рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок коробки передач.

Розрахунок коробки передач. - раздел Транспорт, Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі. Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання   Розрахунок Виконується На Результатах Максимального Крутного ...

 

Розрахунок виконується на результатах максимального крутного моменту двигуна, кількості передач і їх передаточних чисел, а також враховуючи цільове призначення і умови експлуатації автомобіля. Необхідно вибрати тип коробки передач і, після визначення відстані між осями валів, осьовий розмір коробки передач, накреслити її кінематичну схему.

Для тривальних коробок передач вантажних автомобілів орієнтовне значення міжосьової відстані може бути визначене за величиною крутного моменту на веденому валу:

; (6.8)

де k=8,9…9,3 – для легкових автомобілів;

k= 8,6…9,6 - для вантажних автомобілів і автобусів;

Mвих=Me max· 1 , Н · м – крутний момент на веденому валу.

Осьовий розмір по картеру визначається шириною в вінців зубчастих коліс, шириною В підшипників і осьовими розмірами Н зубчастих муфт синхронізаторів:

L=m· в · n · В + с · Н (6.9)

де m, n, c – відповідно кількість зубчастих коліс, підшипників і зубчастих муфт синхронізаторів на вторинному і первинному валах коробки;

в; В; Н;

Кількість зубців шестерень коробки передач визначають за умови відповідності передаточних чисел на кожній з передач передаточним числам, знайденим при тяговому розрахунку автомобіля. При цьому для забезпечення паралельності валів суми чисел зубців кожної пари шестерень (при однакових модулях і кутах нахилу зубців) повинні бути однаковими, тобто

.

Якщо на автомобілі, що проектується, буде встановлена тривальна коробка передач, то при визначенні кількості зубців шестерень слід враховувати, що на всіх передачах, крім прямої, крутний момент передається через дві пари шестерень – пару шестерень постійного зчеплення і пару шестерень відповідної передачі. Передаточне число і-тої передачі в цьому випадку визначається із виразу:

Uk =;

де і числа зубців шестерень приводу проміжного вала (- на первинному, - на проміжному валу);

і - числа зубців шестерень ї-тої передачі

(- на вторинному валу, - на проміжному валу).

Передаточне число шестерень постійного зачеплення тривальної коробки передач підбирають в межах

un=при цьому . Тоді .

Після прийняття і обчислення , враховуючи знайдену в тяговому розрахунку величину uk1, із системи рівнянь:

обчислюють значення та . Таким чином знаходять числа зубців шестерень на кожній з передач.

При використанні на автомобілі , що проектується, двовальної коробки передач, число зубців ведучої шестерні першої передачі приймають в межах =17…23, тоді число зубців веденої шестерні дорівнює . При однакових модулях і кутах нахилу зубців шестерень на всіх передачах кількість зубців шестерень кожної передачі визначають із системи рівнянь:

де і - відповідно кількість зубців першої передачі на ведучому і веденому валах;

і кількість зубців шестерень і-тої передачі відповідно на ведучому та веденому валах.

Визначені кількості зубців шестерень коробки передач округлюють до цілих чисел, визначають дійсні передаточні числа і порівнюють їх значення з передаточними числами, отриманими у тяговому розрахунку (різниця між ними не повинна перевищувати 0,05 u).

Нормальний модуль зубців шестерень коробки передач визначається із виразу:

m=103; мм (6.10)

де Мрозр - розрахунковий крутний момент на валу шестерні, визначений із виразу Мрозр = Мe max

М e max – максимальний крутний момент двигуна;

- коефіцієнт запасу зчеплення; un – передаточне число від зчеплення до вала, що розглядається;

- кут нахилу зубців в шестерні;

z - кількість зубців шестерні, що розглядається;

у - коефіцієнт форми зуба;

в – ширина шестерні біля основи зуба;

k- допустимі напруги згину біля основи зуба з урахуванням ступеня його навантаження.

Кут нахилу лінії зуба косозубих шестерень коробок передач має такі значення, : тривальна легкового автомобіля - = 22…340 ; двовальна легкового автомобіля - = 20…250 ; вантажного автомобіля, автобуса . Коефіцієнт форми зуба yвибирають із таблиці 6.2 (для косозубих шестерень yвизначають, виходячи із приведеної кількості зубців ).

 

Таблиця 6.2

 

Коефіцієнт форми зуба

Zпр
y О,101 0,102 0,104 0,105 0,106 0,108 0,110 0,112 0,114 0,117 0,120 0,123

 

 

Ζпр
0,128 0,131 0,136 0,142 0,145 0,150

 

 

Ширина шестерні коробки передач біля основи зуба в легкових автомобілів - в = 20…40мм. Допустимі напруги згину біля основи зуба kвизначають із таблиці 6.3

 

Таблиця 6.3

Допустимі напруги згину

Шестерня k, МПа
Легкові та вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 50 кН Вантажні автомобілі вантажопідйомністю понад 50 кН
Першої передачі та заднього ходу 750…850 500…650
Приводу проміжного вала та решти передач 350…450 175...275

 

Винайдені значення модуля зубців округлюють до найближчого за ОСТом 37.001.223-80 (ст РЕВ 310-76) табл. 6.4

 

Таблиця 6.4

Рекомендовані значення модулів зубців шестерень коробок

Ряд Модуль зубців, мм
2,0 2,5 3,0 4,0 5,0
2,25 2,75 3,5 4,5 5,5

 

Перевірку зубців на міцність за контактними напругами здійснюють по залежності:

(6.11)

де - кут нахилу зубців;

Р – колове зусилля, знайдене, виходячи із значень крутного моменту, що передається валом шестерні Н;

Е – модуль повздовжньої пружності матеріалу, з якого виготовлена шестерня (для сталі Е= 210 ГПа);

- кут зачеплення шестерень (=200);

rоі – радіус первісного обводу шестерень;

во = (r01+r02)·sin- довжина лінії зачеплення.

Знайдене значення повинно знаходитися в межах:

1500…3000 МПа – для прямозубих шестерень

1000…2500 МПа – для косозубих шестерень.

Якщо значення знаходиться поза межами контактних напруг, що допускаються, розрахунки необхідно повторити, скоригувавши вихідні дані ().

За обчисленими значеннями модуля зубців необхідно знайти розміри шестерень постійного зачеплення (приводу проміжного вала), відстань між осями валів і орієнтовні габаритні розміри коробки передач, користуючись формулами (6,8 і 6,9).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі. Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання

Міністерство освіти і науки України.. Черкаський державний технологічний університет..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок коробки передач.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.
  Метою курсового проекту є опанування методологією проектування автомобіля на основі отриманих теоретичних положень з експлуатаційних властивостей та базових положень розрахунку вузл

ТЕМАТИКА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.
  Виконувати курсовий проект необхідно таким чином, щоб завершити роботу до початку екзаменаційної сесії. Студенти-заочники захищають проект при приїзді на сесію. Роботу над проектом

Тематика курсового проекту.
Тема курсового проекту має назву: "Проект автомобіля (з подальшим уточненням згідно індивідуального завдання)". Наприклад: "Проект автомобіля вантажопідйомністю 0,8т для транспортног

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
  Починаючи виконувати проект, необхідно ознайомитись з загальними даними існуючих автомобілів певного класу і на їх основі встановити параметри автомобіля, що проектується.

Вимоги до оформлення пояснювальної записки
Об'єм пояснювальної записки складає 35-40 сторінок і оформлюється вона у відповідності з вимогами до текстових документів (ГОСТ 2.105-60). Основні написи виконуються за ГОСТом 2.104-86. Терміни і в

АНАЛІЗ НАЙБЛИЖЧИХ АНАЛОГІВ, ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА КОМПОНУВАЛЬНОЇ СХЕМИ АВТОМОБІЛЯ
  Параметри по вітчизняним і закордонним аналогам можна знайти в літературі [1,2,3] та в Інтернеті. В якості аналогів треба вибирати автомобілі найпізніших років випуску. Основні пара

Визначення параметрів маси автомобіля.
Повну масу АТЗ можна розрахувати за такими формулами: - для вантажних автомобілів mа = mo + mв + mn

Уточнення колісної формули.
Колісну формулу автомобіля визначають, користуючись наступними умовами: не повно приводний автомобіль приймається тоді, коли: 0,5 –

Вибір шин автомобіля.
  Шини легкових автомобілів визначають за ГОСТом 5513-75. Шини вантажних автомобілів, причепів, напівпричепів і автобусів визначають за ГОСТом 13298 – 78. Шини з тиском,що ре

Вибір типу двигуна.
Доцільно використовувати дизельні двигуни на вантажних автомобілях, автомобілях на їх базі, на деяких моделях легкових автомобілів, особливо типу таксі. У найближчій перспективі для дизеля буде хар

ТЯГОВИЙ РОЗРАХУНОК І ВИЗНАЧЕННЯ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛЯ.
  5.1 Визначення максимальної потужності двигуна.   Необхідну потужність двигуна ΝV, (кВт) для руху АТЗ з максимальною ш

Побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигуна.
  Для побудови зовнішньої швидкісної характеристики поршневого двигуна використовують емпіричну залежність, яка дозволяє за відомими координатами однієї точки швидкісної характеристик

Визначення передаточних чисел трансмісії.
Розрахунок передаточного числа головної передачі Uо здійснюється за формулою: Uо = 0,377, де rк

Побудова динамічної характеристики.
  Динамічна характеристика розглядається за теоретичними значеннями передаточних чисел. Розрахунок треба виконувати після компоновки коробки передач і ведучого моста та коректування п

Побудова графіків часу і шляху розгону автомобіля.
Для визначення часу і шляху розгону приймаються такі допущення: - розгін починається з швидкості, що відповідає мінімальним обертам колінчастого валу; - двигун працює в режимі зов

Гальмівні властивості автомобіля
Для оцінки гальмівних властивостей автомобіля використовуються такі показники: а) шлях гальмування Ѕг, м Ѕг =

Стійкість автомобіля.
Поперечна стійкість автомобіля оцінюється за величиною критичної швидкості автомобіля під час руху по криволінійній траєкторії згідно з умовами бічного перекидання Vтер і заносу V3

Плавність ходу автомобіля.
  Плавність ходу автомобіля при його коливаннях оцінюється такими параметрами: - частота вільних коливань підресорних мас; - частота вільних коливань не підресорних

ПРОЕКТУВАННЯ ВУЗЛІВ ТА МЕХАНІЗМІВ ТРАНСМІСІЇ, ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ, ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ.
Метою цієї частини курсового проекту є вибір та обґрунтування основних функціональних елементів автомобіля відповідно до завдання з урахуванням особливостей цільового призначення і умов експлуатаці

Обґрунтування та вибір конструкції зчеплення.
  Для вибору і обґрунтування конструкції зчеплення його кінематична схема вміщується до розрахунково-пояснювальної записки. Середній радіус тертя фрикційного дискового зчепле

Розрахунок карданної передачі.
Виходячи із компоновочної схеми автомобіля, що проектується, його призначення, схеми приводу ведучих коліс, необхідно вибрати та обгрунтувати схему карданної пере

Розрахунок головної передачі.
  На основі заданого цільового призначення автомобіля, що проектується, необхідно обрати та обґрунтувати тип головної передачі і, враховуючи її конструктивні особливості, накреслити ї

Розрахунок диференціала.
  На основі цільового призначення і умов експлуатації автомобіля, що проектується, необхідно здійснити вибір та обґрунтування типу і конструкції диференціала та накреслити його кінема

Розрахунок привода ведучих коліс.
Передача крутного момента від диференціала до ведучих коліс в залежності від типу підвіски коліс здійснюється за допомогою суцільних валів півосей або карданних передач. Півосі використовуються в п

Описання конструкції мостів автомобіля.
  За призначенням мости автомобіля поділяються на ведучі, керовані, керовані ведучі і підтримуючі. Ведучі мости використовують в якості заднього (і середнього) моста, керован

Розрахунок листової напівеліптичної ресори.
Визначення геометричних розмірів ресори виконується з урахуванням розмірів автомобіля. Довжина ресори визначається так: - для задніх ресор легкових автомобілів Lр=(0,4…0,55)L;

Розрахунок циліндричної пружини підвіски
Спіральні циліндричні пружини в якості головного пружнього елемента використовуються головним чином для легкових автомобілів з незалежною підвіскою коліс. Вони виготовляються з прутка з круглим або

Розрахунок торс іонного пружного елемента підвіски
Підвіски з торс іонними пружними елементами мають меншу масу непідресорних частин, більш сприятливий розподіл навантажень на раму (при повздовжному розташуванні торсіонів), оскільки моменти від вер

Розрахунок гальмівного механізму.
  При виборі і обґрунтуванні конструкції гальмівного механізму необхідно виходити з умови створення необхідного моменту тертя при забезпеченні мінімальних розмірів, маси, високої наді

Розрахунок рульового керування автомобіля
  Рульове керування служить для зміни або підтримання обраного напрямку руху автомобіля і здійснення маневрування. В загальному воно складається з трьох основних частин: рульового мех

Рульовий привод.
Рулів привод, який уявляє собою систему тяг і важелів, служить для передачі зусилля від сошки на поворотні цапфи і здійснення заданої залежності між кутами повороту керованих коліс. Частина рульово

Рульовий механізм
В сучасних автомобілях використовуються шестеренні, черв’ячні, гвинтові та кривошипні рульові механізми. До їх конструкції пред’являються спеціальні вимоги: високий ККД в прямому напрямку (від руль

Рульовий механізм рейкового типу.
При проведенні розрахунків рейкового рульового механізму кількість зубців приводної шестерні приймають z1=6…10.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги