виводи. Ім'я модуля повинно збігатися з ім'ям логічного файлу, у якому зберігається його текстовий опис. Як

Variable Section
Variable Section (розділ змінних) дозволяє задавати внутрішні змінні модуля, призначені для використання в розділі опису логіки (Logic Section). Змінна - це символічне ім'я: - лін

Logic Section
Logic Section (розділ опису логіки) дозволяє задати алгоритм роботи проектованого модуля. Правила використання розділу: § Розділ починається із ключового слова BE

Константи
Використання в текстовому описі символічних імен замість фіксованих числових значень (тобто використання констант) дозволяє: ■ зробити текстовий опис більше наочним; ■

Параметри
Мова AHDL дозволяє створити параметризований опис модуля - опис, що адаптується до конкретних умов застосування модуля, тобто до конкретних значень параметра. Значення параметра, на відмін

Прототип модуля
Мова АHDL дозволяє при описі модуля використовувати в якості його компонентів створені раніше модулі. Для цього текстовий опис модуля верхнього рівня ієрархії повинен містити опис прототипів цих мо

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги