рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Побудова динамічної характеристики.

Побудова динамічної характеристики. - раздел Транспорт, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі для студентів спеціальності 8.090258 Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання.   Динамічна Характеристика Розглядається За Теоретичними Значен...

 

Динамічна характеристика розглядається за теоретичними значеннями передаточних чисел. Розрахунок треба виконувати після компоновки коробки передач і ведучого моста та коректування передаточних чисел.

При розрахунку динамічної характеристики АТЗ для кожної її передачі та поточних значень частоти обертання колінчастого валу визначають:

а). швидкість АТЗ – V, км/год;

Vі = 0,377= Сі·n ;

б). силу тяги на колесах – Рк , Н ;

Ркі = = Аі·Me ;

в). силу опору повітря - Р, Н.

РẀ = ;

г). Динамічний фактор – D

D = .

Постійні величини у формулах для спрощення розрахунків треба приводити до загальних коефіцієнтів.

Всі розрахунки виконують при вищому значенні передаточного числа в додатковій коробці передач і тільки для першої передачі ще беруть і нижче значення передаточного відношення в додатковій коробці.

Результати розрахунку для кожної передачі заносять в таблицю 5.2

 

 

Таблиця 5.2.

Розрахунок динамічного фактора

№ п/п   Параметри Значення розрахункових параметрів
nі , об/хв nmin nmin+ n nmin+ 2n і т.д. -″- -″- -″- -″- nmax

 

 

Me , Н·м                  
перша передача Рк , Н                  
РW , Н                  
РкW , Н                  
D                  
  і т.д. для кожної передачі                  

 

 

За даними таблиці 5.2. будують динамічну характеристику автомобіля (рис.5.2.). На цьому ж графіку будують залежність Ψ = f(V).

 

 

 

Рис.5.2 Динамічна характеристика автомобіля.

1,2,3,4 – передачі коробки переміни передач.

 

 

5.5. Кінематична схема трансмісії.

 

Кінематичну схему трансмісії розробляють після вибору і обґрунтування основних параметрів автомобіля, що проектується (рис.5.3). Кінематична схема повинна відповідати таким умовам:

1. Автомобіль повинен рухатись справо- наліво.

2. На кінематичній схемі трансмісії АТЗ необхідно показувати всі кінематичні елементи і їх з'єднання.

3. Співвідношення розмірів умовних позначень взаємодіючих елементів повинно приблизно відповідати дійсному співвідношенню розмірів цих елементів в трансмісії автомобіля.

4. Взаємне розташування елементів на схемі повинно відповідати робочому положенню агрегатів або механізмів (зчеплення-виключене, КПП, роздавальна коробка, подільник-нейтральне).

5. Кожному кінематичному елементу на кінематичній схемі необхідно встановити свій номер, починаючи від двигуна. Вали позначати римськими цифрами.

Описання конструкції елементів трансмісії починають з аналізу конструкції зчеплення. Вказується тип зчеплення, кількість ведомих дисків, тип і місце розташування нажимних пружин, тип привода управління зчепленням. Закінчується аналіз описанням конструкції зчеплення.

 

Рис. 5.3. Кінематична схема трансмісії автомобіля:

1-5 – ступені коробки передач; I – XI - номери валів.

 

При аналізі конструкції коробки передач треба показати тип коробки передач, конструкції синхронізаторів, типи підшипників, на яких встановлено первинний, вторинний та проміжний вали коробки передач. Якщо в трансмісії встановлено додаткову коробку передач, то необхідно характеризувати її конструкцію. При наявності диференціала треба вказати його тип і обґрунтувати вибір його конструкції.

При аналізі конструкції карданної передачі необхідно вказати її тип і кількість карданних шарнірів та валів. Також описати конструкцію підвісної опори.

Аналіз конструкції ведучого моста починають з вказівки типу головної передачі, типу диференціала на піввісей, підшипників, на яких встановлені ведучий і проміжний вали головної передачі, коробка диференціала, ступиці коліс. Необхідно описати конструкцію ведучого моста. Для повноприводних автомобілів необхідно описати конструкцію всіх ведучих мостів.

Короткий аналіз конструкції елементів кінематичної схеми трансмісії закінчують описанням процесів передачі крутного моменту від колінчастого вала до ведучих коліс.

Умовні позначення елементів кінематичної схеми трансмісії АТЗ показані на рисунках 5.45.8.

 

 

Рис. 5.4. Підшипники:

 

а). ковзання і кочення радіальний (без уточнення типу);

б). ковзання радіальний;

в). ковзання радіально-упорний односторонній;

г). ковзання радіально-упорний двохрядний;

д). кочення радіальний кульковий;

е). кочення радіально-упорний односторонній кульковий;

ж). кочення радіально-упорний двохсторонній кульковий;

з). кочення радіальний роликовий;

и). кочення радіально-упорний роликовий.

 

Рис.5.5. З'єднання деталей автомобіля:

а). - вільне при обертанні; б). – глухе ; в). – нерухоме ; г). – рухоме.

 

Рис. 5.6. З'єднання двох валів :

а). – глухе; б). – еластичне; в). – шарнірне; г). – телескопічне; д). - карданне нерегульоване (без уточнення типу шарніра).

 

Рис. 5.7. Зубчасті передачі між валами з паралельними вісями:

а) – зовнішнє зчеплення без уточнення типу зубців;

б) – з прямими зубцями;

в) – з косими зубцями;

г) – внутрішнє зчеплення.

 

 

Рис.5.8. Зубчасті передачі між валами, вісі якої перетинаються або схрещуються:

а) – загальне позначення без уточнення виду зубців; б – прямі зубці; в) - косі зубці; г) – кругові зубці; д) – з осями, що перехрещуються (гіпоїдні).

 

 

Рис. 5.9. Умовні позначення окремих елементів у вузлах автомобілів, які не визначені стандартами:

а) – синхронізатор коробки передач автомобілів модельного ряду ГАЗ; б) – синхронізатор коробки передач автомобілів модельного ряду ЗІЛ, МАЗ, КрАЗ, КамАЗ; в) – колесо зі ступицею (одинарне та подвійне); г) – двигун АТЗ; д) – карданний шарнір рівних кутових швидкостей кульковий, типу ″Бірфілд″; е) – тип Вейс; ж) – кулачково-дисковий; з) – карданний шарнір нерівних кутових швидкостей; і) – двохдискове зчеплення автомобілів типу МАЗ, КрАЗ, КамАЗ; к) – зубчаста муфта.

 

Далі необхідно детально описати процес передачі крутного моменту деталями зчеплення, подільника ( на вищій та нижчій передачах), коробки передач (на всіх передачах), карданної передачі і ведучого моста.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі для студентів спеціальності 8.090258 Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання.

Міністерство освіти і науки України... Черкаський державний технологічний університет...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Побудова динамічної характеристики.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.
  Метою курсового проекту є опанування методологією проектування автомобіля на основі отриманих теоретичних положень з експлуатаційних властивостей та базових положень розрахунку вузл

ТЕМАТИКА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.
  Виконувати курсовий проект необхідно таким чином, щоб завершити роботу до початку екзаменаційної сесії. Студенти-заочники захищають проект при приїзді на сесію. Роботу над проектом

Тематика курсового проекту.
Тема курсового проекту має назву: "Проект автомобіля (з подальшим уточненням згідно індивідуального завдання)". Наприклад: "Проект автомобіля вантажопідйомністю 0,8т для транспортног

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
  Починаючи виконувати проект, необхідно ознайомитись з загальними даними існуючих автомобілів певного класу і на їх основі встановити параметри автомобіля, що проектується.

Вимоги до оформлення пояснювальної записки
Об'єм пояснювальної записки складає 35-40 сторінок і оформлюється вона у відповідності з вимогами до текстових документів (ГОСТ 2.105-60). Основні написи виконуються за ГОСТом 2.104-86. Терміни і в

АНАЛІЗ НАЙБЛИЖЧИХ АНАЛОГІВ, ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА КОМПОНУВАЛЬНОЇ СХЕМИ АВТОМОБІЛЯ
  Параметри по вітчизняним і закордонним аналогам можна знайти в літературі [1,2,3] та в Інтернеті. В якості аналогів треба вибирати автомобілі найпізніших років випуску. Основні пара

Визначення параметрів маси автомобіля.
Повну масу АТЗ можна розрахувати за такими формулами: - для вантажних автомобілів mа = mo + mв + mn

Уточнення колісної формули.
Колісну формулу автомобіля визначають, користуючись наступними умовами: не повно приводний автомобіль приймається тоді, коли: 0,5 –

Вибір шин автомобіля.
  Шини легкових автомобілів визначають за ГОСТом 5513-75. Шини вантажних автомобілів, причепів, напівпричепів і автобусів визначають за ГОСТом 13298 – 78. Шини з тиском,що ре

Вибір типу двигуна.
Доцільно використовувати дизельні двигуни на вантажних автомобілях, автомобілях на їх базі, на деяких моделях легкових автомобілів, особливо типу таксі. У найближчій перспективі для дизеля буде хар

ТЯГОВИЙ РОЗРАХУНОК І ВИЗНАЧЕННЯ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛЯ.
  5.1 Визначення максимальної потужності двигуна.   Необхідну потужність двигуна ΝV, (кВт) для руху АТЗ з максимальною ш

Побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигуна.
  Для побудови зовнішньої швидкісної характеристики поршневого двигуна використовують емпіричну залежність, яка дозволяє за відомими координатами однієї точки швидкісної характеристик

Визначення передаточних чисел трансмісії.
Розрахунок передаточного числа головної передачі Uо здійснюється за формулою: Uо = 0,377, де rк

Побудова графіків часу і шляху розгону автомобіля.
Для визначення часу і шляху розгону приймаються такі допущення: - розгін починається з швидкості, що відповідає мінімальним обертам колінчастого валу; - двигун працює в режимі зов

Гальмівні властивості автомобіля
Для оцінки гальмівних властивостей автомобіля використовуються такі показники: а) шлях гальмування Ѕг, м Ѕг =

Стійкість автомобіля.
Поперечна стійкість автомобіля оцінюється за величиною критичної швидкості автомобіля під час руху по криволінійній траєкторії згідно з умовами бічного перекидання Vтер і заносу V3

Плавність ходу автомобіля.
  Плавність ходу автомобіля при його коливаннях оцінюється такими параметрами: - частота вільних коливань підресорних мас; - частота вільних коливань не підресорних

ПРОЕКТУВАННЯ ВУЗЛІВ ТА МЕХАНІЗМІВ ТРАНСМІСІЇ, ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ, ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ.
Метою цієї частини курсового проекту є вибір та обґрунтування основних функціональних елементів автомобіля відповідно до завдання з урахуванням особливостей цільового призначення і умов експлуатаці

Обґрунтування та вибір конструкції зчеплення.
  Для вибору і обґрунтування конструкції зчеплення його кінематична схема вміщується до розрахунково-пояснювальної записки. Середній радіус тертя фрикційного дискового зчепле

Розрахунок коробки передач.
  Розрахунок виконується на результатах максимального крутного моменту двигуна, кількості передач і їх передаточних чисел, а також враховуючи цільове призначення і умови експлуатації

Розрахунок карданної передачі.
Виходячи із компоновочної схеми автомобіля, що проектується, його призначення, схеми приводу ведучих коліс, необхідно вибрати та обгрунтувати схему карданної пере

Розрахунок головної передачі.
  На основі заданого цільового призначення автомобіля, що проектується, необхідно обрати та обґрунтувати тип головної передачі і, враховуючи її конструктивні особливості, накреслити ї

Розрахунок диференціала.
  На основі цільового призначення і умов експлуатації автомобіля, що проектується, необхідно здійснити вибір та обґрунтування типу і конструкції диференціала та накреслити його кінема

Розрахунок привода ведучих коліс.
Передача крутного момента від диференціала до ведучих коліс в залежності від типу підвіски коліс здійснюється за допомогою суцільних валів півосей або карданних передач. Півосі використовуються в п

Описання конструкції мостів автомобіля.
  За призначенням мости автомобіля поділяються на ведучі, керовані, керовані ведучі і підтримуючі. Ведучі мости використовують в якості заднього (і середнього) моста, керован

Розрахунок листової напівеліптичної ресори.
Визначення геометричних розмірів ресори виконується з урахуванням розмірів автомобіля. Довжина ресори визначається так: - для задніх ресор легкових автомобілів Lр=(0,4…0,55)L;

Розрахунок циліндричної пружини підвіски
Спіральні циліндричні пружини в якості головного пружнього елемента використовуються головним чином для легкових автомобілів з незалежною підвіскою коліс. Вони виготовляються з прутка з круглим або

Розрахунок торс іонного пружного елемента підвіски
Підвіски з торс іонними пружними елементами мають меншу масу непідресорних частин, більш сприятливий розподіл навантажень на раму (при повздовжному розташуванні торсіонів), оскільки моменти від вер

Розрахунок гальмівного механізму.
  При виборі і обґрунтуванні конструкції гальмівного механізму необхідно виходити з умови створення необхідного моменту тертя при забезпеченні мінімальних розмірів, маси, високої наді

Розрахунок рульового керування автомобіля
  Рульове керування служить для зміни або підтримання обраного напрямку руху автомобіля і здійснення маневрування. В загальному воно складається з трьох основних частин: рульового мех

Рульовий привод.
Рулів привод, який уявляє собою систему тяг і важелів, служить для передачі зусилля від сошки на поворотні цапфи і здійснення заданої залежності між кутами повороту керованих коліс. Частина рульово

Рульовий механізм
В сучасних автомобілях використовуються шестеренні, черв’ячні, гвинтові та кривошипні рульові механізми. До їх конструкції пред’являються спеціальні вимоги: високий ККД в прямому напрямку (від руль

Рульовий механізм рейкового типу.
При проведенні розрахунків рейкового рульового механізму кількість зубців приводної шестерні приймають z1=6…10.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги