рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Дослідження екстремальної системи керування послідовно з’єднаними насосами

Дослідження екстремальної системи керування послідовно з’єднаними насосами - раздел Транспорт, Екстремальна енергоефективна система автоматичного керування багатоагрегатними насосними установками Для Аналізу Динамічних Режимів Використаємо Структурну Схему Екстремальної Си...

Для аналізу динамічних режимів використаємо структурну схему екстремальної системи керування двома послідовно з’єднаними насосами [10], що зображена на рис. 17.

Рис. 17 – Структурна схема екстремальної системи керування

Для дослідження вибрано два однакові насоси фірми Vogel Pumpen CNX-100-65-400 з наступними максимальними даними: потужність 156.1 кВт, напір 240 м, продуктивність 164.9 м3/год, ККД 62.9%, частота обертання 2900 об/хв. Номінальні дані привідних асинхронних двигунів наступні: потужність 160 кВт, синхронна частота обертання 3000 об/хв, ККД 96%, лінійна напруга 380 В, коефіцієнт потужності 0.9, ковзання 0.019, активний опір статора 0.0117 Ом, індуктивність статора 0.0126 Гн, активний опір ротора 0.0094 Ом, індуктивність ротора 0.0127 Гн, взаємна індуктивність статора та ротора 0.0124 Гн. При моделюванні прийнято =350 м, =0.5 с/(м2/год), приведений момент інерції на валах двигунів =1.4 кг м2. Розрахункові параметри насосів на основі напірних характеристик є наступними: ==235 м, ==9018 м/(м3/с)2. Параметри перетворювача частоти наступні: ==0.01 с, =31 В, =310 В, =50 Гц. Результати досліджень екстремальної системи керування представлені на рис. 18. Період квантування екстремального контролера вибрано 2 с (у реальних системах він складатиме хвилини). Вихідна робоча точка насосів у всіх подальших випадках приймалась такою, щоб робоча точка керованого насосу знаходилася ліворуч від кривої максимального ККД. Поведінка споживачів моделювалася як система стабілізації продуктивності з ПІ-регулятором. Результати досліджень показали, що після деякого часу швидкість керованого насосу коливається навколо заданого значення, тобто його ККД коливається навколо максимального. При цьому ККД некерованого насосу не змінюється. Траєкторія руху робочої точки відповідає вищеописаному екстремальному алгоритму.

 

Рис. 18 – Дослідження екстремальної системи керування

 

На рис. 19 представлено випадок, коли споживачі не реагують на зміну швидкості [15] і траєкторія руху робочих точок перетинає криву максимального ККД (=200 м, =250000 м/(м3/с)2). При цьому ККД керованого насосу коливається навколо максимального значення, а ККД некерованого змінюється відповідно до змін продуктивності. Якщо точки перетину не існує і значення бажаної частоти завдання обмежується, то швидкість поступово зменшиться до мінімально дозволеного значення (рис. 19). При дослідженні прийнято =350 м, =250000 м/(м3/с)2, а частоту обмежено на рівні 35 Гц. Звичайно, ККД погіршиться, але буде суттєве енергозбереження за рахунок зменшення швидкості.

Рис. 19 – Дослідження екстремальної системи керування при відсутності реакції споживачів

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Екстремальна енергоефективна система автоматичного керування багатоагрегатними насосними установками

Основні наукові та практичні результати їх значення.. Розроблені математичні моделі екстремальних енергоефективних регуляторів.. Розроблений датчик ККД насосу на основі нейронних мереж на статичних характеристик..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Дослідження екстремальної системи керування послідовно з’єднаними насосами

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЕКСТРЕМАЛЬНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ БАГАТОАГРЕГАТНИМИ НАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ
    АНОТАЦІЯ Актуальність роботи. За останні роки в Україні зросла тенденція використання вичерпаних вод

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
Системи водопостачання одні з найбільш енергоспоживаючих об’єктів, що широко використовуються у всіх сферах людського життя, тому розробка і впровадження енергоощадливих та енергоефективних алгорит

Алгоритм роботи екстремального керування ККД насосної установки
Для забезпечення максимальної енергоефективності ЕМС насосної установки, механізму необхідно працювати на максимальному ККД, що рідко буває практично реалізовано, томурозробка алгоритму екстремальн

Модель датчика ККД насоса на основі нейронної мережі
НМ широко застосовуються у системах керування різними технологічними об’єктами. Насосні установки працюють у статичних режимах і проектувальники рідко вимагають від систем керування точної динамічн

Апроксимація кривої максимального ККД за допомогою нейронної мережі
Характеристики ККД насоса мають точку екстремуму на будь-якій швидкості привідного двигуна. Виробник Vogel Pumpen [14] забезпечує стале максимальне значення ККД насосу на цих характеристиках, що да

Алгоритм роботи для послідовного з’єднання двох насосів
Потужні системи водопостачання складаються не лише з одного насосу, тому доцільно розглядати застосування послідовного та паралельного з’єднання для реалізації різних режимів роботи. Застосування е

Алгоритм роботи для паралельного з’єднання двох насосів
Розглянемо застосування екстремального керування для двох паралельно з’єднаних насосів, так як у багатьох випадках системи водопостачання не обмежуються одним насосом. Нехай один з насосів укомплек

Дослідження екстремальної системи автоматичного керування насосною установкою
Структурна схемаекстремальної системи автоматичного керування насосною установкою зображена на рис. 10. Рис. 10 – Структ

Дослідження екстремальної системи керування з паралельно з’єднаними насосами
Для аналізу динамічних режимів використаємо структурну схему екстремальної системи керування з двома паралельно з’єднаними насосами, що зображена на рис. 20.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. F.Takens, ”Detecting Strange Attractors in Turbulence” in Dynamical Systems and Turbulence, Warwick, 1980, Lecture Notes in Mathematics, vol. 898. D.A.Rand and L.S.Young, Eds. Berlin: Springer,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги