рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Документи при здійснені перевезення небезпечного вантажу

Документи при здійснені перевезення небезпечного вантажу - Конспект, раздел Транспорт, Автомобілі та автомобільне господарство При Здійснені Перевезення Небезпечного Вантажу Повинні Бути Документи: ...

При здійснені перевезення небезпечного вантажу повинні бути документи:

- у водія юридичної особи або фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні перевезення на договірних умовах:

а) документи на вантаж (товарно-транспортна накладна встановленого зразку);

б) посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії ;

в) реєстраційний документ на транспортний засіб або інший засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує право керування, користування чи розпорядження транспортним засобом;

г) талон про проходження державного технічного огляду;

д) договір обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів.

Для водія юридичної особи необхідним є також дорожній лист з відмітками про проведення передрейсового медичного огляду водія та огляду технічного стану транспортного засобу.

Також необхідними, у разі перевезення небезпечних вантажів, є документи:

- свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів;

- ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі;

- письмова інструкція на випадок аварії або надзвичайної ситуації;

узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу, видане Державтоінспекцією.

По діагоналі шляхового листа має бути нанесена червона смуга. Крім того, транспортний засіб повинен бути обладнаний відповідними інформаційними таблицями про небезпечний вантаж, які розміщуються на ньому спереду, позаду та на бокових поверхнях. Числові значення в таблиці мають відповідати перевізним документам на вантаж.

Під час перевезення вибухових матеріалів, згідно до вимог ДНАОП 0.00-1.19-97 «Правила безпеки при перевезенні вибухових матеріалів автомобільним транспортом», у подорожньому листі робиться позначка «Автомобіль перевірений, справний і придатний для перевезення вибухових матеріалів».

При перевезенні небезпечних вантажів водіям забороняється відхилятись від установлених маршрутів перевезення. Водії повинні виконувати всі вказані в них умови та режими руху. У випадку, якщо небезпечний вантаж не відповідає умовам та режимам перевезення, працівник ДПС забороняє подальший рух транспортного засобу, про що повідомляє чергову частину У(В)ДАІ та діє відповідно до одержаних вказівок щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та належного збереження небезпечного вантажу.

Товарно-транспортна накладна встановленого зразку. У товарному розділі накладної вказується номер речовини за списком ООН і клас (підклас) небезпечного вантажу, а на вільному верхньому полі робиться позначка червоним кольором "Небезпечний вантаж".

Товарно-транспортний документ на небезпечні вантажі. Якщо кількість вантажів не дозволяє завантажити їх цілком в одну транспортну одиницю, то складаються окремі транспортні документи або робляться копії єдиного документа на кількість завантажених транспортних одиниць.

На вантажі, що не можуть завантажуватися сумісно в один і той же транспортний засіб у зв'язку із заборонами на їх сумісне завантаження, обов'язково виписуються окремі транспортні документи.

При виконанні міжнародних перевезень товарно-транспортний документ заповнюється офіційною мовою країни-відправника. Якщо ця мова не є англійською, німецькою чи французькою, то він дублюється однією із зазначених мов, якщо міжнародними договорами не передбачене інше;

Товарно-транспортний (ні) документ (ти) на небезпечні вантажі повинен (повинні) містити таку інформацію щодо кожної небезпечної речовини, матеріалу чи виробу, що пред'являється до перевезення:

а) номер ООН, перед яким проставляються літери UN;

б) відповідне відвантажувальне найменування, визначене відповідно до розділу 3.1.2 додатка А до ДОПНВ і в разі необхідності доповнене технічною, хімічною або біологічною назвою;

в) для речовин і виробів 1-го класу небезпеки: номер підкласу і буква групи сумісності та, якщо речовина чи виріб має додаткові види небезпеки, - номери зразків знаків небезпеки, вказаних для небезпечного вантажу в додатку 15 до цих Правил, що вказують на ці види небезпеки. Для речовин і виробів інших класів небезпеки: номери зразків знаків небезпеки, вказані для небезпечного вантажу в додатку 15 до цих Правил.

Номери зразків знаків небезпеки, що вказують на додаткові види небезпеки повинні зазначатися в дужках;

г) група упаковки речовини чи виробу, якщо така визначена, перед якою можуть бути літери ГУ;

ґ) кількість та опис упаковок;

д) загальна кількість небезпечних вантажів (об'єм, маса брутто чи маса нетто залежно від конкретного випадку). У разі перевезення небезпечних вантажів в обмежених кількостях загальна кількість небезпечних вантажів, що знаходяться на одній транспортній одиниці, повинна розраховуватись відповідно до положень додатка 1 до цих Правил;

є) найменування та адреса відправника вантажу;

є) найменування та адреса вантажоодержувача(чів);

ж) декларація, яка є необхідною відповідно до положень будь-якого міжнародного договору України.

Письмові інструкції (аварійна картка системи інформації про небезпеку на випадок аварії або надзвичайних ситуацій), що відповідає конкретному виду небезпечного вантажу. Видається відправником небезпечного вантажу у відповідності зі ст. 7 Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів».

Вантажовідправник забезпечує перевізника письмовими інструкціями, а в

разі міжнародних перевезень - комплектом письмових інструкцій. При виконанні міжнародних перевезень інструкції складаються мовою, якою володіє водій, а також дублюються мовами країн відправлення, транзиту і призначення (формат письмових інструкцій наведений в додатку 10 до Правил перевезення небезпечних вантажів).

Письмові інструкції зберігаються в кабіні транспортного засобу таким чином, щоб їх можна було легко дістати. Інструкції, які стосуються вантажів, що знаходяться на транспортній одиниці, повинні зберігатись окремо.

Відправник вантажу несе відповідальність за зміст письмових інструкцій та їх відповідність вантажу. Перевізник несе відповідальність за те, щоб водії, які беруть участь у перевезенні, були ознайомлені зі змістом письмових інструкцій та належним чином їх виконували;

Спеціальний дозвіл дозвільної системи УМВС України на перевезення небезпечних вантажів 1-го класу (вибухові речовини). Видається підрозділами дозвільної системи МВС України терміном на З місяці.

Крім того, під час перевезення радіоактивних (клас 7), отруйних (клас 6.1) і інфекційних (клас 6.2) речовин необхідні дозволи територіальних установ Міністерства з надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки, а також Державної санітарної служби України. Порядок видачі і форма таких дозволів установлюється цими відомствами.

Якщо дорожнє перевезення небезпечних вантажів у великому контейнері виконується перед морським шляхом, то свідоцтво про завантаження контейнера складається відповідно до додатка 12 до Правил перевезення небезпечних вантажів, що видається відповідальною за завантаження контейнера особою чи організацією

Свідоцтво про завантаження контейнера підписується особою, відповідальною за завантаження контейнера.

Свідоцтво про завантаження контейнера може бути включено в товарно транспортний документ, у цьому разі в товарно-транспортному документі тільки вказується, що завантаження контейнера проведено у відповідності до встановлених на морському транспорті вимог, а також надаються відомості про особу, відповідальну за завантаження контейнера;

Записи в товарно-транспортному документі повинні виконуватися в такій послідовності: номер ООН; відповідне відвантажувальне найменування; номери зразків знаків небезпеки (у випадку вантажів 1-го класу небезпеки - підклас та група сумісності і, якщо вимагається, номери зразків знаків небезпеки); група упаковки або відповідне відвантажувальне найменування; клас небезпеки (у випадку вантажів 1-го класу небезпеки - підклас та група сумісності і, якщо вимагається, номери зразків знаків небезпеки); номер ООН; група упаковки, наприклад: "UN 1230 МЕТАНОЛ, 3 (6.1), II" або "МЕТАНОЛ, 3 (6.1), UN 1230 II".

Розміщення інших елементів інформації та послідовність, у якій вони мають указуватись у транспортному документі, є факультативними. Записи в транспортному документі повинні бути розбірливими.

Якщо перевозяться відходи, які містять небезпечні вантажі (за винятком радіоактивних відходів), то перед номером ООН ставиться слово "ВІДХОДИ", якщо воно не є частиною відповідного відвантажувального найменування, наприклад: "ВІДХОДИ, UN 1230 МЕТАНОЛ, 3 (6.1), II" чи: "ВІДХОДИ, UN 1993 ЛЕГКОЗАЙМИСТА РІДИНА, Н.У.К. (толуол та етиловий спирт), 3, II".

У разі порожньої тари, порожніх неочищених цистерн, багатоелементних газових контейнерів та транспортних засобів-батарей, а також порожніх неочищених транспортних засобів і контейнерів для перевезення небезпечних вантажів навалом (насипом) залежно від конкретного випадку записи в транспортному документі мають включати такі слова, як "ПОРОЖНЯ ТАРА", "ПОРОЖНЯ ПОСУДИНА", "ПОРОЖНІЙ КОНТЕЙНЕР СЕРЕДНЬОЇ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ ДЛЯ МАСОВИХ ВАНТАЖІВ", "ПОРОЖНЯ АВТОЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНЯ ЗНІМНА ЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНЯ ПЕРЕНОСНА ЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНІЙ КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНІЙ БАГАТОЕЛЕМЕНТНИЙ ГАЗОВИЙ КОНТЕЙНЕР", "ПОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ-БАТАРЕЯ", "ПОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ", "ПОРОЖНІЙ КОНТЕЙНЕР", за якими повинен вказуватися номер класу небезпеки. Наприклад: "ПОРОЖНЯ ТАРА, 3" Крім того, у разі порожніх неочищених посудин для газів ємністю понад 1000 л, порожніх неочищених цистерн, багатоелементних газових контейнерів, транспортних засобів-батарей, транспортних засобів та контейнерів для перевезення небезпечних вантажів навалом (насипом) цей запис повинен доповнюватися словами "останній вантаж", номером ООН, відповідним відвантажувальним найменуванням, в разі необхідності доповненим технічною, хімічною або біологічною назвою і, якщо застосовується, групою упаковки останнього вантажу, що перевозився. Наприклад: "ПОРОЖНЯ АВТОЦИСТЕРНА, 2, ОСТАННІЙ ВАНТАЖ: UN 1017 ХЛОР".

У разі перевезення небезпечних вантажів в обмежених кількостях у транспортному документі має бути такий запис: "Вантаж не перевищує допустимих меж. Такий запис не робиться, якщо в одній транспортній одиниці перевозяться вантажі, відправлені кількома вантажовідправниками.

Якщо небезпечні вантажі перевозяться в аварійній тарі, то після опису вантажу в транспортному документі додаються слова: "АВАРІЙНА УПАКОВКА".

У транспортних документах, що супроводжують порожні фуміговані контейнери і транспортні засоби, повинні зазначатися дата фумігації, а також тип і кількість фуміганту. Ці записи повинні виконуватися офіційною мовою країни відправлення і, якщо ця мова не англійська, німецька чи французька, дублюватись однією із зазначених мов, якщо міжнародними договорами не передбачене інше. Крім того, до транспортних документів мають долучатись інструкції з видалення будь-яких залишкових кількостей фумиганту, включаючи пристрої для фумігації (якщо вони використовувалися).

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Автомобілі та автомобільне господарство

Конспект лекцій з навчальної дисципліни. Кафедра Автомобілі та автомобільне господарство.. Конспект лекцій з навчальної дисципліни..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Документи при здійснені перевезення небезпечного вантажу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Відповідальність за порушення законодавства про дорожній рух
Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства про дорожній рух, відповідних правил, нормативів і стандартів, несуть відповідальність згідно з законодавством України, а саме статей 80,

Досвід забезпечення безпеки дорожнього руху в різних країнах
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно жертвами дорожньо-транспортних подій (далі - ДТП) у всьому світі стають 1,2 млн. чоловік, а близько 50 млн. отримують поранення або залиш

Адміністративні стягнення передбачені за порушення Правил Дорожнього Руху
Статті КУпАП Види адміністративних порушень Розмір штрафу або інші стягнення Стаття 80. Випуск в експлуата

Основні положення щодо допуску до керування транспортними засобами
Кожний громадянин, який досяг визначеного Законом віку, не має медичних протипоказань та пройшов повний курс навчання за відповідними програмами, може в установленому порядку отримати право на керу

Основні положення щодо допуску до керування транспортними засобами
Кожний громадянин, який досяг визначеного Законом віку, не має медичних протипоказань та пройшов повний курс навчання за відповідними програмами, може в установленому порядку отримати право на керу

Допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі
  До участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, що мають сертиф

Основні вимоги щодо переобладнання транспортних засобів
Переобладнання транспортних засобів, тобто зміна типу або марки (моделі), призначення чи параметрів конструкції транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, шляхом установки кабіни, кузова

Реєстрація та облік транспортних засобів
  Державна реєстрація транспортного засобу полягає у здійсненні комплексу заходів, пов'язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою і, за необхі

Інструктажі для водіїв
На підприємствах, які експлуатують автомобільний транспорт, установлюються наступні інструктажі з безпеки дорожнього руху: - вступний; - первинний; - цільовий; -

Пропаганда безпеки
Пропаганда безпеки є важливим інструментом формування правильного сприймання як самих питань безпеки руху автотранспорту і попередження ДТП, так і доведення інформації в цій сфері до виконавців. За

Посадова інструкція фахівця з безпеки руху
Інженер з безпеки руху повинен знати: - будову, призначення та конструктивні особливості автомобіля; - правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту;

Функціонування кабінету (класу) безпеки дорожнього руху
Служба безпеки дорожнього руху для виконання покладених на неї функцій забезпечується спеціальним автомобілем. Підприємство, установа, організація виділяє приміщення для кабінету (класу) з безпеки

Перелік нормативних документів , що регламентують вимоги до режиму праці і відпочинку водіїв, побутових умов
  Конвенція про тривалість робочого часу і періодів відпочинку на дорожньому транспорті МОП N 67, прийнята 8 червня 1939 року, вступила в силу 18 березня 1995 року. Положення

Питань, які потребують висвітлення під час проведення
"Дня безпеки руху" Наявність і функціонування служб безпеки руху. Наявність в положеннях про структурні підрозділи та посадових інструкціях конкретних о

Поняття дорожньо-транспортної пригоди
Загальне поняття дорожньо-транспортної пригоди визначено у п.1.10 Правил дорожнього руху (ПДР): це подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені

Види ДТП
Важливою характеристикою, що відображає механізм скоєння ДТП, є його вид. Залежно від категорії учасників дорожнього руху та способу скоєння, на підставі наказу МВС Укр

ДТП з тяжкими наслідками та резонансні
Такими пригодами відповідно до додатку 1 до наказу МВС України від 04.10.2003 № 1155 “Перелік резонансних злочинів та інших надзвичайних подій, інформація про які подається до МВС України, головних

Облік дорожньо-транспортних пригод
Підприємства та Перевізники ведуть облік усіх ДТП за участю транспортних засобів, власниками яких вони є, незалежно від місця скоєння пригоди, її наслідків і вини водія у журналі за відповідною фор

Службове розслідування: призначення, мета та сутність
Дорожньо-транспортні пригоди за участю дорожніх транспортних засобів автотранспортного підприємства в усіх випадках (незалежно від вини водія) призводять до нанесення державі в особі автотранспортн

Першочергові завдання при оформленні дорожньо-транспортної пригоди
При здійсненні дорожньо-транспортної пригоди інспектор Державної автомобільної інспекції чи посадові особи автотранспортного підприємства на місці останньої повинні: 1) вжити заходів по на

Заходи щодо запобігання ДТП та фактів порушення вимог з безпеки дорожнього руху
ДТП за участю транспорту Підприємств, в яких ніхто не загинув, а кількість травмованих не перевищує двох чоловік в тижневий строк після закінчення службового розслідування розглядаються на позачерг

Розміщення рекламоносіїв на автомобільних дорогах
Розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється відповідно до вимог законів та інших нормативно-правових актів за погодженням з органами державного управління авт

Основні вимоги щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів
Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України

Обмеження або заборона дорожнього руху при виконанні робіт на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах
При виконанні робіт в смузі відведення автомобільної дороги, вулиці та залізничного переїзду, якщо це загрожує безпечному чи безперебійному руху транспорту і пішоходів, організації, що відповідають

Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах
Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах здійснюється із застосуванням технічних засобів та автоматизованих систем керування дорожнім рухом відповідно

Правила перевезення пасажирів
Правила перевезення пасажирів регламентуються ПДР (розділ 21). Дозволяється перевозити пасажирів у транспортному засобі обладнаному місцями для сидіння в кількості, що передбачена технічною характе

Вимоги до перевезення дітей
Відповідно до ПДР перевезення автобусом (мікроавтобусом) організованої групи дітей здійснюється за умови обов'язкового проведення інструктажу з дітьми та супровідниками щодо правил безпечної поведі

Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів
  2.03.2000 року Україна вступила до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів” (ДОПНВ), що привело до зміни деяких нормативних документів. Для того щ

Загальні вимоги при перевезенні небезпечних вантажів
Згідно до Європейської Угоди “Про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів” (ДОПНВ) до керування транспортними засобами, на яких перевозяться небезпечні вантажі, допускаються водії, що м

Вимоги до екіпажу транспортного засобу, що здійснює перевезення небезпечних вантажів
Згідно до наказу МВС України від 26.07.2004 № 822 водії транспортних засобів зобов'язані виконувати вимоги Правил дорожнього руху, цих Правил та виконувати всі умови, зазначені в дозволі на дорожнє

Заходи безпеки і дії водіїв при виникненні інцидентів під час перевезення небезпечних вантажів
При виникненні дорожньо-транспортних випадків із транспортними засобами, що перевозять небезпечні вантажі, можливі витік, розливи, присипання небезпечних речовин, які сприяють виникненню пожежі, ви

Перевезення великогабаритних та великовагових вантажів
  Перевезення великогабаритних та великовагових вантажів на автотранспорті регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 року № 30 «Про проїзд великогабаритних

До інформаційних таблиць небезпечного вантажу та знаків небезпеки, що розміщуються на транспортних засобах, цистернах та контейнерах
  Довжина інформаційних таблиць дорівнює 400 мм, а ширина — 300мм. Вони повинні мати чорне облямування завширшки 15 мм. Якщо площа поверхні або конструкція транспортного засобу не доз

До інформаційних таблиць небезпечного вантажу та знаків небезпеки, що розміщуються на транспортних засобах, цистернах та контейнерах
  Довжина інформаційних таблиць дорівнює 400 мм, а ширина — 300мм. Вони повинні мати чорне облямування завширшки 15 мм. Якщо площа поверхні або конструкція транспортного засобу не доз

До інформаційних таблиць небезпечного вантажу та знаків небезпеки, що розміщуються на транспортних засобах, цистернах та контейнерах
  Довжина інформаційних таблиць дорівнює 400 мм, а ширина — 300мм. Вони повинні мати чорне облямування завширшки 15 мм. Якщо площа поверхні або конструкція транспортного засобу не доз

Організація подання медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах
Для забезпечення подання допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод місцеві органи охорони здоров'я за погодженням з підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ Укр

Страхування водіїв, пасажирів, транспортних засобів
  Страхування водіїв, ДТЗ та пасажирів проводиться на підставі Закону України "Про страхування" із змінами, внесеними Законами України від 12 липня 2001 року N 2664-III та N

Страхування наземного транспорту
Наземний транспорт, як об'єкт підвищеної небезпеки, несе ризик довкіллю, і особливо життю та здоров'ю людей, а водночас сам досить часто і легко стає об'єктом ушкодження. Питання підвищення надійно

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів є одним із найбільш масових видів страхування, який у більшості країн світу є за формою обов'язковим видом страхування. Здійсне

Інші види страхування
Знаходячись за кермом, водій вимушений кожні 4 секунди приймати рішення. Це означає, що він постійно знаходиться в екстремальній ситуації. У 2006 році в Україні сталося 46,5 тисяч ДТП з потерпілими

Інші види страхування
Знаходячись за кермом, водій вимушений кожні 4 секунди приймати рішення. Це означає, що він постійно знаходиться в екстремальній ситуації. У 2006 році в Україні сталося 46,5 тисяч ДТП з потерпілими

Нормативних документів щодо страхування водіїв, пасажирів, транспортних засобів
Закон України "Про страхування" (витяг ст. 6 п. 18, 24). Постанова Верховної Ради України від 07.03.96 N 85/96-ВР. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне

Вимоги до перевізників щодо забезпечення належного технічного стану ДТЗ
Технічний стан та обладнання ДТЗ, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів (в т.ч. небезпечних, великовагових та великогабаритних), повинні відповідати вимогам Закону України "Про дорож

Законодавче забезпечення щодо організації ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів на підприємстві
Законодавче забезпечення щодо організації ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів на підприємстві здійснюється на підставі законів України «Про транспорт» , «Про дорожній рух», «П

Графік перевірки технічного стану КТЗ
Перевізник щокварталу складає графік перевірки технічного стану КТЗ, форму якого наведено в додатку 2 до цього Порядку. Цей графік узгоджують з датами виконання операцій технічного обслуговування і

Документування результатів перевірки технічного стану КТЗ перевізником
Перевізник веде облік операцій перевірки технічного стану КТЗ у журналах, які складають та зберігають на паперових та/або електронних носіях. Журнал реєстрації операцій перевірки технічног

Механік контрольно-пропускного пункту
Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за технічним станом автотранспортних засобів під час їхнього виїзду на лінію та повернення на підприємство (місце стоянки), особливо за станом складових оди

Відповідальність за технічний стан транспортних засобів на підприємстві. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів
  Відповідно до статті 12 Закону України «Про дорожній рух» посадові особи, які відповідають за експлуатацію і технічний стан транспортних засобів, зобов'язані: забезпечувати

Тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від дев’яноста до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Об’єктом цих правопорушень є безпека дорожнього руху та встановлений порядок проведення державного технічного огляду транспортних засобів. Відповідно до статті 35 Зако

Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів
Забороняється експлуатація незареєстрованих (неперереєстрованих) транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені чи пі

Сертифікація
Відповідно до статті 31 Закону України «Про дорожній рух» транспортні засоби, їх складові частини і комплектуючі вироби, що ввозяться на територію України, підлягають перевірці на відповідність дію

Конструктивна безпека автомобіля: активна, пасивна, післяаварійна, экологічна
Прийняття рішення — це вибір дій відповідно до дорожньої обстановки та вимог безпеки руху. Залежно від цього водій приймає рішення про об'їзд перешкоди, обгін, збільшення або зменшення швидкості ру

Документів, що встановлюють вимоги до дорожньо-транспортних засобів
  Закон України "Про автомобільний транспорт". Постанова Верховної Ради України від 05.04.2001 N 2344-III. Закон України "Про приєднання України до Угоди про п

Література
Основна: 1. Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану : ДСТУ 3587-97.- [Чинний від 1997-01-01]. / К.: Д

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги