рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ЕКСТРЕМАЛЬНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ БАГАТОАГРЕГАТНИМИ НАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ

ЕКСТРЕМАЛЬНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ БАГАТОАГРЕГАТНИМИ НАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ - раздел Транспорт, Екстремальна енергоефективна система автоматичного керування багатоагрегатними насосними установками     Анотація...

 

 


АНОТАЦІЯ

Актуальність роботи. За останні роки в Україні зросла тенденція використання вичерпаних водних ресурсів. Кількість води зменшується, її якість погіршується, а потреби населення збільшуються. Насосні установки які забезпечують країну водою є потужними споживачами електричної енергії і потребують впровадження нових сучасних енергозберігаючих технологій. Застосування регульованого електроприводу суттєво підвищує енергоефективність систем водопостачання, знижуючи втрати електричної енергії на 30-40%. Тому актуальним питанням є впровадження високоефективних електромеханічних систем автоматичного керування насосними установками, що дозволять заощаджувати електричну енергію.

Вибір насосного обладнання та його режиму роботи робиться виходячи з певної технологічної задачі, а також, потреб споживачів. Але у процесі роботи насосної установки робоча точка може не опинитися на кривій максимального коефіцієнта корисної дії. Так як номінальний ККД насосної установки зазвичай нижчий за ККД двигуна, то його зменшення суттєво знижує енергоефективність системи в цілому. Ця задача може бути розв’язана за допомогою впровадження екстремальних алгоритмів керування, за допомогою яких можна утримувати робочу точку на лінії максимального ККД при забезпеченні бажаної продуктивності.

Синтез та дослідження екстремальних енергоефективних електромеханічних систем автоматичного керування багатоагрегатними насосними установками є важливим та актуальним завданням в умовах сучасного економічного та соціального стану населення.

Мета роботи і задачі дослідження:підвищення енергоефективності при забезпеченні потреб споживачів за рахунок вдосконалення існуючих електромеханічних систем автоматичного керування насосними установками на основі частотно-керованих асинхронних електроприводів та застосування екстремального методу керування для різних типів з’єднань насосів.

Для досягнення зазначеної мети в роботі вирішено такі задачі:

- проаналізовані відомі методи керування насосними установками, що призводять до підвищення енергоефективності системи при забезпеченні потреб споживачів та вибір оптимального та економічно доцільного способу керування;

- розроблено та досліджено математичні моделі електромеханічних систем автоматичного керування багатоагрегатними насосними установками із застосуванням екстремального керування;

- розроблена модель датчика коефіцієнта корисної дії насосу на основі нейронної мережі та каталожних характеристик;

- розроблена модель кривої максимального ККД насосу на основі нейронної мережі та каталожних характеристик;

- досліджена робота екстремального енергоефективного регулятора для паралельного та послідовного типу з’єднань насосу.

Об'єкт дослідження – процеси автоматичного регулювання в багатоагрегатних насосних установках.

Предмет дослідження –енергоефективні електромеханічні системи автоматизації насосних установок при паралельному та послідовному з’єднанні агрегатів в умовах екстремального керування.

Методи досліджень. У роботі використані фундаментальні положення теорії автоматичного керування, теорії електропривода, теорії нейронних мереж, теорії екстремального керування та комп’ютерне моделювання.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Екстремальна енергоефективна система автоматичного керування багатоагрегатними насосними установками

Основні наукові та практичні результати їх значення.. Розроблені математичні моделі екстремальних енергоефективних регуляторів.. Розроблений датчик ККД насосу на основі нейронних мереж на статичних характеристик..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ЕКСТРЕМАЛЬНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ БАГАТОАГРЕГАТНИМИ НАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
Системи водопостачання одні з найбільш енергоспоживаючих об’єктів, що широко використовуються у всіх сферах людського життя, тому розробка і впровадження енергоощадливих та енергоефективних алгорит

Алгоритм роботи екстремального керування ККД насосної установки
Для забезпечення максимальної енергоефективності ЕМС насосної установки, механізму необхідно працювати на максимальному ККД, що рідко буває практично реалізовано, томурозробка алгоритму екстремальн

Модель датчика ККД насоса на основі нейронної мережі
НМ широко застосовуються у системах керування різними технологічними об’єктами. Насосні установки працюють у статичних режимах і проектувальники рідко вимагають від систем керування точної динамічн

Апроксимація кривої максимального ККД за допомогою нейронної мережі
Характеристики ККД насоса мають точку екстремуму на будь-якій швидкості привідного двигуна. Виробник Vogel Pumpen [14] забезпечує стале максимальне значення ККД насосу на цих характеристиках, що да

Алгоритм роботи для послідовного з’єднання двох насосів
Потужні системи водопостачання складаються не лише з одного насосу, тому доцільно розглядати застосування послідовного та паралельного з’єднання для реалізації різних режимів роботи. Застосування е

Алгоритм роботи для паралельного з’єднання двох насосів
Розглянемо застосування екстремального керування для двох паралельно з’єднаних насосів, так як у багатьох випадках системи водопостачання не обмежуються одним насосом. Нехай один з насосів укомплек

Дослідження екстремальної системи автоматичного керування насосною установкою
Структурна схемаекстремальної системи автоматичного керування насосною установкою зображена на рис. 10. Рис. 10 – Структ

Дослідження екстремальної системи керування послідовно з’єднаними насосами
Для аналізу динамічних режимів використаємо структурну схему екстремальної системи керування двома послідовно з’єднаними насосами [10], що зображена на рис. 17.

Дослідження екстремальної системи керування з паралельно з’єднаними насосами
Для аналізу динамічних режимів використаємо структурну схему екстремальної системи керування з двома паралельно з’єднаними насосами, що зображена на рис. 20.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. F.Takens, ”Detecting Strange Attractors in Turbulence” in Dynamical Systems and Turbulence, Warwick, 1980, Lecture Notes in Mathematics, vol. 898. D.A.Rand and L.S.Young, Eds. Berlin: Springer,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги