рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Оформлення курсової роботи

Оформлення курсової роботи - раздел Транспорт, ПРОЕКТУВАННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЛЬМ ЛОКОМОТИВІВ Методичні вказівки до курсової роботи З дисципліни “Автоматичні гальма та безпеку рухові потягів” 2.1. Матеріал Курсової Роботи З Необхідними Схемами Й Ескізами Викладається В...

2.1. Матеріал курсової роботи з необхідними схемами й ескізами викладається в пояснювальній записці обсягом 23-25 сторінок формату 210x297 мм (формат А4 за ГОСТ 2.301-68).

При оформленні записки необхідно керуватися ГОСТ 2.105-68 «Загальні вимоги до текстових документів» і ГОСТ 2.106-66 «Текстові документи».

2.2. Записка повинна складатися з наступних основних елементів:

а) титульний лист (обкладинка) за ГОСТ 7.4-77 , що виконується основним шрифтом за ГОСТ 2.304-68;

б) завдання на курсову роботу;

в) зміст ;

г) вступ;

д) вихідні дані для розрахунків;

е) основний текст із висновками по кожнім розділі, схемами, графіками, ескізами;

ж) бібліографія відповідно до вимог ГОСТ 7.1-76;

з) додатки (у разі потреби).

2.3. У вступі, обсяг якого не більш 2 сторінок, необхідно розкрити наступні пункти:

а) обґрунтування актуальності теми роботи на базі рішень по подальшому розвитку й удосконалюванню роботи залізничного транспорту;

б) формулювання мети роботи й об'єкта дослідження з постановкою конкретних задач;

в) характеристику методів рішення поставлених задач з короткими висновками про отримані результати.

2.4. У вихідних даних повинні бути приведені значення, що визначають варіант на виконання курсової роботи (серія локомотива, прототип, маса, конструктивна швидкість, число осей, навантаження на вісь, кількість гальмівних циліндрів (ГЦ), тиск у ГЦ, діаметр ГЦ, матеріал колодки, тип потяга і його склад).

2.5. У розділі гальмівного обладнання повинні бути приведені й описані пневматична схема з позначеннями гальмівного обладнання і приладів управління гальмами, можливі місця витоків повітря.

2.6. У розділах записки необхідно привести розрахункові формули з указівкою позначення і розмірності, а також джерел, відкіля вони узяті. При найменуванні фізичних величин керуватися стандартом СЭВ 1052-78. Порядок викладу розрахунків визначається характером величин, що розраховуються.

Розрахунки в загальному випадку повинні містити: схему чи ескіз виробу, що розраховується; постановку задачі розрахунку з указівкою, що потрібно визначити при розрахунку, тобто повинні бути чітко зазначені вихідні дані розділу, шукані величини; умови розрахунку (чи допущення); розрахунок; висновок. Кожна формула повинна бути пронумерована.

Аналогічні розрахунки проводяться тільки один раз, результати наступних зводяться в таблиці; при необхідності даються посилання на відповідні сторінки записки, схеми.

Кожен розділ повинен закінчуватися висновками, а записка – узагальнюючим висновком.

2.7. Записка повинна бути написана чітким почерком чорнилом чорного, фіолетового чи синього кольору на одній стороні листа білого паперу з висотою букв і цифр не менш 3,5 мм відповідно ГОСТ 2.304-68. Виділення елементів записки кольоровим олівцем чи фломастером , переноси слова в заголовках не допускаються.

2.8. Черговий параграф не слід починати з формул. Скорочення слів не допускається, за винятком що дозволяються ГОСТ 7.12-70.

2.9. Графічна частина роботи виконується в обсязі одного листа формату А1 за ГОСТ 2.301-68 з неухильним дотриманням вимог стандартів ЄСКД, ЄСТПП і ЄСТД.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ПРОЕКТУВАННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЛЬМ ЛОКОМОТИВІВ Методичні вказівки до курсової роботи З дисципліни “Автоматичні гальма та безпеку рухові потягів”

М І Н І С Т Е Р С Т В О і н ф р а с т р у к т у р и У К Р А Ї Н И... Дніпропетровський національний університет...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Оформлення курсової роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Мета і задачі курсової роботи
1.1. Метою курсової роботи з автоматичних гальм є ознайомлення студентів з конструкцією, дією, розрахунком найважливіших частин гальмівної системи локомотива, а також вибором її основних параметрів

Розрахунок гальмівних характеристик локомотива
Гальмівні розрахунки включають рішення задач по механічній і пневматичній частині фрикційного гальма. 3.1. Основні положення з розрахунку механічної частини. Гальмівне обладнання локомотив

Перевірка схеми важільної передачі
Для правильного вибору максимальних натискань фрикційних гальмівних засобів, що забезпечують без’юзове гальмування в нормальних експлуатаційних умовах, ці засоби розраховують за умовами зчеплення к

Розрахунок гальмівного шляху локомотива
5.1. Однією з головних задач при проектуванні механічної частини гальмівної системи локомотива є забезпечення мінімально можливого гальмівного шляху при гальмуванні з конструкційної швидкості.

Розрахунок пневматичної частини гальма
6.1. Оцінка загальної годинної витрати повітря Компресорна установка локомотива повинна забезпечувати потреби потяга в стисненому повітрі при самих несприятливих умовах роботи гальмової ме

Розрахунок гальмівного шляху потяга
Гальмівний шлях потяга, так само як і локомотива складається з двох складових: підготовчого і дійсного і розраховується за методикою, яка приведена в р.5. 7.1. Визначення підготовчого галь

Література
1. Асадченко В.Р. Расчет пневматических тормозов железнодорожного подвижного состава. – М.:Маршрут, 2004 – 120с. 2. Тепловозы / конструкция, теория и расчет /.Панова Н.И. М.:Машиностроение

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги