рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Варіанти завдань для контрольних робіт

Варіанти завдань для контрольних робіт - раздел Транспорт, До виконання самостійної роботи з дисципліни елементи і пристрої автоматики та систем управління   Контрольні Завдання Охоплюють Весь Навчальний Матеріал Курсу ...

 

Контрольні завдання охоплюють весь навчальний матеріал курсу протягом двох семестрів. Варіанти завдань такі.

 

ЗАВДАННЯ 1

1 Вимірювання струму шунтом:

- шунт як прецизійний опір;

- первинна напруга шунта;

- схема контролю і вимірювального перетворювача.

 

2 Зобразити схему вимірювання температури термоопором за таких умов:

- вимірювальний міст на змінному струмі;

- показувальний прилад – вольтметр змінного струму;

- введення показань до КОМ;

- виведення показань на цифрове табло.

 

ЗАВДАННЯ 2

1 Вимірювання струму трансформаторами струму:

- будова трансформатора струму;

- робота трансформатора струму;

- схема контролю і вимірювального перетворювача.

2 Зобразити схему вимірювання температури термоопором і показати хід вимірювального сигналу за таких умов:

- вторинний перетворювач – мостова схема;

-показувальний прилад – вольтметр постійного струму;

- введення показань до КОМ;

- виведення показань на цифрове табло.

 

ЗАВДАННЯ 3

1 Вимірювання напруги трансформатором напруги:

- будова і робота трансформатора напруги;

- схема вимірювального перетворювача з гальванічною розв’язкою.

2 Представити схему вимірювання витрати витратоміром постійного перепаду тиску за таких умов:

- витратомір поршневого типу;

- вторинний перетворювач – диференціально-

трансформаторний;

-показувальний прилад – вольтметр змінного струму;

- введення показань до КОМ.

 

ЗАВДАННЯ 4

1 Вимірювання великої напруги подільником:

- схема вимірювання з гальванічною розв’язкою;

- галузі застосування.

2 Подати схему вимірювання рівня сипучого тіла в

бункері за тиском на основу за умов:

- здавач тиску – магнітопружний перетворювач;

-показувальний прилад – вольтметр постійного струму;

- введення показань до КОМ;

- виведення показань на цифрове табло.

 

ЗАВДАННЯ 5

1 Вимірювання швидкості обертання тахогенератором

постійного струму:

- схема контролю;

- схема вимірювального перетворювача.

2 Показати схему вимірювання рівня буйковим рівнеміром і хід вимірювального сигналу за таких умов:

- здавач рівня – рівноважний буйок;

- вторинний перетворювач - ємнісний перетворювач;

- вихідний сигнал – напруга постійного струму;

- введення показань до КОМ;

- виведення показань на цифрове табло.

 

ЗАВДАННЯ 6

1 Вимірювання швидкості обертання тахогенератором

змінного струму:

- схема контролю;

- схема вимірювального перетворювача.

2 Показати схему вимірювання рівня у відкритому басейні та хід вимірювального сигналу за таких умов:

- здавач рівня – манометр;

- вторинний прилад – індуктивний перетворювач;

- вихідний сигнал – напруга постійного струму;

- введення показань до КОМ;

 

ЗАВДАННЯ 7

1 Загальне поняття про електричні апарати управління:

- основні функції електричних апаратів управління;

- комутація електричних кіл як важлива задача;

- задача захисту електротехнічного обладнання від

аварійних режимів;

- значення перетворення виду струмів і напруг.

2 Зобразити схему вимірювання температури

термопарою і показати хід вимірювального сигналу за

таких умов:

- гальванічне розв’язання;

- вихідний сигнал – постійна напруга;

- введення показань до КОМ;

- виведення показань на цифрове табло.

 

 

ЗАВДАННЯ 8

1 Узагальнена структура електричного апарата:

- структурна схема електричного апарата;

- привод і комутуючі контакти – основні частини

електричних апаратів управління;

- силовий електромагнітний механізм як основний

привод електричних апаратів.

2 Зобразити схему вимірювання витрати витратоміром

постійного перепаду за таких умов:

- витратомір поршневого типу;

- вторинний перетворювач – ППК;

-показувальний прилад - цифрове табло;

- введення показань до КОМ.

 

ЗАВДАННЯ 9

1 Силовий електромагнітний привод електричних

апаратів:

- електромагнітний механізм утягувального та

поворотного типів;

- будова та особливості роботи електромагнітів

змінного струму.

2 Показати схему вимірювання різниці двох тисків за

таких умов:

- первинний вимірювальний перетворювач –

дифманометр;

- вторинний перетворювач - ППК;

-показувальний прилад – вольтметр постійної

напруги;

- введення показань до КОМ;

- виведення показань на цифрове табло.

 

ЗАВДАННЯ 10

1 Комутуючі контакти і проблеми дугогасіння:

- значення та загальні показники силових комутуючих

контактів;

- варіанти контактів і контактних систем;

- проблема дугогасіння та шляхи її вирішення.

2 Зобразити схему вимірювання температури

термопарою і показати хід вимірювального сигналу за

умов:

- гальванічне розв’язання;

-показувальний прилад – цифрове табло;

- введення показань до КОМ.

 

ЗАВДАННЯ 11

1 Автоматичні вимикачі як основний комутаційний

апарат:

- чотири головні складові частини автоматичних

вимикачів: контакти; пристрої дугогасіння, приводи

та розчіплювач;

- захист від струмів короткого замикання;

- захист від тривалих перевантажень по струму.

2 Зобразити схему вимірювання розрядження і показати

хід вимірювального сигналу за умов:

- первинний здавач – тягонапоромір;

- вторинний перетворювач – ППК;

-показувальний прилад – вольтметр постійного струму;

- введення показань до КОМ;

- виведення показань на цифрове табло.

 

ЗАВДАННЯ 12

1 Релейні апарати: загальне уявлення:

- поняття та типовий вид релейної характеристики;

- сфери застосування релейних апаратів;

- приклади конструкції і принципи дії реле;

- види функціональних реле.

2 Зобразити схему вимірювання витрати і хід

вимірювального сигналу за умов:

- чуттєвий елемент – діафрагма в парі з

дифманометром;

- вторинний перетворювач – індуктивний;

- показувальний прилад – цифрове табло;

- введення показань до КОМ;

 

ЗАВДАННЯ 13

1 Електричні апарати захисту:

- запобіжники плавки: будова та дія;

- захист від тривалих перевантажень по струму;

- захист від недопустимих значень напруг;

- запобіжники багаторазового використання.

2 Зобразити схему вимірювання тиску і показати хід

проходження сигналу за умов:

- чуттєвий елемент – манометр;

- вторинний прилад – індуктивний перетворювач;

- введення показань до КОМ;

- виведення показань на цифрове табло.

 

ЗАВДАННЯ 14

1 Пускорегулювальні електричні апарати:

- контактори постійного та змінного струмів;

- магнітні пускачі як найбільш поширені апарати

пуску та зупинення асинхронних двигунів;

- силові та допоміжні контакти магнітних

пускачів.

2 Зобразити схему вимірювання надмірного тиску і

показати хід вимірювального сигналу за умов:

- первинний прилад – тягонапоромір;

- вторинний перетворювач – диференціально-

трансформаторний;

- показувальний прилад – вольтметр постійного струму;

- введення показань до КОМ;

- виведення показань на цифрове табло.

 

ЗАВДАННЯ 15

1 Загальне уявлення про електричні машини:

- поняття двигунів та генераторів, перетворення енергії

в цих електричних машинах;

- електрична машина як конструктивний модуль;

- магнітні поля в електричних машинах.

2 Показати схему вимірювання рівня буйковим рівнеміром і хід вимірювального сигналу за умов:

- здавач рівня – рівноважний буйок;

- вторинний перетворювач - ППК;

- показувальний прилад – цифрове табло;

- введення показань до КОМ.

 

ЗАВДАННЯ 16

1 Будова і робота трифазних асинхронних двигунів:

- трифазна обмотка статора та створення обертового

магнітного поля;

- конструкція та призначення ротора;

- ковзання як важливий показник асинхронного

двигуна;

- типова механічна характеристика асинхронних

двигунів.

2 Зобразити схему вимірювання витрати і проходження

вимірювального сигналу за умов:

- чуттєвий елемент – сопло в парі з дифманометром;

- вторинний перетворювач – індуктивний;

- гальванічне розв’язання;

- введення показань до КОМ;

- виведення показань на цифрове табло.

 

ЗАВДАННЯ 17

1 Будова і робота трифазних синхронних двигунів:

- трифазна обмотка статора та створення обертового

магнітного поля;

- конструкція та призначення якоря;

- синхронна частота обертання та її залежність від

частоти напруги живлення.

2 Вимірювання швидкості обертання тахогенератором

змінного струму за умов:

- гальванічне розв’язання;

- показувальний прилад – вольтметр змінного струму;

- введення показань до КОМ;

- виведення показань на цифрове табло.

 

ЗАВДАННЯ 18

1 Будова і робота двигунів постійного струму:

- устрій статора та його функція;

- якір двигуна та умови виникнення обертального

електромеханічного моменту;

- щітково-колекторний вузол та його роль;

2 Вимірювання великої змінної напруги трансформатором за умов:

- схема вимірювання за допомогою подільника;

- ще одне гальванічне розв’язання;

-показувальний прилад – вольтметр постійного струму;

- виведення показань на цифрове табло;

- введення показань до КОМ.

 

ЗАВДАННЯ 19

1 Способи з’єднання обмоток статора і якоря в двигунах

постійного струмів:

- основна механічна характеристика двигуна постій-

ного струму незалежного збудження та його переваги;

- механічна характеристика двигуна постійного струму

послідовного з’єднання та позитивні властивості.

2 Зобразити схему вимірювання швидкості обертання

тахогенератором постійного струму за умов:

- гальванічне розв’язання;

-показувальний прилад – вольтметр постійного струму;

- введення показань до КОМ;

- виведення показань на цифрове табло.

 

ЗАВДАННЯ 20

1 Призначення та основна конструкція трансформатора:

- створення магнітного поля у котушки;

- значення і вплив осердя з феромагнітного матеріалу

на параметри магнітного поля котушки;

- створення електрорушійної сили в обмотках;

- поняття коефіцієнта трансформації напруги;

- багатообмоткові та трифазні трансформатори.

2 Вимірювання великої напруги подільником:

- схема вимірювання;

- необхідність гальванічного розв’явання;

- введення показань до КОМ;

- виведення показань на цифрове табло.

 

ЗАВДАННЯ 21

1 Випрямлячі і пристрої силової перетворювальної

техніки:

- одно- і трифазні схеми випрямлення;

- керовані випрямлячі змінної напруги;

- процес інвертування та інвертори;

- принцип формування напруги методом широтно-

імпульсного моделювання;

- регулювання частоти обертання асинхронних

двигунів із використанням інверторів частоти та

переваги.

2 Зобразити схему вимірювання змінного струму

трансформатором струму за умов:

- гальванічне розв’язання;

-показувальний прилад – вольтметр змінного струму;

- введення показань до КОМ;

- виведення показань на цифрове табло.

 

ЗАВДАННЯ 22

1 Приклади конструкції і принцип дії реле:

- поняття релейної характеристики;

- сфери застосування реле;

- види реле за принципом реагування;

- реле часу;

- приклади реле різних призначень.

2 Зобразити схему вимірювання змінного струму шунтом за умов:

- гальванічне розв’язання;

-показувальний прилад – вольтметр постійного

струму;

- введення показань до КОМ;

- виведення показань на цифрове табло.

 

ЗАВДАННЯ 23

1 Запобіжники, їх призначення та конструкції:

- запобіжники з плавким елементом;

- сильнострумовий плавкий запобіжник;

- запобіжник багаторазового використання зі

змінною вставкою;

- термобіметалеві запобіжники.

2 Зобразити схему вимірювання рівня в бункері за тиском на опору за умов:

- первинний здавач – магнітопружний;

- показувальний прилад – вольтметр постійного

струму;

- виведення показань на цифрове табло;

- введення показань до КОМ.

 

 

ЗАВДАННЯ 24

1 Приклади комутаційних апаратів з ручним приводом:

- кнопки керування та кнопкові станції;

- відмінні риси кнопок «Стоп»;

- тумблери, їх конструкція та приклади застосування;

- ручний привод в автоматичних вимикачах.

2 Зобразити схему вимірювання витрати ультразвуковим методом за таких умов:

- вимірювання часу – лічильник імпульсів;

-показувальний прилад – вольтметр постійного

струму;

- гальванічне розв’язання;

- введення показань до КОМ;

- виведення показань на цифрове табло.

 

 

ЗАВДАННЯ 25

1 Призначення і конструкції теплових реле:

- біметалева пластина – головна складова частина

теплових реле для захисту від тривалих

перевантажень по струму;

- схема включення теплового реле;

- умовні графічні позначення теплових реле на

електричних схемах.

2 Вимірювання витрати діафрагмою за умов:

- здавач різниці тисків – дифманометр;

- перетворювач переміщення – ППК;

- показувальний прилад – вольтметр постійного

струму;

- гальванічне розв’язання;

- введення показань до КОМ;

- виведення показань на цифрове табло.

 

 

ЗАВДАННЯ 26

1 Реле струму і напруги:

- призначення реле струму;

- захисні функції реле струму;

- призначення та функції реле напруги;

- умовні графічні позначення реле струму і напруги на

електричних схемах.

2 Зобразити схему вимірювання рівня у ємності за тиском на опору за умов:

- здавач ваги – магнітопружний перетворювач;

- гальванічне розв’язання;

- показувальний прилад – вольтметр змінного струму;

- введення показань до КОМ;

- виведення показань на цифрове табло.

 

ЗАВДАННЯ 27

1 Однофазний конденсаторний асинхронний двигун:

- будова і схема з’єднання двигуна;

- створення обертального магнітного поля;

- сфери застосування двигуна.

2 Зобразити схему вимірювання великої змінної

напруги подільником за таких умов:

- гальванічне розв’язання;

- показувальний прилад – вольтметр змінного струму;

- ще одне гальванічне розв’язання;

- виведення показань на цифрове табло;

- введення показань до КОМ.

 

ЗАВДАННЯ 28

1 Мікроперемикачі:

- призначення та функції мікроперемикачів;

- умовні графічні позначення мікроперемикачів на

електричних схемах;

- конструкції поширених типів мікроперемикачів.

2 Зобразити схему вимірювання сили магнітопружним

здавачем за умов:

- гальванічне розв’язання;

- показувальний прилад – вольтметр змінного струму;

- введення показань до КОМ;

- виведення показань на цифрове табло.

 

ЗАВДАННЯ 29

1 Кінцеві вимикачі:

- основні функції кінцевих вимикачів;

- робота кінцевих вимикачів з обмеження рухомих

частин електропривода робочих машин;

- умовні графічні позначення кінцевих вимикачів на

електричних схемах.

2 Зобразити схему вимірювання різниці двох тисків за

таких умов:

- первинний здавач – дифманометр мембранного типу;

- вимірювач переміщення – ППК;

- виведення показань на цифрове табло;

- гальванічне розв’язання;

- введення показань до КОМ.

 

ЗАВДАННЯ 30

1 Рубильники як найпростіший вид електричних

апаратів:

- призначення рубильників;

- відкритий двополюсний рубильник із центральною

рукояткою;

- заходи забезпечення надійного контакту в

рубильниках;

- умовні графічні позначення кінцевих вимикачів

на електричних схемах.

2 Зобразити схему вимірювання рівня поплавком за

умов:

- вимірювання переміщення – індуктивний

перетворювач;

-показувальний прилад – вольтметр постійного

струму;

- виведення показань на цифрове табло;

- гальванічне розв’язання;

- виведення показань на цифрове табло;

- введення показань до КОМ.

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До виконання самостійної роботи з дисципліни елементи і пристрої автоматики та систем управління

Молоді та спорту України.. сумський державний університет.. методичні вказівки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Варіанти завдань для контрольних робіт

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ
1.1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ЕЛЕКТРИЧНІ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНІ АПАРАТИ УПРАВЛІННЯ Електричні апарати – це технічні засоби, призначені для керування електричним струмом і пов’язаними з ним величинам

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ
  2.1 ВИХІДНІ ВИЗНАЧЕННЯ Електричними машинами називають пристрої, принцип дії яких ґрунтується на поєднанні електромагнітних процесів і механічного руху. У

ОСНОВНІ ПРИСТРОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
3.1 ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА ВИМІРЮВАННЯ Фізична величина, чи величина, – це кожна озна-чена якісно властивість фізичних об’єктів. Фізичні вели- чини існують в часі і просторі. Тому їх р

Варіанти задач з тестування
ЗАДАЧА 1 1 Будова вимірювального перетворювача: - поняття первинного та вторинного перетворювачів; - важлива роль чутливого елемента; - види уніфікованих сигналі

Приклади вирішення контрольних завдань
Перш за все треба скласти схеми роботи електричних апаратів і електротехнічних пристроїв, вимірювання та проходження сигналу за умовами завдання. Далі слід уточнювати окремі елементи, пристрої та п

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги