рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Будова та робота системи керування СУ-202М

Будова та робота системи керування СУ-202М - раздел Транспорт, АВТОМАТИЗАЦІЯ СКЛАДАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ Су Призначена Для Керування Роботою Ртк В Таких Режимах Роботи. 1. У...

СУ призначена для керування роботою РТК в таких режимах роботи.

1. У режимі навчання, СУ забезпечує:

- керування та програмування рухом рухомих ланцюгів МА. Максимальна кількість керуючих координат, включаючи МЗ – 11, мінімальна – 1;

- видачу та програмування команд на обладнанні. Максимальна кіль­кість одночасно виданих та програмованих команд – 7, мінімальна – 1. Кожен канал забезпечує видачу одної прямої та прийом одної відбитої команди;

- програмування часу витримки МЗ в точці в діапазоні від 0 до 9 с, з дискретністю 1 с або від одного до 4,5 с, з дискретністю 0,5 с. Можливе масштабування часу витримки МЗ в межах місткості ЗП;

- навчання та запис до 9 програм.

2. У режимі автоматичної роботи СУ забезпечує:

- відпрацювання одного кроку програми, записаного в режимі нав­чання, та перехід до наступного кроку при умові наявності сигналів кінця відпрацювання за координатами, командами, витримками захватів у точці;

- циклічне відтворення будь-якої із дев’яти записаних ЗП програм за бажанням оператора або за командами з обладнання;

- можливість дистанційного керування та видачу контрольної інфор­мації про стан виробу.

СУ забезпечує можливість візуального контролю інформації, що записується в ЗП при навчанні та викликається з нього в автоматичному режимі. Забезпечує автоматичний пошук програми при переході з режиму навчання в автоматичний режим.

При вмиканні живлення забезпечується автоматичний пошук вільних комірок пам’яті при переході з автоматичного режиму в режим навчання.

Алгоритм роботи СУ. Структурна схема алгоритму роботи наведена на рис. 4.2.

 

 

Рис. 4.2 – Структурна схема алгоритму роботи СУ

Алгоритм роботи СУ можна розбити на ряд часткових алгоритмів, за якими він працює в залежності від режиму роботи. Система автоматичного керування (САК) реалізує наступні режими роботи: навчання і автоматичної роботи.

Алгоритм навчання реалізується технологічною програмою. У цьому випадку на СУ встановлюється режим нав­чання та номер програми. При переході в режим навчання автоматично знаходиться вільне слово в ЗП, з якого починається навчання. Оператор записує в ЗП вихідне положення координат МА, вихідні команди на обладнання. Далі оператор за допомогою органів керування координатами переміщує координати в наступну точку, необхідну для виконання деякої операції та записує перехід програми. Після цього процес навчання закінчується.

У режимі навчання інформація про перехід, набрана на панелі керування (вузол завдання програми), надходить на вузол навчання, вузол обробки режимів роботи та формується в слово. Структура слова наведена на рис. 4.3.

 
 

 


 

Рис. 4.3 – Структура слова

 

 

У залежності від ознаки слова, що записується в 23-му розряді, слова можуть бути двох типів:

– адресне (ознака слова дорівнює 1)

– координуюче (ознака слова дорівнює 0).

Адреса не визначає масив програми. Координуючі слова складають масив програми. Значення керуючих координат, відповідні 1–11-му розрядам слова наведені у таблиці 4.1.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

АВТОМАТИЗАЦІЯ СКЛАДАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

АВТОМАТИЗАЦІЯ... СКЛАДАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ Методичні вказівки до лабораторних робіт...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Будова та робота системи керування СУ-202М

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Хмельницький 2006
  Автоматизація складальних процесів. Методичні вказівки до лаборатор­них робіт для студентів спеціальності “Технологія машинобудування” / Р.І. Сілін, Я.Ф. Стаднік, В.В. Третько. – Хм

Загальні положення
Принцип дії електроконтактних датчиків полягає у перетворенні переміщень вимірювального штока в замикання чи розмикання електричних контактів. Датчики відносяться до групи елементів автоматики, що

Порядок виконання роботи
  1. Вивчити схеми і конструкції електроконтактних датчиків за схемами і моделями, що є в лабораторії, вивчити конструкцію лабораторного стенда. 2. Установити на стенді датчи

Таблиця 1.1 – Результати вимірювань
№ п/п Показник мікрометричного гвинта, мм Переміщення вимірювального стрижня, мкм Відхилення

Контрольні питання
  1. Принцип дії та характеристики електроконтактних датчиків. 2. Конструктивні особливості датчика моделі 228. 3. Відмінність граничних датчиків від амплітудних.

Загальні положення
БЗП являє собою групу механізмів, що приймають заготовки навалом і видають їх орієнтованими у просторі і часі на верстат. У загальному випадку БЗП складається з наступних основних вузлів:

Порядок виконання роботи
  1. Визначити частоту обертання захоплювального органа, карманчикового та крючкового БЗП (рис. 2.1, 2.2). 2. Визначити кількість захоплювальних органів

Загальна будова РТК
РТК складається з вузлів, виконаних у вигляді самостійних конструк­цій (рис. 4.1). 1. Блок електропневматичних клапанів (БЕК); 2. Модуль горизонтального переміщення, лівий (МГП

Технічні дані робота РФ-202М
  1. Робот працює при живленні електрострумом напругою 220 ± 15 В, частотою 50 ± 1 Гц та тиском пневмомережі 0,4–0,6 МПа (4–6 кГ/см2). 2. Потужність, що споживаєть

Продовження таблиці 4.1
1 2 3 4 МЛД1 вгору час

Порядок роботи
1. РТК може працювати в наступних режимах: режим навчання і режим автоматичної роботи. 2. Режим навчання характеризується послідовним записом в СУ інформації про відтворені в МА рухи.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги