рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Алгоритм роботи для послідовного з’єднання двох насосів

Алгоритм роботи для послідовного з’єднання двох насосів - раздел Транспорт, ЕКСТРЕМАЛЬНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ БАГАТОАГРЕГАТНИМИ НАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ Потужні Системи Водопостачання Складаються Не Лише З Одного Насосу, Тому Доці...

Потужні системи водопостачання складаються не лише з одного насосу, тому доцільно розглядати застосування послідовного та паралельного з’єднання для реалізації різних режимів роботи. Застосування екстремального керування для послідовного з’єднання насосів, один з яких керований за швидкістю, дозволяє підвищити ККД керованого насосу. Розглянемо застосування екстремального керування для двох послідовно з’єднаних насосів, один з яких керований за обертами, а інший – некерований. Математична модель двох послідовно з’єднаних насосів описується системою рівнянь:

,

,

,

,

,

,

де - продуктивність насосів; та - номінальні напори при нульових подачах першого та другого насосів при номінальних швидкостях відповідно; , - швидкості обертання першого та другого насосів відповідно; , - номінальні швидкості обертання першого та другого насосів відповідно; - стала часу інтегрування насосу; - геодезична висота підйому води; , - номінальні гідравлічні опори першого та другого насосів відповідно; - гідравлічний опір мережі; , - напори першого та другого насосів відповідно; , - моменти навантаження на валах двигунів першого та другого насосів відповідно; - густина води; - прискорення вільного падіння; , - ККД першого та другого насосів відповідно; - сумарний напір першого та другого насосу; - час.

При послідовному з'єднанні робоча точка насосної установки А визначається перетином сумарної напірної характеристики насосів 1 з характеристикою мережі 2 (рис. 7). При цьому для пошуку сумарної характеристики необхідно графічно просумувати по осі напору характеристики при номінальних обертах першого насоса 3 та другого 4. Тоді робочими точками насосів будуть відповідно А1 і А2.

Нехай робоча точка А1 знаходиться зліва від лінії максимального ККД першого насосу. Екстремальний енергоефективний контролер зменшує швидкість обертання першого насосу на деяке фіксоване значення. Його напірна характеристика буде 5, а сумарна характеристика обох насосів – 6. Новими робочими точками відповідно стануть В, В1 і В2. З метою стабілізації продуктивності споживачі змушені зменшити гідравлічний опір мережі до значення, при якому характеристика мережі прийме вигляд 7. Робочі точки перейдуть у положення С, С1 та А2 (для другого насосу). На наступному кроці алгоритму контролер знову зменшить оберти першого насосу на фіксоване значення (характеристика 8, сумарна – 9) і перемістить робочі точки в D, D1 та В2 (для другого насосу). Це викличе відповідну реакцію споживачів до стабілізації витрат води.

Рис. 7 – Напірні характеристики насосів при екстремальному керуванні

Такий процес відбуватиметься доти, доки робоча точка першого насосу не виявиться праворуч кривої максимального ККД (точка Е1). Після цього контролер фіксовано збільшить оберти першого насосу, що призведе до збільшення продуктивності та необхідності споживачам прикривати крани. У результаті робота першого насосу характеризуватиметься циклічною послідовністю наступних робочих точок С1-D1-E1-F1-C1. У випадку другого насосу послідовність буде наступною А2-В2-A2-F2-A2. Оскільки ККД насоса однозначно визначається швидкістю та продуктивністю, то в результаті роботи алгоритму ККД некерованого насосу практично не зміниться, а ККД керованого коливатиметься в околі максимального значення.

Якщо споживачі не реагують на зміну швидкості (не змінюють величину гідравлічного опору), то вона буде зменшуватися доти, поки робоча точка першого насосу не виявиться нижче кривої максимального ККД. Якщо траєкторія руху робочої точки першого насосу не перетне криву максимального ККД, то швидкість зменшуватиметься до мінімально-дозволеного значення. У випадку відсутності обмеження витрати можуть спасти до нуля.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЕКСТРЕМАЛЬНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ БАГАТОАГРЕГАТНИМИ НАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ

Основні наукові та практичні результати їх значення... Розроблені математичні моделі екстремальних енергоефективних регуляторів... Розроблений датчик ККД насосу на основі нейронних мереж на статичних характеристик...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Алгоритм роботи для послідовного з’єднання двох насосів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЕКСТРЕМАЛЬНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ БАГАТОАГРЕГАТНИМИ НАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ
    АНОТАЦІЯ Актуальність роботи. За останні роки в Україні зросла тенденція використання вичерпаних вод

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
Системи водопостачання одні з найбільш енергоспоживаючих об’єктів, що широко використовуються у всіх сферах людського життя, тому розробка і впровадження енергоощадливих та енергоефективних алгорит

Алгоритм роботи екстремального керування ККД насосної установки
Для забезпечення максимальної енергоефективності ЕМС насосної установки, механізму необхідно працювати на максимальному ККД, що рідко буває практично реалізовано, томурозробка алгоритму екстремальн

Модель датчика ККД насоса на основі нейронної мережі
НМ широко застосовуються у системах керування різними технологічними об’єктами. Насосні установки працюють у статичних режимах і проектувальники рідко вимагають від систем керування точної динамічн

Апроксимація кривої максимального ККД за допомогою нейронної мережі
Характеристики ККД насоса мають точку екстремуму на будь-якій швидкості привідного двигуна. Виробник Vogel Pumpen [14] забезпечує стале максимальне значення ККД насосу на цих характеристиках, що да

Алгоритм роботи для паралельного з’єднання двох насосів
Розглянемо застосування екстремального керування для двох паралельно з’єднаних насосів, так як у багатьох випадках системи водопостачання не обмежуються одним насосом. Нехай один з насосів укомплек

Дослідження екстремальної системи автоматичного керування насосною установкою
Структурна схемаекстремальної системи автоматичного керування насосною установкою зображена на рис. 10. Рис. 10 – Структ

Дослідження екстремальної системи керування послідовно з’єднаними насосами
Для аналізу динамічних режимів використаємо структурну схему екстремальної системи керування двома послідовно з’єднаними насосами [10], що зображена на рис. 17.

Дослідження екстремальної системи керування з паралельно з’єднаними насосами
Для аналізу динамічних режимів використаємо структурну схему екстремальної системи керування з двома паралельно з’єднаними насосами, що зображена на рис. 20.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. F.Takens, ”Detecting Strange Attractors in Turbulence” in Dynamical Systems and Turbulence, Warwick, 1980, Lecture Notes in Mathematics, vol. 898. D.A.Rand and L.S.Young, Eds. Berlin: Springer,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги