рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Таблиця 10

Таблиця 10 - Курсовой Проект, раздел Транспорт, До виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі Автомобілі та автомобільне господарство До Визначення Показникiв Паливно-Швидкiсної Характеристики Автомобiля...

До визначення показникiв паливно-швидкiсної характеристики автомобiля

Величина Частота обертання колінчастого вала і , с-1  
w1 w2 w3 w4 w5 ........ wn
                 
,кВт                
vi ,км/год                
і                
KN                
, Н                
, Н                
Nп i , кВт                
Nп i /Ni                
QSi , л                

Рис.10. Графік витрати палива

2.6.4. Гальмові властивості автомобіля

Для оцінки гальмових властивостей автомобіля використовуються показники:

- шлях гальмування Sг, м

Sг = , (34)

де va - швидкiсть автомобiля, з якої починається гальмування (встановлюється згiдно вимог до випробувань гальмових систем);

a - кут нахилу полотна дороги;

f - коефiцiєнт опору коченя колiс;

j - коефiцiєнт зчеплення колiс з полотном дороги;

g = 9,81 м/с2 - прискорення сили ваги.

 

- уповiльнення jc , м/с2

jc = (35)

Значення , , відповідають показникам рівної ділянки дороги з сухим цементобетонним або асфальтним покриттям.

Отримані значення Sг i jc порівнюють з вимогами “Правил дорожнього руху України” i роблять висновок про ефективність гальмової системи i вiдповiднiсть діючим вимогам.

2.6.5. Стійкість автомобіля

Поперечна стійкість автомобіля оцінюється за величиною критичної швидкості автомобіля під час руху по криволiнiйнiй траєкторії згідно з умовами бічного перекидання vпер i заносу vз:

vпер= (36)

vз= (37)

де R - радiус кривизни полотна дороги в планi, м;

В - ширина колiї автомобiля, м;

- висота центра мас автомобiля, м;

j - коефiцiєнт зчеплення (асфальт, асфальтобетон).

Розрахунки значень vпер i vз проводяться для значень R (20, 40, 60, 80, 100м). Пiсля отримання значень vпер і будують графiк залежностi vпер = f(R) i vз = f(R) (рис.11).

  Рис.11. Графік поперечної стійкості автомобіля

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі Автомобілі та автомобільне господарство

Житомирський державний технологічний університет.. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Таблиця 10

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Таблиця 8
Результати розрахунків швидкості динамічного фактора і прискорення автомобіля Переда-ча Параметр Кi

Керованiсть автомобiля
Керованiсть автомобiля визначається мірою вiдповiдностi траєкторiї його руху положенню керованих колiс. Її оцiнюють критичними швидкостями руху по боковому ковзанню vкер i по збоченню v

Зчеплення
Після вибору і обгрунтування конструкції зчеплення його кінематична схема вміщується до розрахунково-пояснювальної записки ( рис. 15).   а &nb

Коробка передач
Засновують на результатах розрахунків максимального крутного моменту двигуна, кількості передач і їх передаточних чисел, а також враховуючи цільове призначення і умови експлуатації автомобіля, що п

Карданна передача
Виходячи із компоновочної схеми автомобіля, що проектується, його призначення, схеми приводу ведучих коліс, необхідно вибрати та обгрунтувати схему карданної передачі, кількість валів та шарнірів,

Головна передача
На основі заданого цільового призначення автомобіля, що проектується, необхідно обрати та обгрунтувати тип головної передачі і, враховуючи її конструктивні особливості, накреслити її кінематичну сх

Несуча система
В залежності від типу автомобіля і його силової схеми основним несучим елементом може бути рама або кузов. При проектуванні несучої системи необхідно враховувати тип, призначення, умови експлуатаці

Гальмовий привод
Для робочої гальмової системи переважними є два види приводів – гідравлічний і пневматичний, в меншій мірі використовуються механічні і комбіновані приводи. Гідравлічний привод відрізняєть

Завдання
  на курсовий проект з дисципліни “А В Т О М О Б І Л І”   Студента групи ________________________________________  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги