рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія автоматичного керування".

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія автоматичного керування". - раздел Транспорт, Міністерство Освіти І Науки України Криворізький Технічний Університ...

Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

Кафедра інформатики, автоматики і систем управління

 

 

Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт

з дисципліни

"Теорія автоматичного керування".

для студентів спеціальностей

7.091401 "Системи управління і автоматики"

6.091500 “Комп’ютерні системи і мережі”

усіх форм навчання

 

 

м. Кривий Ріг

2009 р.

Дані методичні вказівки дають змогу детально ознайомитися з динамічними ланками систем автоматичного керування (САК), структурними перетвореннями та різноматнітними типами їх з'єднань, методами дослідження стійкості та точності САК, типами і характеристиками зворотних зв'язків, синтезом лінійних САК частотним методом.

У роботах наводиться:

- повний аналіз часових та частотних характеристик типових ланок;

- дослідження з'єднань типових ланок САК та аналіз зміни частотних характеристик цих ланок залежно від параметрів;

- вивчення впливу гнучких і жорстких зворотних зв'язків на перехідні характеристики;

- аналіз перехідних процесів і точності роботи САК;

- дослідження стійкості лінійних САК за допомогою частотних крітерієв Найквіста та Михайлова;

- синтез лінійних САК частотним методом ( побудова бажаної ЛАЧХ).

Всі роботи можуть бути виконані з застосуванням математичних пакетів MathCAD та Matlab.

Будуть корисними при вивченні матеріалу самостійно, при виконанні лабораторних, контрольних та курсових робіт студентами 3-го та 4-го курсів спеціальності "Системи управління і автоматики", "Компютерні системи та мережі" та усіх спеціальностей електротехнічного напрямку.

 


 

Зміст

Лабораторна робота №1

Аперіодична ланка першого порядку

Лабораторна робота №2

Реальна диференцююча ланка

Лабораторна робота №3

Реальна інтегруюча ланка

Лабораторна робота №4

Коливальна ланка

Лабораторна робота 5

Аналіз з'єднань типових ланок

Лабораторна робота №6

Дослідження впливу гнучких і жорстких зворотних зв'язків

Лабораторна робота №7

Дослідження стійкості системи автоматичного керування

Лабораторна робота №8

Аналіз переходних процесів і точності роботи САК.

Лабораторна робота №9

Синтез лінійних САК частотним методом.

Лабораторна робота №10

 


 

Лабораторна робота №1

 

Тема:аперіодична ланка першого порядку

Мета:зняти часові та частотні характеристики, виконати аналіз аперіодичної ланки.

Теоретичні відомості

Передаточна функція має вигляд: Диференційне рівняння ланки: , де k - передаточний коефіцієнт, який… Із взаємної відповідності динамічних характеристик відомо, що перехідна функція може бути знайдена як зворотне…

Методичні вказівки

  Побудова часових та частотних характеристик ланки за допомогою математичної…  

Порядок виконання роботи

1. Набрати модель системи з параметрами згідно варіанту або задати аналітичні вирази. 2. Подати на вхід одиничну ступінчату функцію та одержати графіки перехідної… 3. Побудувати перехідну характеристику при збільшенні та зменшенні постійної часу T та коефіцієнта підсилення k у 2…

Звіт повинен містити

2.Передаточну функцію ланки, що вивчається та значення коефіцієнтів підсилення і постійних часу згідно варіанту. 3.Розраховані залежності, які необхідні для побудови частотних та часових… 4.Графіки усіх отриманих характеристик.

Лабораторна робота №2

 

Тема:реальна диференцююча ланка

Мета:зняти часові та частотні характеристики, виконати аналіз реальної диференцюючої ланки.

Теоретичні відомості

Передаточна функція має вигляд: Диференційне рівняння ланки: Реальна диференцююча ланка – це є послідовне з’єднання ідеального диференцюючої ланки та інерційної ланки першого…

Методичні вказівки

Робота виконується за допомогою прикладних математичних пакетів MatLab або MathCad аналогічно до попередьої роботи.

 

 

Порядок виконання роботи

1. Набрати модель системи з параметрами згідно варіанту або задати аналітичні вирази. 2. Подати на вхід одиничну ступінчату функцію та одержати графіки перехідної… 3. Побудувати перехідну характеристику при збільшенні та зменшенні постійної часу T та коефіцієнта підсилення k у 2…

Звіт повинен містити

1. Тему та мету роботи. 2.Передаточну функцію ланки, що вивчається та значення коефіцієнтів підсилення… 3.Розраховані залежності, які необхідні для побудови частотних та часових характеристик.

Лабораторна робота №3

 

Тема:реальна інтегруюча ланка

Мета:зняти часові та частотні характеристики, виконати аналіз реальної інтегруючої ланки.

Теоретичні відомості

Передаточна функція має вигляд: Диференційне рівняння ланки: Легко бачити, що ланка з даною передаточною функцією може розглядатися як послідовне з’єднання двох елементарних…

Методичні вказівки

Робота виконується за допомогою прикладних математичних пакетів MatLab або MathCad аналогічно до попередніх робіт.

 

Порядок виконання роботи

1. Набрати модель системи з параметрами згідно варіанту або задати аналітичні вирази. 2. Подати на вхід одиничну ступінчату функцію та одержати графіки перехідної… 3. Побудувати перехідну характеристику при збільшенні та зменшенні постійної часу T та коефіцієнта підсилення k у 2…

Звіт повинен містити

1. Тему та мету роботи. 2.Передаточну функцію ланки, що вивчається та значення коефіцієнтів підсилення… 3.Розраховані залежності, які необхідні для побудови частотних та часових характеристик.

Теоретичні відомості

Дану ланку можна змоделювати такою системою:      

Методичні вказівки

Робота виконується за допомогою прикладних математичних пакетів MatLab або MathCad аналогічно до попередніх робіт.

Порядок виконання роботи

1. Набрати модель системи з параметрами згідно варіанту або задати аналітичні вирази. 2. Подати на вхід одиничну ступінчату функцію та одержати графіки перехідної… 3. Побудувати перехідну характеристику при збільшенні та зменшенні постійної часу T та коефіцієнта підсилення k у 2…

Звіт повинен містити

1. Тему та мету роботи. 2.Передаточну функцію ланки, що вивчається та значення коефіцієнтів підсилення… 3.Розраховані залежності, які необхідні для побудови частотних та часових характеристик.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5

Тема: аналіз з'єднань типових ланок

Мета: дослідження з'єднань типових ланок САК та аналіз зміни частотних характеристик цих ланок залежно від параметрів.

 

Теоретичні відомості

При послідовному з’єднанні ланок результуюча передаточна функція W(p) системи у загальному вигляді може бути визначена як добуток передаточних… . а при паралельному – як їх сума

Порядок виконання роботи

1. Визначити передаточні функції системи, що складається з ланок з відомими передаточними функціями, у випадку: а) послідовного з'єднання двох ланок W1 та W2; б) паралельного узгодженого з'єднання двох ланок W1 та W2;

Звіт повинен містити

1. Тему та мету роботи. 2.Структурні схеми досліджуваної системи з числовими значеннями параметрів. … 3.Отримані після перетворень передаточні функції.

Теоретичні відомості

Статичні й динамічні характеристики розглянутого з'єднання будуть визначатися як передаточними функціями ланок у прямому ланцюзі й ланцюгом…  

Методичні вказівки

Розглянемо основні співвідношення для структурної схеми наведеної на рисунку. Передаточна функція, еквівалентна з'єднанню, зображеному на рисунку має…

Порядок виконання роботи

2. Подаючи на вхід одиничний стрибкоподібний вплив, замалювати перехідні процеси в системі при заданих параметрах. На екран графічного монітора… 3. Побудувати перехідний процес при використанні гнучкого зворотного… 4. Побудувати перехідний процес при використанні жорсткого зворотного зв'язку.

Звіт повинен містити

1. Тему та мету роботи. 2.Структурну схему досліджуваної системи й чисельні значення параметрів. 3.Розраховані й експериментально знайдені значення параметрів.

Лабораторна робота №7

Тема:дослідження стійкості системи автоматичного керування

Мета: дослідити систему автоматичного керування на стійкість та визначити похибку системи за завданням та збуренням.

 

Теоретичні відомості

Стійкість автоматичної системи – це властивість системи повертатися у початковий (або близький до нього) стан рівноваги після припинення дії… Якщо система є стійкою, вона протидіє зовнішнім силам, а після виведення зі… Якщо система є нестійкою, вона не повертається в стан рівноваги, при цьому вона або віддаляється від нього, або…

Методичні вказівки

Графоаналітичний метод Михайлова Якщо підставити в характеристичний поліном чисто уявне число , то отримаємо… ,

Порядок виконання роботи

На рисунку наведено структурну схему тиристорного електропривода постійного струму, де – коефіцієнт підсилення тиристорного перетворювача за… 1. Для наведеної системи автоматичного керування при заданих параметрах визначити, чи є вихідна система (без…

Звіт повинен містити

1. Тему та мету роботи. 2. Структурну схему досліджуваної системи з числовими значеннями параметрів. … 3.Отримані після перетворень передаточні функції.

Лабораторная работа №8

 

Тема: анализ переходных процессов и точности работы САК

Цель:исследовать влияние структуры и параметров системы на качество переходных процессов и статическую ошибку.

 

Теоретические сведения

       

Методические указания

Поскольку для линейных систем справедлив принцип суперпозиции, то при исследовании статической ошибки, вызванной действием входного сигнала V=1,… Для определения скоростной ошибки на вход системы необходимо подавать V=at при…  

Ход выполнения работы

1. Подготовить модель системы, структурная схема которой приведена на рисунке, где   .

Отчет должен содержать

2. Структурные схемы исследованных систем. 3. Графики всех переходных процессов. 4. Экспериментально найденные tn и s и их значения, рассчитанные частотным и корневым способами.

Лабораторная работа №9

Цель:расчет частотным методом корректирующего устройства для линейной системы       Теоретические сведения

Методические указания

 

Для выполнения лабораторной работы необходимо рассчитать параметры корректирующего звена в соответствии с требованиями к качеству процессов в замкнутой системе. Работа выполняется с помощью одного из пакетов прикладных программ для исследования САУ(Mathcad, MATLAB) .

 
 

 

Ход выполнения работы

1. Набрать модель исследуемой системы параметры которой приведены в таблице. Зарисовать графики процессов y(t), D(t). 2. По требованиям к качеству переходных процессов в системе рассчитать… 3. Набрать модель корректирующего звена и включить его в систему. Снять переходный процесс в скорректированной системе…

Отчет должен содержать

1. Цель работы. 2. Структурные схемы системы без коррекции и с коррекцией. 3. ЛАЧХ исходной системы, желаемая ЛАЧХ разомкнутой системы и корректирующего звена.

– Конец работы –

Используемые теги: методичні, вказівки, виконання, лабораторних, робіт, дисципліни, теорія, автоматичного, керування0.126

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія автоматичного керування".

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної підготовки та виконання лабораторних робіт з дисципліни «Економічна інформатика» на тему: «Робота в середовищі табличного процесора Microsoft Excel. Засоби створення презентацій»
Київський національний торговельно економічний університет... Вінницький торговельно економічний інститут... Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем...

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ РОЗДІЛ “МЕХАНІКА”
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ... МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА... МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ...

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... Нститут бізнесу економіки та інформаційних... Просянюк Ніна Олександрівна...

Методичні вказівки щодо виконання домашніх завдань, контрольних, розрахунково-графічних та курсових робіт з дисципліни “Виробництво електронних апаратів”
Київський політехнічний інститут... Методичні вказівки щодо виконання домашніх завдань контрольних розрахунково графічних та курсових робіт...

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсових робіт з дисципліни “Економіка, організація і планування виробництва”
Лисичанський гірничий технікум... Циклова комісія суспільних та економічних дисциплін... Затверджено...

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу "Будівельне матеріалознавство"
На сайте allrefs.net читайте: "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ"

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ « ПРОГРАМУВАННЯ»
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України... Дніпропетровський національний університет ім Олеся Гончара...

Методичні вказівки До виконання лабораторних робіт з предмета «Спецмалюнок» Для студентів спеціальності «Виготовлення виробів із шкіри»
Одеський технічний коледж... ОНАХТ... Методичні вказівки...

НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет... Кафедра екології та безпеки життєдіяльності...

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ До практичних робіт з дисципліни "Основи охорони праці"
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України... Природничо гуманітарний коледж... Закарпатського державного університету...

0.04
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам