рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Алгоритм роботи для паралельного з’єднання двох насосів

Алгоритм роботи для паралельного з’єднання двох насосів - раздел Транспорт, Екстремальна енергоефективна система автоматичного керування багатоагрегатними насосними установками Розглянемо Застосування Екстремального Керування Для Двох Паралельно З’Єднани...

Розглянемо застосування екстремального керування для двох паралельно з’єднаних насосів, так як у багатьох випадках системи водопостачання не обмежуються одним насосом. Нехай один з насосів укомплектований частотно-керованим асинхронним електроприводом, а інший – некерований. Тоді математична модель двох паралельно з’єднаних насосів описується наступними рівняннями:

, , , , , ,

де Q1, Q2 – продуктивності першого та другого насосів відповідно; Q – сумарна продуктивність першого та другого насосу; та - номінальні напори при нульових подачах першого та другого насосів при номінальних швидкостях відповідно; , - швидкості обертання першого та другого насосів відповідно; , - номінальні швидкості обертання першого та другого насосів відповідно; , - сталі часу інтегрування першого та другого насосів відповідно; - загальна стала часу інтегрування; - геодезична висота підйому води; , - номінальні гідравлічні опори першого та другого насосів відповідно; - гідравлічний опір мережі; , - моменти навантаження на валах двигунів першого та другого насосів відповідно; - густина води; - прискорення вільного падіння; , - ККД першого та другого насосів відповідно; - напір першого та другого насосу; - час.

При паралельному з’єднанні насосних агрегатів можливий варіант реалізації екстремального керування ККД для некерованого за швидкістю насосом за рахунок зміни швидкості керованого.

Структурна схема екстремального регулятору представлена на рис. 8.

Рис. 8. Структурна схема екстремального енергоефективного регулятора ККД для нерегульованого за швидкістю насосу

На структурній схемі введені наступні позначення: Q2 – фактична виміряна продуктивність насосу нерегульованого насосу; Q2*– продуктивність нерегульованого насосу при якій забезпечується максимальний ККД (для окремого насосу – постійна величина, та як його швидкість незмінна, а на кожній напірній характеристиці існує тільки одне значення продуктивності, при якій забезпечується максимальний ККД); Т0 – період квантування екстремального контролера; ∆f * – необхідна величина зменшення завдання частоти регульованого насосу; К – параметр, що задає амплітуду зміни завдання частоти.

Рівняння для вихідної заданої частоти на основі структурної схеми матиме вигляд

. (1)

Перетворимо рівняння (1) для запису у різницях

. (2)

Алгоритм для такого варіанту ілюструється на рис. 9.

Рис. 9. Робота екстремального алгоритму при паралельному з’єднання насосних агрегатів для нерегульованого за швидкістю насосу

Нехай робоча точка А2 знаходиться зліва від лінії максимального ККД нерегульованого насосу Н2. У момент часу Т0 екстремальний енергоефективний контролер зменшує швидкість обертання регульованого насосу на фіксоване значення Δω. Його напірна характеристика позначена 5, а сумарна характеристика обох насосів – 7. Робоча точка нерегульованого насосу переходить у В2.

З метою стабілізації продуктивності до значення QА споживачі змушені зменшити гідравлічний опір мережі до значення, при якому характеристика мережі прийме вигляд 6. Робочі точки перейдуть у положення С, С1 та С2 (для нерегульованого насосу Н2). На наступному кроці алгоритму 2Т0 контролер знову зменшить оберти першого насосу на фіксоване значення Δω1 (характеристика 9, сумарна – 8 ) і перемістить робочі точки в D, D1 та D2 (для насосу Н2). Це викличе відповідну реакцію споживачів до стабілізації витрат води.

Такий процес відбуватиметься доти, поки робоча точка насосу Н2 не виявиться праворуч кривої максимального ККД (точка G2), тобто Q2 стане більше Q2*. Після цього контролер фіксовано збільшить оберти цього насосу, що призведе до збільшення продуктивності та необхідності споживачам прикривати крани. У результаті робота першого насосу характеризуватиметься циклічною послідовністю наступних робочих точок E1 – F1 – G1 – H1 – E1. Для нерегульованого насосу послідовність буде наступною E2– F2 – G2 – F2 – E2. У результаті роботи алгоритму ККД некерованого насоса буде коливатися в околі значення, що визначається продуктивністю в точці G.

Якщо споживачі не реагуватимуть на зміну продуктивності, то за рахунок руху по напірній характеристиці вправо, робоча точка також опиниться за лінією максимального ККД і далі буде рухатися в її околі за рахунок зміни швидкості обертання керованого насосу.

Якщо вихідна робоча точка опиниться у другій зоні, то алгоритм буде працювати аналогічно на збільшення швидкості керованого насосу.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Екстремальна енергоефективна система автоматичного керування багатоагрегатними насосними установками

Основні наукові та практичні результати їх значення.. Розроблені математичні моделі екстремальних енергоефективних регуляторів.. Розроблений датчик ККД насосу на основі нейронних мереж на статичних характеристик..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Алгоритм роботи для паралельного з’єднання двох насосів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЕКСТРЕМАЛЬНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ БАГАТОАГРЕГАТНИМИ НАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ
    АНОТАЦІЯ Актуальність роботи. За останні роки в Україні зросла тенденція використання вичерпаних вод

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
Системи водопостачання одні з найбільш енергоспоживаючих об’єктів, що широко використовуються у всіх сферах людського життя, тому розробка і впровадження енергоощадливих та енергоефективних алгорит

Алгоритм роботи екстремального керування ККД насосної установки
Для забезпечення максимальної енергоефективності ЕМС насосної установки, механізму необхідно працювати на максимальному ККД, що рідко буває практично реалізовано, томурозробка алгоритму екстремальн

Модель датчика ККД насоса на основі нейронної мережі
НМ широко застосовуються у системах керування різними технологічними об’єктами. Насосні установки працюють у статичних режимах і проектувальники рідко вимагають від систем керування точної динамічн

Апроксимація кривої максимального ККД за допомогою нейронної мережі
Характеристики ККД насоса мають точку екстремуму на будь-якій швидкості привідного двигуна. Виробник Vogel Pumpen [14] забезпечує стале максимальне значення ККД насосу на цих характеристиках, що да

Алгоритм роботи для послідовного з’єднання двох насосів
Потужні системи водопостачання складаються не лише з одного насосу, тому доцільно розглядати застосування послідовного та паралельного з’єднання для реалізації різних режимів роботи. Застосування е

Дослідження екстремальної системи автоматичного керування насосною установкою
Структурна схемаекстремальної системи автоматичного керування насосною установкою зображена на рис. 10. Рис. 10 – Структ

Дослідження екстремальної системи керування послідовно з’єднаними насосами
Для аналізу динамічних режимів використаємо структурну схему екстремальної системи керування двома послідовно з’єднаними насосами [10], що зображена на рис. 17.

Дослідження екстремальної системи керування з паралельно з’єднаними насосами
Для аналізу динамічних режимів використаємо структурну схему екстремальної системи керування з двома паралельно з’єднаними насосами, що зображена на рис. 20.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. F.Takens, ”Detecting Strange Attractors in Turbulence” in Dynamical Systems and Turbulence, Warwick, 1980, Lecture Notes in Mathematics, vol. 898. D.A.Rand and L.S.Young, Eds. Berlin: Springer,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги