рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Підвіска автомобіля. Функціональні елементи та їх призначення.

Підвіска автомобіля. Функціональні елементи та їх призначення. - раздел Транспорт, Автомобілі Підвіска Призначена Для Пружного З’Єднання Несівної Системи Автомобіля З Коле...

Підвіска призначена для пружного з’єднання несівної системи автомобіля з колесами. Таке з'єднання необхідне для забезпечення заданої плавності ходу.

У будь-якій конструкції підвіски виділяють три основні функціональні елементи: пружнийелемент, направляючийпристрій і пристрій, що гасить коливання.

У сучасних підвісках використовують як металеві, так і неметалеві пружні елементи. Металевим пружним елементом може бути листова ресора, спіральна пружина чи торсіон. У неметалевих пружних елементах вико­ристовують гуму (або подібний до неї полімер) і повітря (або інертний газ).

Направляючий пристрій призначений для забезпечення заданої кінематики коліс (мостів) відносно рами або кузова автомобіля і для передачі сил, що діють між колесами (мостами) і рамою або кузовом.

Пристроєм для зменшення (гасіння) коливань найчастіше служать гідравлічні або пневматичні амортизатори.

Підвіски класифікуються за такими головними ознаками:

-за кінематикою переміщення коліс відносно рами (кузова)-залежні, незалежні та балансирні;

- за типом пружного елемента - ресорні, пружинні, торсіонні, гумові, пневматичні і комбіновані.

Залежніпідвіски - це такі, у яких коливання одного з коліс пов'язане з коливаннями іншого. Такі підвіски застосовують для вантажних автомобілів і автобусів, а також для деяких легкових автомобілів. Залежні підвіски можуть бути автономними чи балансирними.

Незалежніпідвіски характерні тим, що коливання одного з коліс однієї осі автомобіля не залежать від коливань іншого колеса. Незалежні підвіски використовують, в основному, для легкових автомобілів, а також для вантажних автомобілів високої прохідності.

Основні схеми підвісок показані на рис. 5.6. Залежна (рис. 5.6, а) і одноважільна незалежна (рис. 5.6. б) підвіски відрізняються тим, що вер­тикальні переміщення колеса супроводжуються змінами кута Я. Це супро­воджується деяким порушенням контакту колеса з дорогою і появою гіроскопічного моменту, що діє на колесо при великій швидкості руху і при високій частоті вертикальних коливань підвіски. Гіроскопічний момент додатково навантажує підшипники маточини колеса і спричиняє коливання його відносно шкворня (осі повороту).

У двоважільній підвісці з важелями рівної довжини - паралелограмній (рис. 5.6, в) кутове переміщення відсутнє, але дуже відчутне поперечне зміщення дельта L колеса у зоні контакту з дорогою, що викликає швидке зношування шини і порушення бічної стійкості автомобіля.

Удвоважільній підвісці з важелями різної довжини (рис. 5.6, г) перемі­щення у зоні контакту зведено до мінімуму при досить незначних змінах кута. Так, для наявних конструкцій при відношенні довжини верхнього r і нижнього г1 важелів у межах (0,55-0,65) зміна кута становить ламбда = (5-6°) і бічне переміщення в зоні контакту дельта L = 4-5 мм. При цьому гідроскопічний момент досить незначний і гаситься моментом сил тертя в шарнірах підвіски, а бічне переміщення компенсується боковою пружністю шини.

Важільно-телескопічну підвіску (рис. 5.6, д) яку ще називають .свічка, що качається" або „типу Мак-Ферсон", використовують переважно для передніх ведучих коліс легкових автомобілів. Вона забезпечує досить незначні зміни колії і кутів встановлення коліс, зменшуючи завдяки цьому зношення шин і поліпшуючи стійкість автомобіля. Підвіска має один поперечний важіль знизу і так звану амортизаторну стійку з пружиною. Стійка обладнана верхньою опорою з підшипником, шарнірно закріпленою у верхній частині колісної ніші під переднім крилом автомобіля. Компактність, мала маса і великий вертикальний хід є перевагами цього типу підвіски, що зумовило її широке застосування на сучасних легкових автомобілях.

У двоважільних підвісках пружним елементом може бути торсіон -вал, що нерухомо закріплений з одного кінця обладнаний важелем з іншого. Кінематична схема такої підвіски наведена на рис. 5.6, е. У неї торсіон розташований уздовж подовжньої осі автомобіля і зв'язаний з нижнім -довгим важелем L направляючого пристрою підвіски.

Двоважільну підвіску з подовжнім розташуванням важелів (рис. 5.6, ж) іноді використовують для підтримуючих ведених коліс автомобіля (причепа). Колія і кути встановлення коліс у неї незмінні. Змінюється лише база Lавтомобіля.

Балансирні підвіски використовують, в основному, на тривісних авто­мобілях для близько розташованих задніх мостів. їх також встановлюють на причепах (напівпричепах). Найбільш розповсюджені схеми балансирних підвісок наведені на рис. 5.7. У підвісці (рис. 5.7, а) кожний з мостів має свою ресору, з'єднану з однієї сторони з кронштейном рами, а з другої-з балансиром. Такі підвіски широко застосовують для напівпричепів при великій відстані між осями.

Рис. 5.6. Кінематичні схеми основних типів підвісок: а - залежна; б - незалежна одноважільна; в, г - незалежна з важілями, відповідно, рівної та нерівної довжини; д - незалежна важільно-телескопічна (типу Мак-Ферсон); е -незалежна двоважільна з торсіоном; ж - незалежна з подовжньою площиною коливань

Незалежні важільні підвіски широко застосовують на легкових автомобілях.

Найбільш розповсюдженою підвіс­кою сучасних передньоприводних авто­мобілів є одноважельна телескопічна незалежна підвіска типу „свічка, що ка­чається", або „Мак-Ферсон"

Пружними елементами підвісок можуть бути торсіони.

Торсіон- це сталевий стержень, що працює на скручування. Він може бути суцільним круглого перерізу або складеним - з круглих стержнів чи прямокутних пластин. На кінцях торсіона звичайно зроблені головки -потовщення з нарізаними шліцами або у формі багатогранника. За допомогою головок торсіон одним кінцем кріпиться до рами (кузова), а іншим - до важеля підвіски. Торсіони, як і спіральні пружини, не можуть сприймати бічних зусиль і тому вимагають включати у конструкцію підвіски окремий направляючий пристрій. За розташуванням на автомобілі торсіони можуть бути подздовжними і поперечними.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Автомобілі

Рис Основные компоновочные схемы грузовых автомобилей.. преимущества возможность уменьшения колесной базы и длины автомобиля уме ренная нагрузка на передний мост недо статки повышение высоты пола..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Підвіска автомобіля. Функціональні елементи та їх призначення.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тенденції розвитку конструкції автомобіля на сучасному етапі.
Конструкции автомобилей непрерывно совершенствуются. Тенденции развития конструкций автомобилей обусловлены как экономическими, так и социальными при­чинами. Экономические причины опреде­ляют тенде

Розробка схеми загального компонування автомобіля
Визначальний вплив на вибір схеми загального компонування автомобіля, що проектується, мають умови його експлуатації. При розробці схеми загального компонування автомобіля перш за

Види безпеки конструкції автомобіля, характеристика кожного з них.
К конструкции автомобиля предъяв­ляют производственные, эксплуатацион­ные, потребительские требования и тре­бования безопасности. Производственные требования — соот­ветствие конструкции те

Сили, що діють на автомобіль у загальному випадку руху.
Схема сил, що діють на автомобіль у загальному випадку руху наведена на рис. 4.2.Для аналізу цих сил зробимо такі припущення: - дорожні умови під правими та лівими колесам

МЕХАНІЧНІ СТУПІНЧАСТІ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Коробка передач є головним агрегатом трансмісії, який допомагає змінювати крутний момент на ведучих колесах і частоту їх обертання у широкому діапазоні відповідно до сил зовнішнього опору і швидкос

Двовальні коробки передач
Двовальні коробки передач найчастіше застосовують на легкових автомобілях з передніми ведучими колесами. 3.1.2. Тривальні коробкипередач Тривальні коробки передач

Додаткові коробки передач
Для поліпшення тягових властивостей сучасних автомобілів кількість передач в їх трансмісіях намагаються підвищити. Для цього, крім основної коробки передач, до трансмісії включають додатков

Механічнібезступінчасті коробки передач у свою чергу поділяють на фрикційніта імпульсні.
Гідравлічніпередачі можуть бути гідродинамічнимиабо гідро-об'ємними(гідростатичними). Гідрооб'ємні (гідростатичні) й електричні передачі використо

ГОЛОВНІ ПЕРЕДАЧІ
На сучасних автомобілях застосовують швидкісні двигуни великої питомої потужності. Але крутний момент цих двигунів у кілька разів менший того моменту, котрий необхідно прикладати до ведучих коліс д

Диференціали та привід ведучих коліс
Диференціал забезпечує можливість обертання ведучих коліс однієї осі з різною кутовою швидкістю, що необхідно під час руху автомобіля на повороті (рис. 3.48)та по нерівностях дороги. Крім цього, ди

Особливості гальмування автопоїздів. Гальмові системи автопоїздів. Гальмова діаграма автопоїзда.
Тормозные системы автопоездов как и одиночных автомобилей, состоя из тормозных механизмов и тормозного привода. Тормозные механизмы, используемые на автопоездах и одиночных автомобилях, выполняются

ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОПОЕЗДОВ
В связи с увеличением грузоподъемности автопоездов и ско­ростей их движения возрастают требования к их тормозным систе­мам. В соответствии с рекомендациями Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) т

Тенденції розвитку гальмових систем автомобіля на сучасному етапі.
Тормозная система.Разделение тормозных контуров.Сейчас тормозные приводы на всех легковых автомобилях выполняются по двухконтурной схеме, которая помогает остановить машину

Рульові механізми
Призначенням рульового механізму є забезпечення повороту керованих коліс при невеликій силі, що покладається водієм до рульового колеса. Це можливо при значній величин; передаточного числа рульовог

Основные элементы
Рулевая трапеция.В зависимости от компоновочных возможностей рулевую трапецию располагают перед передней осью (передняя рулевая трапеция) или за ней (задняя рулевая трапеция). При

Стабілізація керованих коліс автомобіля ( визначення, схеми способів стабілізації ).
Зовнішні сили, що діють на автомобіль, відхиляють керовані колеса від положення, що відповідає прямолінійному руху. Щоб не допустити повороту коліс під дією випадкових сил (поштовхів від наїзду на

Амортизатори
Рух автомобіля по нерівностях дороги супроводжується коливаннями остова автомобіля (рами, кузова, кабіни тощо). Ці коливання тривають деякий проміжок часу після переїзду колеса (коліс) через перешк

Плавність ходу автомобіля, вимірники плавності ходу.
При коченні колеса з пневматичною шиною по дорозі у нижній частині, і особливо у місці контакту з опорною поверхнею, еластична шина деформується. При цьому невеликі нерівності збільшують деформацію

Вільні коливання автомобіля
Автомобіль або причіп є механічною системою, що складається з великої кількості мас із різними зв'язками між ними. Маси окремих частин автомобіля поділяють на підресореніта

Прохідність автомобілів та автопоїздів. Вплив конструкції автомобіля на його прохідність.
Проходимостью называется способность технически исправно­го и нагруженного в пределах номинальной грузоподъемности (для заданных дорожных условий) автомобиля или автопоезда

КОЛЕСА І ШИНИ
Колеса здійснюють зв'язок автомобіля з дорогою і забезпечують його рух у бажаному напрямі. За режимом робо™ колеса автомобілів поділяють на ведучі і ведені. Ведучіколеса с

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБІЛЬНИХ КОЛІС
Автомобільні колеса називають рушієм автомобіля. Під час взаємодії з опорною поверхнею вони виконують такі функції: - опорні - забезпечують утримання автомобіля на поверхні кочення;

ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ УСТАНОВКИ КОЛІС АВТОМОБІЛЯ
Для створення найменшого опору руху, для зменшення зношування шин, а також для зниження витрати палива і поліпшення стійкості автомобіля його колеса повинні котитися по паралельних траєкторіях при

Сили які діють в кривошипному механізмі.
Рис. 8 Поршневой одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания: а — продольный разрез; о — схема сил (поперечный разрез)

Класифікація .
- За конструкцією несівної системи ( рамна або кузовна ) . - За конструкцією підвіски ( за переміщенням коліс відносно рами і коливанням коліс , за підтриманням кузова на заданій висоті та

Загальна будова автомобільного двигуна (механізми та системи).
Основные типы автомобильных двига­телей. На современных автомобилях преимущественное распространение по­лучили двигатели внутреннего сгорания» (ДВС). По конструкции их разделяют на по­ршне

Система живлення карбюраторного двигуна: призначення, основні функціональні елементи, принцип дії.
Назначение, схема и основные при­боры/Система питания карбюраторного двигателя служит для приготовления горючей смеси, состоящей из паров топлива и воздуха, подачи ее в ци­линдры двигателя, а также

Класифікація рухомого складу автомобільного транспорту. Маркування вітчизняних автомобілів.
Классификация подвижного состава. Подвижной состав автомобильного транспорта состоит из автомобилей различных типов, а также прицепов и полуприцепов, буксируемых автомо­билями. Автомобиль и буксиру

Призначення коробки передач, вимоги до неї Типи коробок передач у залежності від характеру змінювання крутного моменту.
Призначення – слугує для змінювання в широкому діапазоні величини і напряму передачі крутного моменту на ведучих колесах відповідно до сил зовнішнього опору руху і швидкості руху а

Вимоги .
1. Відповідність колеса призначенню автомобіля . 2. Надійність та довговічність , в тому числі забезпечення безпеки при руху автомобіля на високих швидкостях . 3. Мінімальна маса

Призначення зчеплення. Типи зчеплень у залежності від способу звязку між ведучою та веденою частиною.
Призначення – плавне підвищення передачі крутного моменту від двигуна до коліс при рушанні та розгону автомобіля і тимчасове роз’єднання ( з’єднання ) передачі крутного моменту від

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги