рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Література

Література - раздел Транспорт, Проектування, технічне обслуговування гальм локомотивів методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Автоматичні гальма та безпеку рухові потягів” 1. Асадченко В.р. Расчет Пневматических Тормозов Железнодорожного Подвижного ...

1. Асадченко В.Р. Расчет пневматических тормозов железнодорожного подвижного состава. – М.:Маршрут, 2004 – 120с.

2. Тепловозы / конструкция, теория и расчет /.Панова Н.И. М.:Машиностроение, 1976, 544с.

3. Справочик. Тормозное оборудование железнодорожного подвижного состава. Крылов В.И., Крылов В.В. и др. М.: Транспорт, 1989, 487с.

4. Крылов В.И., Крылов В.В. Автоматические тормоза подвижного состава. Изд .4-е. М.: Транспорт, 1983, 320с.

5. Иноземцев В.Г. Гребенюк П.Т. Нормы и методы расчета автотормозов. М.: Транспорт.1971, 56с.

6. Інструкція по експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України. №ЦТ-ЦВ-ЦЛ 0015. Київ, 1997, 126с.

7. Казаринов В.М., Карвацкий Б.Л. Расчет и исследование автотормозов. М.: Трансжелдориздат, 1961, 232с.

8. Казаринов В.М., Иноземцев В.Г., Ясенцев В.О. Теоретические основы проектирования и эксплуатации автотормозов. М.: Транспорт, 1988, 400с.

9. Иноземцев В.Г., Казаринов В.М., Ясенцев В.О. Автоматические тормоза. М.: Транспорт, 1981, 434с.

10. Гребенюк П.Т., Крылов Е.В. Тормозные расчеты подвижного состава. М.: Транспорт, 1989, 72с.

11. Астахов П.Н., Гребенюк П.Т., Скворпов А.И. Справочник по тяговым расчетам. М.: Транспорт, 1973, 258с.

12. Иноземцев В.Г. Тормоза железнодорожного подвижного состава. М.: Транспорт, 1979, 424с.

13. Завьялов Г.Н. ремонт тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава. М.: Транспорт, 1971, 272с.

14. Инструкция по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава. ЦТ/3549. М.: Транспорт, 1979, 153с.

15. Сборник унифицированных типовых технически обоснованных норм времени на слесарные работы, выполняемые при ремонте автормозного и пневматического оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава (технолого - нормировочные карты). М.: Транспорт, 1972, 592с.

16. Правила по технике безопасности и производственной санитарии при ремонте тепловозов и дизельных поездов в депо. Типовая инструкция по технике безопасности для слесарей комплексных бригад и заготовительных цехов тепловозных депо. ЦТ/233с. М.: Транспорт, 1973, 32с.

17. Інструкції по ремону гальмового обладнання вагонів №ЦВ-ЦЛ-0013, Київ, 1998, 97с.

 

Додаток1

Таблиця 1

Характеристики локомотивів

№ п/п Серія локомотива Кількість гальмів-них осей Облікова маса локомотива, т Кількість гальмівних циліндрів Діаметр гальмівного циліндра,// Передаточне число для колодок Натискання на вісь при колодках
Чавун. Комп. Чавун. Комп.
Е Л Е К Т Р О В О З И
ВЛ22 6,84    
ВЛ23 9,06    
ВЛ60 7,02    
ВЛ8 8,1    
ВЛ10 5,76    
ВЛ11 5,76    
ВЛ80,80К 5,76    
ВЛ82 5,76    
ВЛ80Т,Р,С 5,76    
ВЛ82М 5,76    
ВЛ10У 5,76    
ЧС1 7,13    
ЧС2 6,29   12/16  
ЧС2Г 6,29   12/16  
ЧС3 7,13    
ЧС4 9,74   12/16  
ЧС6 6,95   12/16  
ЧС7 7,62   12/16  
ЧС8 7,62   12/16  
ЧС200 6,95   12/16  
Т Е П Л О В О З И
ТЭМ2 10,77   11,0  
ТЭ2 6,0   9,0  
ТЕП75      
ТЕП70      
ТЕП80          
ТЭ3 11,3   10,0  
ТЭ7 16,1   11,5  
3ТЭ3 11,03   10,0  
2ТЭ3У 11,03   10,0  
2ГЭ10Л 15,1   11,5  
2ТЭ10 15,1   11,5  
2ТЭ10В 7,8    
2ТЭ10М 7,8    
2ТЭ116 7,8    
2ТЭ10У 7,8    
2ТЭ10УТ 7,8    
3ТЭ10М 7,8    
3ТЭ10В 7,8    
3ТЭ10У 7,8    
4ТЭ10С2 7,8    
3М62У 10,77    
ТЭП10 15,1    
ТЭП60 5,33    
ТЭП10Л 5,33    
2ТЭП60 5,33    
ЧМЭ3 5,8   11,0  
ТГМ3 5,8   8,0  
2М62 10,77    
М62 10,77    
                     

 

Таблиця 2

Розміри пліч вертикальних важелів ГВП пасажирських електровозів типу ЧС

Електровоз Розміри пліч важелів на осях візків, мм
Перша з (ручн. торм) Друга Третя
а б а б а б
ЧС2, ЧС2т
ЧС4, ЧС4т
ЧС200, ЧС6 - -
ЧС7, ЧС8 - -

 

Таблиця 3

Розміри важелів ГВП тепловозів.

Тепловоз Розміри рычагов, мм
                       
ТЭ3
ТЭ7
ТЭП10 ТЭ10 2ТЭ10Л 404* 132*
М62, ТЭМ2

Таблица 4

Величина керуючого ухилу на перегоні.

Варіант
Значення -2 -2 -3 -4 -5 -7 -11 -6 -13 -6 -10 -9 -7
Варіант
Значення -1 -10 -9 -8 -6 -10 -5 -12 -5 -4 -6 -3 -8

Таблиця 5

кількість и тип вагонів в пасажирському складі.

Тип вагона Р,т Н о м е р в а р і а н т а
n Qт n Qт n Qт n Qт n Qт n Qт n Qт N Qт
СВ
Куп
РИЦ   -  
Плацк.
Рестор.
Почт.              
Багажн                

Qт – маса тари; Р,т - маса пасажирів і ручної поклажі.

Таблиця 6

кількість и тип вагонів у вантажному складі.

Тип вагона Т Н о м е р в а ріи а н т а  
 
n Qгр n Qгр n Qгр n Qгр n Qгр n Qгр n Qгр N Qгр
П-вагон   10* -   5* -
Криті   -   10* 10* -  
Платф.   - 22* 13* 25* -   10* 25* 15*
Цист.4   - 5* 13* 15* 10* -
Цист.8   10* 5* -   2* - 2*
Хоппер   15* 20* - 13* 15* -
     
П-вагон   -   10* - 30* 18* -   17*
Криті   24* -   12* - 22*
Платф.   -   5* - 40*
Цист.4   13* 20* 19*
Цист.8   5* 2*
Хоппер   - -   10* - -
                                     

n – кількість вагонів даного типу; Т - маса тари вагона.

Qгр – маса вантажу у вагоні, т;

Таблиця 7

Розрахункові коефіцієнти зчеплення, які рекомендуються при проектуванні гальмівного обладнання локомотивів.

Швидкість, км/год Величина yР при навантаженні брутто колісної пари на рейку, кН (тс)
- - 0,132 0,126 0,119
- - 0,097 0,093 0,088
- - 0,087 0,083 0,078

 

Таблиця 8

Номінальні площі тертя гальмівних колодок і допустимий питомий тиск

Тип колодки чавунна композиційна Чавунна фосфориста Чавунна секційна безгребенева Чавунна гребенева
Площа тертя (см2)
Допустимий питомий тиск(Н/см2)

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Проектування, технічне обслуговування гальм локомотивів методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Автоматичні гальма та безпеку рухові потягів”

М і н і с т е р с т в о і н ф р а с т р у к т у р и у к р а ї н и.. дніпропетровський національний університет..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Література

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Мета і задачі курсової роботи
1.1. Метою курсової роботи з автоматичних гальм є ознайомлення студентів з конструкцією, дією, розрахунком найважливіших частин гальмівної системи локомотива, а також вибором її основних параметрів

Оформлення курсової роботи
2.1. Матеріал курсової роботи з необхідними схемами й ескізами викладається в пояснювальній записці обсягом 23-25 сторінок формату 210x297 мм (формат А4 за ГОСТ 2.301-68). При оформленні з

Розрахунок гальмівних характеристик локомотива
Гальмівні розрахунки включають рішення задач по механічній і пневматичній частині фрикційного гальма. 3.1. Основні положення з розрахунку механічної частини. Гальмівне обладнання локомотив

Перевірка схеми важільної передачі
Для правильного вибору максимальних натискань фрикційних гальмівних засобів, що забезпечують без’юзове гальмування в нормальних експлуатаційних умовах, ці засоби розраховують за умовами зчеплення к

Розрахунок гальмівного шляху локомотива
5.1. Однією з головних задач при проектуванні механічної частини гальмівної системи локомотива є забезпечення мінімально можливого гальмівного шляху при гальмуванні з конструкційної швидкості.

Розрахунок пневматичної частини гальма
6.1. Оцінка загальної годинної витрати повітря Компресорна установка локомотива повинна забезпечувати потреби потяга в стисненому повітрі при самих несприятливих умовах роботи гальмової ме

Розрахунок гальмівного шляху потяга
Гальмівний шлях потяга, так само як і локомотива складається з двох складових: підготовчого і дійсного і розраховується за методикою, яка приведена в р.5. 7.1. Визначення підготовчого галь

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги