рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Соціальна медицина та організація

Соціальна медицина та організація - раздел Медицина, Соціальна Медицина Та Організація ...

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК НАУКА І ПРЕДМЕТ ВИКЛАДАННЯ

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.

ВАРІАЦІЙНІ РЯДИ,

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТІ

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

НЕПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ДИНАМІЧНІ РЯДИ

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ

    D Політичних   E Соціологічних         3. Для…     A Парної кореляції   * B Множинної кореляції

ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ.

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я

МЕТОДИКА ОБЧИСЛЕННЯ

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

 

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ

 

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

   

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ

Медико-соціальні аспекти

Найважливіших захворювань серед населення

 

СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА. ВООЗ, ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА

 

ОРГАНІЗАЦІЯ

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

ОРГАНІЗАЦІЯ

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ

 

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ

ЛІЦЕНЗУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ ТА

АКРЕДИТАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

 

1. Після проведення акредитації міської лікарні сума набраних балів за стандартами акредитації склала 84% від максимально можливої. У відповідності до вимог наказу МОЗ України від 29.09.97р. № 287 акредитаційна комісія може присвоїти лікарні:
  * A I категорію
  B Вищу категорію
  C II категорію
  D Відмовити в присвоєнні категорії
  E Установити термін повторної акредитації
     
2. Після проведення акредитації міської лікарні сума набраних балів за стандартами акредитації склала 76% від максимально можливої. У відповідності до вимог наказу МОЗ України від 29.09.97р. №287 акредитаційна комісія може присвоїти лікарні:
  A I категорію
  B Вищу категорію
  C Відмовити в присвоєнні категорії
  *D II категорію
  E Установити термін повторної акредитації
     
3. Після проведення акредитації міської лікарні сума набраних балів склала 93% від максимально можливої. У відповідності до вимог наказу МОЗ України від 29.09.97р. №287 акредитаційна комісія може присвоїти лікарні:
  A I категорію
  B Установити термін повторної акредитації
  C II категорію
  D Відмовити в присвоєнні категорії
  *E Вищу категорію
     
4. Лікар-невролог В. звільнився з роботи в міській поліклініці й вирішив займатися приватною практикою – відкрити власний кабінет. Який основний документ йому необхідно мати для цього згідно із чинним законодавством України ?
  * A Дозвіл (ліцензію) на здійснення медичної практики (діяльності)
  B Диплом про закінчення вищого навчального медичного закладу
  C Дозвіл міської санітарно-епідеміологічної станції
  D Сертифікат про закінчення курсів спеціалізації з неврології
  E Виписку з трудової книжки про стаж роботи лікарем-неврологом
     
5. В Україні, незалежно від форми власності, всі лікувально-профілактичні заклади 1 раз у 3 роки проходять акредитацію. Для проведення цієї роботи МОЗ України затвердило "Стандарти акредитації ЛПЗ України" (1998 р.). Скільки процентів повинен набрати ЛПЗ від максимально можливої суми балів за стандартами для проходження акредитації ?
  A Не менше 55%
  * B Не менше 75%
  C Не менше 65%
  D Не менше 85%
  E Не менше 95%
     
6. При акредитації лікувального закладу комісія виявила, що “у цьому закладі начальник відділу кадрів не проводить контроль за дотриманням закону про прийом і звільнення співробітників”. Яка група стандартів діяльності медичного закладу виявилась не виконаною ?
  * A Загальні стандарти.
  B Управління установою
  C Медико-інформаційної та аналітичної служби
  D Якості лікувально-профілактичної допомоги
  E Медичної допомоги
     
7. Висновок експертів з акредитації лікувального закладу такий: “Даний заклад має в кожному підрозділі стандарти якості. Вироблено систему оцінки якості виконання стандартів”. Яка група стандартів діяльності медичного закладу установи виявилась виконаною ?
  A Стандарти управління установою
  B Стандарти медичної допомоги
  C Стандарти медико-інформаційної та аналітичної служби
  D Загальні стандарти
  *E Стандарти якості лікувально-профілактичної допомоги
     
8. При оцінці діяльності медичного закладу експерти виявили, що “старша медсестра відділення не має першої кваліфікаційної категорії”. Яка група стандартів діяльності медичного закладу виявилася не виконаною ?
  A Медичної допомоги
  * B Загальні стандарти
  C Кадрового складу
  D Медико-інформаційної та аналітичної служби
  E Якості лікувально-профілактичної допомоги
     
9. В м. Н. працюють 15 лікувально-профілактичних закладів у системі первинної лікувально-профілактичної допомоги. Як часто проводиться акредитація цих закладів охорони здоров'я ?
  A Один раз на рік
  B Один раз у 2 роки
  * C Один раз у 3 роки
  D Один раз у 4 роки
  E Один раз у 5 років
     
10. Міській дитячій лікарні необхідно пройти акредитацію В який термін акредитаційна комісія зобов'язана провести акредитацію цього закладу ?
  A Протягом 1 місяця
  B Протягом 2-х місяців
  * C Протягом 3-х місяців
  D Протягом 4-х місяців
  E Протягом 5 місяців
     
11. Процес акредитації лікувально-профілактичних закладів включає в себе декілька етапів. Скільки етапів містить у собі процес акредитації ?
  A Один етап
  B Два етапи
  * C Три етапи
  D Чотири етапи
  E П'ять етапів
     
12. Після проходження акредитації лікувально-профілактичному закладу акредитаційна комісія видає акредитаційний сертифікат. Який максимальний термін дії цього сертифіката ?
  A Не більше 1 року
  B Не більше 2-х років
  * C Не більше 3-х років
  D Не більше 4-х років
  E Не більше 5 років
     
13. Лікувально-профілактичні заклади проходять акредитацію з визначеною періодичністю. Хто є ініціатором проходження державної акредитації цим закладом ?
  A Акредитаційна комісія
  B Обласне управління охорони здоров'я
  C Адміністрація відповідного рівня
  *D Заклад охорони здоров'я
  E Міністерство охорони здоров’я
     
14. Державна акредитація закладів охорони здоров'я включає три послідовних етапи. Що передбачає 1-ий етап акредитації закладу охорони здоров'я ?
  A Визначення відповідності закладу певній акредитаційній категорії та її присвоєння
  B Перевірка експертами акредитаційної комісії вірогідності наданої інформації, оцінка діяльності ЛПЗ за стандартами акредитації, надання рекомендацій з усунення недоліків, оформлення експертного висновку про діяльність закладу
  * C Самооцінка діяльності закладу охорони здоров'я за стандартами акредитації
  D Видача сертифіката про проходження акредитації
  E Приймання заяви про проходження акредитації
     
15. Державна акредитація закладів охорони здоров'я включає три послідовних етапи. Що передбачає 2-ий етап акредитації закладу охорони здоров'я ?
  A Визначення відповідності закладу певній акредитаційній категорії та її присвоєння
  * B Перевірка експертами акредитаційної комісії вірогідності наданої інформації, оцінка діяльності ЛПЗ за стандартами акредитації, надання рекомендацій з усунення недоліків, оформлення експертного висновку про діяльність закладу
  C Самооцінка діяльності закладу охорони здоров'я за стандартами акредитації
  D Видача сертифіката про проходження акредитації
  E Приймання заяви про проходження акредитації
     
16. При проходженні державної акредитації пакет документів міської поліклініки знаходиться на 3-му етапі акредитації. Як називається цей етап ?
  * A Визначення відповідності закладу певній акредитаційній категорії та її присвоєння
  B Перевірка експертами акредитаційної комісії вірогідності наданої інформації, оцінка діяльності ЛПЗ за стандартами акредитації, надання рекомендацій з усунення недоліків, оформлення експертного висновку про діяльність закладу
  C Самооцінка діяльності закладу охорони здоров'я за стандартами акредитації
  D Видача сертифіката про проходження акредитації
  E Приймання заяви про проходження акредитації
     
17. У пологовому будинку проведена значна робота з підвищення якості надання медичної допомоги. Через який термін може проводитись позачергова акредитація цього закладу охорони здоров'я ?
  A Через 6 місяців після проведення останньої акредитації
  * B Через 1 рік після проведення останньої акредитації
  C Через 2 роки після проведення останньої акредитації
  D Через 3 роки після проведення останньої акредитації
  E Через 5 місяців після проведення останньої акредитації
     
18. Акредитаційні комісії проводять свої засідання з певною періодичністю. Як часто акредитаційна комісія проводить свої засідання ?
  A Не рідше 2 разів на місяць
  * B Не рідше 1 разу на місяць
  C Не рідше 1 разу в 2 місяці
  D Не рідше 1 разу в 3 місяці
  E Не рідше 1 разу в 4 місяці
     
19. Важливе значення при проходженні закладами охорони здоров’я акредитації мають експерти акредитаційних комісій. Хто має право бути експертом акредитаційної комісії ?
  * A Лікар-фахівець, який має вищу освіту, вищу кваліфікаційну категорію, стаж роботи не менше 10 років і сертифікат позаштатного експерта акредитаційної комісії
  B Лікар-фахівець, який має вищу освіту, вищу кваліфікаційну категорію, стаж роботи не менше 5 років і сертифікат позаштатного експерта акредитаційної комісії
  C Лікар-фахівець, який має вищу освіту, 1-у кваліфікаційну категорію, стаж роботи не менше 10 років і сертифікат позаштатного експерта акредитаційної комісії
  D Лікар-фахівець, який має вищу освіту і сертифікат експерта акредитаційної комісії
  E Лікар-фахівець, який має вищу освіту
     
20. Оцінка діяльності закладів охорони здоров'я під час проходження акредитації здійснюється на основі стандартів акредитації, затверджених МОЗ України. Скільки груп мають ці стандарти ?
  A Дві
  * B Три
  C Чотири
  D П'ять
  E Одну
     
21. Оцінку діяльності закладів охорони здоров’я під час проходження акредитації здійснюють на основі стандартів акредитації, затверджених МОЗ України. Яку назву має перша група стандартів акредитації ЛПЗ ?
  A Паспортні дані й характеристика ЛПЗ
  * B Загальні стандарти
  C Якість лікувально-профілактичної допомоги в ЛПЗ
  D Медична допомога пацієнтам
  E Господарська діяльність ЛПЗ
     
22. Стандарти акредитації розроблені на основі аналізу існуючої нормативної бази системи охорони здоров’я, вони мають 3 групи. Яку назву має друга група стандартів акредитації ЛПЗ ?
  A Паспортні дані й характеристика ЛПЗ
  B Загальні відомості про ЛПЗ
  * C Якість лікувально-профілактичної допомоги в ЛПЗ
  D Медична допомога пацієнтам
  E Господарська діяльність ЛПЗ
     
23. Стандарти акредитації розроблені на основі аналізу існуючої нормативної бази системи охорони здоров’я, вони мають 3 групи. Яку назву має третя група стандартів акредитації ЛПЗ ?
  A Паспортні дані й характеристика ЛПЗ
  B Загальні відомості про ЛПЗ
  C Якість лікувально-профілактичної допомоги в ЛПЗ
  * D Медична допомога пацієнтам
  E Господарська діяльність ЛПЗ
     
24. Стандарти акредитації багатогранні, вони різнобічно оцінюють діяльність закладів охорони здоров’я. Скільки стандартів містить у собі перша група стандартів акредитації ЛПЗ ?
  A
  B
  *C
  D
  E
     
25. Стандарти акредитації багатогранні, вони різнобічно оцінюють діяльність закладів охорони здоров’я. Скільки стандартів містить у собі друга група стандартів акредитаціїЛПЗ ?
  * A
  B
  C
  D
  E
     
26. Стандарти акредитації багатогранні, містять набір критеріїв щодо всіх сторін діяльності закладу, вони різнобічно оцінюють діяльність закладів охорони здоров’я. Скільки стандартів містить у собі третя група стандартів акредитації ЛПЗ ?
  A
  * B
  C
  D
  E
     
27. При проведенні акредитації відповідною комісією лікувально-профілактичному закладу присвоюється акредитаційна категорія. Скільки акредитаційних категорій мають ЛПЗ ?
  A 2 (перша і друга)
  B 3 (перша, друга, третя)
  * C 3 (вища, перша і друга)
  D 4 (вища, перша, друга і третя)
  E 2 (вища, перша)
     
28. Міській лікарні необхідно пройти державну акредитацію. Скільки їй необхідно набрати балів для досягнення вищої категорії акредитації ?
  A 60% і більше
  B 75% і більше
  C 81% і більше
  * D 92% і більше
  E 95% і більше
     
29. Центральній районній лікарні необхідно пройти державну акредитацію. Скільки необхідно їй набрати балів для досягнення першої категорії ?
  A 60% і більше
  B 75% і більше
  * C 81% і більше
  D 92% і більше
  E 95% і більше
     
30. Амбулаторії сімейного лікаря необхідно пройти державну акредитацію. Скільки необхідно їй набрати балів для досягнення другої категорії ?
  * A 75%
  B 81%
  C 95%
  D 92%.
  E 70%
     
31. Державному міському лікувально-профілактичному закладу необхідно одержати ліцензію на медичну практику. Хто має право видавати цю ліцензію ?
  A Обласне управління охороною здоров'я
  * B Міністерство охорони здоров'я
  C Ліцензійна палата Кабінету Міністрів
  D Кабінет Міністрів
  E Верховна Рада
     

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ…

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ

    C Хвороби нервової системи і органів почуття   D Травми, нещасні випадки й отруєння …  

ОРГАНІЗАЦІЯ РАБОТИ ЗАКЛАДІВ

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

ОСНОВИ ТА ПРИНЦИПИ

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

    C Великі менеджери, президенти компаній   D М.Бернард     * E Д. Макгрегорі й Р.Макмурі …   7. Завідуюча відділенням і профгрупа втретє звернулись до головного лікаря щодо звільнення старшої…

МЕТОДИ Й ЗАСОБИ МЕДИКО-ГІГІЄНІЧНОГО

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

 

– Конец работы –

Используемые теги: СОЦІАЛЬНА, Медицина, Організація0.061

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Соціальна медицина та організація

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Методична вказівка для студентів до семінарського заняття з історії медицини на тему: вступ в історію медицини. Медицина первісного суспільства
Медицина нового часу розвиток медико біологічних дисциплін кількість навчальних годин.. медицина нового часу розвиток клінічних..

Економічна і соціальна географія світу
Конспект лекцій з дисципліни МІністерство науки і освіти україни Верстатоінструментальний технікум.. Національного технічного університету.. ХПІ..

Організація обслуговування споживачів, що проживають у готелях за типом шведського столу Готельно-ресторанна справа
Курсовий проект з дисципліни Організація ресторанного господарства на тему: Харківський державний університет харчування та торгівлі.. Кафедра готельного і ресторанного бізнесу..

История медицины как наука и предмет преподавания. Медицина в период первобытно-общинного строя
Задание тз тема.. наука о возникновении развитии и современном состоянии медицины.. история медицины..

История развития генетики. Значение генетики для медицины
Кировская государственная медицинская академия.. кафедра медицинской биологии и генетики..

Генетика человека. Генетика и медицина
Генетика человека генетика и медицина основные вопросы теории формирование медицинской.. родословная семьи с аутосомно доминантным типом.. короткопалость..

Спеціальність ветеринарна медицина
Кафедра розведення та генетики тварин ім м а кравченка.. факультетветеринарної медицини.. спеціальність ветеринарна медицина..

Генетика в ветеринарной медицине рабочая тетрадь
Луганский национальный.. аграрный университет.. харьковская государственная зооветеринарная академия..

Значення і основні завдання статистики. Сучасна організація статистики в україні
Рекомендована література..

Цзинь синь-чжун – китайская народная медицина
Китай наш ближайший сосед и лучший друг культура китая одна из древнейших в мире товарищ мао цзэ дуи пишет что засвидетельствованная.. сказанное целиком относится и к китайской национальной медицине чжун и.. вначале чисто эмпирически в процессе познания мира it явлений природы накапливались сведения о полезном и вредном для..

0.038
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам