рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Рульовий механізм

Рульовий механізм - раздел Транспорт, Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі. Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання В Сучасних Автомобілях Використовуються Шестеренні, Черв’Ячні, Гвинтові Та Кр...

В сучасних автомобілях використовуються шестеренні, черв’ячні, гвинтові та кривошипні рульові механізми. До їх конструкції пред’являються спеціальні вимоги: високий ККД в прямому напрямку (від рульового колеса до керованих коліс) для полегшення керування автомобілем і знижений ККД в зворотному напрямку для зменшення сили поштовхів, які виникають при переїзді через нерівності; зворотність рульової пари; заданий характер зміни передаточного числа рульового механізму; травмобезпечність рульового механізму; та деякі загальні вимоги відносно матеріалоємності, технологічності виготовлення, вартості, простоти обслуговування та ремонтопридатності.

При виконанні курсового проекту, керуючись особливостями конструкції, компоновки і умов експлуатації автомобіля, необхідно обрати і обгрунтувати конструкцію рульового механізму і накреслити його кінематичну схему.

Міцнісний розрахунок деталей рульового механізму проводиться з урахуванням того, що найбільші навантаження в ньому виникають при повороті на місці керованих коліс на сухій асфальтобетонній опорній поверхні. Момент опору повороту коліс при цьому:

, Н· м

де - сумарний момент опору повороту коліс;

- момент тертя в рульовому приводі.

Момент опору повороту керованих коліс нерухомого автомобіля:

; Н· м

де GKK – частина ваги автомобіля, яка припадає на керовані колеса;

- коефіцієнт опору коченню (для автомобілів загального призначення, які експлуатуються на дорогах з твердим покриттям ;

=0,7…0,85 – коефіцієнт зчеплення коліс з опорною поверхнею;

=(0,10…0,16)- радіус ковзання, м.

 

Необхідність виконання підсилювача рульового керування виникає в тому випадку, коли зусилля, яке необхідно прикласти водію до рульового колеса для повороту керованих коліс, перевищує 400 Н. Це зусилля визначається за виразом:

; Н· м

де Rрк – радіус рульового колеса, м; Rрк=(380…550) мм;

- кінематичне передаточне число рульового механізму;

- кінематичне передаточне число рульового приводу;

- відповідно ККД рульового механізму і рульового приводу (.

При виконанні опису конструкції рульового механізму необхідно вказати спосіб забезпечення і проведення регулювань.

При включенні рульового механізму в спеціальне завдання курсового проекту слід визначити його геометричні параметри і провести розрахунки елементів на міцність.

Рульовий механізм з глобоїдним черв’яком і роликом.

Зачеплення такого типу забезпечує зубцям високу міцність на згинання. З цієї причини особлива увага в розрахунках приділяється зносостійкості та контактній міцності. Оцінка здійснюється за величиною напруг стискування, які з достатньою точністю можуть бути визначені за виразом:

де ;

і – кількість гребенів ролика, які передають зусилля;

r і r – зовнішні радіуси черв’яка і ролика;

і - центральні кути контактної площини;

=100…300 МПа – для три гребеневих роликів.

Рульовий механізм типу ”гвинт-гайка-рейка-сектор“

Для рульового механізму типу ”гвинт-гайка-рейка-сектор“ в ланці ”гвинт-кульова гайка“ визначають умовне навантаження на одну кульку:

де Q1 – осьове зусилля, яке сприймається гайкою;

- кількість кульок, які знаходяться одночасно на одному витку за умови повного заповнювання канавки;

- кут контакту кульок з канавками (=45…600).

Контактна напруга, яка визначає напругу в парі кулька-поверхня канавки:

де - коефіцієнт, який залежить від кривизни поверхонь, що дотикаються (для існуючих конструкцій =0,6…0,8);

Е=200 ГПа – модуль пружності першого роду (для сталей);

d – діаметр кульки;

dк – діаметр канавки гвинта (гайки);

- кут нахилу канавок гвинта (рейки).

Значення Q1 знаходиться за виразом:

де =(0,1…1,5)кн. – зусилля на рульовому колесі;

Rм – радіус рульового колеса;

- відстань від осі гвинта до центру кульки.

Рульові механізми типу ”гвинт-гайка-рейка-сектор“ використовуються з підсилювачами рульового керування.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі. Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання

Міністерство освіти і науки України.. Черкаський державний технологічний університет..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Рульовий механізм

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.
  Метою курсового проекту є опанування методологією проектування автомобіля на основі отриманих теоретичних положень з експлуатаційних властивостей та базових положень розрахунку вузл

ТЕМАТИКА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.
  Виконувати курсовий проект необхідно таким чином, щоб завершити роботу до початку екзаменаційної сесії. Студенти-заочники захищають проект при приїзді на сесію. Роботу над проектом

Тематика курсового проекту.
Тема курсового проекту має назву: "Проект автомобіля (з подальшим уточненням згідно індивідуального завдання)". Наприклад: "Проект автомобіля вантажопідйомністю 0,8т для транспортног

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
  Починаючи виконувати проект, необхідно ознайомитись з загальними даними існуючих автомобілів певного класу і на їх основі встановити параметри автомобіля, що проектується.

Вимоги до оформлення пояснювальної записки
Об'єм пояснювальної записки складає 35-40 сторінок і оформлюється вона у відповідності з вимогами до текстових документів (ГОСТ 2.105-60). Основні написи виконуються за ГОСТом 2.104-86. Терміни і в

АНАЛІЗ НАЙБЛИЖЧИХ АНАЛОГІВ, ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА КОМПОНУВАЛЬНОЇ СХЕМИ АВТОМОБІЛЯ
  Параметри по вітчизняним і закордонним аналогам можна знайти в літературі [1,2,3] та в Інтернеті. В якості аналогів треба вибирати автомобілі найпізніших років випуску. Основні пара

Визначення параметрів маси автомобіля.
Повну масу АТЗ можна розрахувати за такими формулами: - для вантажних автомобілів mа = mo + mв + mn

Уточнення колісної формули.
Колісну формулу автомобіля визначають, користуючись наступними умовами: не повно приводний автомобіль приймається тоді, коли: 0,5 –

Вибір шин автомобіля.
  Шини легкових автомобілів визначають за ГОСТом 5513-75. Шини вантажних автомобілів, причепів, напівпричепів і автобусів визначають за ГОСТом 13298 – 78. Шини з тиском,що ре

Вибір типу двигуна.
Доцільно використовувати дизельні двигуни на вантажних автомобілях, автомобілях на їх базі, на деяких моделях легкових автомобілів, особливо типу таксі. У найближчій перспективі для дизеля буде хар

ТЯГОВИЙ РОЗРАХУНОК І ВИЗНАЧЕННЯ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛЯ.
  5.1 Визначення максимальної потужності двигуна.   Необхідну потужність двигуна ΝV, (кВт) для руху АТЗ з максимальною ш

Побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигуна.
  Для побудови зовнішньої швидкісної характеристики поршневого двигуна використовують емпіричну залежність, яка дозволяє за відомими координатами однієї точки швидкісної характеристик

Визначення передаточних чисел трансмісії.
Розрахунок передаточного числа головної передачі Uо здійснюється за формулою: Uо = 0,377, де rк

Побудова динамічної характеристики.
  Динамічна характеристика розглядається за теоретичними значеннями передаточних чисел. Розрахунок треба виконувати після компоновки коробки передач і ведучого моста та коректування п

Побудова графіків часу і шляху розгону автомобіля.
Для визначення часу і шляху розгону приймаються такі допущення: - розгін починається з швидкості, що відповідає мінімальним обертам колінчастого валу; - двигун працює в режимі зов

Гальмівні властивості автомобіля
Для оцінки гальмівних властивостей автомобіля використовуються такі показники: а) шлях гальмування Ѕг, м Ѕг =

Стійкість автомобіля.
Поперечна стійкість автомобіля оцінюється за величиною критичної швидкості автомобіля під час руху по криволінійній траєкторії згідно з умовами бічного перекидання Vтер і заносу V3

Плавність ходу автомобіля.
  Плавність ходу автомобіля при його коливаннях оцінюється такими параметрами: - частота вільних коливань підресорних мас; - частота вільних коливань не підресорних

ПРОЕКТУВАННЯ ВУЗЛІВ ТА МЕХАНІЗМІВ ТРАНСМІСІЇ, ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ, ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ.
Метою цієї частини курсового проекту є вибір та обґрунтування основних функціональних елементів автомобіля відповідно до завдання з урахуванням особливостей цільового призначення і умов експлуатаці

Обґрунтування та вибір конструкції зчеплення.
  Для вибору і обґрунтування конструкції зчеплення його кінематична схема вміщується до розрахунково-пояснювальної записки. Середній радіус тертя фрикційного дискового зчепле

Розрахунок коробки передач.
  Розрахунок виконується на результатах максимального крутного моменту двигуна, кількості передач і їх передаточних чисел, а також враховуючи цільове призначення і умови експлуатації

Розрахунок карданної передачі.
Виходячи із компоновочної схеми автомобіля, що проектується, його призначення, схеми приводу ведучих коліс, необхідно вибрати та обгрунтувати схему карданної пере

Розрахунок головної передачі.
  На основі заданого цільового призначення автомобіля, що проектується, необхідно обрати та обґрунтувати тип головної передачі і, враховуючи її конструктивні особливості, накреслити ї

Розрахунок диференціала.
  На основі цільового призначення і умов експлуатації автомобіля, що проектується, необхідно здійснити вибір та обґрунтування типу і конструкції диференціала та накреслити його кінема

Розрахунок привода ведучих коліс.
Передача крутного момента від диференціала до ведучих коліс в залежності від типу підвіски коліс здійснюється за допомогою суцільних валів півосей або карданних передач. Півосі використовуються в п

Описання конструкції мостів автомобіля.
  За призначенням мости автомобіля поділяються на ведучі, керовані, керовані ведучі і підтримуючі. Ведучі мости використовують в якості заднього (і середнього) моста, керован

Розрахунок листової напівеліптичної ресори.
Визначення геометричних розмірів ресори виконується з урахуванням розмірів автомобіля. Довжина ресори визначається так: - для задніх ресор легкових автомобілів Lр=(0,4…0,55)L;

Розрахунок циліндричної пружини підвіски
Спіральні циліндричні пружини в якості головного пружнього елемента використовуються головним чином для легкових автомобілів з незалежною підвіскою коліс. Вони виготовляються з прутка з круглим або

Розрахунок торс іонного пружного елемента підвіски
Підвіски з торс іонними пружними елементами мають меншу масу непідресорних частин, більш сприятливий розподіл навантажень на раму (при повздовжному розташуванні торсіонів), оскільки моменти від вер

Розрахунок гальмівного механізму.
  При виборі і обґрунтуванні конструкції гальмівного механізму необхідно виходити з умови створення необхідного моменту тертя при забезпеченні мінімальних розмірів, маси, високої наді

Розрахунок рульового керування автомобіля
  Рульове керування служить для зміни або підтримання обраного напрямку руху автомобіля і здійснення маневрування. В загальному воно складається з трьох основних частин: рульового мех

Рульовий привод.
Рулів привод, який уявляє собою систему тяг і важелів, служить для передачі зусилля від сошки на поворотні цапфи і здійснення заданої залежності між кутами повороту керованих коліс. Частина рульово

Рульовий механізм рейкового типу.
При проведенні розрахунків рейкового рульового механізму кількість зубців приводної шестерні приймають z1=6…10.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги