рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни “АВТОМОБІЛІ”

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни “АВТОМОБІЛІ” - раздел Транспорт,     ...

 
 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ім. Богдана Хмельницького КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ   КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни “АВТОМОБІЛІ” Виконавець студент Карачун Іван Анатолійович ___________________________ (особистий підпис) Керівник Корєхов Артем Олександрович ___________________________ (особистий підпис)     Хмельницький – 2013  

 


Зміст

Постановка задачі і вихідні дані.

Розрахунок основних параметрів зчеплення

2.1.Розрахунок ведучих деталей зчеплення

2.2.Розрахунок ведених деталей зчеплення

2.3.Розрахунок деталей механізму вимикання зчеплення

2.4.Розрахунок привода вимикання зчеплення

 

Розрахунок основних параметрів коробки передач

3.1.Визначення діаметрів зубчастих коліс

3.2.Розрахунок валів коробки передач

3.3.Визначення розмірів картера коробки передач

 

4. Розрахунок основних параметрів роздавальних коробок
Розрахунок роздавальної коробки з блокованим приводом

Визначення міжосьових відстаней.

Визначення параметрів зубчастих коліс.

4.2.1. Значення загальних параметрів.

Визначення кількості зубів зубчастих коліс.

Визначення діаметрів валів.

Визначення розмірів підшипників муфт і вінців, що блокують.

Розрахунок показників шассі автомобіля.

Заключна частина.

Список використованої літератури.

 

 

Постановка задачі і вихідні дані

вихідними даними: Варіант Gr , т GП , т BxH, м Vmax , км/ч …

Розрахунок основних параметрів зчеплення

 

Зовнішній діаметр фрикційних накладок

де Мд max - максимальний крутний момент Н ∙ м; івд - кількість ведених дисків зчеплення, од.;

Розрахунок ведучих деталей зчеплення

Зовнішній діаметр натискного диска зчеплення Товщина натискного диска зчеплення

Розрахунок ведених деталей зчеплення

Маточина з веденим диском з'єднана через пружини гасника крутильних коливань. При цьому зовнішній діаметр веденого диска дорівнює зовнішньому діаметрові…

Розрахунок деталей механізму вимикання зчеплення

Кількість відтяжних важелів визначається за даними таб. 5.1, виходячи з наявного зовнішнього діаметра фрикційних накладок.

Передавальне число відтяжних важелів ірич=4,5.

Діаметр доріжки котіння голчастих підшипників dk =6

Діаметр голки для голчастого підшипника dk1=2 мм.

Розрахунок привода вимикання зчеплення

Для проведення розрахунку складається розрахункова схема конструкції привода показаного на рис. 5.1. Рис. 5.1. Схема механічного приводу включення зчеплення

Робочий хід педалі зчеплення

Зусилля на педалі, необхідне для вимикання зчеплення: Що не перевищує допустиме значення 200 Н.

Розрахунок основних параметрів коробки передач

=15,2=90 мм де kа - емпіричний коефіцієнт, що складає: для легкових автомобілів 14,5...16,

Визначення діаметрів зубчастих коліс

  в прямозубих колесах 87 мм

Розрахунок зубцюватих вінців шестірень, що блокують, і муфт переключення передач

Ширина зубцюватих вінців, що блокують, визначається, виходячи з умов їхньої міцності:

де - максимальний момент, переданий I -і шестірнею, Н∙м;

[σ] - допустиме напруження зминання, що складає [σ см] =150 МПа;

Zв - кількість зубів вінців 6;

Dв, dв - зовнішній і внутрішній діаметри вінця, що блокує 26;30 мм.

Значення

Підбор підшипників валів коробки передач

Кількість роликів визначають попередньо підібравши, діаметр роликів за даними табл. 3. Передній підшипник вторинного вала підбирається, виходячи з розміру передньої шийки, діаметр якої = 0,23Ао=0,23*90=20,7 а довжина= 0,35Ао =0,35*90=31,5;dр=4 згідно таблиці 6.3 посібника ст.97.

=18 мм.

Визначення розмірів картера коробки передач

Картер складається з корпуса і верхніх, передніх, задньої, бічних кришок. Верхню кришку часто використовують для розміщення механізму переключення передач і привода керування.

Передня кришка служить для герметизації отворів під підшипники валів, для кріплення підшипників і розміщення в них сальників. Подовжений фланець передньої кришки використовують як напрямну муфти вимикання зчеплення.

Через сапун або вентиляційна трубка усередині картера підтримується атмосферний тиск і забезпечується його вентиляція.

Для поліпшення вентиляції, зменшення нагрівання картера і шуму зазори між зубчастими колісьми і стінками картера повинні бути не менш 5-6 мм, а відстань від вершин зубів шестірень до днища картера - не менш 15 мм.

Товщина стінок картера коробки передач складає 18-40 мм. З обліком вищевикладеного, геометричні розміри картера коробки передач визначаються за результатами виконання її креслення в обраному масштабі.

 

Розрахунок основних параметрів роздавальних коробок

Крутний момент на вихідних валах роздавальної коробки визначається по формулі:

 

де М д max =220; ікп1=2,2 ;ірк1=4,2.

Міжосьова відстань між проміжним і вихідним валами роздавальної коробки визначається за даними табл7.1 і уточнюється по ряду стандартних значень міжосьової відстані по таблиці 1. додатку 1.

Мj, кН∙м

Визначення параметрів зубчастих коліс.

а) визначення нормального модуля: Нормальний модуль зубів кінематичних пар визначається за значенням…

А) сумарне значення числа зубів кінематичної пари

Сумарне значення числа зубів прямозубих кінематичних пар Z0 і косозубих кінематичних пар Z0 визначається по формулах:

Значення Z0 і Z0 повинне бути в межах 52-62. Після попередніх розрахунків mn приймаємо 4,5, тоді mt=5.

Б) кількість зубів кожного зубчастого колеса

Тому спочатку визначають кількість зубів зубчастих коліс, задіяних при передачі крутного моменту на нижній передачі, їхнє визначення здійснюється по відомому передаточному числу нижчої передачі, а також виходячи з того, що кількість зубів ведучої шестірні нижньої передачі 16...25.

Задавши значенням Zшрк1, визначаємо число зубів колеса першої кінематичної пари нижньої передачі Zкрк1:

Тоді передаточне число 1-ої кінематичної пари нижньої передачі

Отже, передаточне число 2-ої кінематичної пари нижньої передачі

Кількість зубів зубчастого колеса 2-ий кінематичної пари нижньої передачі

Тоді кількість зубів шестірні 2-ої кінематичної пари нижчої передачі

Правильність отриманих по формулах (11-14) результатів перевіряється шляхом порівняння сумарного значення кількості зубів 1-ої і 2-ої кінематичних пар, що повинні бути рівні.

або

У випадку невиконання цієї рівності, необхідно задатися іншим числом зубів Zшрк1 і повторити розрахунок по формулах .

У роздавальних коробках із блокованим приводом без проміжного вала крутний момент на нижній передачі передається через дві кінематичні пари, однак крутний момент збільшується тільки в одній з них, тому:

Отже

Значення Zшрк1 вибирається з межі 16-25.

Діаметри зубчастих коліс у роздавальній коробці визначаються по наступним залежностях.

в) діаметри зубчастих коліс:

Ділильний діаметр:

Діаметр по вершинам зубів:

Діаметр по впадинах зубів:

Визначення діаметрів валів.

Попереднє значення діаметра валів для роздавальних коробок визначається в залежності від величини міжосьової відстані А0 з наступних виражень. Діаметр первинного вала

Діаметр проміжного вала

Діаметр вала привода заднього моста (мостів заднього візка)

Діаметр вала привода переднього моста

Отримані по формулах (19-22) діаметри валів приводяться до стандартних значень вказаних на ст.95.

Визначення розмірів підшипників муфт і вінців, що блокують

Ширина вінців шестірень, що блокують, роздавальну коробку попередньо…

Розрахунок показників шассі автомобіля.

Орієнтована споряджена вага автомобіля.

  де Gв- вантажопідйомність 0,85т

Заключна частина

На даному занятті розглянута методика та проведений розрахунок елементів ведучого моста автомобіля. Ця методика дозволяє не тільки зрозуміти сутність процесу проектування, але глибше засвоїти в конструкцію головних передаі і між колісних диференціалів, зрозуміти які елементи беруть участь у передачі крутного моменту у різних режимах роботи трансмісії.

Практичні навички, отримані на даному, занятті будуть вдосконалені при виконанні курсової роботи, а в подальшому застосовуватимуться в процесі фахової діяльності в органах охорони кордону для забезпечення правильної експлуатації транспортних засобів і спеціальної техніки.

Уміння, набуті в ході заняття, також дозволять самостійно засвоювати конструкцію і порядок експлуатації перспективних транспортних засобів органів охорони кордону.

 


 

 

 

 

 

Список використованої літератури

(Н.И. Каленик. Эскизное проектирование и расчет основных узлов и агрегатов шасси автомобилей НАПВУ. 2001 г. ).

 

 

– Конец работы –

Используемые теги: курсовий, Проект, дисципліни, АВТОМОБІЛІ0.071

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни “АВТОМОБІЛІ”

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

До виконання курсового проекту з дисципліни ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ на тему: Розрахунок і аналіз перехідних процесів у електроприводі системи генератор-двигун Завдання на курсовий проект
до виконання курсового проекту... з дисципліни ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ... на тему Розрахунок і аналіз перехідних процесів у електроприводі системи генератор двигун...

До виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі Автомобілі та автомобільне господарство
Житомирський державний технологічний університет... Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі...

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі для студентів спеціальності 8.090258 Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання.
Міністерство освіти і науки України... Черкаський державний технологічний університет...

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни Організація ресторанного господарства на тему: Організація обслуговування споживачів, що проживають у готелях за типом шведського столу Готельно-ресторанна справа
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ... Кафедра готельного і ресторанного бізнесу...

До виконання курсового проекту з дисципліни Проект за спеціальністю Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва
Херсонський національний технічний університет... Кафедра хімічної технології та дизайну... волокнистих матеріалів...

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Економічна і соціальна географія світу Конспект лекцій з дисципліни Економічна і соціальна географія світу розроблений викладачем 1 категорії Рибаченко І.М. Затверджений на засіданні циклової комісії загальноосвітніх дисциплін
МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ Верстатоінструментальний технікум... НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ... ХПІ...

НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет... Кафедра екології та безпеки життєдіяльності...

Викладач комісії на засіданні предметної комісії електротехнічних дисциплін електротехнічних дисциплін Голова циклової комісії
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ... ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ... УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ХІМІКО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...

Конспект лекцій з дисципліни Фінансовий облік комерційно-економічних дисциплін Тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Конспект лекцій з дисципліни Фінансовий облік...

КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни Метою дисципліни Маркетингова цінова політика є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо розробки і реалізації маркетингової цінової політики підприємства. Лекція №1. Тема. КОНЦЕПЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ
Полтавський національний технічний університет... імені Юрія Кондратюка... Кафедра маркетингу...

0.042
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам