рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Апроксимація кривої максимального ККД за допомогою нейронної мережі

Апроксимація кривої максимального ККД за допомогою нейронної мережі - раздел Транспорт, Екстремальна енергоефективна система автоматичного керування багатоагрегатними насосними установками Характеристики Ккд Насоса Мають Точку Екстремуму На Будь-Якій Швидкості Приві...

Характеристики ККД насоса мають точку екстремуму на будь-якій швидкості привідного двигуна. Виробник Vogel Pumpen [14] забезпечує стале максимальне значення ККД насосу на цих характеристиках, що дає змогу при застосуванні екстремального керування перейти в точку максимального ККД на будь-якій частотній характеристиці при заданій продуктивності. Тому постає питання пошуку екстремуму ККД в околі робочої точки насосної установки на довільній швидкісній характеристиці. Якщо на кожній з цих характеристик зобразити точку максимального ККД, а потім їх з’єднати, то можна отримати лінію максимального ККД для статичних характеристик насосу на різних швидкостях, що зображена на рис. 5.

Рис. 5 – Лінія максимального ККД для сімейства статичних характеристик насоса Vogel CNX 100-65-400 при різних швидкостях привідного двигуна

Завдяки комп’ютерній програмі підбору насосів Vogel Select було знято 265 робочих точок Q та ω* при максимальному ККД насосу, що дозволили створити M–file, який використовуватиметься в побудові НМ. Крива максимального ККД керованого за обертами насоса апроксимована НМ. Крива максимального ККД та характеристика , зображені на рис. 6

Рис. 6 – Графік кривої максимального ККД та характеристики

Для побудови кривої максимального ККД обираємо 2 – шарову НМ, тоді для неї вводимо наступні параметри: ім’я мережі (name) – network1; тип мережі (network type) – feed-forward backprop: вхідні діапазони (input data, target data) – беруться з вхідних масивів «IN1» і «OUT1»; функція тренування (training function) – TRAINLM; число шарів НМ (number of layers) – 2; число нейронів та тип функції у кожному шарі - Properties fоr: 1-й шар – 10 нейронів, функція TANSIG; 2-й шар – 1 нейрон, функція PURELIN.

Структура цієї мережі аналогічна структурі рис. 3, але має на один шар менше. Тренування відбувалося 100 епох.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Екстремальна енергоефективна система автоматичного керування багатоагрегатними насосними установками

Основні наукові та практичні результати їх значення.. Розроблені математичні моделі екстремальних енергоефективних регуляторів.. Розроблений датчик ККД насосу на основі нейронних мереж на статичних характеристик..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Апроксимація кривої максимального ККД за допомогою нейронної мережі

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЕКСТРЕМАЛЬНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ БАГАТОАГРЕГАТНИМИ НАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ
    АНОТАЦІЯ Актуальність роботи. За останні роки в Україні зросла тенденція використання вичерпаних вод

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
Системи водопостачання одні з найбільш енергоспоживаючих об’єктів, що широко використовуються у всіх сферах людського життя, тому розробка і впровадження енергоощадливих та енергоефективних алгорит

Алгоритм роботи екстремального керування ККД насосної установки
Для забезпечення максимальної енергоефективності ЕМС насосної установки, механізму необхідно працювати на максимальному ККД, що рідко буває практично реалізовано, томурозробка алгоритму екстремальн

Модель датчика ККД насоса на основі нейронної мережі
НМ широко застосовуються у системах керування різними технологічними об’єктами. Насосні установки працюють у статичних режимах і проектувальники рідко вимагають від систем керування точної динамічн

Алгоритм роботи для послідовного з’єднання двох насосів
Потужні системи водопостачання складаються не лише з одного насосу, тому доцільно розглядати застосування послідовного та паралельного з’єднання для реалізації різних режимів роботи. Застосування е

Алгоритм роботи для паралельного з’єднання двох насосів
Розглянемо застосування екстремального керування для двох паралельно з’єднаних насосів, так як у багатьох випадках системи водопостачання не обмежуються одним насосом. Нехай один з насосів укомплек

Дослідження екстремальної системи автоматичного керування насосною установкою
Структурна схемаекстремальної системи автоматичного керування насосною установкою зображена на рис. 10. Рис. 10 – Структ

Дослідження екстремальної системи керування послідовно з’єднаними насосами
Для аналізу динамічних режимів використаємо структурну схему екстремальної системи керування двома послідовно з’єднаними насосами [10], що зображена на рис. 17.

Дослідження екстремальної системи керування з паралельно з’єднаними насосами
Для аналізу динамічних режимів використаємо структурну схему екстремальної системи керування з двома паралельно з’єднаними насосами, що зображена на рис. 20.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. F.Takens, ”Detecting Strange Attractors in Turbulence” in Dynamical Systems and Turbulence, Warwick, 1980, Lecture Notes in Mathematics, vol. 898. D.A.Rand and L.S.Young, Eds. Berlin: Springer,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги