рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок листової напівеліптичної ресори.

Розрахунок листової напівеліптичної ресори. - раздел Транспорт, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі для студентів спеціальності 8.090258 Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання. Визначення Геометричних Розмірів Ресори Виконується З Урахуванням Розмірів Ав...

Визначення геометричних розмірів ресори виконується з урахуванням розмірів автомобіля. Довжина ресори визначається так:

- для задніх ресор легкових автомобілів Lр=(0,4…0,55)L;

- для ресор вантажних автомобілів

передніх Lр=(0,25…0,35)L;

задніх Lр=(0,35…0,45)L;

де L – повздовжня база автомобіля, м.

Коефіцієнти асиметрії ресори визначаються з конструктивних міркувань за виразами:

де l1,l2 – відповідно довжина короткого і довгого кінця ресори:

l(lc- відстань між стрім’янками).

Статичний прогин ресори може бути визначений за виразом:

- для симетричної ресори (к12=0,5)

(6.26)

- для несиметричної ресори ()

(6.27)

де: - коефіцієнт деформації ресори (для ідеальної ресори рівного опору ; в реальних ресорах в залежності від форми кінців листів і кількості листів однакової довжини: при відтягнутих кінцях листів ; з листами, обрізаними по прямій, двома корінними і одним зворотнім листом ; з кількома листами однакової довжини );

Lр – ефективна довжина ресори;

Е- сумарний момент інерції ресори в середньому перерізі;

- коефіцієнт асиметрії ресори, .

За формулою (6.26) або (6.27) обчислюють величину , яка, в свою чергу, дорівнює:

де b і t – відповідно ширина і товщина листа ресори;

nл – кількість листів ресори.

Прийнявши в залежності від типу автомобілів nл=6…14 та відношення b/t=6…10, необхідно знайти величини t і b.

Одержані в результаті розрахунку величини t і b порівнюють з наведеними в табл. 6.6 та обирають стандартні значення t і b.

 

Таблиця 6.6

 

Листові ресори для автомобілів.

Основні параметри

Параметри листових ресор Навантаження на ресору,кН Тип автомобіля
Ширина листа, мм Товщина листа, мм Форма кінців
         

1. Легкові автомобілі. Автобуси та вантажні автомобілі на базі легкових.

Передня підвіска

/45/ 4,5;5; 6; 6,5; 7 Відтягнуті 3,0…4,5 Автомобілі типу УАЗ
5; 6; 7; 7,5 -//- 3,0…5,0

 

 

Задня підвіска

/45/ 5; 6; 6,5; 7 Відтягнуті 3,0…5,5 Автомобілі типів «Волга»,«Москвич» та вантажні на їх базі
5; 6; 7; 7,5 -//- 3,0…5,0 Автомобілі типів УАЗ,«Москвич» та вантажні на їх базі, автомобілі РАФ

2. Автобуси з ресорами, що не уніфіковані з ресорами легкових і вантажних автомобілів.

Передня підвіска

/65/ 7;8;9;10 Трапецеїдальні 5,0…12,0 Автобуси типів ПАЗ,КАВЗ
8;9;10;12 -//- 5,0…12,0
/90/ 9;10;12 -//- 12,0…20,0

 

 

3. Вантажні автомобілі та автобуси

Передня підвіска

6;7;8;9 Трапецеїдальні 4,0…7,0 Вантажні автомобілі типів УАЗ,ГАЗ (до2,5т),автобуси на їх базі
/65/ 6;6,5;7;8;9 -//- 6,0…14,0 Вантажні автомобілі ЗІЛ,ГАЗ,КАЗ
7;8;9;10 -//- 7,0…15,0 Автобуси типів ПАЗ,КАВЗ
/90/ 8;9;10;12 -//- 12,0…25,0 Вантажні автомобілі типів МАЗ,«Урал»,КрАЗ
10;12;14;16 -//- 15,0…30,0 Вантажні автомобілі типів МАЗ,КрАЗ

 

Задня підвіска. Основна ресора

5;7;8;9;10;11 Трапецеїдальні 4,5…12,0 Вантажні автомобілі типу ГАЗ
/65/ 7;8;9;10;11;12 -//- 10,0…20,0 Вантажні автомобілі типу ГАЗ; автобуси типів ПАЗ, КАВЗ
8;9;10;12 -//- 12,0…25,0 Вантажні автомобілі типу ГАЗ;ЗІЛ,КАЗ,автобуси типів ПАЗ,КАВЗ
9;10;12 -//- 20,0…40,0 Вантажні автомобілі типу МАЗ
9;10;12 -//-  

 

Додаткова ресора

/65/ 6;7;8 Трапецеїдальні 3,0…8,0 Вантажні автомобілі типу ГАЗ; автобуси типів ПАЗ,КАВЗ
7;8;9 -//- 5,0…9,0 Вантажні автомобілі типу ГАЗ;ЗІЛ,КАЗ,автобуси типів ПАЗ,КАВЗ
9,10 -//- 70,0…140,0 Вантажні автобуси типу МАЗ
9;10 -// 80,0…140,0

 

Задня підвіска (балансирна)

/90/ 10;12;14 Трапецеїдальні 30,0…40,0 Вантажні автомобілі типів «Урал»,КамАЗ
12;14;16 -//- 30,0…100,0
14;16;20;25 -//- 50,0…120,0 Вантажні автомобілі типу КрАЗ

 

Примітка: при виборі розмірів перерізу листової ресори перевага повинна надаватись розмірам, відміченим без дужок.

 

При розробці конструкції листової ресори відстань між стрім’янками lс обирають з конструктивних міркувань. Довжину листів ресори (крім корінного) визначають графоаналітичним методом на основі схеми ресори, виконаної в масштабі 1:5 або 1:10 .

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі для студентів спеціальності 8.090258 Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання.

Міністерство освіти і науки України... Черкаський державний технологічний університет...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок листової напівеліптичної ресори.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.
  Метою курсового проекту є опанування методологією проектування автомобіля на основі отриманих теоретичних положень з експлуатаційних властивостей та базових положень розрахунку вузл

ТЕМАТИКА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.
  Виконувати курсовий проект необхідно таким чином, щоб завершити роботу до початку екзаменаційної сесії. Студенти-заочники захищають проект при приїзді на сесію. Роботу над проектом

Тематика курсового проекту.
Тема курсового проекту має назву: "Проект автомобіля (з подальшим уточненням згідно індивідуального завдання)". Наприклад: "Проект автомобіля вантажопідйомністю 0,8т для транспортног

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
  Починаючи виконувати проект, необхідно ознайомитись з загальними даними існуючих автомобілів певного класу і на їх основі встановити параметри автомобіля, що проектується.

Вимоги до оформлення пояснювальної записки
Об'єм пояснювальної записки складає 35-40 сторінок і оформлюється вона у відповідності з вимогами до текстових документів (ГОСТ 2.105-60). Основні написи виконуються за ГОСТом 2.104-86. Терміни і в

АНАЛІЗ НАЙБЛИЖЧИХ АНАЛОГІВ, ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА КОМПОНУВАЛЬНОЇ СХЕМИ АВТОМОБІЛЯ
  Параметри по вітчизняним і закордонним аналогам можна знайти в літературі [1,2,3] та в Інтернеті. В якості аналогів треба вибирати автомобілі найпізніших років випуску. Основні пара

Визначення параметрів маси автомобіля.
Повну масу АТЗ можна розрахувати за такими формулами: - для вантажних автомобілів mа = mo + mв + mn

Уточнення колісної формули.
Колісну формулу автомобіля визначають, користуючись наступними умовами: не повно приводний автомобіль приймається тоді, коли: 0,5 –

Вибір шин автомобіля.
  Шини легкових автомобілів визначають за ГОСТом 5513-75. Шини вантажних автомобілів, причепів, напівпричепів і автобусів визначають за ГОСТом 13298 – 78. Шини з тиском,що ре

Вибір типу двигуна.
Доцільно використовувати дизельні двигуни на вантажних автомобілях, автомобілях на їх базі, на деяких моделях легкових автомобілів, особливо типу таксі. У найближчій перспективі для дизеля буде хар

ТЯГОВИЙ РОЗРАХУНОК І ВИЗНАЧЕННЯ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛЯ.
  5.1 Визначення максимальної потужності двигуна.   Необхідну потужність двигуна ΝV, (кВт) для руху АТЗ з максимальною ш

Побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигуна.
  Для побудови зовнішньої швидкісної характеристики поршневого двигуна використовують емпіричну залежність, яка дозволяє за відомими координатами однієї точки швидкісної характеристик

Визначення передаточних чисел трансмісії.
Розрахунок передаточного числа головної передачі Uо здійснюється за формулою: Uо = 0,377, де rк

Побудова динамічної характеристики.
  Динамічна характеристика розглядається за теоретичними значеннями передаточних чисел. Розрахунок треба виконувати після компоновки коробки передач і ведучого моста та коректування п

Побудова графіків часу і шляху розгону автомобіля.
Для визначення часу і шляху розгону приймаються такі допущення: - розгін починається з швидкості, що відповідає мінімальним обертам колінчастого валу; - двигун працює в режимі зов

Гальмівні властивості автомобіля
Для оцінки гальмівних властивостей автомобіля використовуються такі показники: а) шлях гальмування Ѕг, м Ѕг =

Стійкість автомобіля.
Поперечна стійкість автомобіля оцінюється за величиною критичної швидкості автомобіля під час руху по криволінійній траєкторії згідно з умовами бічного перекидання Vтер і заносу V3

Плавність ходу автомобіля.
  Плавність ходу автомобіля при його коливаннях оцінюється такими параметрами: - частота вільних коливань підресорних мас; - частота вільних коливань не підресорних

ПРОЕКТУВАННЯ ВУЗЛІВ ТА МЕХАНІЗМІВ ТРАНСМІСІЇ, ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ, ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ.
Метою цієї частини курсового проекту є вибір та обґрунтування основних функціональних елементів автомобіля відповідно до завдання з урахуванням особливостей цільового призначення і умов експлуатаці

Обґрунтування та вибір конструкції зчеплення.
  Для вибору і обґрунтування конструкції зчеплення його кінематична схема вміщується до розрахунково-пояснювальної записки. Середній радіус тертя фрикційного дискового зчепле

Розрахунок коробки передач.
  Розрахунок виконується на результатах максимального крутного моменту двигуна, кількості передач і їх передаточних чисел, а також враховуючи цільове призначення і умови експлуатації

Розрахунок карданної передачі.
Виходячи із компоновочної схеми автомобіля, що проектується, його призначення, схеми приводу ведучих коліс, необхідно вибрати та обгрунтувати схему карданної пере

Розрахунок головної передачі.
  На основі заданого цільового призначення автомобіля, що проектується, необхідно обрати та обґрунтувати тип головної передачі і, враховуючи її конструктивні особливості, накреслити ї

Розрахунок диференціала.
  На основі цільового призначення і умов експлуатації автомобіля, що проектується, необхідно здійснити вибір та обґрунтування типу і конструкції диференціала та накреслити його кінема

Розрахунок привода ведучих коліс.
Передача крутного момента від диференціала до ведучих коліс в залежності від типу підвіски коліс здійснюється за допомогою суцільних валів півосей або карданних передач. Півосі використовуються в п

Описання конструкції мостів автомобіля.
  За призначенням мости автомобіля поділяються на ведучі, керовані, керовані ведучі і підтримуючі. Ведучі мости використовують в якості заднього (і середнього) моста, керован

Розрахунок циліндричної пружини підвіски
Спіральні циліндричні пружини в якості головного пружнього елемента використовуються головним чином для легкових автомобілів з незалежною підвіскою коліс. Вони виготовляються з прутка з круглим або

Розрахунок торс іонного пружного елемента підвіски
Підвіски з торс іонними пружними елементами мають меншу масу непідресорних частин, більш сприятливий розподіл навантажень на раму (при повздовжному розташуванні торсіонів), оскільки моменти від вер

Розрахунок гальмівного механізму.
  При виборі і обґрунтуванні конструкції гальмівного механізму необхідно виходити з умови створення необхідного моменту тертя при забезпеченні мінімальних розмірів, маси, високої наді

Розрахунок рульового керування автомобіля
  Рульове керування служить для зміни або підтримання обраного напрямку руху автомобіля і здійснення маневрування. В загальному воно складається з трьох основних частин: рульового мех

Рульовий привод.
Рулів привод, який уявляє собою систему тяг і важелів, служить для передачі зусилля від сошки на поворотні цапфи і здійснення заданої залежності між кутами повороту керованих коліс. Частина рульово

Рульовий механізм
В сучасних автомобілях використовуються шестеренні, черв’ячні, гвинтові та кривошипні рульові механізми. До їх конструкції пред’являються спеціальні вимоги: високий ККД в прямому напрямку (від руль

Рульовий механізм рейкового типу.
При проведенні розрахунків рейкового рульового механізму кількість зубців приводної шестерні приймають z1=6…10.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги