рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ MATLAB

ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ MATLAB - раздел Транспорт, Систем автоматичного керування Дослідження (Синтез І Аналіз) Систем Автоматичного Керування (Сак) Шляхом Їх ...

Дослідження (синтез і аналіз) систем автоматичного керування (САК) шляхом їх моделювання у системі MATLAB можливо двома принципово різними способами.

При першому способі моделювання виробляють шляхом введення відповідних команд в робочу область самого пакета MATLAB. При цьому використовується тулбокс, який називається Control System Toolbox. Цей тулбокс являє собою бібліотеку алгоритмів, що містяться в функціональних файлах і реалізують найбільш загальні методи розрахунку й аналізу САУ. Команди, що вводяться в робочу зону MATLAB виконуються послідовно - (імітація потоку даних).

При другому способі моделювання виробляють шляхом використання моделей типових елементів пакету Simulink. Simulink дозволяє представити досліджувану систему у вигляді з'єднаних між собою блоків (структурної схеми), а потім дослідити її поведінку в статики і динаміки. Студенту потрібно освоїти правила побудови віртуального дослідного стенду з необхідною інфраструктурою (джерела сигналів, вимірювальні прилади і засоби спостереження за процесами та характеристиками процесів) і складання моделі пристрою із готових функціональних блоків, з яких, як з конструктора, складається саме модель.

Процес моделювання засобами Simulink складається з декількох етапів.

Першим з них є етап складання математичної моделі системи. Розрахунок будь-який САУ зазвичай починається з її складання функціональної схеми, під якою розуміється умовне графічне зображення, яке відображає функції, що виконуються окремими елементами системи і зв'язку між цими елементами. Потім проводиться опис фізичних процесів, що відбуваються в кожному з цих елементів.

Другим етапом є компонування моделі, що склається у виборі з бібліотек Simulink необхідних блоків, їх розміщенні у спеціальному вікні та з'єднання між собою. Щоб здійснювати це, потрібно спочатку запустити Simulink

Третім етапом є моделювання.

Робота з системою інженерних розрахунків Matlab починається її запуском натискання на піктограму робочого столу Windows.

 

В результаті на моніторі відкривається робочий стіл системи, як це вказано на рис. 1.

 

 

 

Рисунок 1 - Робочий стіл Matlab

Він містить елементи графічного інтерфейсу користувача, які призначені для роботи з файлами, змінними та додатками, пов'язаними з Matlab. Робочий стіл системи складається з трьох елементів: Command Window, в якому розташована командний рядок, вікна запуску додатків Launch Pad і вікна передісторії викликів Command History. Крім того, є клавіші для перемикання вікна запуску Launch Pad на вікно робочої області Workspace і вікна передісторії Command History на вікно поточного каталогу Current Directory, який дозволяє відкривати, дивитись і виконувати пошук інформації у файлах системи Matlab, що мають необхідне розширення. На інструментальній панелі системи Matlab є інформаційне вікно Current Directory, за допомогою якого завжди забезпечується доступ до списку раніше викликаних поточних каталогів. Це дозволяє швидко переходити від одного каталогу до іншого, отримуючи доступ до потрібних файлів. Вид інструментальної панелі залежить від версії системи Matlab.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Систем автоматичного керування

Знайомство з програмним середовищем simulink побудова простих віртуальних.. короткі теоретичні відомості..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ MATLAB

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
    Мета роботи - знайомство з призначенням, графічним інтерфейсом, принципами побудови моделей і важливими блоками (віртуальними моделями реальних

ПАКЕТ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ SIMULINK
Пакет моделювання динамічних систем Simulink, що входить до складу системи Matlab, призначений для моделювання динамічних систем. Ввід характеристик систем що досліджуються виконується у діалоговом

Для того, щоб увійти у вікно налаштування ланки необхідно клацнути лівою кнопкою миші на графічному зображенні ланки.
Вікно налаштування ланки Transfer Fcn, що найбільш часто використовується при моделюванні систем керування, представлено на рис. 3     &

Моделі сигналів: синусоїдальний, модуль синусоїди, прямокутного, лінійно-спадаючий, сума трикутного та синусоїдального.
4. У вікні Simulink Library Browser знайти розділ Sources (Джерела) і клацнути на його зображенні ЛКМ. У правій частині вікна знайти блок генератора гармонійних коливань Sine Wave. Поставити на ньо

Контрольні питання
1. Що таке модель і моделювання? 2. Для чого призначена програма Simulink? 3. З яких пунктів складається головне меню Simulink? Їх призначення? 4. Перелічіть основні блок

ТИПОВИХ ЛАНОК ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ
    Мета роботи- побудова і дослідження часових характеристик типових ланок лінійних систем автоматичного керування (САК) за допомогою програми віртуаль

Короткі теоретичні відомості
  Під системою автоматичного керування (САК) розуміють сукупність об’єкта керування (робочої машини, механізму, процесу) та з’єднаних певним чином елементів, в

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
  Запустити програму MATLAB, SIMULINK, завдання для виконання лабораторної роботи наведені в таблиці 2.   Таблиця 2 – Завдання до виконання лабораторної роботи

Дослідження підсилювальної (безінерційної) ланки
1.1. У вікні Simulink Library Browser відкрити новий документ нову модель) клацнувши на його зображенні лівою кнопкою мишки (ЛКМ). З'явиться вікно untitled.   1.2. У вікні Si

Дослідження інтегрувальної ланки
2.1. Виконайте наступні дії по створенню моделі дослідження:   MATLAB ® SIMULINK ® Simulink Library Browser ® untitled; Simulink Library Browser

Дослідження диференціювальної ланки
3.1. Виконайте наступні дії по створенню моделі дослідження:   MATLAB ® SIMULINK ® Simulink Library Browser ® untitled; Simulink Library Browser

Дослідження коливальної ланки
5.1. Виконайте наступні дії по створенню моделі дослідження:   MATLAB ® SIMULINK ® Simulink Library Browser ® untitled; Simulink Library Browser

Контрольні питання
1. Що таке ступінчаста одинична функція h (t) (функція включення, функція Хевісайда)? 2. Що таке перехідна функція лінійного ланки? 3. Що таке передатна функція лінійного ланки?

ТИПОВИХ ЛАНОК ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ
Мета роботи - побудова та дослідження амплітудних і фазових частотних характеристик типових ланок лінійних систем автоматичного керування (САК) за допомогою програми віртуального м

Короткі теоретичні відомості
  При аналізі і синтезі систем автоматичного регулювання і керування широке поширення одержали методи, засновані на використанні частотних характеристик. Частотна характерист

Дослідження підсилювальної (безінерційної) ланки
  1.1. В MATLAB створіть М - файл. . MATLAB ® File ® New ® M-File.   1.2. Наберіть в ньому наступну програму   % Дослідження частотних ха

Дослідження інтегрувальної ланки
2.1. Виконайте наступні дії по створенню моделі дослідження. Збережену раніше набрану програму скопіюйте в збережений М - файл. Шляхом необхідного коригування приведіть її до наступного вигляду:

Дослідження диференціювальної ланки
3.1. Виконайте наступні дії по створенню моделі дослідження. Збережену раніше набрану програму скопіюйте в збережений М - файл. Шляхом необхідного коригування приведіть її до наступного вигляду:

Дослідження коливальної ланки
5.1. Виконайте наступні дії по створенню моделі дослідження. Збережену раніше набрану програму скопіюйте в збережений М - файл. Шляхом необхідного коригування приведіть її до наступного ви

Контрольні питання
1. Що таке частотні характеристики лінійного ланки? Наприклад, АЧХ і ФЧХ, ЛАЧХ і ЛФЧХ, годограф комплексного коефіцієнта передачі. 2. Якого виду сигнал подається на ланка, коли знімаються його

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги