рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Стабілізація керованих коліс автомобіля ( визначення, схеми способів стабілізації ).

Стабілізація керованих коліс автомобіля ( визначення, схеми способів стабілізації ). - раздел Транспорт, Автомобілі Зовнішні Сили, Що Діють На Автомобіль, Відхиляють Керовані Колеса Від Положен...

Зовнішні сили, що діють на автомобіль, відхиляють керовані колеса від положення, що відповідає прямолінійному руху. Щоб не допустити повороту коліс під дією випадкових сил (поштовхів від наїзду на нерівності дороги, поривів вітру і т. п.), керовані колеса повинні мати здатність зберігати своє положення, що відповідає прямолінійному рухові, і мимоволі повертатися до нього після повороту без допомоги водія. Така поведінка керованих коліс називається стабілізацією.

Стабілізація забезпечується нахилом шворня (осі повороту) у поперечній і подовжній площинах, а також створюється при коченні керованих коліс завдяки пружним властивостям пневматичних шин.

Поперечний нахилшворня (осі повороту колеса) створює так звану вагову або статичну стабілізацію керованих коліс. Як видно зі схеми (рис. 5.25, а), площа контакту з дорогою керованого колеса при повороті останнього на 180° завдяки нахилу шворня убік на кут α«опускається „під дорогу" на відстань h.у дійсності поворот колеса, що спирається на жорстку опорну поверхню, викликає відповідний підйом передньої частини авто­мобіля і якщо відпустити рульове колесо, то складова вертикальної реакції опорної поверхні на плечі сстворює стабілізуючий момент, що повертає кероване колесо у попереднє положення, що відповідає прямолінійному руху. При цьому передня частина автомобіля опускається донизу.

При збільшенні ваги, що припадає на керовану вісь, або кута по­перечного нахилу шворня (осі повороту), стабілізуючий момент зростає. Кут нахилу шворня (осі повороту) убік на більшості автомобілів становить 6-10°. При цьому важливо зазначити, що швидкість руху автомобіля або зміни якості дороги, чи деформація шин на величину вагового стабі­лізуючого моменту не впливають.

Рис. 5.25. Схеми нахилів шкворня керованих коліс у поперечній та подовжній площинах

Подовжній нахилшворня (осі повороту колеса) створює так звану швидкісну або динамічну стабілізацію керованих коліс. Кут у подовжнього нахилу шкворня (осі повороту) звичайно вибирають таким, при якому нижній кінець шворня зміщений уперед щодо вертикалі (рис. 5.25, б). Унаслідок цього .точка перетину продовження осі повороту колеса з дорогою виявляється розташованою перед центром контактної площадки шини.

Під час руху автомобіля на повороті виникає відцентрова сила Рц (рис. 5.25, в), яка прагне зрушити автомобіль від центра повороту. Цьому перешкоджають реакції дороги Rг R2, R3 і R4 прикладені з центрі контактних площадок коліс і спрямовані до центра повороту'. Реакції R1 і R2 діючи на плечі а, створеному в результаті нахилу шворня назад, прагнуть повернути керовані колеса в положення, що відповідає прямолінійному руху.

Величина динамічного стабілізуючого моменту пропорційна квадрату швид­кості і тому її називають швидкісним стабілізуючим моментом. Кут у нахилу шворня (осі повороту) у подовжній площині дорівнює звичайно 1- 3,5 градусів.

Значною мірою динамічний стабілізуючий момент зв'язаний також з величиною радіальної деформації шин. Реакції дороги, що діють у контактній площадці шини, протидіють повороту колеса і під час руху створюють додатковий динамічний стабілізуючий момент. Величина цього моменту залежить не тільки від еластичності шин, а й від деформації опорної верхні.

У вантажних автомобілів, обладнаних, в основному,більш жорсткими шинами, ця частина динамічного стабілізуючого моменту невелика. У лег­кових автомобілів з високо еластичними шинами цей момент значно більший, що призводить іноді до надмірної стабілізації керованих коліс, утруднюючи роботу водія. Тому для зменшення стабілізуючого моменту у більшості сучасних легкових автомобілів нахилу шворня (осі повороту) у подовжній площині не роблять зовсім.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Автомобілі

Рис Основные компоновочные схемы грузовых автомобилей.. преимущества возможность уменьшения колесной базы и длины автомобиля уме ренная нагрузка на передний мост недо статки повышение высоты пола..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Стабілізація керованих коліс автомобіля ( визначення, схеми способів стабілізації ).

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тенденції розвитку конструкції автомобіля на сучасному етапі.
Конструкции автомобилей непрерывно совершенствуются. Тенденции развития конструкций автомобилей обусловлены как экономическими, так и социальными при­чинами. Экономические причины опреде­ляют тенде

Розробка схеми загального компонування автомобіля
Визначальний вплив на вибір схеми загального компонування автомобіля, що проектується, мають умови його експлуатації. При розробці схеми загального компонування автомобіля перш за

Види безпеки конструкції автомобіля, характеристика кожного з них.
К конструкции автомобиля предъяв­ляют производственные, эксплуатацион­ные, потребительские требования и тре­бования безопасности. Производственные требования — соот­ветствие конструкции те

Сили, що діють на автомобіль у загальному випадку руху.
Схема сил, що діють на автомобіль у загальному випадку руху наведена на рис. 4.2.Для аналізу цих сил зробимо такі припущення: - дорожні умови під правими та лівими колесам

МЕХАНІЧНІ СТУПІНЧАСТІ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Коробка передач є головним агрегатом трансмісії, який допомагає змінювати крутний момент на ведучих колесах і частоту їх обертання у широкому діапазоні відповідно до сил зовнішнього опору і швидкос

Двовальні коробки передач
Двовальні коробки передач найчастіше застосовують на легкових автомобілях з передніми ведучими колесами. 3.1.2. Тривальні коробкипередач Тривальні коробки передач

Додаткові коробки передач
Для поліпшення тягових властивостей сучасних автомобілів кількість передач в їх трансмісіях намагаються підвищити. Для цього, крім основної коробки передач, до трансмісії включають додатков

Механічнібезступінчасті коробки передач у свою чергу поділяють на фрикційніта імпульсні.
Гідравлічніпередачі можуть бути гідродинамічнимиабо гідро-об'ємними(гідростатичними). Гідрооб'ємні (гідростатичні) й електричні передачі використо

ГОЛОВНІ ПЕРЕДАЧІ
На сучасних автомобілях застосовують швидкісні двигуни великої питомої потужності. Але крутний момент цих двигунів у кілька разів менший того моменту, котрий необхідно прикладати до ведучих коліс д

Диференціали та привід ведучих коліс
Диференціал забезпечує можливість обертання ведучих коліс однієї осі з різною кутовою швидкістю, що необхідно під час руху автомобіля на повороті (рис. 3.48)та по нерівностях дороги. Крім цього, ди

Особливості гальмування автопоїздів. Гальмові системи автопоїздів. Гальмова діаграма автопоїзда.
Тормозные системы автопоездов как и одиночных автомобилей, состоя из тормозных механизмов и тормозного привода. Тормозные механизмы, используемые на автопоездах и одиночных автомобилях, выполняются

ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОПОЕЗДОВ
В связи с увеличением грузоподъемности автопоездов и ско­ростей их движения возрастают требования к их тормозным систе­мам. В соответствии с рекомендациями Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) т

Тенденції розвитку гальмових систем автомобіля на сучасному етапі.
Тормозная система.Разделение тормозных контуров.Сейчас тормозные приводы на всех легковых автомобилях выполняются по двухконтурной схеме, которая помогает остановить машину

Рульові механізми
Призначенням рульового механізму є забезпечення повороту керованих коліс при невеликій силі, що покладається водієм до рульового колеса. Це можливо при значній величин; передаточного числа рульовог

Основные элементы
Рулевая трапеция.В зависимости от компоновочных возможностей рулевую трапецию располагают перед передней осью (передняя рулевая трапеция) или за ней (задняя рулевая трапеция). При

Підвіска автомобіля. Функціональні елементи та їх призначення.
Підвіска призначена для пружного з’єднання несівної системи автомобіля з колесами. Таке з'єднання необхідне для забезпечення заданої плавності ходу. У будь-якій конструкції підвіски виділя

Амортизатори
Рух автомобіля по нерівностях дороги супроводжується коливаннями остова автомобіля (рами, кузова, кабіни тощо). Ці коливання тривають деякий проміжок часу після переїзду колеса (коліс) через перешк

Плавність ходу автомобіля, вимірники плавності ходу.
При коченні колеса з пневматичною шиною по дорозі у нижній частині, і особливо у місці контакту з опорною поверхнею, еластична шина деформується. При цьому невеликі нерівності збільшують деформацію

Вільні коливання автомобіля
Автомобіль або причіп є механічною системою, що складається з великої кількості мас із різними зв'язками між ними. Маси окремих частин автомобіля поділяють на підресореніта

Прохідність автомобілів та автопоїздів. Вплив конструкції автомобіля на його прохідність.
Проходимостью называется способность технически исправно­го и нагруженного в пределах номинальной грузоподъемности (для заданных дорожных условий) автомобиля или автопоезда

КОЛЕСА І ШИНИ
Колеса здійснюють зв'язок автомобіля з дорогою і забезпечують його рух у бажаному напрямі. За режимом робо™ колеса автомобілів поділяють на ведучі і ведені. Ведучіколеса с

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБІЛЬНИХ КОЛІС
Автомобільні колеса називають рушієм автомобіля. Під час взаємодії з опорною поверхнею вони виконують такі функції: - опорні - забезпечують утримання автомобіля на поверхні кочення;

ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ УСТАНОВКИ КОЛІС АВТОМОБІЛЯ
Для створення найменшого опору руху, для зменшення зношування шин, а також для зниження витрати палива і поліпшення стійкості автомобіля його колеса повинні котитися по паралельних траєкторіях при

Сили які діють в кривошипному механізмі.
Рис. 8 Поршневой одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания: а — продольный разрез; о — схема сил (поперечный разрез)

Класифікація .
- За конструкцією несівної системи ( рамна або кузовна ) . - За конструкцією підвіски ( за переміщенням коліс відносно рами і коливанням коліс , за підтриманням кузова на заданій висоті та

Загальна будова автомобільного двигуна (механізми та системи).
Основные типы автомобильных двига­телей. На современных автомобилях преимущественное распространение по­лучили двигатели внутреннего сгорания» (ДВС). По конструкции их разделяют на по­ршне

Система живлення карбюраторного двигуна: призначення, основні функціональні елементи, принцип дії.
Назначение, схема и основные при­боры/Система питания карбюраторного двигателя служит для приготовления горючей смеси, состоящей из паров топлива и воздуха, подачи ее в ци­линдры двигателя, а также

Класифікація рухомого складу автомобільного транспорту. Маркування вітчизняних автомобілів.
Классификация подвижного состава. Подвижной состав автомобильного транспорта состоит из автомобилей различных типов, а также прицепов и полуприцепов, буксируемых автомо­билями. Автомобиль и буксиру

Призначення коробки передач, вимоги до неї Типи коробок передач у залежності від характеру змінювання крутного моменту.
Призначення – слугує для змінювання в широкому діапазоні величини і напряму передачі крутного моменту на ведучих колесах відповідно до сил зовнішнього опору руху і швидкості руху а

Вимоги .
1. Відповідність колеса призначенню автомобіля . 2. Надійність та довговічність , в тому числі забезпечення безпеки при руху автомобіля на високих швидкостях . 3. Мінімальна маса

Призначення зчеплення. Типи зчеплень у залежності від способу звязку між ведучою та веденою частиною.
Призначення – плавне підвищення передачі крутного моменту від двигуна до коліс при рушанні та розгону автомобіля і тимчасове роз’єднання ( з’єднання ) передачі крутного моменту від

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги