рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я - раздел Медицина, Соціальна медицина та організація 1. У Даний Час Немає Єдиного Визначенн...

1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різні підходи. Дайте визначення індивідуального здоров'я згідно з теоретичним підходом:
  А Стан організму людини, при якому він здатний повноцінно виконувати свої біологічні й соціальні функції
  B Стан організму людини, коли всі його функції урівноважені з навколишнім середовищем
  * C Стан повного соціального, біологічного й психологічного благополуччя людини, коли функції всіх органів і систем урівноважені з навколишнім середовищем, відсутні захворювання, хворобливі стани й фізичні дефекти
  D Умовне статистичне поняття, обумовлене комплексним впливом соціальних і біологічних факторів, факторів навколишнього середовища й оцінюване демографічними показниками, показниками фізичного розвитку, захворюваністю, інвалідністю й поширенням донозологічних станів
  E Інтервал, у межах якого кількісні коливання біологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму
     
2. У відношенні до населення поняття ,,здоров’я” розглядається у двох напрямках: індивідуальне здоров’я та здоров’я населення в цілому (популяційне здоров’я). Дайте визначення індивідуального здоров'я згідно з практичним підходом:
  * А Стан організму людини, при якому він здатний повноцінно виконувати свої біологічні й соціальні функції
  B Стан організму людини, коли всі його функції урівноважені з навколишнім середовищем
  C Стан повного соціального, біологічного і психологічного благополуччя людини, коли функції всіх органів й систем урівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь – які захворювання, хворобливі стани й фізичні дефекти
  D Умовне статистичне поняття, обумовлене комплексним впливом соціальних, біологічних факторів, факторів навколишнього середовища й оцінюване демографічними показниками, показниками фізичного розвитку, захворюваністю, інвалідністю й поширенням донозологічних станів
  E Інтервал, у межах якого кількісні коливання біологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму
     
3. В формуванні здоров’я населення важливе місце займає суспільство й усі його інститути. Саме визначення поняття здоров’я неоднозначне й потребує різних підходів. Дайте визначення індивідуального здоров'я згідно з загально-філософським підходом:
  А Стан організму людини, при якому він здатний повноцінно виконувати свої біологічні й соціальні функції
  B Стан організму людини, коли всі його функції урівноважені з навколишнім середовищем
  C Стан повного соціального, біологічного і психологічного благополуччя людини, коли функції всіх органів й систем урівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь – які захворювання, хворобливі стани і фізичні дефекти
  D Умовне статистичне поняття, обумовлене комплексним впливом соціальних, біологічних факторів, факторів навколишнього середовища й оцінюване демографічними показниками, показниками фізичного розвитку, захворюваністю, інвалідністю й поширенням донозологічних станів
  * E Інтервал, у межах якого кількісні коливання біологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму
     
4. Суспільне (популяційне) здоров’я населення залежить від біологічних, природних, соціально-економічних факторів, стану служб охорони здоров’я та інших. Дайте визначення популяційного здоров'я:
  А Стан організму людини, при якому він здатний повноцінно виконувати свої біологічні й соціальні функції
  B Стан організму людини, коли всі його функції урівноважені з навколишнім середовищем
  C Стан повного соціального, біологічного й психологічного благополуччя людини, коли функції всіх органів і систем урівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь - які захворювання, хворобливі стани і фізичні дефекти
  * D Умовне статистичне поняття, обумовлене комплексним впливом соціальних, біологічних факторів, факторів навколишнього середовища й оцінюване демографічними показниками, показниками фізичного розвитку, захворюваністю, інвалідністю й поширенням донозологічних станів
  E Інтервал, у межах якого кількісні коливання біологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму
     
5. Вкажіть, який із перерахованих показників є інтегрованим для оцінки здоров’я населення й системи охорони здоров’я згідно з критеріями ВООЗ:
  А Захворюваність, смертність немовлят
  * B Середня очікувана тривалість життя, смертність немовлят, якість продуктів харчування, бюджетні витрати на соціальні, медичні та екологічні програми
  C Народжуваність, середня тривалість очікуваного життя
  D Інвалідність, смертність осіб у працездатному віці
  E Захворюваність і травматизм, фізичний розвиток
     
6. На формування здоров'я дітей та підлітків впливають різні фактори, в тому числі й спосіб життя. Визначте, що з наведеного нижче характеризує спосіб життя:
  А Якість медоглядів, організація навчально-виховного процесу
  B Рухова активність, організація навчально-виховного процесу, забруднення повітря
  C Психологічний клімат взаємовідносин у сім’ї та колективі, якість харчування, стать, вік
  D Рівень та відповідність навчального навантаження функціональним можливостям учнів, якість харчування, якість лікування, медичні обстеження
  Паління, неправильне харчування, шкідлива праця, стреси, гіподинамія, незадовільні побутові умови, наркотики, неповна та багатодітна сім'я, гіперурбанізація
     
7. Вивчення стану здоров'я населення дає змогу отримати різнобічну інформацію, в тому числі передбачає розподіл населення за групами здоров'я. Хто відноситься до групи практично здорових:
  * А Особи с факторами ризику, преморбідними станами та ті, що мають в анамнезі не більше 2-3 випадків гострих респіраторних захворювань за рік
  B Особи, які в анамнезі мають 3 і більше гострих захворювань протягом року та не мають хронічних захворювань
  C Особи, які не мають в анамнезі хронічних захворювань або порушень функцій окремих органів і систем. При обстеженні у них не знайдено відхилень від норми
  D Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії компенсації та нетривалі втрати працездатності
  E Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії декомпенсації та тривалу непрацездатність
     
8. Вивчення стану здоров'я населення дає змогу отримати різнобічну інформацію, в тому числі передбачає розподіл населення за групами здоров'я. Хто відноситься до групи здорових:
  А Особи с факторами ризику, преморбідними станами та ті, що мають в анамнезі не більше 2-3 випадків гострих респіраторних захворювань за рік
  B Особи, які в анамнезі мають 3 і більше гострих захворювань протягом року та не мають хронічних захворювань
  C Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії субкомпенсації та нетривалі втрати працездатності
  D Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії компенсації та нетривалі втрати працездатності
  * E Особи, які не мають в анамнезі гострих респіраторних захворювань, або мають не більше 1 випадку
     
9. По визначенню Всесвітньої організації охорони здоров'я коефіцієнт життєстійкості населення – це інтегрований показник, який характеризує стан здоров'я суспільства. Вкажіть, що з наведеного нижче використовують для розрахунку цього показника.
  А Захворюваність
  * B Бюджетні витрати на соціальні, медичні та екологічні програми.
  C Народжуваність
  D Інвалідність, смертність осіб в працездатному віці.
  E Захворюваність і травматизм, фізичний розвиток.
     
10. Хлопчику 13 років. У нього бронхоектатична хвороба, яка загострюється кожний рік. До якої групи здоров’я його можна віднести ?
  * А 4-та група здоров’я
  B 2-га група здоров’я
  C 3-тя група здоров’я
  D 5-та група здоров’я
  E 1-ша група здоров’я
     
11. Із контингенту дітей III групи здоров’я троє вилікувались від хронічного захворювання і були зняті з диспансерного обліку. Оцініть ,,правильність” дій дільничного педіатра:
  А Дії лікаря правильні – діти обліку не підлягають
  * B Дії неправильні – необхідний перехід до II групи здоров’я
  C Дії неправильні – необхідний перехід до I групи здоров’я
  D Дії неправильні – діти повинні бути під наглядом спеціалістів за профілем патології
  E Дії неправильні – необхідний перехід до III групи здоров’я
     
12. При вивченні та оцінці фізичного розвитку можуть використовуватися різні методи спостереження. Що з наведеного нижче є одним із методів спостереження ?
  * А Індивідуалізуючий метод
  B Суцільний метод
  C Метод відносних величин
  D За допомогою коефіцієнта кореляції
  E За показниками захворюваності
     
13. Серед провідних факторів ризику хвороб системи кровообігу - ендогенні та екзогенні фактори, керовані і некеровані. Визначте, які з наведених факторів відносяться до ендогенних ?
  * А Артеріальна гіпертензія, гіперхолестерінемія
  В Паління та вживання алкоголю
  С Нераціональне харчування
  Д Незадовільні житлово-побутові умови
  Е Стресові ситуації на роботі й вдома
     
14. Серед провідних факторів ризику хвороб системи кровообігу - ендогенні та екзогенні фактори. Що з наведеного нижче є ендогенним фактором ризику цього класу хвороб ?
  * А Паління
  В Вживання алкоголю
  С Порушення обміну ліпідів
  D Артеріальна гіпертензія
  Е Незадовільні житлово-побутові умови
     
15. Для оцінки стану здоров'я дітей важливе значення мають різні показники, серед них ,,індекс здоров’я”. Які необхідні дані для розрахунку цього показника ?
  * А Число дітей, що не хворіли протягом року, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом
  B Число дітей, що хворіли не більше 3-х разів протягом року, загальне число обстежених
  C Число дітей, які не мають відхилень в стані здоров’я, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом
  D Число дітей І, ІІ групи здоров’я, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом
  E Число дітей, які не мають хронічних захворювань, число дітей, які знаходяться під наглядом
     
16. На формування здоров’я дітей та підлітків впливає комплекс соціальних, біологічних факторів та чинники навколишнього середовища. Серед цих факторів важливу роль відіграють біологічні фактори. Що з наведеного нижче відносяться до біологічних факторів ?
  А Темпи росту, стан здоров’я матері, неповна сім'я
  B Спадковість, фізичний розвиток, гіподинамія
  C Рухова активність, спосіб життя
  * D Спадковість, конституція, рівень статевої зрілості, вік
  E Генетичний фактор, рівень статевої зрілості, багатодітна сім'я
     
17. Визначте, до якої групи здоров'я буде віднесено хлопчика 10 років, якщо відомо, що він протягом року 3 рази хворів на гострі респіраторні інфекції:
  * А Друга група здоров’я
  B Перша група здоров’я
  C Третя група здоров’я
  D Четверта група здоров’я
  E П’ята група здоров’я
     
18. Дівчинка 14 років має хронічне захворювання на бронхіальну астму у стадії субкомпенсації. За останній рік було 3 загострення хвороби. Яка група здоров’я у цієї дівчинки ?
  * А Четверта група здоров’я
  B Перша група здоров’я
  C Друга група здоров’я
  D Третя група здоров’я
  E П’ята група здоров’я
     
19. Оцінюючи стан здоров’я учнів восьмого класу загальноосвітньої школи, лікар встановив наявність у одного з учнів гіпертрофії мигдалин ІІІ ступеню, хронічний риніт та вегето-судинну дистонію. Функціональні можливості організму знижені. За станом здоров’я цей учень відноситься до:
  А V групи
  B І групи
  C ІІ групи
  D ІІІ групи
  * E IV групи
     
20. Мешканцю високогірного району Карпат – 102 роки. Працював вівчарем протягом 45 років. Під час медичного огляду: скарг на стан здоров’я немає, самопочуття добре, АТ – 130/80 мм рт. ст., ЧД – 24 за 1 хв., пульс – 88 за хв., ЖОЛ – 3 л. Інструментальне дослідження стану серцево-судинної системи негативних змін не виявило. Відомо, що батько довгожителя прожив 98 років, дід – 105. Вживав тільки джерельну воду і натуральні продукти. Алкогольні напої вживав рідко. Не палить. Протягом життя ніяких захворювань (окрім нежиті) не було. Який фактор міг найбільше вплинути на тривалість життя ?
  * А Екологічні фактори і генетична спадковість
  B Вживання екологічно чистих продуктів
  C Підвищена фізична активність протягом тривалого часу
  D Відсутність шкідливих звичок
  E Відсутність захворювань протягом усього періоду життя
     
21. Дільничний лікар має підготувати на нараду доповідь про стан здоров’я населення своєї території обслуговування. Що з наведеного він повинен використати для характеристики стану здоров'я населення ?
  * А Захворюваність, інвалідність, демографічні показники, фізичний розвиток
  B Соціальний добробут, задоволення якістю життя
  C Середня тривалість лікування хворого, питома вага ускладнень
  D Спосіб життя, забруднення довкілля, генетичні
  E Середня тривалість життя
     
22. Періодичні медичні огляди передбачають розподіл дітей за групами здоров'я. До якої групи здоров’я слід віднести школяра, який страждає на ревмокардит у стадії субкомпенсації ?
  А 1-ї
  * B 4-ї
  C 2-ї
  D 3-ї
  E 5-ї
     
23. Головний лікар об’єднаної дитячої лікарні в кінці поточного року провів вивчення стану здоров’я дітей в районі діяльності своєї лікарні. За якою групою показників він оцінював їх здоров’я ?
  А Смертності за статтю, віковими групами
  B Захворюваності, смертності немовлят, інвалідності
  C Захворюваності, фізичного розвитку, смертності немовлят
  *D Захворюваності та смертності за статтю, віковими групами, нозологічними формами
  E Захворюваності, інвалідності
     
24. Здоров’я населення характеризується комплексом демографічних показників, показників захворюваності, інвалідності, фізичного розвитку та поширеністю донозологічних станів. Який з наведених показників відноситься до демографічних ?
  А Первинна захворюваність
  B Фізичний стан батьків
  C Летальність
  D Травматизм
  *E Загальна смертність
     
25. Для ефективного диспансерного спостереження за станом здоров’я населення важлива роль належить своєчасному формуванню груп здоров’я. Вкажіть, скільки виділяють груп здоров’я населення:
  А Дві
  B Три
  C Чотири
  * D П'ять
  E Шість
     
26. Спосіб життя безпосередньо пов’язаний з поведінкою населення. Його роль показана в багаторічних комплексних медико-соціальних дослідженнях. Вкажіть, яку долю спосіб життя складає в структурі факторів ризику, що впливають на стан здоров’я населення:
  А 8-9%
  B 19-20%
  C 20-21%
  * D 51-52%
  E 70-71%
     
27. На стан здоров’я населення впливають: спосіб життя, зовнішнє середовище, біологічні та медичні фактори. Вкажіть, яку долю складає навколишнє середовище у структурі факторів ризику, що впливають на стан здоров’я населення:
  А 8-9%
  B 19-20%
  * C 20-21%
  D 51-52%
  E 70-71%
     
28. Дослідниками, які займались вивченням стану здоров’я населення і впливу на нього різних факторів, запропоновані класифікації. По одній із них всі фактори розподілені на 4 групи - спосіб життя, біологічні фактори, фактори оточуючого середовища і медичні. Вкажіть, яку долю складають біологічні фактори в структурі факторів ризику, що впливають на стан здоров’я населення:
  А 8-9%
  * B 19-20%
  C 20-21%
  D 51-52%
  E 70-71%
     
29. Ідея виділення медичних факторів в самостійний вид факторів ризику, які впливають на здоров’я населення, була підтримана соціал-гігієністами і одержала подальший розвиток. Вкажіть, яку долю складають медичні чинники, що впливають на стан здоров’я населення.
  * А 8-9%
  B 19-20%
  C 20-21%:
  D 51-52%
  E 70-71%
     
30. У формуванні рівня здоров’я населення велику роль відіграють так звані фактори ризику, які можуть бути ендогенними та екзогенними, керованими та некерованими. Вкажіть, які з нижче наведених факторів відносяться до ендогенних – керованих:
  А Вік, стать, спадковість
  * B Артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея
  C Стан довкілля, спосіб життя, хиби медицини
  D Клімат, природні умови
  E Всі відповіді вірні
     
31. Фактори ризику, що впливають на стан здоров’я розподіляються на ендогенні та екзогенні, які можуть буди керованими й некерованими. Вкажіть, які з факторів відносяться до ендогенних некерованих:
  * А Вік, стать, спадковість
  B Артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея
  C Стан довкілля, спосіб життя, хиби медицини
  D Клімат, природні умови
  E Всі відповіді вірні
     
32. Серед факторів ризику, що впливають на стан здоров’я населення є ендогенні та екзогенні, які можуть бути керованими та некерованими. Вкажіть, які з нижченаведених факторів відносяться до екзогенних керованих:
  А Вік, стать, спадковість
  B Артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея
  * C Стан довкілля, спосіб життя, хиби медицини
  D Клімат, природні умови
  E Всі відповіді вірні
     
33. У формуванні рівня здоров’я населення велику роль відіграють так звані фактори ризику, які можуть бути ендогенними та екзогенними, керованими та некерованими. Вкажіть, які з факторів відносяться до екзогенних некерованих:
  А Вік, стать, спадковість
  B Артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея
  C Стан довкілля, спосіб життя, хиби медицини
  * D Клімат, природні умови
  E Усі відповіді вірні
     
34. Хлопчик 11-ти років за останній рік п’ять разів хворів гострими респіраторними захворюваннями. До якої групи здоров’я належить цей хлопчик?
  A Друга
  B Перша
  *C Третя
  D Четверта
  Е П’ята
     
35. Серед службовців установи у поточному році не хворіли жодного разу 10%, один - 30%, два рази – 15%, чотири рази хворіли – 5%, всі інші – 5 і більше разів. Яка питома вага службовців, віднесених до І групи здоров’я?
  40%
  B 10%
  C 55%
  D 60%
  E 20%
     
36. В умовах населеного пункту на людину одночасно діють декілька несприятливих факторів: атмосферні забруднення різного хімічного та агрегатного складу, шум, електромагнітні випромінювання та деякі інші. Дія цих шкідливих факторів характеризується як:
  * А Поєднана
  B Комплексна
  C Комбінована
  D Змішана
  E Адитивна
         

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Соціальна медицина та організація

Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження.. Непараметричні методи оцінки вірогідности.. Динамічні ряди і їх характеристика метод..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги