рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Рульовий механізм рейкового типу.

Рульовий механізм рейкового типу. - раздел Транспорт, Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі. Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання При Проведенні Розрахунків Рейкового Рульового Механізму Кількість Зубців При...

При проведенні розрахунків рейкового рульового механізму кількість зубців приводної шестерні приймають z1=6…10.

де m=3,0…3,5 мм – модуль приводної шестерні;

L – довжина нарізаної частини рейки.

L=(ОАк)sin2

де - максимальний кут повороту керованих коліс;

ОАк – відстань від осі повороту колеса до шарніра рульової трапеції, встановленого на продовженні рейки.

Висота та товщина зубців рейки рульового механізму:

- висота зуба: h=(2·

- товщина зуба:Ѕу=0,5· · m

де - коефіцієнт висоти головки;

=0,25 – коефіцієнт радіального зазору.

Довжина рейки після уточнення:

L=(z-0.5)Pn

Відстань від базової поверхні до ролика при висоті рейки Н=20…30 мм, куті головного профілю =200.

, мм

При проведенні розрахунку зубців рейки на міцність необхідно обчислити ширину зубчастої частини рейки.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Осепчугов В.В.,Фрумкин А.К. Аатомобили: Анализ конструкций, элементі расчёта.- М.: Машиностроение, 1989.- 302с.

2. Лукин П.П. и др. Конструирование и расчёт автомобиля.- М.: Машиностроение, 1984.- 376с.

3. Грабар І.Г. та ін. Атлас конструкцій агрегатів, вузлів та систем автомобіля: Навч. посібник.- Житомир: ЖДТУ,1999.- 288с.

4. Солтус А.П. та ін. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля: Навч. посібник.- К.: Арістей,2006.- 176с.

5. Правила дорожнього руху України.

6. Лукин П.П. и др. Конструирование и расчёт автомобиля: Учебник.- М.: Машиностроение, 1984.- 376с.

7. Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів: Навч. посібник.- К.: Арістей, 2005.- 280с.

 

 

З М І С Т

 

ВСТУП……………………………………………………………………4

1.Мета і задачі курсового проекту…………………………………………. ..5

2. Тематика і завдання курсового проекту…………………………………...6

3. Загальні методичні вказівки до виконання курсового проекту……….....12

3.1 Вимоги до оформлення графічної частини проекту……………………12

3.2 Вимоги до оформлення пояснювальної записки………………………..12

4. Аналіз найближчих аналогів, обґрунтування параметрів та розробка

компонувальної схеми автомобіля…………………………………………..14

4.1 Визначення параметрів маси автомобіля ………………………………..16

4.1.1 Уточнення колісної формули…………………………………………....19

4.2 Вибір шин автомобіля……………………………………………………...20

4.3 Вибір типу двигуна…………………………………………………… …...21

4.4 Вибір габаритної висоти та коефіцієнта опору повітря…………………..21

4.5 Вибір коефіцієнта корисної дії трансмісії…………………………………22

5. Тяговий розрахунок і визначення шляхово-швидкісних властивостей

автомобіля……………………………………………………………………..23

5.1 Визначення максимальної потужності двигуна…………………….. …23

5.2 Побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигуна…………. …24

5.3 Визначення передаточних чисел трансмісії…………………………... …25

5.4 Побудова динамічної характеристики………………………………… …27

5.5 Кінематична схема трансмісії………………………………………………29

5.6 Побудова графіків часу і шляху розгону автомобіля………………..........33

5.7 Побудова паливно-економічної характеристики автомобіля…………….36

5.8 Гальмівні властивості автомобіля………………………………………….37

5.9 Стійкість автомобіля……………………………………………………..…38

5.10 Керованість автомобіля…………………………………………………....38

5.11 Плавність ходу автомобіля………………………………………………..40

6. Проектування вузлів та механізмів трансмісії, ходової частини,органів

керування…………………………………………………………………….41

6.1 Розрахунок елементів трансмісії …………………………………………41

6.1.1 Обгрунтування і вибір конструкції зчеплення…………………………42

6.1.2 Розрахунок коробки передач ……………………………………………45

6.1.3 Розрахунок карданної передачі………………………………………….59

6.1.4 Розрахунок головної передачі ………………………………………......50

6.1.5 Розрахунок диференціала……………………………………………......52

6.1.6 Розрахунок привода ведучих коліс……………………………………..54

6.2 Розрахунок елементів ходової системи ……………………………….....58

6.2.1 Описання конструкції мостів автомобіля ……………………………...58

6.2.2 Розрахунок підвісок автомобіля…………………………………………58

6.3 Розрахунок органів керування автомобілем………………………………64

6.3.1 Розрахунок гальмівного механізму………………………………………64

6.3.2 Розрахунок рульового керування автомобіля…………………………..68

Література…………………………………………………………………….......74

Додатки………………………………………………………………………77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Кафедра автомобілів та технологій їх експлуатації

 

 

Пояснювальна записка

до курсового проекту

з дисципліни ”Автомобілі“

Тема проекта: ”-------------------------“

 

Керівник проекта Студент гр.АВ-57

Доцент Грищенко О.М. Коваленко Л.Н.

До захисту

”------“ ---------------2008р.

 

 

М.Черкаси,2008р.

 

 

Додаток 2

 

ЗАВДАННЯ

до курсового проекту з

дисципліни ”Автомобілі“.

 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові студента, група

2. Тип автомобіля

3. Об’єм двигуна, л (вантажопідйомність, кН; пасажиромісткість, чол..)

4. Максимальна швидкість, км/год.

5. Коефіцієнт опору дороги при максимальній швидкості

6. Умови експлуатації автомобіля

 

 

Розробка конструкції вузла:

1.------------------------

2.------------------------

 

 

Дата видачі завдання--------

Термін виконання ----------(15.12.08)

 

 

Керівник проекту

 


Додаток 3

Параметри автомобілів виробництва СРСР (СНД)

Автомобіль mв, кг mо, кг mа, кг m1,кг m2, кг Во, м Но, м Марка двигуна
Легкові автомобілі загального призначення
ЗАЗ-1102                
ВАЗ-2101   1,611 1,44 ВАЗ-2101
ВАЗ-2102   1,611 1,454 ВАЗ-2101
ВАЗ-2103   1,611 1,446 ВАЗ-2103
ВАЗ-3108   1,750 1,335 ВАЗ-2108
М2140   1,55 1,48 М-412Э
ГАЗ-24   1,82 1,49 ЗМЗ-24Д
ГАЗ-3102   1,846 1,476 ЗМЗ-402210
ГАЗ-14   2,02 1,58 ГАЗ-14
ЗИЛ-117   2,068 1,25  
ЗИЛ-4104   2,088 1,5 ЗИЛ-4104
Легкові автомобілі підвищеної прохідності
ВАЗ-2121   1,68 1,64 ВАЗ-2121
УАЗ-469   1,785 2,05 УАЗ-451МЧ
Вантажні малолітражні автомобілі
ИЖ-2715   1,6 1,76 М-412Э
УАЗ-451М   1,94 2,07 УМЗ-451М
УАЗ-452   1,94 2,07 УМЗ-451М
Вантажні бортові автомобілі загального призначення
ГАЗ-52-03 2,38 2,19 ГАЗ-52-01
ГАЗ-53-А 2,38 2,22 ЗМЗ-53
ЗИЛ-130 2,5 2,4 ЗИЛ-130
ЗИЛ-133ГЯ 2,5 3,35 КамАЗ-740
Урал-3774 2,5 2,56 ЗИЛ-375ЛЧ
КамАЗ-5320 2,5 3,65 КамАЗ-740
КамАЗ-53212 2,5 3,65 КамАЗ-740
МАЗ-5335 2,5 2,72 ЯМЗ-236
УрАЗ-25751 2,65 2,67 ЯМЗ-238
Вантажні автомобілі підвищеної прохідності
ГАЗ-66 2,322 2,52 ЗМЗ-66
ЗИЛ-131 2,5 2,975 ЗИЛ-131
Урал-375Н 2,5 2,6 ЗИЛ-375ЯЧ
Урал-4320 2,5 2,87 КамАЗ-740
КрАЗ-255Б1 2,75 3,175 ЯМЗ-238
КрАЗ-260 2,722 3,155 ЯМЗ-238Л
Сідельні тягачі
ЗИЛ-130В1-76 2,36 2,4 ЗИЛ-130
КАЗ-608В 2,36 2,5 ЗИЛ-130

Продовження додатку 3

Урал-377СН 2,5 2,6 ЗИЛ-375ЯЧ
КамАЗ-5410 - - 2,5 2,63 КамАЗ-740
КамАЗ-54112 - - 2,5 2,63 КамАЗ-740
МАЗ-5429 2,5 2,72 ЯМЗ-236
КрАЗ-255В1 2,75 2,93 ЯМЗ-238
КрАЗ-260В 2,722 2,985 ЯМЗ-238Л
МАЗ-6422 2,5 2,97 ЯМЗ-238Ф
Автомобілі самоскиди
ГАЗ-САЗ-53Б 2,475 2,675 ЗМЗ-53
ЗИЛ-ММЗ-555 2,42 2,5 ЗИЛ-130
КамАЗ-5511 2,5 2,7 КамАЗ-740
МАЗ-5549 2,5 2,785 ЯМЗ-236
КрАЗ-256Б2 2,64 2,83 ЯЧЗ-238
КрАЗ-6505 2,48 2,970 ЯМЗ-238П

 

 

Додаток 4

Шини легкових автомобілів

Позначення шини Gk,кН Dn,мм rст, мм Vmax,м/с Застосовується на автомобілях
Діагональні
155-13/6, 15-13 3,80 41,7 ЗАЗ-968, ВАЗ-2101
165-13/6, 45-13 4,17 41,7 ВАЗ-2102, М-2140
185-17/7, 35-14 5,50 44,4 ГАЗ-24
5,90-13 4,17 26,4 ЛvАЗ-965
6,40-13 4,91 38,9  
8,40 7,60 27,8 УАЗ-469, УАЗ-451
175-16/6, 95-16 5,64 41,7 ВАЗ-2121
Радіальні
175/70R13 4,41 ВАЗ-2105, ВАЗ-2107
205/70R14 6,18 ГАЗ-3102
155/80R13 4,17  
165/80R13 4,66 ВАЗ-2103, ВАЗ-2106
185/80R15 8,58 33,3 РАФ-2203
Шини вантажних автомобілів
З нерегульованим тиском
220-508 (7,50-20) 12,26 27,8 ГАЗ-52
240-508(8,20-20) 14,72 27,8 ГАЗ-53
260-508(9,ООR20) 20,11 27,8 ЗИЛ-130,КаМАЗ-5320
280-508(10,ООR2Q) 26,49 27,8  
300-508(II,ООН20) 25,51 27,8 МАЗ-5335, КрАЗ-6505
320-508Р(12,ООR20) 26,78 25,0 МАЗ-5335,КрАЗ-6505
Із регульованим тиском
320-457(12,00-18) 18,15 22,2 ГАЗ-66,ЗИЛ-157Д
340-457(13,00-18) 18,84 27,8  
320-508(12,00-20) 21,58 22,2 ЗИЛ-131
370-508(14,00-20) 28,07 23,6 Урал-375Д
410-508(16,00-20) 24,53 19,4  
1200500-508 32,37 22,2 Урал-377
1300530-533 35,32 19,4 КрАЗ-260
1500600-635 49,05 18,1  
1600600-685 70,88 12,5  

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі. Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання

Міністерство освіти і науки України.. Черкаський державний технологічний університет..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Рульовий механізм рейкового типу.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.
  Метою курсового проекту є опанування методологією проектування автомобіля на основі отриманих теоретичних положень з експлуатаційних властивостей та базових положень розрахунку вузл

ТЕМАТИКА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.
  Виконувати курсовий проект необхідно таким чином, щоб завершити роботу до початку екзаменаційної сесії. Студенти-заочники захищають проект при приїзді на сесію. Роботу над проектом

Тематика курсового проекту.
Тема курсового проекту має назву: "Проект автомобіля (з подальшим уточненням згідно індивідуального завдання)". Наприклад: "Проект автомобіля вантажопідйомністю 0,8т для транспортног

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
  Починаючи виконувати проект, необхідно ознайомитись з загальними даними існуючих автомобілів певного класу і на їх основі встановити параметри автомобіля, що проектується.

Вимоги до оформлення пояснювальної записки
Об'єм пояснювальної записки складає 35-40 сторінок і оформлюється вона у відповідності з вимогами до текстових документів (ГОСТ 2.105-60). Основні написи виконуються за ГОСТом 2.104-86. Терміни і в

АНАЛІЗ НАЙБЛИЖЧИХ АНАЛОГІВ, ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА КОМПОНУВАЛЬНОЇ СХЕМИ АВТОМОБІЛЯ
  Параметри по вітчизняним і закордонним аналогам можна знайти в літературі [1,2,3] та в Інтернеті. В якості аналогів треба вибирати автомобілі найпізніших років випуску. Основні пара

Визначення параметрів маси автомобіля.
Повну масу АТЗ можна розрахувати за такими формулами: - для вантажних автомобілів mа = mo + mв + mn

Уточнення колісної формули.
Колісну формулу автомобіля визначають, користуючись наступними умовами: не повно приводний автомобіль приймається тоді, коли: 0,5 –

Вибір шин автомобіля.
  Шини легкових автомобілів визначають за ГОСТом 5513-75. Шини вантажних автомобілів, причепів, напівпричепів і автобусів визначають за ГОСТом 13298 – 78. Шини з тиском,що ре

Вибір типу двигуна.
Доцільно використовувати дизельні двигуни на вантажних автомобілях, автомобілях на їх базі, на деяких моделях легкових автомобілів, особливо типу таксі. У найближчій перспективі для дизеля буде хар

ТЯГОВИЙ РОЗРАХУНОК І ВИЗНАЧЕННЯ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛЯ.
  5.1 Визначення максимальної потужності двигуна.   Необхідну потужність двигуна ΝV, (кВт) для руху АТЗ з максимальною ш

Побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигуна.
  Для побудови зовнішньої швидкісної характеристики поршневого двигуна використовують емпіричну залежність, яка дозволяє за відомими координатами однієї точки швидкісної характеристик

Визначення передаточних чисел трансмісії.
Розрахунок передаточного числа головної передачі Uо здійснюється за формулою: Uо = 0,377, де rк

Побудова динамічної характеристики.
  Динамічна характеристика розглядається за теоретичними значеннями передаточних чисел. Розрахунок треба виконувати після компоновки коробки передач і ведучого моста та коректування п

Побудова графіків часу і шляху розгону автомобіля.
Для визначення часу і шляху розгону приймаються такі допущення: - розгін починається з швидкості, що відповідає мінімальним обертам колінчастого валу; - двигун працює в режимі зов

Гальмівні властивості автомобіля
Для оцінки гальмівних властивостей автомобіля використовуються такі показники: а) шлях гальмування Ѕг, м Ѕг =

Стійкість автомобіля.
Поперечна стійкість автомобіля оцінюється за величиною критичної швидкості автомобіля під час руху по криволінійній траєкторії згідно з умовами бічного перекидання Vтер і заносу V3

Плавність ходу автомобіля.
  Плавність ходу автомобіля при його коливаннях оцінюється такими параметрами: - частота вільних коливань підресорних мас; - частота вільних коливань не підресорних

ПРОЕКТУВАННЯ ВУЗЛІВ ТА МЕХАНІЗМІВ ТРАНСМІСІЇ, ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ, ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ.
Метою цієї частини курсового проекту є вибір та обґрунтування основних функціональних елементів автомобіля відповідно до завдання з урахуванням особливостей цільового призначення і умов експлуатаці

Обґрунтування та вибір конструкції зчеплення.
  Для вибору і обґрунтування конструкції зчеплення його кінематична схема вміщується до розрахунково-пояснювальної записки. Середній радіус тертя фрикційного дискового зчепле

Розрахунок коробки передач.
  Розрахунок виконується на результатах максимального крутного моменту двигуна, кількості передач і їх передаточних чисел, а також враховуючи цільове призначення і умови експлуатації

Розрахунок карданної передачі.
Виходячи із компоновочної схеми автомобіля, що проектується, його призначення, схеми приводу ведучих коліс, необхідно вибрати та обгрунтувати схему карданної пере

Розрахунок головної передачі.
  На основі заданого цільового призначення автомобіля, що проектується, необхідно обрати та обґрунтувати тип головної передачі і, враховуючи її конструктивні особливості, накреслити ї

Розрахунок диференціала.
  На основі цільового призначення і умов експлуатації автомобіля, що проектується, необхідно здійснити вибір та обґрунтування типу і конструкції диференціала та накреслити його кінема

Розрахунок привода ведучих коліс.
Передача крутного момента від диференціала до ведучих коліс в залежності від типу підвіски коліс здійснюється за допомогою суцільних валів півосей або карданних передач. Півосі використовуються в п

Описання конструкції мостів автомобіля.
  За призначенням мости автомобіля поділяються на ведучі, керовані, керовані ведучі і підтримуючі. Ведучі мости використовують в якості заднього (і середнього) моста, керован

Розрахунок листової напівеліптичної ресори.
Визначення геометричних розмірів ресори виконується з урахуванням розмірів автомобіля. Довжина ресори визначається так: - для задніх ресор легкових автомобілів Lр=(0,4…0,55)L;

Розрахунок циліндричної пружини підвіски
Спіральні циліндричні пружини в якості головного пружнього елемента використовуються головним чином для легкових автомобілів з незалежною підвіскою коліс. Вони виготовляються з прутка з круглим або

Розрахунок торс іонного пружного елемента підвіски
Підвіски з торс іонними пружними елементами мають меншу масу непідресорних частин, більш сприятливий розподіл навантажень на раму (при повздовжному розташуванні торсіонів), оскільки моменти від вер

Розрахунок гальмівного механізму.
  При виборі і обґрунтуванні конструкції гальмівного механізму необхідно виходити з умови створення необхідного моменту тертя при забезпеченні мінімальних розмірів, маси, високої наді

Розрахунок рульового керування автомобіля
  Рульове керування служить для зміни або підтримання обраного напрямку руху автомобіля і здійснення маневрування. В загальному воно складається з трьох основних частин: рульового мех

Рульовий привод.
Рулів привод, який уявляє собою систему тяг і важелів, служить для передачі зусилля від сошки на поворотні цапфи і здійснення заданої залежності між кутами повороту керованих коліс. Частина рульово

Рульовий механізм
В сучасних автомобілях використовуються шестеренні, черв’ячні, гвинтові та кривошипні рульові механізми. До їх конструкції пред’являються спеціальні вимоги: високий ККД в прямому напрямку (від руль

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги