рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Зчеплення

Зчеплення - Курсовой Проект, раздел Транспорт, До виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі Автомобілі та автомобільне господарство Після Вибору І Обгрунтування Конструкції Зчеплення Його Кінематична Схема Вмі...

Після вибору і обгрунтування конструкції зчеплення його кінематична схема вміщується до розрахунково-пояснювальної записки ( рис. 15).

  а   Б   в
Рис.15.Кінематичні схеми фрикційних зчеплень а – багатопружинне з периферійним розміщенням пружин однодискове; б – багатопружинне з периферійним розміщенням пружин дводискове; в – однопружинне з діагафмовою пружиною.

 

Середній радіус тертя фрикційного дискового зчеплення дорівнює:

(46)

де - коефіцієнт запасу зчеплення ( -статичний момент тертя зчеплення;

- максимальний крутний момент двигуна;

qф = 0,14…0,3 МПа – тиск на фрикційну накладку;

z = 2n – кількість поверхонь тертя (n – кількість ведених дисків зчеплення);

- коефіцієнт ширини фрикційної накладки ( - ширина накладки);

- коефіцієнт тертя фрикційних накладок по чавуну.

Значення коефіцієнта прямопропорційно залежить від величини .

Значення коефіцієнта запасу зчеплення b вибирають з урахуванням зміни ( зменшення ) коефіцієнта тертя накладок в процесі експлуатації, усадки натискних пружин, наявності регулювання натискного зусилля, кількості ведених дисків в залежності від типу автомобіля, що проектується:

легковий автомобіль - b = 1,2…1,75;

вантажний ( автобус ) - b = 1,5…2,2;

автомобіль підвищеної, високої прохідності b = 1.8…3,0.

Використовуючи значення середнього радіуса Rc, обчисленого за формулою (46), визначають зовнішній діаметр фрикційної накладки: .

За обчисленою величиною підбирають з табл. 11 найближче значення і вважають його дійсним значенням зовнішнього діаметра фрикційної накладки. Одночасно з цієї ж таблиці визначають внутрішній діаметр накладки dв.

 

 

Таблиця 11

Накладки зчеплення фрикційні азбестові

(витяг з ГОСТу 1786-88 )

 

Розміри накладок, мм Тиск, q, МПа Тип накладки Допустима температура нагрівання,    
Зовнішній діаметр, Дз Внутрішній діаметр, Dв Товщина, S  
Три-вала Корот- кочасна  
3,3 0,14…0,25  
3,5 0,14…0,25  
3,5 0,14…0,25  
3,5 0,14…0,25  
3,3 0,14…0,25  
3,5 0,14…0,25  
3,3 0,14..0,25  
3,5 0,14…0,25  
3,5 0,14…0,25  
4,0 0,14…0,25  
4,0 0,14…0,30  
4,0 0,14…0,30  
4,7 0,14…0,30  
4,2 0,14…0,30  

 

Враховуючи стандартизовані значення Дз і dв, обчислюють дійсне значення середнього радіуса тертя:

;

Для визначення необхідності використання підсилювача приводу зчеплення, кількості поверхонь тертя необхідно визначити силу, що діє на поверхні тертя:

;

При >9 кН для полегшення керування зчепленням необхідно передбачити збільшення кількості поверхонь тертя Z, або використання підсилювача. В зчепленнях використовуються багатопружинні натискні елементи і тарільчасті натискні пружини.

При використанні багатопружинних натискних елементів натискне зусилля однієї пружини дорівнює:

; (47)

де - сумарне зусилля відтяжних і відтискних пружин зчеплення;

- кількість натискних пружин; тобто ;

Натискні пружини зчеплення розраховують на міцність, виходячи з розрахункового зусилля , яка виникає за додаткової деформації D¦ пружини під час виключення зчеплення

; (48)

де - коефіцієнт, який враховує нерівномірність навантаження пружин, викликану розбіжністю їх довжин і жорсткостей.

Діаметр дроту, з якого виготовлюють пружину, визначають з виразу:

 

; (49)

 

де - обраний з конструктивних міркувань середній діаметр пружини, мм;

- допустимі напруги кручення витків пружини .

Робоча кількість витків пружини дорівнює:

 

; (50)

 

де - для однодискового і - для дводискового зчеплення;

- модуль зсуву матеріалу пружини ( сталь );

- величина збільшення сили пружності при виключенні зчеплення, H.

 

Повна кількість витків натискної пружини .

При розробці конструкції місця встановлення натискних пружин слід враховувати дію на них відцентрових сил. Для запобігання нагріву пружин під них встановлюють теплоізолюючі шайби.

Зчеплення з тарільчастими пружинами завдяки своїм властивостям широко застосовуються, особливо на легкових автомобілях.

Використання тарільчастих пружин спрощує конструкцію зчеплення, зменшує його розміри, число деталей, забезпечує плавне включення, рівномірний тиск на натискний диск, незначну зміну натискного зусилля при зношенні накладок.

Схема для розрахунку натискної тарільчастої пружини наведена на рис.16.

 

Рис.16. Схема розрахунку діафрагмової пружини

При проектуванні рекомендовано приймати:

 

Сила, необхідна для виключення зчеплення, розраховується за формулою:

; (51)

Тарільчаста пружина відповідає вимогам міцності, якщо розрахункове значення напруги в середині пелюстків розрізаної частини пружини за найбільшої деформації не буде перевищувати

; (52)

 

де ; ; ;

E = 210 ГПа.

При розробці зчеплення згідно спеціального завдання проекту додатково розраховуються на міцність маточина веденого диска і важелі виключання зчеплення; проводиться перевірка зчеплення на нагрівання.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі Автомобілі та автомобільне господарство

Житомирський державний технологічний університет.. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Зчеплення

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Таблиця 8
Результати розрахунків швидкості динамічного фактора і прискорення автомобіля Переда-ча Параметр Кi

Таблиця 10
До визначення показникiв паливно-швидкiсної характеристики автомобiля Величина Частота обертання колінчастого вала і ,

Керованiсть автомобiля
Керованiсть автомобiля визначається мірою вiдповiдностi траєкторiї його руху положенню керованих колiс. Її оцiнюють критичними швидкостями руху по боковому ковзанню vкер i по збоченню v

Коробка передач
Засновують на результатах розрахунків максимального крутного моменту двигуна, кількості передач і їх передаточних чисел, а також враховуючи цільове призначення і умови експлуатації автомобіля, що п

Карданна передача
Виходячи із компоновочної схеми автомобіля, що проектується, його призначення, схеми приводу ведучих коліс, необхідно вибрати та обгрунтувати схему карданної передачі, кількість валів та шарнірів,

Головна передача
На основі заданого цільового призначення автомобіля, що проектується, необхідно обрати та обгрунтувати тип головної передачі і, враховуючи її конструктивні особливості, накреслити її кінематичну сх

Несуча система
В залежності від типу автомобіля і його силової схеми основним несучим елементом може бути рама або кузов. При проектуванні несучої системи необхідно враховувати тип, призначення, умови експлуатаці

Гальмовий привод
Для робочої гальмової системи переважними є два види приводів – гідравлічний і пневматичний, в меншій мірі використовуються механічні і комбіновані приводи. Гідравлічний привод відрізняєть

Завдання
  на курсовий проект з дисципліни “А В Т О М О Б І Л І”   Студента групи ________________________________________  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги