рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Дослідження диференціювальної ланки

Дослідження диференціювальної ланки - раздел Транспорт, Систем автоматичного керування 3.1. Виконайте Наступні Дії По Створенню Моделі Дослідження:  ...

3.1. Виконайте наступні дії по створенню моделі дослідження:

 

MATLAB ® SIMULINK ® Simulink Library Browser ® untitled;

Simulink Library Browser ® Sources ® Step ® untitled;

Simulink Library Browser ® Continuous® Deiivative® untitled;

Simulink Library Browser ® Sinks ® Scope ® untitled.

Simulink Library Browser ® Signal Routing ® Mux ® untitled.

Simulink Library Browser ® Ports & Subsystems ® Out1(Out2) ® untitled.

 

3.2. З'єднайте блоки між собою як показано на рис. 5. Встановіть час моделювання 5. Виконайте моделювання. Підведіть курсор мишки до блоку Scope, клацніть на ньому ЛКМ і подивитесь на моніторі результати моделювання.

 

3.3. На принтері комп’ютерної мережі надрукувати створену блок-схему для дослідження перехідної характеристики диференціювальної ланки

 

 

 

Рисунок 5 – Схема моделювання для дослідження перехідної

характеристики диференціювальної ланки

 

3.4. В MATLAB відкрийте створений в п. 2.4. М-файл. Проведіть коректування раніше набраної програми. В М-файлі наберіть наступну програму:

 

% Диференціювальна ланка

y1=yout(:,1);

y2=yout(:,2);

plot(tout,y2, 'k--',tout,y1, 'k-','LineWidth', 2)

grid

axis([0 3 0 5])

set(gca,'FontName', 'Arial', 'FontSize', 10)

title(' Диференціювальна ланка')

xlabel('Час, С')

ylabel('Напруга, В')

legend('Вхідне діяння','Вихідна величина')

 

Збережіть набрану програму.

 

3.5. Скопіюйте набрану програму у вікно command window. Натисніть Enter.

 

3.6. На принтері комп’ютерної мережі надрукувати графік перехідної характеристики диференціювальної ланки.

 

 

4. Дослідження аперіодичної ланки 1 порядку (інерційної)

 

4.1. Виконайте наступні дії по створенню моделі дослідження:

 

MATLAB ® SIMULINK ® Simulink Library Browser ® untitled;

Simulink Library Browser ® Sources ® Step ® untitled;

Simulink Library Browser ® Continuous® Transfer Fсn (Transfer Fсn1) (Transfer Fсn2) ® untitled;

Simulink Library Browser ® Sinks ® Scope ® untitled.

Simulink Library Browser ® Signal Routing ® Mux ® untitled.

Simulink Library Browser ® Ports & Subsystems ® Out1 (Out2) (Out3) (Out4) ® untitled.

 

Блок передатної характеристики Transfer Fсn створює передатну функцію у вигляді відношення поліномів заданої ступеня. Вид блоку після завдання його параметрів представлений на рис 6,а. Блок Transfer Fсn має два параметра вектори коефіцієнтів поліномів чисельника Numerator і знаменника Denominator. Вони задають вид вирази W(s), яке з'являється всередині блоку див. рис. 6,б. Коефіцієнти поліномів це є час, який обирається із завдання до виконання лабораторної роботи для бригад.

 

4.2. З'єднайте блоки між собою як показано на рис. 7. Встановіть час моделювання 15. Параметри настройки блоків Transfer Fсn встановити за даними завдання.

 

 

 

 


 

а)

 

б)

 

 

Рисунок 6 – Налаштування блоку Transfer Fсn

 

 

 

Рисунок 7 – Схема моделювання для дослідження перехідної

характеристики аперіодичної ланки

У блоці Mux у параметрі налаштування - Numer of inputs (кількість входів), встановити 4. Виконайте моделювання. Підведіть курсор мишки до блоку Scope, клацніть на ньому лівою клавішею мишки і подивитесь на моніторі результати моделювання. Підведіть курсор мишки до блоку Scope, клацніть на ньому ЛКМ і подивитесь на моніторі результати моделювання

 

4.3. На принтері комп’ютерної мережі надрукувати створену блок-схему для дослідження перехідної характеристики аперіодичної ланки.

 

4.4. В MATLAB відкрийте створений в п. 3.3.4. М-файл. Проведіть коректування раніше набраної програми. В М-файлі наберіть наступну програму:

 

% Аперіодична ланка

y1=yout(:,1);

y2=yout(:,2);

y3=yout(:,3);

y4=yout(:,4);

plot(tout,y2, 'k--',tout,y1,'k-', tout,y3,'k:',tout,y4,'k-.','LineWidth', 2)

grid

axis([0 15 0 1.5])

set(gca,'FontName', 'Arial', 'FontSize', 10)

title('Аперіодична ланки 1 порядку (інерційна)')

xlabel('Час, С')

ylabel('Напруга, В')

legend('Вхідне діяння','Вихідна величина, постійна часу 1', 'Вихідна величина, постійна часу 2', 'Вихідна величина, постійна часу 3')

 

Опис оператора повинен бути розміщений в одному рядку. Збережіть набрану програму

 

4.5. Скопіюйте набрану програму у вікно command window. Натисніть Enter.

 

4.6. На принтері комп’ютерної мережі надрукувати графік перехідної характеристики аперіодичної ланки 1 порядку.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Систем автоматичного керування

Знайомство з програмним середовищем simulink побудова простих віртуальних.. короткі теоретичні відомості..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Дослідження диференціювальної ланки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
    Мета роботи - знайомство з призначенням, графічним інтерфейсом, принципами побудови моделей і важливими блоками (віртуальними моделями реальних

ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ MATLAB
Дослідження (синтез і аналіз) систем автоматичного керування (САК) шляхом їх моделювання у системі MATLAB можливо двома принципово різними способами. При першому способі моделювання виробл

ПАКЕТ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ SIMULINK
Пакет моделювання динамічних систем Simulink, що входить до складу системи Matlab, призначений для моделювання динамічних систем. Ввід характеристик систем що досліджуються виконується у діалоговом

Для того, щоб увійти у вікно налаштування ланки необхідно клацнути лівою кнопкою миші на графічному зображенні ланки.
Вікно налаштування ланки Transfer Fcn, що найбільш часто використовується при моделюванні систем керування, представлено на рис. 3     &

Моделі сигналів: синусоїдальний, модуль синусоїди, прямокутного, лінійно-спадаючий, сума трикутного та синусоїдального.
4. У вікні Simulink Library Browser знайти розділ Sources (Джерела) і клацнути на його зображенні ЛКМ. У правій частині вікна знайти блок генератора гармонійних коливань Sine Wave. Поставити на ньо

Контрольні питання
1. Що таке модель і моделювання? 2. Для чого призначена програма Simulink? 3. З яких пунктів складається головне меню Simulink? Їх призначення? 4. Перелічіть основні блок

ТИПОВИХ ЛАНОК ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ
    Мета роботи- побудова і дослідження часових характеристик типових ланок лінійних систем автоматичного керування (САК) за допомогою програми віртуаль

Короткі теоретичні відомості
  Під системою автоматичного керування (САК) розуміють сукупність об’єкта керування (робочої машини, механізму, процесу) та з’єднаних певним чином елементів, в

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
  Запустити програму MATLAB, SIMULINK, завдання для виконання лабораторної роботи наведені в таблиці 2.   Таблиця 2 – Завдання до виконання лабораторної роботи

Дослідження підсилювальної (безінерційної) ланки
1.1. У вікні Simulink Library Browser відкрити новий документ нову модель) клацнувши на його зображенні лівою кнопкою мишки (ЛКМ). З'явиться вікно untitled.   1.2. У вікні Si

Дослідження інтегрувальної ланки
2.1. Виконайте наступні дії по створенню моделі дослідження:   MATLAB ® SIMULINK ® Simulink Library Browser ® untitled; Simulink Library Browser

Дослідження коливальної ланки
5.1. Виконайте наступні дії по створенню моделі дослідження:   MATLAB ® SIMULINK ® Simulink Library Browser ® untitled; Simulink Library Browser

Контрольні питання
1. Що таке ступінчаста одинична функція h (t) (функція включення, функція Хевісайда)? 2. Що таке перехідна функція лінійного ланки? 3. Що таке передатна функція лінійного ланки?

ТИПОВИХ ЛАНОК ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ
Мета роботи - побудова та дослідження амплітудних і фазових частотних характеристик типових ланок лінійних систем автоматичного керування (САК) за допомогою програми віртуального м

Короткі теоретичні відомості
  При аналізі і синтезі систем автоматичного регулювання і керування широке поширення одержали методи, засновані на використанні частотних характеристик. Частотна характерист

Дослідження підсилювальної (безінерційної) ланки
  1.1. В MATLAB створіть М - файл. . MATLAB ® File ® New ® M-File.   1.2. Наберіть в ньому наступну програму   % Дослідження частотних ха

Дослідження інтегрувальної ланки
2.1. Виконайте наступні дії по створенню моделі дослідження. Збережену раніше набрану програму скопіюйте в збережений М - файл. Шляхом необхідного коригування приведіть її до наступного вигляду:

Дослідження диференціювальної ланки
3.1. Виконайте наступні дії по створенню моделі дослідження. Збережену раніше набрану програму скопіюйте в збережений М - файл. Шляхом необхідного коригування приведіть її до наступного вигляду:

Дослідження коливальної ланки
5.1. Виконайте наступні дії по створенню моделі дослідження. Збережену раніше набрану програму скопіюйте в збережений М - файл. Шляхом необхідного коригування приведіть її до наступного ви

Контрольні питання
1. Що таке частотні характеристики лінійного ланки? Наприклад, АЧХ і ФЧХ, ЛАЧХ і ЛФЧХ, годограф комплексного коефіцієнта передачі. 2. Якого виду сигнал подається на ланка, коли знімаються його

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги