рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Алгоритм роботи екстремального керування ККД насосної установки

Алгоритм роботи екстремального керування ККД насосної установки - раздел Транспорт, ЕКСТРЕМАЛЬНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ БАГАТОАГРЕГАТНИМИ НАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ Для Забезпечення Максимальної Енергоефективності Емс Насосної Установки, Меха...

Для забезпечення максимальної енергоефективності ЕМС насосної установки, механізму необхідно працювати на максимальному ККД, що рідко буває практично реалізовано, томурозробка алгоритму екстремального керування ККД важлива.

Розглянемо детально задачу пошуку максимального ККД. Нехай насос працює в робочій точці А (рис.1), вона розташована зліва від лінії максимального ККД.

Рис. 1 – Результат пошуку точки максимального ККД для заданої продуктивності при розташуванні робочої точки зліва від лінії максимального ККД

Щоб забезпечити максимальний ККД для даного значення продуктивності потрібно змусити споживачів змістити робочу точку. Для цього, завдяки екстремальному енергоефективному контролеру зменшується швидкість двигуна на деяке фіксоване значення і насос переходить у робочу точку В з продуктивністю . Якщо споживачів задовольнить значення продуктивності, швидкість знову знизиться і так доти споживачі не відреагують і не збільшать значення продуктивності у мережі, відкрутивши крани, щоб забезпечити початкове значення. Таким чином, робоча точка переходить у точку С з продуктивністю . Якщо робоча точка не потрапила на лінію максимального ККД, система керування знову повинна зменшити швидкість. Відбудеться перехід у робочу точку D з продуктивністю . Це змусить споживачів знову відкрити крани і робоча точка знову зміститься у сторону лінії максимального ККД у точку E з продуктивністю . Такий процес відбуватиметься доти, поки робоча точка насосу не виявиться праворуч кривої максимального ККД (точка J). Після цього контролер фіксовано збільшить оберти насосу, що призведе до збільшення продуктивності та необхідності споживачам прикривати крани. В результаті робота насосу характеризуватиметься циклічною послідовністю наступних робочих точок A –B – C – D – E – F – G – Y – I – J – K . Оскільки ККД насоса однозначно визначається швидкістю та продуктивністю, то в результаті роботи алгоритму ККД насоса коливатиметься в околі максимального значення.

Якщо споживачі не реагують на зміну швидкості (не змінюють величину гідравлічного опору), то вона буде зменшуватися доти, доки робоча точка насосу не виявиться нижче кривої максимального ККД. Якщо траєкторія руху робочої точки насосу не перетне криву максимального ККД, то швидкість зменшуватиметься до мінімально-дозволеного значення. У випадку відсутності обмеження витрати можуть знизитися до нуля.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЕКСТРЕМАЛЬНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ БАГАТОАГРЕГАТНИМИ НАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ

Основні наукові та практичні результати їх значення... Розроблені математичні моделі екстремальних енергоефективних регуляторів... Розроблений датчик ККД насосу на основі нейронних мереж на статичних характеристик...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Алгоритм роботи екстремального керування ККД насосної установки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЕКСТРЕМАЛЬНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ БАГАТОАГРЕГАТНИМИ НАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ
    АНОТАЦІЯ Актуальність роботи. За останні роки в Україні зросла тенденція використання вичерпаних вод

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
Системи водопостачання одні з найбільш енергоспоживаючих об’єктів, що широко використовуються у всіх сферах людського життя, тому розробка і впровадження енергоощадливих та енергоефективних алгорит

Модель датчика ККД насоса на основі нейронної мережі
НМ широко застосовуються у системах керування різними технологічними об’єктами. Насосні установки працюють у статичних режимах і проектувальники рідко вимагають від систем керування точної динамічн

Апроксимація кривої максимального ККД за допомогою нейронної мережі
Характеристики ККД насоса мають точку екстремуму на будь-якій швидкості привідного двигуна. Виробник Vogel Pumpen [14] забезпечує стале максимальне значення ККД насосу на цих характеристиках, що да

Алгоритм роботи для послідовного з’єднання двох насосів
Потужні системи водопостачання складаються не лише з одного насосу, тому доцільно розглядати застосування послідовного та паралельного з’єднання для реалізації різних режимів роботи. Застосування е

Алгоритм роботи для паралельного з’єднання двох насосів
Розглянемо застосування екстремального керування для двох паралельно з’єднаних насосів, так як у багатьох випадках системи водопостачання не обмежуються одним насосом. Нехай один з насосів укомплек

Дослідження екстремальної системи автоматичного керування насосною установкою
Структурна схемаекстремальної системи автоматичного керування насосною установкою зображена на рис. 10. Рис. 10 – Структ

Дослідження екстремальної системи керування послідовно з’єднаними насосами
Для аналізу динамічних режимів використаємо структурну схему екстремальної системи керування двома послідовно з’єднаними насосами [10], що зображена на рис. 17.

Дослідження екстремальної системи керування з паралельно з’єднаними насосами
Для аналізу динамічних режимів використаємо структурну схему екстремальної системи керування з двома паралельно з’єднаними насосами, що зображена на рис. 20.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. F.Takens, ”Detecting Strange Attractors in Turbulence” in Dynamical Systems and Turbulence, Warwick, 1980, Lecture Notes in Mathematics, vol. 898. D.A.Rand and L.S.Young, Eds. Berlin: Springer,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги