рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Дослідження екстремальної системи автоматичного керування насосною установкою

Дослідження екстремальної системи автоматичного керування насосною установкою - раздел Транспорт, Екстремальна енергоефективна система автоматичного керування багатоагрегатними насосними установками Структурна Схемаекстремальної Системи Автоматичного Керування Насосною Устано...

Структурна схемаекстремальної системи автоматичного керування насосною установкою зображена на рис. 10.

Рис. 10 – Структурна схема ЕМСА насосної установки

 

Рис. 11 – а – Графіки перехідних процесів напору Н, подачі Q та заданої швидкості ω* ; б – Q-H – характеристика.

Рис. 12 – Графіки перехідних процесів сумарних втрат P та швидкості

двигуна ω

Рис. 13 – Графіки перехідних процесів напруги Um та момента двигуна М

Рис.14 – Графіки перехідних процесів ККД двигуна та ККД насоса

 

Робота насоса починається в довільній точці Q = 85 м3/год, Н = 250 м.. Нейронна модель кривої максимального ККД одразу визначає швидкість, на якій, при даній продуктивності, ККД буде максимальним. Регулятор робить перший крок в бік зменшення швидкості за алгоритмом, розглянутим у розділі 2.1. Поведінка споживачів, які мають збільшувати витрати при зменшенні швидкості, моделюється за допомогою ПІ – регулятора гідравлічного опору мережі. При досягненні максимального ККД, робоча точка буде коливатися в околі цього значення, як видно на рис.14. У результаті роботи алгоритму, ККД насоса (рис. 14 б ) збільшилося на 10%, ККД двигуна (рис. 14 а) при цьому залишається майже постійним, сумарне ККД системи збільшується на 6% (з 49% до 55%, як показано на рис 15). Такт квантування екстремального регулятора потрібно вибирати більшим за перехідні процеси в гідравлічній мережі. Також він повинен включати достатній час для реакції споживачів на зменшення витрат. При моделюванні він прийнятий 2 с.

Рис. 15 – Графік перехідного процесу ККД насоса та насосної установки

 

При відсутності реакції споживачів на зменшення продуктивності та точки перетину з кривою максимального ККД регулятор зменшуватиме частоту до заданої величини обмеження. Ефективність системи зменшується, однак можлива деяка економія енергії за рахунок зменшення частоти. Графіки перехідних процесів для даного досліду показані на рис. 16.

Рис. 16 – Графіки перехідних процесів при відсутності реакції споживачів та відсутності точки перетину з кривою максимального ККД

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Екстремальна енергоефективна система автоматичного керування багатоагрегатними насосними установками

Основні наукові та практичні результати їх значення.. Розроблені математичні моделі екстремальних енергоефективних регуляторів.. Розроблений датчик ККД насосу на основі нейронних мереж на статичних характеристик..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Дослідження екстремальної системи автоматичного керування насосною установкою

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЕКСТРЕМАЛЬНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ БАГАТОАГРЕГАТНИМИ НАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ
    АНОТАЦІЯ Актуальність роботи. За останні роки в Україні зросла тенденція використання вичерпаних вод

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
Системи водопостачання одні з найбільш енергоспоживаючих об’єктів, що широко використовуються у всіх сферах людського життя, тому розробка і впровадження енергоощадливих та енергоефективних алгорит

Алгоритм роботи екстремального керування ККД насосної установки
Для забезпечення максимальної енергоефективності ЕМС насосної установки, механізму необхідно працювати на максимальному ККД, що рідко буває практично реалізовано, томурозробка алгоритму екстремальн

Модель датчика ККД насоса на основі нейронної мережі
НМ широко застосовуються у системах керування різними технологічними об’єктами. Насосні установки працюють у статичних режимах і проектувальники рідко вимагають від систем керування точної динамічн

Апроксимація кривої максимального ККД за допомогою нейронної мережі
Характеристики ККД насоса мають точку екстремуму на будь-якій швидкості привідного двигуна. Виробник Vogel Pumpen [14] забезпечує стале максимальне значення ККД насосу на цих характеристиках, що да

Алгоритм роботи для послідовного з’єднання двох насосів
Потужні системи водопостачання складаються не лише з одного насосу, тому доцільно розглядати застосування послідовного та паралельного з’єднання для реалізації різних режимів роботи. Застосування е

Алгоритм роботи для паралельного з’єднання двох насосів
Розглянемо застосування екстремального керування для двох паралельно з’єднаних насосів, так як у багатьох випадках системи водопостачання не обмежуються одним насосом. Нехай один з насосів укомплек

Дослідження екстремальної системи керування послідовно з’єднаними насосами
Для аналізу динамічних режимів використаємо структурну схему екстремальної системи керування двома послідовно з’єднаними насосами [10], що зображена на рис. 17.

Дослідження екстремальної системи керування з паралельно з’єднаними насосами
Для аналізу динамічних режимів використаємо структурну схему екстремальної системи керування з двома паралельно з’єднаними насосами, що зображена на рис. 20.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. F.Takens, ”Detecting Strange Attractors in Turbulence” in Dynamical Systems and Turbulence, Warwick, 1980, Lecture Notes in Mathematics, vol. 898. D.A.Rand and L.S.Young, Eds. Berlin: Springer,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги