рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Функціонування кабінету (класу) безпеки дорожнього руху

Функціонування кабінету (класу) безпеки дорожнього руху - Конспект, раздел Транспорт, Автомобілі та автомобільне господарство Служба Безпеки Дорожнього Руху Для Виконання Покладених На Неї Функцій Забезп...

Служба безпеки дорожнього руху для виконання покладених на неї функцій забезпечується спеціальним автомобілем. Підприємство, установа, організація виділяє приміщення для кабінету (класу) з безпеки дорожнього руху і для проведення медичного огляду водіїв й кошти для обладнання цих приміщень.

Задачі навчального класу з БР на АТП

Для профілактичної роботи із забезпечення безпеки автомобільних перевезень на АТП обладнують кабінети (класи) з БР. Головне завдання кабінетів з БР полягає в активній пропаганді новітніх досягнень науки, техніки і передового досвіду в області забезпечення БДР та їх впровадженні в практику роботи АТП, підвищенні професійних знань і майстерності водіїв, ремонтників та ІТП АТП. Організація роботи кабінетів з БР повинна забезпечувати індивідуальні і групові заняття, проведення інструктажів, нарад, семінарів щодо попередження аварійності, розборів обставин і причин виникнення ДТП. Кабінет з БР рекомендується розташовувати поблизу диспетчерської для забезпечення максимальної його відвідуваності водіями.

Багато АТП додатково обладнують тренажерні класи і кімнати психологічного розвантаження.

Типовий перелік рекомендованого устаткування кабінетів з БР:

- набір схем небезпечних дорожньо-транспортних ситуацій з рекомендаціями щодо правильних дій водіїв у цих ситуаціях;

- схеми конкретних залізничних переїздів із вказанням зон видимості й особливостей проїзду;

-карти-схеми маршрутів;

- дорожні знаки з підсвічуванням;

- тренажери програмованого навчання ПДР;

- тренажери для контролювання знань і навчання;

- електронний тренажер-екзаменатор;

- автоматична довідкова установка;

- проектор, епідіаскоп, екран;

- відеомагнітофон,телевізор;

- настінна навчальна дошка.

Експозиція кабінету повинна відбивати зміст усієї роботи з БДР, враховувати специфіку діяльності АТП (вантажне, пасажирське, змішане) і місцеві умови роботи. Вона представляється окремими розділами, для кожного з яких визначається необхідне устаткування, наочні і навчальні посібники. Експозицію кабінету з БР рекомендується представляти трьома розділами: навчально-методичним, інформаційним і агітаційно-пропагандистським .

Навчально-методичний розділ повинний забезпечувати надбання водіями знань з основ БДР, організації праці і відпочинку водіїв, технічного стану транспортних засобів, а також виховання трудової і транспортної дисципліни.

Надбання знань з основ БДР передбачає:

вивчення ПДР, Правил технічної експлуатації автомобільного транспорту й інших нормативних документів по безпеці автомобільних перевезень і контролювання отриманих знань;

підвищення майстерності водіння автомобілів, розбір типових небезпечних шляхово-транспортних ситуацій з рекомендаціями водіям про правильні дії в цих ситуаціях;

вибір раціональних режимів руху з урахуванням економіїпаливно-мастильних матеріалів;

знайомство з психофізіологією праці водіїв.

Знання з організації праці і відпочинку водіїв передбачають вивчення:

виробничої санітарії і гігієни праці;

режимів праці і відпочинку;

вимог до стану здоров'я при передрейсових, міжрейсових і післярейсових медичних оглядах;

дорожніх умов і режимів руху на основних маршрутах роботи транспортних засобів даного АТП;

прийомів водіння автомобілів у різних дорожніх і кліматичних
умовах.

Вивчення технічного стану транспортних засобів передбачає знання конструктивних особливостей і техніко-експлуатаційних характеристик рухомого складу АТП, а також будови, порядку контролювання й обслуговування вузлів і агрегатів автомобілів, технічний стан яких впливає на БДР.

Довідково-інформаційний розділ призначений для інформаційної, консультативної і довідкової роботи. Він містить:

карту-схему маршрутів;

план роботи кабінету з БР;

дані статистики ДТП;

схеми залізничних переїздів, розташованих у зоні діяльності АТП;

- схеми типових ДТП з аналізом причин їхнього виникнення. Карта-схема БР пасажирських АТП. На ній повинні бути позначені пункти зупинок, регульовані і нерегульовані перехрестя, місця інтенсивного пішохідного руху, небезпечні ділянки доріг, залізничні переїзди і т.д. Схему варто супроводжувати паспортними даними маршруту, зведеннями про місця концентрації ДТП і установлені швидкості руху. її рекомендується електрифікувати і підключати до магнітофона. Електрифікована й озвучена карта-схема дозволяє водіям самостійно знайомитися з характеристикою маршруту. Схему доцільно наносити на карту міста, області з вказанням усіх міських, приміських і міжміських автобусних маршрутів.

Дані обліку й аналізу ДТП, порушень ПДР для наочності представляють у вигляді таблиць, діаграм, графіків, схем. їх варто групувати за такими темами:

стан аварійності в цілому в АТП, в автоколонах (на пасажирських
АТП і на маршрутах);

стан аварійності в об'єднанні, управлінні, іншій організації.

На діаграмах може бути показане число ДТП і потерпілих у них по місяцях, кварталах, роках в абсолютних і відносних цифрах (на 1 млн. км пробігу автомобілів, на 1000 водіїв, на 1000 транспортних засобів і т.д.).

Довідковий матеріал для водіїв також містить:

- нормативні документи, інструкції, накази, листи, розпорядження, обов'язкові для доведення водійському складові;

- відомості про порядок одержання посвідчення на право керування транспортним засобом або талона попереджень при його заміні або втраті;

- відомості про порядок проходження водіями медичного повторного огляду, присвоєння кваліфікації водія І і II класів;

- заходи адміністративної і кримінальної відповідальності за порушення ПДР, трудової дисципліни і т.д.;

- інформацію про порядок проїзду до лікарень, розташування районних відділень міліції, «Швидкої допомоги», пожежних частин і т.д.;

-телефони диспетчерської служби АТП, міліції, ДАІ;

-адреси і телефони вищих організацій.

Агітаційно-пропагандистський розділ включає матеріали, що відбивають досвід роботи кращих водіїв, бригад, автоколон (загонів), результати конкурсів, місячників і вікторин з БР. У цей розділ, зокрема, можуть бути поміщені:

- фотографії кращих водіїв;

- відомості про переможців конкурсів «За безпеку руху»;

-гасла, плакати й інші матеріали наочної агітації;

- відомості про адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху, витяги з Карного і Цивільного кодексів України.

Частину матеріалів наочної агітації варто також розміщати на території АТП, у диспетчерській, на контрольно-пропускному пункті.

Заняття в кабінеті з БР проводяться індивідуально у формі самостійної підготовки із групами водіїв у формі бесід, лекцій, консультацій. Для ефективного засвоєння матеріалу заняття рекомендується проводити з групою водіїв 15-20 чол. Число водіїв на заняттях не повинне перевищувати числа місць у кабінеті.

Усі заходи, проведені в кабінеті з БР, необхідно фіксувати в журналі обліку роботи. У ньому вказують теми занять, прізвище і посаду того, хто проводив заняття, прізвища присутніх водіїв.

На заняттях необхідно використовувати матеріали про ДТП із вини водіїв даного АТП, об'єднання (управління), міністерства (відомства). Варто приділяти увагу відпрацьовуванню навичок поводження водіїв у типових небезпечних дорожньо-транспортних ситуаціях, підвищенню майстерності водіння транспортних засобів у різних дорожніх і кліматичних умовах.

Для кращого засвоєння матеріалу викладач повинний використовувати устаткування і наочні прилади, що є в кабінеті з БР. У процесі самопідготовки, навчання і при опитуванні необхідно використовувати програмні тести і вправи, а також спеціальні тренажери.

Робота з водіями не повинна обмежуватися рамками кабінету з БР. Щомісяця на зборах водіїв варто підводити підсумки роботи з БДР в АТП, автоколонах (загонах), бригадах. Необхідна широка гласність проведеної роботи і її результатів. Для цих цілей використовують радіопередачі, вивішують блискавки, списки порушників, працюють з їх родинами. У роботі з попередження ДТП із водіями (так само, як і з порушниками трудової і транспортної дисципліни) широко використовують можливості громадських організацій.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Автомобілі та автомобільне господарство

Конспект лекцій з навчальної дисципліни. Кафедра Автомобілі та автомобільне господарство.. Конспект лекцій з навчальної дисципліни..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Функціонування кабінету (класу) безпеки дорожнього руху

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Відповідальність за порушення законодавства про дорожній рух
Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства про дорожній рух, відповідних правил, нормативів і стандартів, несуть відповідальність згідно з законодавством України, а саме статей 80,

Досвід забезпечення безпеки дорожнього руху в різних країнах
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно жертвами дорожньо-транспортних подій (далі - ДТП) у всьому світі стають 1,2 млн. чоловік, а близько 50 млн. отримують поранення або залиш

Адміністративні стягнення передбачені за порушення Правил Дорожнього Руху
Статті КУпАП Види адміністративних порушень Розмір штрафу або інші стягнення Стаття 80. Випуск в експлуата

Основні положення щодо допуску до керування транспортними засобами
Кожний громадянин, який досяг визначеного Законом віку, не має медичних протипоказань та пройшов повний курс навчання за відповідними програмами, може в установленому порядку отримати право на керу

Основні положення щодо допуску до керування транспортними засобами
Кожний громадянин, який досяг визначеного Законом віку, не має медичних протипоказань та пройшов повний курс навчання за відповідними програмами, може в установленому порядку отримати право на керу

Допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі
  До участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, що мають сертиф

Основні вимоги щодо переобладнання транспортних засобів
Переобладнання транспортних засобів, тобто зміна типу або марки (моделі), призначення чи параметрів конструкції транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, шляхом установки кабіни, кузова

Реєстрація та облік транспортних засобів
  Державна реєстрація транспортного засобу полягає у здійсненні комплексу заходів, пов'язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою і, за необхі

Інструктажі для водіїв
На підприємствах, які експлуатують автомобільний транспорт, установлюються наступні інструктажі з безпеки дорожнього руху: - вступний; - первинний; - цільовий; -

Пропаганда безпеки
Пропаганда безпеки є важливим інструментом формування правильного сприймання як самих питань безпеки руху автотранспорту і попередження ДТП, так і доведення інформації в цій сфері до виконавців. За

Посадова інструкція фахівця з безпеки руху
Інженер з безпеки руху повинен знати: - будову, призначення та конструктивні особливості автомобіля; - правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту;

Перелік нормативних документів , що регламентують вимоги до режиму праці і відпочинку водіїв, побутових умов
  Конвенція про тривалість робочого часу і періодів відпочинку на дорожньому транспорті МОП N 67, прийнята 8 червня 1939 року, вступила в силу 18 березня 1995 року. Положення

Питань, які потребують висвітлення під час проведення
"Дня безпеки руху" Наявність і функціонування служб безпеки руху. Наявність в положеннях про структурні підрозділи та посадових інструкціях конкретних о

Поняття дорожньо-транспортної пригоди
Загальне поняття дорожньо-транспортної пригоди визначено у п.1.10 Правил дорожнього руху (ПДР): це подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені

Види ДТП
Важливою характеристикою, що відображає механізм скоєння ДТП, є його вид. Залежно від категорії учасників дорожнього руху та способу скоєння, на підставі наказу МВС Укр

ДТП з тяжкими наслідками та резонансні
Такими пригодами відповідно до додатку 1 до наказу МВС України від 04.10.2003 № 1155 “Перелік резонансних злочинів та інших надзвичайних подій, інформація про які подається до МВС України, головних

Облік дорожньо-транспортних пригод
Підприємства та Перевізники ведуть облік усіх ДТП за участю транспортних засобів, власниками яких вони є, незалежно від місця скоєння пригоди, її наслідків і вини водія у журналі за відповідною фор

Службове розслідування: призначення, мета та сутність
Дорожньо-транспортні пригоди за участю дорожніх транспортних засобів автотранспортного підприємства в усіх випадках (незалежно від вини водія) призводять до нанесення державі в особі автотранспортн

Першочергові завдання при оформленні дорожньо-транспортної пригоди
При здійсненні дорожньо-транспортної пригоди інспектор Державної автомобільної інспекції чи посадові особи автотранспортного підприємства на місці останньої повинні: 1) вжити заходів по на

Заходи щодо запобігання ДТП та фактів порушення вимог з безпеки дорожнього руху
ДТП за участю транспорту Підприємств, в яких ніхто не загинув, а кількість травмованих не перевищує двох чоловік в тижневий строк після закінчення службового розслідування розглядаються на позачерг

Розміщення рекламоносіїв на автомобільних дорогах
Розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється відповідно до вимог законів та інших нормативно-правових актів за погодженням з органами державного управління авт

Основні вимоги щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів
Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України

Обмеження або заборона дорожнього руху при виконанні робіт на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах
При виконанні робіт в смузі відведення автомобільної дороги, вулиці та залізничного переїзду, якщо це загрожує безпечному чи безперебійному руху транспорту і пішоходів, організації, що відповідають

Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах
Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах здійснюється із застосуванням технічних засобів та автоматизованих систем керування дорожнім рухом відповідно

Правила перевезення пасажирів
Правила перевезення пасажирів регламентуються ПДР (розділ 21). Дозволяється перевозити пасажирів у транспортному засобі обладнаному місцями для сидіння в кількості, що передбачена технічною характе

Вимоги до перевезення дітей
Відповідно до ПДР перевезення автобусом (мікроавтобусом) організованої групи дітей здійснюється за умови обов'язкового проведення інструктажу з дітьми та супровідниками щодо правил безпечної поведі

Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів
  2.03.2000 року Україна вступила до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів” (ДОПНВ), що привело до зміни деяких нормативних документів. Для того щ

Загальні вимоги при перевезенні небезпечних вантажів
Згідно до Європейської Угоди “Про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів” (ДОПНВ) до керування транспортними засобами, на яких перевозяться небезпечні вантажі, допускаються водії, що м

Вимоги до екіпажу транспортного засобу, що здійснює перевезення небезпечних вантажів
Згідно до наказу МВС України від 26.07.2004 № 822 водії транспортних засобів зобов'язані виконувати вимоги Правил дорожнього руху, цих Правил та виконувати всі умови, зазначені в дозволі на дорожнє

Заходи безпеки і дії водіїв при виникненні інцидентів під час перевезення небезпечних вантажів
При виникненні дорожньо-транспортних випадків із транспортними засобами, що перевозять небезпечні вантажі, можливі витік, розливи, присипання небезпечних речовин, які сприяють виникненню пожежі, ви

Документи при здійснені перевезення небезпечного вантажу
При здійснені перевезення небезпечного вантажу повинні бути документи: - у водія юридичної особи або фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні перевезення на договірних умовах:

Перевезення великогабаритних та великовагових вантажів
  Перевезення великогабаритних та великовагових вантажів на автотранспорті регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 року № 30 «Про проїзд великогабаритних

До інформаційних таблиць небезпечного вантажу та знаків небезпеки, що розміщуються на транспортних засобах, цистернах та контейнерах
  Довжина інформаційних таблиць дорівнює 400 мм, а ширина — 300мм. Вони повинні мати чорне облямування завширшки 15 мм. Якщо площа поверхні або конструкція транспортного засобу не доз

До інформаційних таблиць небезпечного вантажу та знаків небезпеки, що розміщуються на транспортних засобах, цистернах та контейнерах
  Довжина інформаційних таблиць дорівнює 400 мм, а ширина — 300мм. Вони повинні мати чорне облямування завширшки 15 мм. Якщо площа поверхні або конструкція транспортного засобу не доз

До інформаційних таблиць небезпечного вантажу та знаків небезпеки, що розміщуються на транспортних засобах, цистернах та контейнерах
  Довжина інформаційних таблиць дорівнює 400 мм, а ширина — 300мм. Вони повинні мати чорне облямування завширшки 15 мм. Якщо площа поверхні або конструкція транспортного засобу не доз

Організація подання медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах
Для забезпечення подання допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод місцеві органи охорони здоров'я за погодженням з підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ Укр

Страхування водіїв, пасажирів, транспортних засобів
  Страхування водіїв, ДТЗ та пасажирів проводиться на підставі Закону України "Про страхування" із змінами, внесеними Законами України від 12 липня 2001 року N 2664-III та N

Страхування наземного транспорту
Наземний транспорт, як об'єкт підвищеної небезпеки, несе ризик довкіллю, і особливо життю та здоров'ю людей, а водночас сам досить часто і легко стає об'єктом ушкодження. Питання підвищення надійно

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів є одним із найбільш масових видів страхування, який у більшості країн світу є за формою обов'язковим видом страхування. Здійсне

Інші види страхування
Знаходячись за кермом, водій вимушений кожні 4 секунди приймати рішення. Це означає, що він постійно знаходиться в екстремальній ситуації. У 2006 році в Україні сталося 46,5 тисяч ДТП з потерпілими

Інші види страхування
Знаходячись за кермом, водій вимушений кожні 4 секунди приймати рішення. Це означає, що він постійно знаходиться в екстремальній ситуації. У 2006 році в Україні сталося 46,5 тисяч ДТП з потерпілими

Нормативних документів щодо страхування водіїв, пасажирів, транспортних засобів
Закон України "Про страхування" (витяг ст. 6 п. 18, 24). Постанова Верховної Ради України від 07.03.96 N 85/96-ВР. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне

Вимоги до перевізників щодо забезпечення належного технічного стану ДТЗ
Технічний стан та обладнання ДТЗ, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів (в т.ч. небезпечних, великовагових та великогабаритних), повинні відповідати вимогам Закону України "Про дорож

Законодавче забезпечення щодо організації ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів на підприємстві
Законодавче забезпечення щодо організації ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів на підприємстві здійснюється на підставі законів України «Про транспорт» , «Про дорожній рух», «П

Графік перевірки технічного стану КТЗ
Перевізник щокварталу складає графік перевірки технічного стану КТЗ, форму якого наведено в додатку 2 до цього Порядку. Цей графік узгоджують з датами виконання операцій технічного обслуговування і

Документування результатів перевірки технічного стану КТЗ перевізником
Перевізник веде облік операцій перевірки технічного стану КТЗ у журналах, які складають та зберігають на паперових та/або електронних носіях. Журнал реєстрації операцій перевірки технічног

Механік контрольно-пропускного пункту
Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за технічним станом автотранспортних засобів під час їхнього виїзду на лінію та повернення на підприємство (місце стоянки), особливо за станом складових оди

Відповідальність за технічний стан транспортних засобів на підприємстві. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів
  Відповідно до статті 12 Закону України «Про дорожній рух» посадові особи, які відповідають за експлуатацію і технічний стан транспортних засобів, зобов'язані: забезпечувати

Тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від дев’яноста до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Об’єктом цих правопорушень є безпека дорожнього руху та встановлений порядок проведення державного технічного огляду транспортних засобів. Відповідно до статті 35 Зако

Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів
Забороняється експлуатація незареєстрованих (неперереєстрованих) транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені чи пі

Сертифікація
Відповідно до статті 31 Закону України «Про дорожній рух» транспортні засоби, їх складові частини і комплектуючі вироби, що ввозяться на територію України, підлягають перевірці на відповідність дію

Конструктивна безпека автомобіля: активна, пасивна, післяаварійна, экологічна
Прийняття рішення — це вибір дій відповідно до дорожньої обстановки та вимог безпеки руху. Залежно від цього водій приймає рішення про об'їзд перешкоди, обгін, збільшення або зменшення швидкості ру

Документів, що встановлюють вимоги до дорожньо-транспортних засобів
  Закон України "Про автомобільний транспорт". Постанова Верховної Ради України від 05.04.2001 N 2344-III. Закон України "Про приєднання України до Угоди про п

Література
Основна: 1. Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану : ДСТУ 3587-97.- [Чинний від 1997-01-01]. / К.: Д

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги