рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Перевірка схеми важільної передачі

Перевірка схеми важільної передачі - раздел Транспорт, Проектування, технічне обслуговування гальм локомотивів методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Автоматичні гальма та безпеку рухові потягів” Для Правильного Вибору Максимальних Натискань Фрикційних Гальмівних Засобів, ...

Для правильного вибору максимальних натискань фрикційних гальмівних засобів, що забезпечують без’юзове гальмування в нормальних експлуатаційних умовах, ці засоби розраховують за умовами зчеплення коліс з рейками.

4.1. Перевірка на можливість юза колісних пар локомотива виконується по допустимій величині коефіцієнта зчеплення колісних пар локомотива з рейками . Для практичного використання цей коефіцієнт зчеплення визначається добутком функції швидкості [3, рис.320] й осьового навантаження :

(4.1)

 

Значення розрахункових ( допустимих) коефіцієнтів зчеплення і швидкостей руху, для яких перевіряють відсутність заклинювань колісних пар при максимальних силах натискання гальмівних колодок при різних осьових навантаженнях локомотивів, знаходять по табл.7 додатку 1[3]табл.253. По вихідних даних у завданні на курсову роботу варто визначити для загальноприйнятих значень швидкостей руху.

Щоб під час гальмування виключити заклинювання колісних пар, необхідно дотримувати умови, при яких гальмівна сила не перевищувала б силу зчеплення колеса з рейкою, тобто

(4.2)

де – розрахунковий коефіцієнт сили натискання колодок локомотива (методика визначення приведена в п.4.2 (див. далі);

– розрахунковий коефіцієнт тертя гальмівних колодок у залежності від їхнього матеріалу (його обчислення приведене в п.4.1.1.2);

4.2. Розрахунковий коефіцієнт сили натискання гальмівних колодок локомотива знаходять з виразу:

, (4.3)

де Кр – розрахункова сила натискання на одну колодку, кН.

При стандартних чавунних колодках ця величина дорівнює:

; (4.4)

при чавунних колодках з підвищеним вмістом фосфору:

; (4.5)

при композиційних колодках:

, (4.6)

де К – дійсна сила натискання на одну гальмівну колодку в кН (для секційних колодок – сила натискання на башмак).

 

4.3. Дійсна сила натискання на одну гальмівну колодку:

, (4.7)

де с –жорсткість повертаючої пружини;

hГЦ = 0,98 – коефіцієнт утрат на тертя в ГЦ;

р=0,38 МПа – розрахунковий тиск при екстреному гальмуванні для локомотивів.

4.4.Розрахунковий коефіцієнт тертя.

визначається по приведених нижче формулах, у яких швидкість руху в км/год :

для стандартної чавунної колодки: ; (4.8)

для чавунної колодки з підвищеним вмістом фосфору (для електропоїздів):

; (4.9)

для колодок з високофосфористого чавуна (3%): ; (4.10)

для композиційних колодок з матеріалу (ТИИР-300): ; (4.11)

для композиційних колодок з матеріалу (ТИИР-303): (4.12)

Розрахунки робити для швидкостей V1 = 20 км/год, V2 = 100 км/год, V3 = 160 км/год, (див. конструкційну швидкість), тобто для максимального і мінімального значення.

Підставивши отримані значення величин dр і jкр у вираз (4.2), виконати розрахунок і зробити висновок про дотримання без’юзового гальмування.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Проектування, технічне обслуговування гальм локомотивів методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Автоматичні гальма та безпеку рухові потягів”

М і н і с т е р с т в о і н ф р а с т р у к т у р и у к р а ї н и.. дніпропетровський національний університет..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Перевірка схеми важільної передачі

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Мета і задачі курсової роботи
1.1. Метою курсової роботи з автоматичних гальм є ознайомлення студентів з конструкцією, дією, розрахунком найважливіших частин гальмівної системи локомотива, а також вибором її основних параметрів

Оформлення курсової роботи
2.1. Матеріал курсової роботи з необхідними схемами й ескізами викладається в пояснювальній записці обсягом 23-25 сторінок формату 210x297 мм (формат А4 за ГОСТ 2.301-68). При оформленні з

Розрахунок гальмівних характеристик локомотива
Гальмівні розрахунки включають рішення задач по механічній і пневматичній частині фрикційного гальма. 3.1. Основні положення з розрахунку механічної частини. Гальмівне обладнання локомотив

Розрахунок гальмівного шляху локомотива
5.1. Однією з головних задач при проектуванні механічної частини гальмівної системи локомотива є забезпечення мінімально можливого гальмівного шляху при гальмуванні з конструкційної швидкості.

Розрахунок пневматичної частини гальма
6.1. Оцінка загальної годинної витрати повітря Компресорна установка локомотива повинна забезпечувати потреби потяга в стисненому повітрі при самих несприятливих умовах роботи гальмової ме

Розрахунок гальмівного шляху потяга
Гальмівний шлях потяга, так само як і локомотива складається з двох складових: підготовчого і дійсного і розраховується за методикою, яка приведена в р.5. 7.1. Визначення підготовчого галь

Література
1. Асадченко В.Р. Расчет пневматических тормозов железнодорожного подвижного состава. – М.:Маршрут, 2004 – 120с. 2. Тепловозы / конструкция, теория и расчет /.Панова Н.И. М.:Машиностроение

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги