рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ПАКЕТ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ SIMULINK

ПАКЕТ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ SIMULINK - раздел Транспорт, СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ Пакет Моделювання Динамічних Систем Simulink, Що Входить До Складу Системи Ma...

Пакет моделювання динамічних систем Simulink, що входить до складу системи Matlab, призначений для моделювання динамічних систем. Ввід характеристик систем що досліджуються виконується у діалоговому режимі, шляхом графічної зборки схеми з’єднань елементарних стандартних ланок. Елементарні стандартні ланок знаходяться у бібліотеці Simulink. У результаті такої зборки утворюються модель системи, яка досліджується. Вона зберігається у файлі з розширенням .mdl. В ході моделювання є можливість спостерігати за процесами що відбуваються у системі.

Бібліотека Simulink - це набір візуальних об'єктів, використовуючи які можна досліджувати практично будь-яку систему автоматичного керування. Практично для всіх блоків існує можливість настройки параметрів. Параметри відображаються на панелі вікна налаштування обраного блоку.

Пакет Simulink можна запустити як показано на рис. 1

Вся бібліотека Simulink розбита на розділи (див. рис. 2).

 

 

 

Рисунок 2 - Бібліотека Simulink і додаткові пакети

 

Зміст розділу знаходиться в правому полі вікна бібліотеки, наприклад, це розділ Sources на рис. 2, в якому, у свою чергу, виділений блок Step).

Меню File (файл) містить команди роботи з mdl-файлами, меню Edit (правка) - команди редагування блок-схеми і роботи з бібліотекою, меню View(вид) - команди зміни зовнішнього вигляду вікна.

При виконання лабораторних робіт для дослідження неперервних систем автоматичного керування використовуються наступні ланки розділу Сontіnuous(безперервні блоки):

Integrator - безперервний (аналоговий) інтегратор;

Derivate - ланка диференціювання;

State-Space - лінійна безперервна система, встановлена у вигляді рівнянь стану, тобто системою рівнянь, представленої у формі Коші;

Transfer Fcn - лінійна безперервна ланка, яка задається своєю передатною функцією;

Transport Delay - блок пам'яті, що виконує тимчасову затримку, встановлюється в полі налаштування.

Зауважимо, що замість звичного позначення «р» для оператора Лапласа в Matlab використовується позначення «s».

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

ЗНАЙОМСТВО З ПРОГРАМНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ SIMULINK ПОБУДОВА ПРОСТИХ ВІРТУАЛЬНИХ... Короткі теоретичні відомості...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ПАКЕТ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ SIMULINK

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
    Мета роботи - знайомство з призначенням, графічним інтерфейсом, принципами побудови моделей і важливими блоками (віртуальними моделями реальних

ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ MATLAB
Дослідження (синтез і аналіз) систем автоматичного керування (САК) шляхом їх моделювання у системі MATLAB можливо двома принципово різними способами. При першому способі моделювання виробл

Для того, щоб увійти у вікно налаштування ланки необхідно клацнути лівою кнопкою миші на графічному зображенні ланки.
Вікно налаштування ланки Transfer Fcn, що найбільш часто використовується при моделюванні систем керування, представлено на рис. 3     &

Моделі сигналів: синусоїдальний, модуль синусоїди, прямокутного, лінійно-спадаючий, сума трикутного та синусоїдального.
4. У вікні Simulink Library Browser знайти розділ Sources (Джерела) і клацнути на його зображенні ЛКМ. У правій частині вікна знайти блок генератора гармонійних коливань Sine Wave. Поставити на ньо

Контрольні питання
1. Що таке модель і моделювання? 2. Для чого призначена програма Simulink? 3. З яких пунктів складається головне меню Simulink? Їх призначення? 4. Перелічіть основні блок

ТИПОВИХ ЛАНОК ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ
    Мета роботи- побудова і дослідження часових характеристик типових ланок лінійних систем автоматичного керування (САК) за допомогою програми віртуаль

Короткі теоретичні відомості
  Під системою автоматичного керування (САК) розуміють сукупність об’єкта керування (робочої машини, механізму, процесу) та з’єднаних певним чином елементів, в

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
  Запустити програму MATLAB, SIMULINK, завдання для виконання лабораторної роботи наведені в таблиці 2.   Таблиця 2 – Завдання до виконання лабораторної роботи

Дослідження підсилювальної (безінерційної) ланки
1.1. У вікні Simulink Library Browser відкрити новий документ нову модель) клацнувши на його зображенні лівою кнопкою мишки (ЛКМ). З'явиться вікно untitled.   1.2. У вікні Si

Дослідження інтегрувальної ланки
2.1. Виконайте наступні дії по створенню моделі дослідження:   MATLAB ® SIMULINK ® Simulink Library Browser ® untitled; Simulink Library Browser

Дослідження диференціювальної ланки
3.1. Виконайте наступні дії по створенню моделі дослідження:   MATLAB ® SIMULINK ® Simulink Library Browser ® untitled; Simulink Library Browser

Дослідження коливальної ланки
5.1. Виконайте наступні дії по створенню моделі дослідження:   MATLAB ® SIMULINK ® Simulink Library Browser ® untitled; Simulink Library Browser

Контрольні питання
1. Що таке ступінчаста одинична функція h (t) (функція включення, функція Хевісайда)? 2. Що таке перехідна функція лінійного ланки? 3. Що таке передатна функція лінійного ланки?

ТИПОВИХ ЛАНОК ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ
Мета роботи - побудова та дослідження амплітудних і фазових частотних характеристик типових ланок лінійних систем автоматичного керування (САК) за допомогою програми віртуального м

Короткі теоретичні відомості
  При аналізі і синтезі систем автоматичного регулювання і керування широке поширення одержали методи, засновані на використанні частотних характеристик. Частотна характерист

Дослідження підсилювальної (безінерційної) ланки
  1.1. В MATLAB створіть М - файл. . MATLAB ® File ® New ® M-File.   1.2. Наберіть в ньому наступну програму   % Дослідження частотних ха

Дослідження інтегрувальної ланки
2.1. Виконайте наступні дії по створенню моделі дослідження. Збережену раніше набрану програму скопіюйте в збережений М - файл. Шляхом необхідного коригування приведіть її до наступного вигляду:

Дослідження диференціювальної ланки
3.1. Виконайте наступні дії по створенню моделі дослідження. Збережену раніше набрану програму скопіюйте в збережений М - файл. Шляхом необхідного коригування приведіть її до наступного вигляду:

Дослідження коливальної ланки
5.1. Виконайте наступні дії по створенню моделі дослідження. Збережену раніше набрану програму скопіюйте в збережений М - файл. Шляхом необхідного коригування приведіть її до наступного ви

Контрольні питання
1. Що таке частотні характеристики лінійного ланки? Наприклад, АЧХ і ФЧХ, ЛАЧХ і ЛФЧХ, годограф комплексного коефіцієнта передачі. 2. Якого виду сигнал подається на ланка, коли знімаються його

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги