рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Облік дорожньо-транспортних пригод

Облік дорожньо-транспортних пригод - Конспект, раздел Транспорт, Автомобілі та автомобільне господарство Підприємства Та Перевізники Ведуть Облік Усіх Дтп За Участю Транспортних Засо...

Підприємства та Перевізники ведуть облік усіх ДТП за участю транспортних засобів, власниками яких вони є, незалежно від місця скоєння пригоди, її наслідків і вини водія у журналі за відповідною формою.

Облік ДТП ведеться з метою оцінки стану аварійності, аналізу причин ДТП і вжиття заходів для їх усунення.

Державний облік ДТП ведеться органами внутрішніх справ.

Автоуправління та Державний департамент автомобільного транспорту ведуть облік ДТП, при яких загинули або травмовані три і більше чоловік, у журналах за відповідною формою окремо для Підприємств і окремо для Перевізників.

Аналіз пригод ведеться згідно з класифікаторами статистичного обліку подій, які розробляються з урахуванням вимог Державного класифікатора надзвичайних ситуацій і затверджуються Міністерством транспорту. Класифікатори ДТП визначають вид та причини ДТП, їх наслідки, розподіл ДТП за основними службами, місцями виникнення тощо.

Для оцінки стану безпеки руху застосовуються абсолютні та питомі показники. Питомі показники затверджуються відповідним наказом Міністерства транспорту. До основних питомих показників оцінки стану безпеки руху відносяться: кількість загиблих та кількість травмованих на 100 ДТП, кількість ДТП на 100 автомобілів та кількість ДТП на об'єми виконаних робіт, кількість загиблих при ДТП на мільйон зареєстрованих автомобілів на рік, кількість загиблих на мільйон жителів на рік.

Інформування. Інформування керівництва Міністерства транспорту про

ДТП здійснюється негайно після отримання повідомлення:

у робочий час - Управлінням безпеки транспорту;

у неробочий час,

у вихідні та святкові дні - черговим по Мінтрансу згідно з вимогами інструкції черговому Мінтрансу.

Інформування Міністра транспорту, першого заступника Міністра, заступника Міністра, на якого покладено забезпечення безпеки руху на автотранспорті, про стан аварійності здійснюється Управлінням безпеки транспорту:

щотижня (в п'ятницю до 15 години) шляхом надання довідки про ДТП, що мали місце на транспорті, та заходи, які вживаються для попередження ДТП в майбутньому;

щомісяця (до 15 числа наступного за звітним місяця) шляхом надання оперативної інформації про стан аварійності на транспорті та про наглядову діяльність у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Інформування про ДТП та стан аварійності керівництва Державного департаменту автомобільного транспорту здійснюється не пізніше однієї години після отримання повідомлення:

у робочий час - відповідним структурним підрозділом, на який покладені питання безпеки руху;

у неробочий час, у вихідні та святкові дні - черговим по Державному департаменту автомобільного транспорту згідно з вимогами Інструкції черговому;

щотижня (у п'ятницю до 12 години) шляхом надання довідки про ДТП, що мали місце на автомобільному транспорті та заходи, які вживаються для їх попередження;

щомісяця (до 5 числа наступного за звітним місяця) шляхом

надання оперативної інформації про стан аварійності на автомобільному транспорті та про наглядову діяльність в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Аналіз стану аварійності.

Основні цілі аналізу ДТП зводяться, по-перше, до систематичному пошуку можливостей попередження подій, і, по-друге, до виявлення провини, визначення міри

покарання причетних до нього осіб. Розрізняють наступні види аналізу:

- аналіз одиничних ДТП (інакше – детермінований причинно-наслідковий, юридичний аналіз, експертиза ДТП);

- аналіз аварійності, як масового явища (інакше параметричний, імовірнісний, статистичний аналіз).

Перший заснований на детальному дослідженні причин конкретного ДТП і його наслідків, другий - на використанні облікових даних про ДТП і інші статистичні дані про

водіях, транспортних засобах і так далі

Загальна схема причинно-наслідкового підходу до аналізу ДТП

- побудова моделі механізму здійснення ДТП. Аналіз цій моделі і дозволяє виявити можливості попередження події і реалізувати тим самим першу з названих цілей аналізу ДТП.

Для аналізу одиничних ДТП з метою встановлення зв'язку між фактом ДТП і порушеннями норм і правил, що регламентують БД (юридичний аналіз, експертиза ДТП), можливості використання імовірнісних оцінок причинних зв'язків дуже обмежені, оскільки виводи аналізу, будучи підставою для притягання до кримінальної відповідальності, повинні відповідати жорстким вимогам високої міри достовірності.

При аналізі відомостей про велику кількість подій з'ясовується які тенденції зміни показників що характеризують аварійність, з якими чинниками зв'язаний найбільший ризик виникнення ДТП і на чому повинні бути сконцентровані зусилля по їх попередженню. При цьому початкові дані не претендують на віддзеркалення причинно-слідчих зв'язків, а тільки на констатацію фактів. Проте на основі зіставлення різних показників можна отримати важливі оцінки, тобто, не проникаючи в механізм здійснення ДТП встановити, які чинники, які умови підвищують вірогідність ДТП і наскільки отримані виводи можуть бути використані і застосовно до окремих ДТП при обґрунтуванні заходів щодо їх попередженню. Як основний метод аналізу аварійності застосовується метод зіставлення, для використання якого треба чітко представляти які об'єкти, процеси, чинники слідує зіставляти між собою, по яких характеристиках, властивостях показникам повинне проводитися зіставлення, яка конкретна розрахункова процедура повинна бути покладена в основу зіставлення.

До основних методів аналізу динаміки аварійності відносять оцінку зміни показників аварійності:

- по відношенню до попереднього періоду часу;

- по відношенню до базового періоду часу;

- по відношенню до середнього значення за декілька попередніх років (крапка до середнього);

- за середніми показниками, наприклад по середніх за 2 п'ятирічки (середні до середнього).

Результати аналізу представляються у вигляді таблиць, графічних залежностей, діаграм, карт. Вивчення і зіставлення динаміки зміни показників аварійності проводиться, як правило, для оцінки результатів діяльності по забезпеченню БДД, виявленню несприятливих тенденцій, що є підставою для подальшого аналізу направленого на з'ясування причин цих несприятливих змін з метою ухвалення необхідних попереджувальних заходів. Аналіз динаміки по відношенню до попереднього періоду зводиться найчастіше до констатації «зростання - зниження» показників ДТП. При цьому зростання подій оцінюється як ознака незадовільній діяльності, а зниження або колишній

рівень числа подій дозволяє позитивно оцінити роботу по БДР. Проте, як наголошувалося в роботах різних авторів, така оцінка далеко не завжди справедлива. Раніше всього, невірним є закладене в основу такої оцінки припущення, що об'єктивний рівень БДД характеризується значеннями показників попереднього періоду, що далеко не завжди правильно. ДТП за своєю природою - випадкова подія тобто спостережуване число подій змінюється під впливом випадкових чинників, цей вплив необхідно враховувати, щоб отримати правильніші виводи про зміну показників ДТП.

При аналізі динаміки по відношенню до базового року, важливе значення має вибір точки бази. Якщо це була крапка найвищого рівня аварійності, то незначне зниження показників аварійності протягом ряду років не може говорити про позитивній тенденції в забезпеченні БДД. Коливання аналізованих показників можна згладити, якщо проводити аналіз динаміки за середніми показниками. Період усереднювання береться, як правило, в 3 або 5 років. Таким чином підраховуються середні показники аварійності за подальших періоди в 3-5 років.

При аналізі динаміки за принципом «крапка до середнього» дані за один подальший період часу порівнюються з середніми за декілька (як правило, 3) попередніх періодів часу. На основі проведення подібного аналізу часто дуже наочно можна показати спекулятивность виводу про поліпшення діяльності по БДД на основі порівняння показників по відношенню до одного попереднього періоду часу («крапка до крапки»).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Автомобілі та автомобільне господарство

Конспект лекцій з навчальної дисципліни. Кафедра Автомобілі та автомобільне господарство.. Конспект лекцій з навчальної дисципліни..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Облік дорожньо-транспортних пригод

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Відповідальність за порушення законодавства про дорожній рух
Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства про дорожній рух, відповідних правил, нормативів і стандартів, несуть відповідальність згідно з законодавством України, а саме статей 80,

Досвід забезпечення безпеки дорожнього руху в різних країнах
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно жертвами дорожньо-транспортних подій (далі - ДТП) у всьому світі стають 1,2 млн. чоловік, а близько 50 млн. отримують поранення або залиш

Адміністративні стягнення передбачені за порушення Правил Дорожнього Руху
Статті КУпАП Види адміністративних порушень Розмір штрафу або інші стягнення Стаття 80. Випуск в експлуата

Основні положення щодо допуску до керування транспортними засобами
Кожний громадянин, який досяг визначеного Законом віку, не має медичних протипоказань та пройшов повний курс навчання за відповідними програмами, може в установленому порядку отримати право на керу

Основні положення щодо допуску до керування транспортними засобами
Кожний громадянин, який досяг визначеного Законом віку, не має медичних протипоказань та пройшов повний курс навчання за відповідними програмами, може в установленому порядку отримати право на керу

Допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі
  До участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, що мають сертиф

Основні вимоги щодо переобладнання транспортних засобів
Переобладнання транспортних засобів, тобто зміна типу або марки (моделі), призначення чи параметрів конструкції транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, шляхом установки кабіни, кузова

Реєстрація та облік транспортних засобів
  Державна реєстрація транспортного засобу полягає у здійсненні комплексу заходів, пов'язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою і, за необхі

Інструктажі для водіїв
На підприємствах, які експлуатують автомобільний транспорт, установлюються наступні інструктажі з безпеки дорожнього руху: - вступний; - первинний; - цільовий; -

Пропаганда безпеки
Пропаганда безпеки є важливим інструментом формування правильного сприймання як самих питань безпеки руху автотранспорту і попередження ДТП, так і доведення інформації в цій сфері до виконавців. За

Посадова інструкція фахівця з безпеки руху
Інженер з безпеки руху повинен знати: - будову, призначення та конструктивні особливості автомобіля; - правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту;

Функціонування кабінету (класу) безпеки дорожнього руху
Служба безпеки дорожнього руху для виконання покладених на неї функцій забезпечується спеціальним автомобілем. Підприємство, установа, організація виділяє приміщення для кабінету (класу) з безпеки

Перелік нормативних документів , що регламентують вимоги до режиму праці і відпочинку водіїв, побутових умов
  Конвенція про тривалість робочого часу і періодів відпочинку на дорожньому транспорті МОП N 67, прийнята 8 червня 1939 року, вступила в силу 18 березня 1995 року. Положення

Питань, які потребують висвітлення під час проведення
"Дня безпеки руху" Наявність і функціонування служб безпеки руху. Наявність в положеннях про структурні підрозділи та посадових інструкціях конкретних о

Поняття дорожньо-транспортної пригоди
Загальне поняття дорожньо-транспортної пригоди визначено у п.1.10 Правил дорожнього руху (ПДР): це подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені

Види ДТП
Важливою характеристикою, що відображає механізм скоєння ДТП, є його вид. Залежно від категорії учасників дорожнього руху та способу скоєння, на підставі наказу МВС Укр

ДТП з тяжкими наслідками та резонансні
Такими пригодами відповідно до додатку 1 до наказу МВС України від 04.10.2003 № 1155 “Перелік резонансних злочинів та інших надзвичайних подій, інформація про які подається до МВС України, головних

Службове розслідування: призначення, мета та сутність
Дорожньо-транспортні пригоди за участю дорожніх транспортних засобів автотранспортного підприємства в усіх випадках (незалежно від вини водія) призводять до нанесення державі в особі автотранспортн

Першочергові завдання при оформленні дорожньо-транспортної пригоди
При здійсненні дорожньо-транспортної пригоди інспектор Державної автомобільної інспекції чи посадові особи автотранспортного підприємства на місці останньої повинні: 1) вжити заходів по на

Заходи щодо запобігання ДТП та фактів порушення вимог з безпеки дорожнього руху
ДТП за участю транспорту Підприємств, в яких ніхто не загинув, а кількість травмованих не перевищує двох чоловік в тижневий строк після закінчення службового розслідування розглядаються на позачерг

Розміщення рекламоносіїв на автомобільних дорогах
Розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється відповідно до вимог законів та інших нормативно-правових актів за погодженням з органами державного управління авт

Основні вимоги щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів
Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України

Обмеження або заборона дорожнього руху при виконанні робіт на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах
При виконанні робіт в смузі відведення автомобільної дороги, вулиці та залізничного переїзду, якщо це загрожує безпечному чи безперебійному руху транспорту і пішоходів, організації, що відповідають

Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах
Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах здійснюється із застосуванням технічних засобів та автоматизованих систем керування дорожнім рухом відповідно

Правила перевезення пасажирів
Правила перевезення пасажирів регламентуються ПДР (розділ 21). Дозволяється перевозити пасажирів у транспортному засобі обладнаному місцями для сидіння в кількості, що передбачена технічною характе

Вимоги до перевезення дітей
Відповідно до ПДР перевезення автобусом (мікроавтобусом) організованої групи дітей здійснюється за умови обов'язкового проведення інструктажу з дітьми та супровідниками щодо правил безпечної поведі

Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів
  2.03.2000 року Україна вступила до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів” (ДОПНВ), що привело до зміни деяких нормативних документів. Для того щ

Загальні вимоги при перевезенні небезпечних вантажів
Згідно до Європейської Угоди “Про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів” (ДОПНВ) до керування транспортними засобами, на яких перевозяться небезпечні вантажі, допускаються водії, що м

Вимоги до екіпажу транспортного засобу, що здійснює перевезення небезпечних вантажів
Згідно до наказу МВС України від 26.07.2004 № 822 водії транспортних засобів зобов'язані виконувати вимоги Правил дорожнього руху, цих Правил та виконувати всі умови, зазначені в дозволі на дорожнє

Заходи безпеки і дії водіїв при виникненні інцидентів під час перевезення небезпечних вантажів
При виникненні дорожньо-транспортних випадків із транспортними засобами, що перевозять небезпечні вантажі, можливі витік, розливи, присипання небезпечних речовин, які сприяють виникненню пожежі, ви

Документи при здійснені перевезення небезпечного вантажу
При здійснені перевезення небезпечного вантажу повинні бути документи: - у водія юридичної особи або фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні перевезення на договірних умовах:

Перевезення великогабаритних та великовагових вантажів
  Перевезення великогабаритних та великовагових вантажів на автотранспорті регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 року № 30 «Про проїзд великогабаритних

До інформаційних таблиць небезпечного вантажу та знаків небезпеки, що розміщуються на транспортних засобах, цистернах та контейнерах
  Довжина інформаційних таблиць дорівнює 400 мм, а ширина — 300мм. Вони повинні мати чорне облямування завширшки 15 мм. Якщо площа поверхні або конструкція транспортного засобу не доз

До інформаційних таблиць небезпечного вантажу та знаків небезпеки, що розміщуються на транспортних засобах, цистернах та контейнерах
  Довжина інформаційних таблиць дорівнює 400 мм, а ширина — 300мм. Вони повинні мати чорне облямування завширшки 15 мм. Якщо площа поверхні або конструкція транспортного засобу не доз

До інформаційних таблиць небезпечного вантажу та знаків небезпеки, що розміщуються на транспортних засобах, цистернах та контейнерах
  Довжина інформаційних таблиць дорівнює 400 мм, а ширина — 300мм. Вони повинні мати чорне облямування завширшки 15 мм. Якщо площа поверхні або конструкція транспортного засобу не доз

Організація подання медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах
Для забезпечення подання допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод місцеві органи охорони здоров'я за погодженням з підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ Укр

Страхування водіїв, пасажирів, транспортних засобів
  Страхування водіїв, ДТЗ та пасажирів проводиться на підставі Закону України "Про страхування" із змінами, внесеними Законами України від 12 липня 2001 року N 2664-III та N

Страхування наземного транспорту
Наземний транспорт, як об'єкт підвищеної небезпеки, несе ризик довкіллю, і особливо життю та здоров'ю людей, а водночас сам досить часто і легко стає об'єктом ушкодження. Питання підвищення надійно

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів є одним із найбільш масових видів страхування, який у більшості країн світу є за формою обов'язковим видом страхування. Здійсне

Інші види страхування
Знаходячись за кермом, водій вимушений кожні 4 секунди приймати рішення. Це означає, що він постійно знаходиться в екстремальній ситуації. У 2006 році в Україні сталося 46,5 тисяч ДТП з потерпілими

Інші види страхування
Знаходячись за кермом, водій вимушений кожні 4 секунди приймати рішення. Це означає, що він постійно знаходиться в екстремальній ситуації. У 2006 році в Україні сталося 46,5 тисяч ДТП з потерпілими

Нормативних документів щодо страхування водіїв, пасажирів, транспортних засобів
Закон України "Про страхування" (витяг ст. 6 п. 18, 24). Постанова Верховної Ради України від 07.03.96 N 85/96-ВР. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне

Вимоги до перевізників щодо забезпечення належного технічного стану ДТЗ
Технічний стан та обладнання ДТЗ, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів (в т.ч. небезпечних, великовагових та великогабаритних), повинні відповідати вимогам Закону України "Про дорож

Законодавче забезпечення щодо організації ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів на підприємстві
Законодавче забезпечення щодо організації ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів на підприємстві здійснюється на підставі законів України «Про транспорт» , «Про дорожній рух», «П

Графік перевірки технічного стану КТЗ
Перевізник щокварталу складає графік перевірки технічного стану КТЗ, форму якого наведено в додатку 2 до цього Порядку. Цей графік узгоджують з датами виконання операцій технічного обслуговування і

Документування результатів перевірки технічного стану КТЗ перевізником
Перевізник веде облік операцій перевірки технічного стану КТЗ у журналах, які складають та зберігають на паперових та/або електронних носіях. Журнал реєстрації операцій перевірки технічног

Механік контрольно-пропускного пункту
Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за технічним станом автотранспортних засобів під час їхнього виїзду на лінію та повернення на підприємство (місце стоянки), особливо за станом складових оди

Відповідальність за технічний стан транспортних засобів на підприємстві. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів
  Відповідно до статті 12 Закону України «Про дорожній рух» посадові особи, які відповідають за експлуатацію і технічний стан транспортних засобів, зобов'язані: забезпечувати

Тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від дев’яноста до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Об’єктом цих правопорушень є безпека дорожнього руху та встановлений порядок проведення державного технічного огляду транспортних засобів. Відповідно до статті 35 Зако

Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів
Забороняється експлуатація незареєстрованих (неперереєстрованих) транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені чи пі

Сертифікація
Відповідно до статті 31 Закону України «Про дорожній рух» транспортні засоби, їх складові частини і комплектуючі вироби, що ввозяться на територію України, підлягають перевірці на відповідність дію

Конструктивна безпека автомобіля: активна, пасивна, післяаварійна, экологічна
Прийняття рішення — це вибір дій відповідно до дорожньої обстановки та вимог безпеки руху. Залежно від цього водій приймає рішення про об'їзд перешкоди, обгін, збільшення або зменшення швидкості ру

Документів, що встановлюють вимоги до дорожньо-транспортних засобів
  Закон України "Про автомобільний транспорт". Постанова Верховної Ради України від 05.04.2001 N 2344-III. Закон України "Про приєднання України до Угоди про п

Література
Основна: 1. Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану : ДСТУ 3587-97.- [Чинний від 1997-01-01]. / К.: Д

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги