рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

АНАЛІЗ НАЙБЛИЖЧИХ АНАЛОГІВ, ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА КОМПОНУВАЛЬНОЇ СХЕМИ АВТОМОБІЛЯ

АНАЛІЗ НАЙБЛИЖЧИХ АНАЛОГІВ, ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА КОМПОНУВАЛЬНОЇ СХЕМИ АВТОМОБІЛЯ - раздел Транспорт, Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі. Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання   Параметри По Вітчизняним І Закордонним Аналогам Можна Знайти ...

 

Параметри по вітчизняним і закордонним аналогам можна знайти в літературі [1,2,3] та в Інтернеті. В якості аналогів треба вибирати автомобілі найпізніших років випуску. Основні параметри найближчих аналогів варто показати у такій таблиці:

Таблиця 4.1

Таблиця основних аналогів.

№ п/п Назва параметра Найближчі аналоги
Модель, країна-виготовлювач
перший другий третій
1. Вид автомобіля (легковий, вантажний, автобус, тягач і т.д.)      
2. Компоновочна схема      
3. Максимальна маса вантажу,що перевозиться, mв, кг, або кількість місць для пасажирів, n.      
4. Споряджена маса, m0, кг.      
5. Повна маса, mа, кг.      
6. Максимальна швидкість Vmax, км/год      
7. Час розгону з місця до 100 км/год (для легкових автомобілів) і до 60 км/год для вантажних.      
8. Двигун (карбюраторний, дизельний)      
9. Робочий об'єм, Vë, л      
10. Наявність обмежувача частоти обертання колінчастого вала двигуна (так, ні)      
11. Максимальна потужність двигуна, Nmax, квт      
12. Частота обертання колінчастого вала, двигуна при максимальній потужності, nmax, об/хв.      

Продовження таблиці 4.1

13. Максимальний крутний момент,Ме max, н.м.      
14. Частота обертання колінчастого вала двигуна при максимальному крутному моменті, nм, об/хв.      
15. Зчеплення      
16. Коробка передач      
17. Додаткова коробка      
18. Головна передача      
19. Передаточні числа коробки передач: перша, Uк1      
  друга, Uк2      
  І т.д.      
  додаткові коробки, Uд      
  головної передачі, Uо      
20. Кількість осей, в тому числі ведучих      
21. Маса, що припадає на ведучі колеса, mв, кг      
22. Розмір шин      
23. Статичний радіус колеса з навантаженням, rс, м      
24. Габаритна висота, н.м.      
25. База, L, м      
26. Колія передніх коліс, В, м.      
27. Коефіцієнт опору повітря, к, н      
28. Коефіцієнт корисної дії трансмісії, тр      

 

На підставі аналізу експлуатаційних і механічних якостей аналогів треба встановити і обґрунтувати: компоновочну схему автомобіля, повну масу, число осей, в тому числі ведучих, розподілення повної маси по осям, базу, висоту центра мас над опорною поверхнею, габаритну висоту і колію передніх коліс і на їх основі – площу лобової поверхні автомобіля, тип і розмір шин, статичний радіус колеса з навантаженням, тип і оборотність двигуна, число передач і необхідність в установці додаткової коробки, зчеплення, карданну передачу, диференціал з напівосями, коефіцієнт опору повітря, коефіцієнт корисної дії трансмісії. При цьому треба враховувати зменшення витрат палива і спорядженої маси.

Всі вибрані параметри АТЗ (автотранспортного засобу) повинні ретельно обґрунтовуватись у пояснювальній записці з урахуванням його техніко-економічної ефективності.

Розробка компонувальної схеми автомобіля включає такі етапи:

- визначення параметрів маси автомобіля (автопоїзда);

- визначення кількості осей і колісної формули;

- уточнення компонувальної схеми і навантаження на осі;

Класична схема компонування автомобіля – це коли ведучі колеса задні. Однак, все більше сучасних легкових автомобілів для поліпшення стійкості і керованості використовуються передньоприводними. Двигун і трансмісія у них розташовані в передній частині автомобіля, а передні колеса є одночасно і ведучими, і керованими.

Багато сучасних автомобілів виконані з усіма ведучими колесами (повноприводні). При збільшенні числа ведучих коліс схему трансмісії змінюють, вводячи в неї додаткові агрегати: роздавальні коробки, міжосьові диференціали тощо.

Міські та міжміські автобуси найчастіше мають кузова вагонного типу, а двигун і трансмісія у них розташовані в задній частині. Така компонувальна схема сприяє більш раціональному розташуванню сидінь і підвищенню комфортабельності для пасажирів.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі. Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання

Міністерство освіти і науки України.. Черкаський державний технологічний університет..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: АНАЛІЗ НАЙБЛИЖЧИХ АНАЛОГІВ, ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА КОМПОНУВАЛЬНОЇ СХЕМИ АВТОМОБІЛЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.
  Метою курсового проекту є опанування методологією проектування автомобіля на основі отриманих теоретичних положень з експлуатаційних властивостей та базових положень розрахунку вузл

ТЕМАТИКА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.
  Виконувати курсовий проект необхідно таким чином, щоб завершити роботу до початку екзаменаційної сесії. Студенти-заочники захищають проект при приїзді на сесію. Роботу над проектом

Тематика курсового проекту.
Тема курсового проекту має назву: "Проект автомобіля (з подальшим уточненням згідно індивідуального завдання)". Наприклад: "Проект автомобіля вантажопідйомністю 0,8т для транспортног

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
  Починаючи виконувати проект, необхідно ознайомитись з загальними даними існуючих автомобілів певного класу і на їх основі встановити параметри автомобіля, що проектується.

Вимоги до оформлення пояснювальної записки
Об'єм пояснювальної записки складає 35-40 сторінок і оформлюється вона у відповідності з вимогами до текстових документів (ГОСТ 2.105-60). Основні написи виконуються за ГОСТом 2.104-86. Терміни і в

Визначення параметрів маси автомобіля.
Повну масу АТЗ можна розрахувати за такими формулами: - для вантажних автомобілів mа = mo + mв + mn

Уточнення колісної формули.
Колісну формулу автомобіля визначають, користуючись наступними умовами: не повно приводний автомобіль приймається тоді, коли: 0,5 –

Вибір шин автомобіля.
  Шини легкових автомобілів визначають за ГОСТом 5513-75. Шини вантажних автомобілів, причепів, напівпричепів і автобусів визначають за ГОСТом 13298 – 78. Шини з тиском,що ре

Вибір типу двигуна.
Доцільно використовувати дизельні двигуни на вантажних автомобілях, автомобілях на їх базі, на деяких моделях легкових автомобілів, особливо типу таксі. У найближчій перспективі для дизеля буде хар

ТЯГОВИЙ РОЗРАХУНОК І ВИЗНАЧЕННЯ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛЯ.
  5.1 Визначення максимальної потужності двигуна.   Необхідну потужність двигуна ΝV, (кВт) для руху АТЗ з максимальною ш

Побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигуна.
  Для побудови зовнішньої швидкісної характеристики поршневого двигуна використовують емпіричну залежність, яка дозволяє за відомими координатами однієї точки швидкісної характеристик

Визначення передаточних чисел трансмісії.
Розрахунок передаточного числа головної передачі Uо здійснюється за формулою: Uо = 0,377, де rк

Побудова динамічної характеристики.
  Динамічна характеристика розглядається за теоретичними значеннями передаточних чисел. Розрахунок треба виконувати після компоновки коробки передач і ведучого моста та коректування п

Побудова графіків часу і шляху розгону автомобіля.
Для визначення часу і шляху розгону приймаються такі допущення: - розгін починається з швидкості, що відповідає мінімальним обертам колінчастого валу; - двигун працює в режимі зов

Гальмівні властивості автомобіля
Для оцінки гальмівних властивостей автомобіля використовуються такі показники: а) шлях гальмування Ѕг, м Ѕг =

Стійкість автомобіля.
Поперечна стійкість автомобіля оцінюється за величиною критичної швидкості автомобіля під час руху по криволінійній траєкторії згідно з умовами бічного перекидання Vтер і заносу V3

Плавність ходу автомобіля.
  Плавність ходу автомобіля при його коливаннях оцінюється такими параметрами: - частота вільних коливань підресорних мас; - частота вільних коливань не підресорних

ПРОЕКТУВАННЯ ВУЗЛІВ ТА МЕХАНІЗМІВ ТРАНСМІСІЇ, ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ, ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ.
Метою цієї частини курсового проекту є вибір та обґрунтування основних функціональних елементів автомобіля відповідно до завдання з урахуванням особливостей цільового призначення і умов експлуатаці

Обґрунтування та вибір конструкції зчеплення.
  Для вибору і обґрунтування конструкції зчеплення його кінематична схема вміщується до розрахунково-пояснювальної записки. Середній радіус тертя фрикційного дискового зчепле

Розрахунок коробки передач.
  Розрахунок виконується на результатах максимального крутного моменту двигуна, кількості передач і їх передаточних чисел, а також враховуючи цільове призначення і умови експлуатації

Розрахунок карданної передачі.
Виходячи із компоновочної схеми автомобіля, що проектується, його призначення, схеми приводу ведучих коліс, необхідно вибрати та обгрунтувати схему карданної пере

Розрахунок головної передачі.
  На основі заданого цільового призначення автомобіля, що проектується, необхідно обрати та обґрунтувати тип головної передачі і, враховуючи її конструктивні особливості, накреслити ї

Розрахунок диференціала.
  На основі цільового призначення і умов експлуатації автомобіля, що проектується, необхідно здійснити вибір та обґрунтування типу і конструкції диференціала та накреслити його кінема

Розрахунок привода ведучих коліс.
Передача крутного момента від диференціала до ведучих коліс в залежності від типу підвіски коліс здійснюється за допомогою суцільних валів півосей або карданних передач. Півосі використовуються в п

Описання конструкції мостів автомобіля.
  За призначенням мости автомобіля поділяються на ведучі, керовані, керовані ведучі і підтримуючі. Ведучі мости використовують в якості заднього (і середнього) моста, керован

Розрахунок листової напівеліптичної ресори.
Визначення геометричних розмірів ресори виконується з урахуванням розмірів автомобіля. Довжина ресори визначається так: - для задніх ресор легкових автомобілів Lр=(0,4…0,55)L;

Розрахунок циліндричної пружини підвіски
Спіральні циліндричні пружини в якості головного пружнього елемента використовуються головним чином для легкових автомобілів з незалежною підвіскою коліс. Вони виготовляються з прутка з круглим або

Розрахунок торс іонного пружного елемента підвіски
Підвіски з торс іонними пружними елементами мають меншу масу непідресорних частин, більш сприятливий розподіл навантажень на раму (при повздовжному розташуванні торсіонів), оскільки моменти від вер

Розрахунок гальмівного механізму.
  При виборі і обґрунтуванні конструкції гальмівного механізму необхідно виходити з умови створення необхідного моменту тертя при забезпеченні мінімальних розмірів, маси, високої наді

Розрахунок рульового керування автомобіля
  Рульове керування служить для зміни або підтримання обраного напрямку руху автомобіля і здійснення маневрування. В загальному воно складається з трьох основних частин: рульового мех

Рульовий привод.
Рулів привод, який уявляє собою систему тяг і важелів, служить для передачі зусилля від сошки на поворотні цапфи і здійснення заданої залежності між кутами повороту керованих коліс. Частина рульово

Рульовий механізм
В сучасних автомобілях використовуються шестеренні, черв’ячні, гвинтові та кривошипні рульові механізми. До їх конструкції пред’являються спеціальні вимоги: високий ККД в прямому напрямку (від руль

Рульовий механізм рейкового типу.
При проведенні розрахунків рейкового рульового механізму кількість зубців приводної шестерні приймають z1=6…10.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги