рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теоретичні відомості

Теоретичні відомості - раздел Транспорт, Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія автоматичного керування"   Передаточна Функція Має Вигляд: ...

 

Передаточна функція має вигляд:

Диференційне рівняння ланки: , де k - передаточний коефіцієнт, який характеризує властивості ланки в статичному режимі; T - стала часу, яка характеризує інерційні властивості ланки.

Із взаємної відповідності динамічних характеристик відомо, що перехідна функція може бути знайдена як зворотне перетворення Лапласа частки, діленим якої є передаточна функція, а дільником – оператор р. Тобто:

Знайдемо перехідну функцію. Для цього отриманий дріб розкладемо методом невизначених коефіцієнтів на прості дроби:

З таблиці зворотного перетворення Лапласа видно, що

,

Перетворивши отриману формулу, знаходимо h(t):

, або

Дотична до кривої в точці відтинає на горизонтальній прямій відрізок, що дорівнює постійній часу . Перехідна функція при дорівнює , а при досягає значення . Вважається, що при перехідний процес практично закінчився.

Знайдемо тепер імпульсну перехідну функцію. Як відомо, вона представляє собою похідну від перехідної функції, тобто:

Амплітудно-фазова характеристика може бути отримана шляхом підстановки в передаточну функцію .

Звідси видно, що дійсна і уявна частотні характеристики дорівнюють відповідно:

;

Амплітудно-фазова характеристика має вигляд півкола. Для доведення цього, піднесемо до квадрату обидва вирази та складемо їх:

Звідси доповнивши до квадрату, отримаємо рівняння кола:

Радіус дорівнює , а центр знаходиться в точці . На графіку залежність виглядає півколом (нижче осі абсцис), оскільки для .

Амплітудно-частотна характеристика представляє собою модуль вектора амплітудно-фазової характеристики і знаходиться за формулою:

Підставивши в дану формулу вирази для та , одержимо:

Проаналізувавши графік функції , можна побачити, що аперіодична ланка має властивості фільтру низьких частот, тобто гармонічні сигнали малої частоти пропускаються ланкою добре, а сигнали великої частоти зазнають сильного ослаблення.

Фазочастотна характеристика може бути отримана за формулою:

Чим більша частота вхідного сигналу, тим більше відставання по фазі вихідного сигналу по відношенню до вхідного. Максимально можливе відставання .

Логарифмічна амплітудно-частотна характеристика описується виразом:

Асимптотична логарифмічна амплітудно-частотна характеристика характеризується тим, що її перша асимптота при () представляє пряму паралельну осі : , а при () представляє пряму, яка має нахил : .

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія автоматичного керування"

Криворізький технічний університет.. кафедра інформатики автоматики і систем управління.. методичні вказівки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теоретичні відомості

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
Робота виконується за допомогою прикладних математичних пакетів MatLab або MathCad.   Побудова часових та частотних характеристик ланки за допомогою математичної системи M

Порядок виконання роботи
  1. Набрати модель системи з параметрами згідно варіанту або задати аналітичні вирази. 2. Подати на вхід одиничну ступінчату функцію та одержати графіки перехідної та імпуль

Звіт повинен містити
1. Тему та мету роботи. 2.Передаточну функцію ланки, що вивчається та значення коефіцієнтів підсилення і постійних часу згідно варіанту. 3.Розраховані залежності, які необхідні дл

Теоретичні відомості
  Передаточна функція має вигляд: Диференційне рівняння ланки:

Порядок виконання роботи
  1. Набрати модель системи з параметрами згідно варіанту або задати аналітичні вирази. 2. Подати на вхід одиничну ступінчату функцію та одержати графіки перехідної та імпуль

Звіт повинен містити
  1. Тему та мету роботи. 2.Передаточну функцію ланки, що вивчається та значення коефіцієнтів підсилення і постійних часу згідно варіанту. 3.Розраховані залежності,

Теоретичні відомості
  Передаточна функція має вигляд: Диференційне рівняння ланки:

Порядок виконання роботи
  1. Набрати модель системи з параметрами згідно варіанту або задати аналітичні вирази. 2. Подати на вхід одиничну ступінчату функцію та одержати графіки перехідної та імпуль

Звіт повинен містити
  1. Тему та мету роботи. 2.Передаточну функцію ланки, що вивчається та значення коефіцієнтів підсилення і постійних часу згідно варіанту. 3.Розраховані залежності,

Теоретичні відомості
  Дану ланку можна змоделювати такою системою:    

Порядок виконання роботи
  1. Набрати модель системи з параметрами згідно варіанту або задати аналітичні вирази. 2. Подати на вхід одиничну ступінчату функцію та одержати графіки перехідної та імпуль

Звіт повинен містити
  1. Тему та мету роботи. 2.Передаточну функцію ланки, що вивчається та значення коефіцієнтів підсилення і постійних часу згідно варіанту. 3.Розраховані залежності,

Теоретичні відомості
Під структурною схемою САК у теорії автоматичного керування розуміють графічне зображення математичної моделі системи у вигляді з’єднаних ланок, які відповідають функціональній схемі даної системи.

Порядок виконання роботи
  1. Визначити передаточні функції системи, що складається з ланок з відомими передаточними функціями, у випадку: а) послідовного з'єднання двох ланок W1 та

Звіт повинен містити
  1. Тему та мету роботи. 2.Структурні схеми досліджуваної системи з числовими значеннями параметрів. 3.Отримані після перетворень передаточні функції. 4.Гр

Теоретичні відомості
На рисунку наведена структуктурна схема зустрічно-паралельного включення ланок. Де Wпл.(р) - передаточна функція ланки прямого ланцюга (ланка, що охопленана); Wзз(p) - передат

Методичні вказівки
  Розглянемо основні співвідношення для структурної схеми наведеної на рисунку. Передаточна функція, еквівалентна з'єднанню, зображеному на рисунку має вигляд:

Порядок виконання роботи
1. Набрати модель досліджуваної системи, параметри якої наведено в таблиці варіантів. 2. Подаючи на вхід одиничний стрибкоподібний вплив, замалювати перехідні процеси в системі при заданих

Звіт повинен містити
  1. Тему та мету роботи. 2.Структурну схему досліджуваної системи й чисельні значення параметрів. 3.Розраховані й експериментально знайдені значення параметрів.

Теоретичні відомості
  Стійкість автоматичної системи – це властивість системи повертатися у початковий (або близький до нього) стан рівноваги після припинення дії факторів, які вивели системи з ць

Методичні вказівки
Графоаналітичний метод Михайлова Якщо підставити в характеристичний поліном чисто уявне число ,

Порядок виконання роботи
  На рисунку наведено структурну схему тиристорного електропривода постійного струму, де – коефіцієн

Звіт повинен містити
  1. Тему та мету роботи. 2. Структурну схему досліджуваної системи з числовими значеннями параметрів. 3.Отримані після перетворень передаточні функції. 3.Р

Теоретические сведения
Необходимо проанализировать свойства системы, структурная схема которой имеет вид.    

Методические указания
  Поскольку для линейных систем справедлив принцип суперпозиции, то при исследовании статической ошибки, вызванной действием входного сигнала V=1, возмущение М должно бы

Ход выполнения работы
  1. Подготовить модель системы, структурная схема которой приведена на рисунке, где  

Отчет должен содержать
1. Тему и цель работы. 2. Структурные схемы исследованных систем. 3. Графики всех переходных процессов. 4. Экспериментально найденные tn и s и их

Лабораторная работа №9
Тема:синтез линейных САУ частотным методом Цель:расчет частотным методом корректирующего устройства для линейной системы  

Ход выполнения работы
  1. Набрать модель исследуемой системы параметры которой приведены в таблице. Зарисовать графики процессов y(t), D(t). 2. По требованиям к качеству переходных

Отчет должен содержать
  1. Цель работы. 2. Структурные схемы системы без коррекции и с коррекцией. 3. ЛАЧХ исходной системы, желаемая ЛАЧХ разомкнутой системы и корректирующего звена.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги