рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні вказівки

Методичні вказівки - раздел Транспорт, Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія автоматичного керування" Робота Виконується За Допомогою Прикладних Математичних Пакетів Matlab Або Ma...

Робота виконується за допомогою прикладних математичних пакетів MatLab або MathCad.

 

Побудова часових та частотних характеристик ланки за допомогою математичної системи Matlab

 

До складу системи Matlab входить пакет моделювання динамічних систем Simulink. За допомогою цього пакету можливо моделювати динамічні системи, які задані блочно. Для побудови функціональної блок-схеми пристрою, який моделюється, Simulink має обширну бібліотеку блочних компонентів. Для створення моделі, за допомогою миші перенести потрібні блоки на робочий стіл пакету Simulink та з’єднати лініями входи та виходи блоків.

Із розділу бібліотеки “Sources” перетягуємо мишею джерело сигналу “Step”. Потім із розділу “Continuous” перетягуємо в вікно моделі блок “Transfer Fcn”. Для вводу параметрів ланки потрібно двічі клацнути на блоці, після чого появиться вікно “Parameters:”, де вводяться параметри чисельника та знаменники через пробіл. Вигляд блок-схеми на рисунку.

 

З меню “Tools” обираємо “Linear analysis…”. Додаємо обов’язково до блок-схеми точки “Input Point” на вході ланки та “Output Point” на виході. У вікні “LTI Viewer” з меню “Edit” вибираємо “Plot Configurations” та обираємо кількість та тип характеристик, які будемо будувати. Після чого вибираємо “Get Linearized Model”з меню “Simulink” для розрахунку графіків.

Побудова часових та частотних характеристик ланки за допомогою математичної системи MathCad

 

При використанні пакету MathCad необхідно у головному окні програми задати усі необхідні параметри згідно варіанту та по формулам, що наведені у теоретичних відомостях розрахувати усі характеристики на часовому інтервалі.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія автоматичного керування"

Криворізький технічний університет.. кафедра інформатики автоматики і систем управління.. методичні вказівки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні вказівки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Теоретичні відомості
  Передаточна функція має вигляд: Диференційне рівняння ланки:

Порядок виконання роботи
  1. Набрати модель системи з параметрами згідно варіанту або задати аналітичні вирази. 2. Подати на вхід одиничну ступінчату функцію та одержати графіки перехідної та імпуль

Звіт повинен містити
1. Тему та мету роботи. 2.Передаточну функцію ланки, що вивчається та значення коефіцієнтів підсилення і постійних часу згідно варіанту. 3.Розраховані залежності, які необхідні дл

Теоретичні відомості
  Передаточна функція має вигляд: Диференційне рівняння ланки:

Порядок виконання роботи
  1. Набрати модель системи з параметрами згідно варіанту або задати аналітичні вирази. 2. Подати на вхід одиничну ступінчату функцію та одержати графіки перехідної та імпуль

Звіт повинен містити
  1. Тему та мету роботи. 2.Передаточну функцію ланки, що вивчається та значення коефіцієнтів підсилення і постійних часу згідно варіанту. 3.Розраховані залежності,

Теоретичні відомості
  Передаточна функція має вигляд: Диференційне рівняння ланки:

Порядок виконання роботи
  1. Набрати модель системи з параметрами згідно варіанту або задати аналітичні вирази. 2. Подати на вхід одиничну ступінчату функцію та одержати графіки перехідної та імпуль

Звіт повинен містити
  1. Тему та мету роботи. 2.Передаточну функцію ланки, що вивчається та значення коефіцієнтів підсилення і постійних часу згідно варіанту. 3.Розраховані залежності,

Теоретичні відомості
  Дану ланку можна змоделювати такою системою:    

Порядок виконання роботи
  1. Набрати модель системи з параметрами згідно варіанту або задати аналітичні вирази. 2. Подати на вхід одиничну ступінчату функцію та одержати графіки перехідної та імпуль

Звіт повинен містити
  1. Тему та мету роботи. 2.Передаточну функцію ланки, що вивчається та значення коефіцієнтів підсилення і постійних часу згідно варіанту. 3.Розраховані залежності,

Теоретичні відомості
Під структурною схемою САК у теорії автоматичного керування розуміють графічне зображення математичної моделі системи у вигляді з’єднаних ланок, які відповідають функціональній схемі даної системи.

Порядок виконання роботи
  1. Визначити передаточні функції системи, що складається з ланок з відомими передаточними функціями, у випадку: а) послідовного з'єднання двох ланок W1 та

Звіт повинен містити
  1. Тему та мету роботи. 2.Структурні схеми досліджуваної системи з числовими значеннями параметрів. 3.Отримані після перетворень передаточні функції. 4.Гр

Теоретичні відомості
На рисунку наведена структуктурна схема зустрічно-паралельного включення ланок. Де Wпл.(р) - передаточна функція ланки прямого ланцюга (ланка, що охопленана); Wзз(p) - передат

Методичні вказівки
  Розглянемо основні співвідношення для структурної схеми наведеної на рисунку. Передаточна функція, еквівалентна з'єднанню, зображеному на рисунку має вигляд:

Порядок виконання роботи
1. Набрати модель досліджуваної системи, параметри якої наведено в таблиці варіантів. 2. Подаючи на вхід одиничний стрибкоподібний вплив, замалювати перехідні процеси в системі при заданих

Звіт повинен містити
  1. Тему та мету роботи. 2.Структурну схему досліджуваної системи й чисельні значення параметрів. 3.Розраховані й експериментально знайдені значення параметрів.

Теоретичні відомості
  Стійкість автоматичної системи – це властивість системи повертатися у початковий (або близький до нього) стан рівноваги після припинення дії факторів, які вивели системи з ць

Методичні вказівки
Графоаналітичний метод Михайлова Якщо підставити в характеристичний поліном чисто уявне число ,

Порядок виконання роботи
  На рисунку наведено структурну схему тиристорного електропривода постійного струму, де – коефіцієн

Звіт повинен містити
  1. Тему та мету роботи. 2. Структурну схему досліджуваної системи з числовими значеннями параметрів. 3.Отримані після перетворень передаточні функції. 3.Р

Теоретические сведения
Необходимо проанализировать свойства системы, структурная схема которой имеет вид.    

Методические указания
  Поскольку для линейных систем справедлив принцип суперпозиции, то при исследовании статической ошибки, вызванной действием входного сигнала V=1, возмущение М должно бы

Ход выполнения работы
  1. Подготовить модель системы, структурная схема которой приведена на рисунке, где  

Отчет должен содержать
1. Тему и цель работы. 2. Структурные схемы исследованных систем. 3. Графики всех переходных процессов. 4. Экспериментально найденные tn и s и их

Лабораторная работа №9
Тема:синтез линейных САУ частотным методом Цель:расчет частотным методом корректирующего устройства для линейной системы  

Ход выполнения работы
  1. Набрать модель исследуемой системы параметры которой приведены в таблице. Зарисовать графики процессов y(t), D(t). 2. По требованиям к качеству переходных

Отчет должен содержать
  1. Цель работы. 2. Структурные схемы системы без коррекции и с коррекцией. 3. ЛАЧХ исходной системы, желаемая ЛАЧХ разомкнутой системы и корректирующего звена.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги