рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ - раздел Медицина, Соціальна медицина та організація   1. В Поточному Році В ...

 

1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встановленим діагнозом. На основі якого офіційного документу розраховані ці показники ?
  А Медична карта амбулаторного хворого
  * B Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу
  C Журнал реєстрації хворих
  D Листок непрацездатності
  E Щоденник лікаря
     
2. В районі діяльності ЦРБ в поточному році госпіталізована захворюваність склала 200 випадків на 1000 населення. На основі якого офіційного документу розрахований цей показник ?
  А Листок непрацездатності
  B Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу
  C Історія хвороби
  *D Статистична карта хворого, що вибув із стаціонару
  E Журнал реєстрації хворих
     
3. На прийом до лікаря-терапевта поліклініки прийшов пацієнт, у якого він виявив гіпертонічну хворобу. Який офіційний статистичний документ повинен заповнити лікар в цьому випадку ?
  А Історія хвороби
  B Статистична карта хворого, що вибув із стаціонару
  * C Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу
  D Листок непрацездатності
  E Журнал реєстрації хворих
     
4. На машинобудівному заводі проведено поглиблене вивчення захворюваності з тимчасовою непрацездатністю. Назвіть обліковий документ, що використовувався в цьому випадку :
  А Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів
  B Медична карта амбулаторного хворого
  C Звіт про причини тимчасової непрацездатності
  D Лікарняний листок
  *E Особова карта обліку тимчасової непрацездатності
     
5. ,,Міжнародна статистична класифікація хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я” десятого перегляду була затверджена 43 Асамблеєю ВООЗ 1 січня 1993 року. Що є основним нововведенням МКХ 10 ?
  * А Алфавітно-цифрове кодування
  B Алфавітне кодування
  C Цифрове кодування
  D Розподіл захворювань по класах
  E Спільність етіології
     
6. У даному році на дільниці лікаря К. міської лікарні №2 зареєстровано 1300 випадків гострих захворювань, 5 випадків з вперше установленим діагнозом хронічних і 35 хронічних захворювань, вперше виявлених у попередні роки. Вкажіть дані, які необхідні для розрахунку ,,розповсюдженості” хвороб:
  А 1300; 5
  * B 1300; 5;35
  C 1300; 35
  D
  E 5; 35
     
7. Протягом трьох років хворий М. знаходився на диспансерному обліку у зв’язку з захворюванням на пневмонію. У даному році він тричі звертався за медичною допомогою з приводу загострення цієї хвороби. Необхідно статистично врахувати ці звернення:
  * А Заповняється тільки один стат.талон з (-) на перше звернення з приводу його загострення
  B На всі три первинні звернення заповнюються статистичні талони зі знаком (+)
  C На жодне первинне звернення стат. талони не заповнюються
  D Стат.талон (+) заповнюється на перше загострення; друге та третє загострення фіксуються статистичними талонами зі знаками (-)
  E На всі три первинні звернення заповнюються стат.талони зі знаком (-)
     
8. Визначте основний обліковий документ при поглибленому вивченні захворюваності з тимчасовою непрацездатністю на промисловому підприємстві:
  Карта особового обліку захворюваності
  B ,,Звіт про причини тимчасової непрацездатності”
  C Листок непрацездатності
  D Медична карта амбулаторного хворого
  Е Медична карта стаціонарного хворого
     
9. Вкажіть назву медичного документу для реєстрації та аналізу захворюваності гіпертонічною хворобою:
  А Лікарське свідоцтво про смерть
  B Статистична карта вибулого із стаціонару
  * C Талон амбулаторного пацієнта
  D Листок непрацездатності
  E Медична карта стаціонарного хворого
     
10. Хвора Н. 21.02. вперше в даному році звернулася до лікаря. Діагноз ГРВІ. Який обліковий статистичний медичний документ повинен заповнити лікар у цьому випадку ?
  * А Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів з позначкою (+)
  B Статистичний талон для реєстрації заключних діагнозів заповнювати не треба
  C Статистичний талон заповнювати треба, але знак (+) не ставити
  D Варто заповнити термінове повідомлення про випадок інфекційного захворювання
  E Необхідна облікова форма не зазначена
     
11. Захворюваність населення вивчається різними методами. Вкажіть, який з методів вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік ,,хронічних” захворювань:
  А Причини смерті
  B Звертання за медичною допомогою
  C Опитування населення
  D Переписи хворих
  * E Медичні огляди
     
12. Для аналізу діяльності стаціонару головний лікар запросив статистичні дані про частоту госпіталізованої захворюваності населення району. На основі якого статистичного документу розраховані ці дані ?
  * А Статистична карта хворого, що вибув із стаціонару
  B Листок руху хворих по стаціонару
  C Історія хвороби
  D Щоденник роботи лікаря
  E Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу
     
13. До лікаря сільської лікарської амбулаторії двічі протягом календарного року (у березні та листопаді) звертався пацієнт. У двох випадках йому було поставлено один і той же діагноз – ГРВІ. Як заповнити “Статистичні талони для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів” для обліку цих випадків захворювань ?
  А На кожен випадок окремо з позначкою “-”
  * B На кожен випадок окремо з позначкою “+”
  C На перший випадок – з позначкою “+”, на другий - з позначкою “-”
  D На перший випадок з позначкою “+”, на другий – не заповнюється
  E На жодний із випадків – не заповнюється
     
14. З приводу гострого трахеїту хворий звертався у поліклініку 10.03 і 14.05. При цьому належить заповнити:
  * А Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+"
  B Один статистичний талон для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+"
  C Один статистичний талон для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+" та один талон з позначкою "-"
  D Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "-"
  E Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "-" та один талон з позначкою "+"
     
15. Загальна захворюваність населення вивчається на основі поточної реєстрації всіх звернень з приводу гострих, хронічних та загострення хронічних захворювань в лікувально-профілактичні заклади. Який основний обліковий документ використовується при вивченні загальної захворюваності ?
  А Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів, талон на прийом до лікаря
  B Медична карта амбулаторного хворого
  C Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів, статистична карта пацієнта, що вибув із стаціонару
  *D Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів та талон амбулаторного пацієнта
  E Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів та листок непрацездатності
     
16. Сімейний лікар вивчає первинну захворюваність серед пацієнтів своєї дільниці. Що з наведених положень є методикою розрахунку цієї захворюваності ?
  * А Кількість захворювань, які зареєстровані вперше в даному році (всі гострі + вперше в житті виявлені хронічні захворювання) х 1000 / Середньорічна чисельність населення
  B Кількість зареєстрованих гострих захворювань х 1000 / середньорічна чисельність населення
  C Кількість зареєстрованих хронічних захворювань х 1000 / Середньорічна чисельність населення
  D Кількість хронічних захворювань, які зареєстровані вперше в даному році / Середньорічна чисельність населення
  E Кількість захворювань, які зареєстровані вперше в даному році (всі гострі + вперше виявлені хронічні захворювання) / Середньорічна чисельність населення
     
17. Госпіталізація хворих відбувається за направленням лікарів поліклінік, диспансерів, швидкої медичної допомоги, при самозверненнях. У всіх цих випадках на госпіталізованого заповнюються певні статистичні документи. Який з наведених облікових документів використовується для реєстрації і вивчення госпіталізованої захворюваності ?
  А Медична карта стаціонарного хворого
  * B Статистична карта пацієнта, що вибув із стаціонару
  C Епікриз на стаціонарного хворого
  D Листок обліку руху хворих
  E Лікарське свідоцтво про смерть
     
18. Первинна захворюваність на сільській лікарській дільниці з радіусом обслуговування 3-5 км складає 420 випадків на 1000 жителів. В районі, до якого належить ця дільниця, показник первинної захворюваності складає 650 ‰. Яка найімовірніша причина низького рівня захворюваності на дільниці ?
  * А Неповний облік захворювань
  B Постаріння населення
  C Низькій рівень санітарної культури населення
  D Міграція населення
  E Проведені профілактичні заходи
     
19. Хворий К. звернувся вперше в календарному році з діагнозом виразкова хвороба шлунка, який був встановлений в минулому році. Як правильно заповнити статистичний талон ?
  * А Статистичний талон заповнити зі знаком (-)
  B Статистичний талон заповнити зі знаком (+)
  C Статистичний талон не заповнювати
  D Статистичний талон заповнити, але не відмітити знака
  E У статистичному талоні відмітити знак (+) і (-)
     
20. До лікаря-терапевта районної поліклініки звернувся хворий, що працює у цеху меблевої фабрики, де покривають меблі фарбами і лаком. Скарги хворого та об’єктивні дані свідчили про гостре професійне отруєння. Лікар тимчасово звільнив постраждалого від роботи, призначив лікування і заповнив „Екстрене повідомлення”. У яку з наведених установ він повинен його направити.
  А У спеціалізовану клініку, що підтверджує захворювання
  B На підприємство, де працює постраждалий
  C У медико-санітарну частину підприємства
  D Головному лікарю ТМО
  *E У районну санітарно-епідеміологічну станцію
     
21. Одним з видів захворюваності населення є госпіталізована захворюваність. Який обліково-статистичний документ буде використано при її вивченні ?
  * А Статистичні карти хворих, що вибули зі стаціонару
  B Стат.талон зі знаком “+”
  C Стат.талон зі знаком “-”
  D Стат.талон зі знаком “+” чи “-“
  E Журнал відмови в госпіталізації
     
22. У дитини після обстеження було встановлено діагноз: епідемічний паротит. Який документ слід заповнити для обліку даного захворювання ?
  * А Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання
  B Медичну карту амбулаторного хворого
  C Контрольну карту диспансерного спостереження
  D Талон амбулаторного пацієнта
  E Медичну карту стаціонарного хворого
     
23. На дільниці педіатра К. в кінці року рівень загальної захворюваності виріс на 75%. Що в першу чергу необхідно вивчити для з’ясування причини такого росту ?
  А Необхідно вивчити побутові умови
  * B Необхідно вивчити структуру захворюваності
  C Необхідно вивчити рівень санітарної культури батьків
  D Необхідно вивчити матеріальне становище сімей
  E Необхідно вивчити здоров’я батьків
     
24. Профілактика захворювань включає первинну, вторинну та третинну їх профілактику. Що з наведеного нижче відноситься до задач первинної профілактики ?
  * А Попередження виникнення захворювань
  B Попередження подальшого розвитку захворювань
  C Попередження ускладнень хвороби
  D Реабілітація
  E Попередження рецидиву захворювання
     
25. Вкажіть, який з методів вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік „хронічних” захворювань:
  А Опитування населення
  B Звертання за медичною допомогою
  * C Медичні огляди
  D Переписи хворих
  E Причини смерті
     
26. З яким спеціальним видом захворюваності пов’язана необхідність визначати часто і довгостроково хворіючих (ЧДХ) ?
  * А Захворюваністю з тимчасовою непрацездатністю
  B Загальною захворюваністю
  C Інфекційною захворюваністю
  D Захворюваністю на найважливіші хвороби
  E Захворюваністю за даними медичних обстежень
     
27. Під час проведення аналізу захворюваності школярів вікових груп 7-10, 11-14 та 15-17 років встановлено, що один з класів захворювань найбільш поширений. Які це хвороби ?
  А Інфекційні захворювання
  B Хвороби органів травлення
  C Травми й отруєння
  D Хвороби шкіри
  * E Хвороби органів дихання
     
28. Головний лікар поліклініки дав завдання дільничному лікарю вивчати поширеність N-ної хвороби на дільниці. За яким документом лікар проводив вивчення цієї хвороби ?
  * А За статистичними талонами з позначками “ + ” і “ – “
  B За журналом профоглядів
  C За картами хворих, що вибули із стаціонару
  D За статистичними талонами зі знаком “ + “
  E За талонами на прийом до лікаря
     
29. Головний лікар поліклініки дав завдання дільничному лікарю вивчати патологічну ураженість населення N-ною хворобою на дільниці. За яким документом вивчається патологічна ураженість населення ?
  * А За журналом профоглядів
  B За статистичними талонами зі знаком “ – “
  C За талонами на прийом до лікаря
  D За статистичними талонами зі знаком “ + ”
  E За статистичними талонами зі знаком “ + “ і “ – “
     
30. Лікарем-терапевтом вивчається рівень загальної захворюваності населення дільниці. Який обліково-статистичний документ було ним використано з цієї метою ?
  * А Стат.талони зі знаками “+” і “-”
  B Медичні карти амбулаторного хворого
  C Стат.талони зі знаком “-”
  D Статистичні карти хворих, що вибули зі стаціонару
  E Стат.талони зі знаком “-”
     
31. У класі середньої школи навчається 38 школярів. Протягом року 4 учні не хворіли зовсім, 8 хворіли один раз, 11-двічі, 6-тричі, 4 учні – 4 рази, 5 учнів – 6 разів і більше. Скільки учнів у класі належать до групи часто хворіючих?
  А 1 учень
  B 15 учнів
  * C 9 учнів
  D 2 учні
  E 4 учні
     
32. Госпіталізація хворих відбувається за направленням лікарів поліклінік, диспансерів, швидкої медичної допомоги, при самозверненнях. У всіх цих випадках на госпіталізованого заповнюються певні статистичні документі. Що з наведеного нижче є одним із цих документів ?
  * А Медична карта стаціонарного хворого
  B Епікриз медичної карти стаціонарного хворого
  C Листок обліку руху хворих
  D Листок непрацездатності
  E Лікарське свідоцтво про смерть
     
33. Дільничному лікарю доручено провести аналіз захворюваності на підпорядкованій дільниці. Який вид захворюваності визначає групу тривало і часто хворіючих ?
  А Захворювання на найважливіші хвороби
  B Госпіталізована захворюваність
  C Загальна захворюваність
  D Інфекційна захворюваність
  *E З тимчасовою втратою працездатності
     
34. Дільничний лікар-терапевт веде амбулаторний прийом. Який статистичний документ використовує лікар для обліку звернень в поліклініку ?
  А Щоденник роботи лікаря
  B Екстрене повідомлення про гострозаразне захворювання
  C Талон на прийом до лікаря
  * D Статистичний талон для реєстрації заключного(уточненого) діагнозу
  E Контрольну карту диспансерного нагляду
     
35. Сімейний лікар-терапевт на амбулаторному прийомі у хворого виявив гіпертонічну хворобу і взяв його під диспансерний нагляд. Які статистичні документи у цьому випадку заповнює лікар ?
  * А Статистичний талон для реєстрації уточненого(заключного) діагнозу, карту амбулаторного хворого, контрольну карту диспансерного нагляду
  B Статистичний талон для реєстрації уточненого(заключного) діагнозу, контрольну карту диспансерного нагляду, повідомлення про хронічне захворювання
  C Талон на прийом до лікаря, карту амбулаторного хворого
  D Карту амбулаторного хворого, лікарняний листок
  E Карту вибулого із стаціонару, контрольну карту диспансерного нагляду
     
36. Протягом звітного року в місті Н з населенням 20000 зареєстровано 14000 випадків вперше в житті виявлених захворювань. Який показник здоров'я можна обчислити використовуючи ці дані ?
  А Патологічну враженість
  B Структуру захворюваності
  C Поширеність захворювань
  D Окремі види захворюваності
  *E Первинну захворюваність
     
37. У сучасних умовах, при розвитку недержавних медичних установ, а також при впровадженні страхової медицини, найбільш повна та достовірна інформація про поширеність захворювань може бути отримана за допомогою даних:
  А Про причини смерті
  B Медичного огляду окремих груп населення
  * C Спеціального вибіркового дослідження
  D Звертанності за медичною допомогою в медичні заклади
  E Опитування населення
     
38. Лікарю - терапевту доручено провести аналіз захворюваності населення на дільниці. Яке джерело вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік гострих захворювань ?
  * А Звернення в амбулаторно-поліклінічне відділення
  B Опитування
  C Госпіталізація в стаціонари
  D Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності
  E Профілактичні огляди
     
39. На автотранспортному підприємстві за останні 5 років зареєстрований ріст захворюваності робітників радикулітом ( у випадках на 100 працівників) Рік: 1-й. - 5,3; 2-й. - 5,5; 3-й. - 5,8, 4-й. - 6,1; 5-й. - 6,5. Яка група факторів в даному випадку більше всього обумовлює зростання захворюваності ?
  А Умови побуту
  * B Умови праці
  C Спадковість
  D Характер відпочинку
  E Умови життя
     
40. Серед населення України найбільш високі рівні поширеності мають хвороби органів дихання, кровообігу та травлення. Вкажіть, які захворювання займають перше місце за поширеністю в загальній захворюваності населення:
  * А Хвороби органів дихання
  B Хвороби системи кровообігу
  C Хвороби органів травлення
  D Травми, нещасні випадки, отруєння
  E Онкологічні захворювання
     
41. Первинним звертанням за медичною допомогою в лікувально-профілактичний заклад для гострого захворювання при розрахунку загальної захворюваності є:
  * А Кожне звертання з приводу гострого захворювання
  B Перше звертання, якщо гострі захворювання етіологічно пов'язані між собою
  C Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням, якщо воно привело до госпіталізації хворого
  D Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням тривалістю не менше 3-х днів
  E Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням, при якому був виданий лікарняний листок
     
42. Укажіть, при якому методі вивчення захворюваності відмічається гіпердіагностика поширеності хвороб ?
  А За даними звертання за медичною допомогою
  B За даними медичних оглядів
  * C Опитування населення
  D За даними про причини смерті
  E За спеціальними вибірковими дослідженнями
     
43. В загальній захворюваності населення України перші три місця займають хвороби органів дихання, кровообігу та травлення. Вкажіть, які захворювання займають третє місце за поширеністю серед населення
  А Хвороби органів дихання
  B Хвороби системи кровообігу
  * C Хвороби органів травлення
  D Травми, нещасні випадки, отруєння
  E Онкологічні захворювання
     
44. Одиницею спостереження при вивченні госпіталізованої захворюваності є:
  А Сукупність випадків госпіталізації
  * B Кожен випадок госпіталізації
  C Ліжко-день
  D Тривалість перебування хворого в стаціонарі
  E Оберт ліжка
     
45. Скільки класів хвороб включає міжнародна статистична класифікація хвороб і проблем, які пов’язані зі здоров’ям ?
  А
  B
  C
  * D
  E
     
46. Укажіть, які захворювання займають перше місце за частотою в первинній захворюваності населення:
  * А Хвороби органів дихання
  B Хвороби ендокринної системи
  C Хвороби органів травлення
  D Травми, нещасні випадки, отруєння
  E Онкологічні захворювання
     
47. Укажіть, які захворювання займають друге місце за частотою в первинній захворюваності населення ?
  А Хвороби органів дихання
  B Хвороби ендокринної системи
  C Хвороби органів травлення
  * D Травми, нещасні випадки, отруєння
  E Онкологічні захворювання
     
48. Є дані про чисельність працівників, число випадків захворювань з тимчасовою втратою працездатності на заводі Н. Який показник можна розрахувати згідно форми 23тн ?
  А Питому вагу тих, хто хворіє
  * B Число випадків непрацездатності на 100 працюючих
  C Число днів непрацездатності на 100 працюючих
  D Структуру випадків і днів непрацездатності з окремих хвороб
  E Середню тривалість одного випадку непрацездатності з усіх хвороб
     
49. Обліковий документ для реєстрації та вивчення епідемічної захворюваності серед дітей:
  А Медична карта інфекційного хворого
  B Талон амбулаторного пацієнта
  * C Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення
  D Історія розвитку дитини
  E Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу
     
50. Які рівні загальної захворюваності за даними звертань населення за медичною допомогою характерні для України (на 1000 населення) ?
  А 400-600
  B 700-900
  C 1000-1300
  * D 1400 – 1600
  E 1600-1800
     
51. Який показник можна визначити на основі даних про чисельність населення і загальну кількість зареєстрованих перших звертань населення в ЛПЗ ?
  * А Поширеність захворювань (загальна захворюваність)
  B Первинна захворюваність
  C Питома ваги захворювань
  D Власне захворюваність
  E Патологічна ураженість населення
     
52. Є дані про число працівників на хімічному підприємстві й число днів непрацездатності працюючих. Який показник можна розрахувати згідно форми 23тн ?
  А Поширеність захворювань
  B Число випадків непрацездатності на 100 працюючих
  * C Число днів непрацездатності на 100 працюючих
  D Питому вагу захворілих
  E Індекс здоров'я
     
53. Одним з показників, що характеризують захворюваність населення є первинна захворюваність. За якою з наведених формул розраховують первинну захворюваність ?
  А Кількість зареєстрованих гострих захворювань х 1000 / Середньорічна чисельність населення
  B Кількість зареєстрованих хронічних захворювань х 1000 / Середньорічна чисельність населення
  C Кількість хронічних захворювань, що зареєстровані вперше в даному році / Середньорічна чисельність населення
  * D Кількість захворювань, що зареєстровані вперше в даному році (усі гострі + уперше виявлені хронічні захворювання) х 1000 / Середньорічна чисельність населення
  E Кількість всіх зареєстрованих серед населення захворювань / Середньорічна чисельність населення
     
54. Які рівні первинної захворюваності за даними звертань за медичною допомогою характерні для населення України (на 1000 населення) ?
  А 300-500
  * B 600-800
  C 900 –1100
  D 1200-1400
  E 1500-1700
     
55. Приведені дані про загальне число випадків захворювань з тимчасовою втратою працездатності серед працюючих на машинобудівному заводі, а також по окремих нозологічних формах. Який показник можна розрахувати відповідно до форми 23тн ?
  А Число випадків непрацездатності на 100 працюючих
  B Число випадків непрацездатності по окремих нозологічних формах на 100 працюючих
  * C Структуру випадків тимчасової непрацездатності
  D Число днів непрацездатності на 100 працюючих
  E Первинну захворюваність
     
56. В загальній захворюваності населення України перші три місця займають хвороби органів дихання, кровообігу та травлення Вкажіть, які захворювання займають друге місце за поширеністю серед населення
  А Хвороби органів дихання
  * B Хвороби системи кровообігу
  C Хвороби органів травлення
  D Травми, нещасні випадки, отруєння
  E Онкологічні захворювання
     
57. Первинним зверненням за медичною допомогою в лікувально-профілактичний заклад для хронічного захворювання при розрахунку загальної захворюваності є:
  А Кожне звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання
  * B Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання в поточному році
  C Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання, яке привело до госпіталізації хворого
  D Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання тривалістю не менше 3-х днів
  E Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання, при якому був виданий лікарняний листок
     
58. Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного є методом для вивчення захворюваності ?
  * А Звертання за медичною допомогою
  B Перепис хворих
  C Перепис населення
  D Антропометричні вимірювання
  E Подвірні обходи
     
59. Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного є методом для вивчення захворюваності ?
  А Перепис хворих
  B Подвірні обходи
  C Антропометричні вимірювання
  D Перепис населення
  *E Медичні огляди
     
60. Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного можна використати для вивчення захворюваності ?
  А Перепис хворих
  B Перепис населення
  * C Причини смерті
  D Антропометричні вимірювання
  E Подвірні обходи
     
61. Вивчення захворюваності населення має велике значення для діяльності закладів охорони здоров`я. З якою метою використовують ці дані ?
  * А Для характеристики стану здоров`я населення
  B Для оцінки стану здоров`я пацієнта
  C Для визначення витрат на гігієнічне виховання населення
  D Для визначення витрат на лікування одного хворого
  E Для оцінки рівня санітарної культури населення
     
62. Вивчення захворюваності населення передбачає використання цих даних у практичній діяльності закладів охорони здоров`я. З якою метою використовують ці дані ?
  А Вивчення витрат на лікування одного хворого
  B Вивчення витрат на гігієнічне виховання населення
  C Оцінка рівня санітарної культури населення
  *D Планування медичних служб
  E Оцінка стану здоров`я пацієнта
     
63. Для діяльності закладів охорони здоров’я велике значення мають дані про захворюваність населення. З якою метою використовують ці дані ?
  А Для визначення витрат на лікування одного хворого
  B Для оцінки рівня санітарної культури населення
  * C Для розробки заходів профілактики захворювань
  D Для визначення на гігієнічне виховання населення
  E Для оцінки стану здоров`я пацієнта
     
64. Вивчення захворюваності населення передбачає використання цих даних у практичній діяльності закладів охорони здоров`я. З якою метою використовують ці дані ?
  * А Для оцінки ефективності проведення оздоровчих заходів
  B Оцінки рівня санітарної культури населення
  C Оцінки стану здоров`я пацієнта
  D Вивчення витрат на лікування одного хворого
  E Вивчення витрат на гігієнічне виховання населення
     
65. За даними звертань населення за медичною допомогою вивчаються різні види захворюваності. Що з нижченаведеного відносяться до одного з видів захворюваності, яка вивчається за даними звернень ?
  А Патологічна ураженість населення
  B Захворюваність на гострі захворювання
  * C Загальна захворюваність
  D Захворюваність на хвороби системи кровообігу
  E Захворюваність органів дихання
     
66. При вивченні захворюваності населення методом обліку звернень за медичною допомогою можна вивчити різні її види. Що з нижченаведеного відноситься до одного з видів захворюваності, яка вивчається за даними звернень ?
  * А Інфекційна захворюваність
  B Захворюваність на гострі захворювання
  C Захворюваність на хвороби системи кровообігу
  D Захворюваність на хронічні хвороби
  E Захворюваність органів дихання
     
67. За даними звернень населення за медичною допомогою можна вивчити різні види захворюваності. Що з нижченаведеного відноситься до одного з видів захворюваності, яка вивчається за даними звернень ?
  * А Захворюваність на найважливіші захворювання
  B Захворюваність на хвороби системи кровообігу
  C Захворюваність на хронічні хвороби
  D Захворюваність органів дихання
  E Захворюваність на гострі захворювання
     
     
68. На повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою, впливають ряд факторів. Який з наведених факторів впливає на ці дані ?
  А Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм та причин смерті
  B Використання клінічних класифікацій
  * C Доступність медичної допомоги
  D Опитування населення
  E Перепис хворих
     
69. Який з наведених факторів впливає на повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою ?
  А Опитування населення
  B Перепис хворих
  C Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм та причин смерті
  * D Обсяг та якість медичної допомоги
  E Використання клінічних класифікацій
     
70. На повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою, впливають ряд факторів. Який з наведених факторів впливає на ці дані ?
  * А Рівень санітарної культури населення
  B Використання клінічних класифікацій
  C Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб
  D Опитування населення
  E Перепис хворих
     
71. На повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою, впливають ряд факторів. Який з наведених факторів впливає на ці дані ?
  А Використання клінічних класифікацій
  * B Обов`язкова реєстрація виявлених захворювань
  C Перепис хворих
  D Опитування населення
  E Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб та причин смерті
     
72. Вивчення захворюваності проводиться різними методами. Який з методів її вивчення забезпечує найбільш повний облік ,,гострих” захворювань ?
  А Переписи хворих
  * B Звертання за медичною допомогою
  C Медичні огляди
  D Опитування населення
  E Вибірковий
     
73. В різних регіонах України загальна захворюваність за даними звертань за медичною допомогою коливається в значних межах. Які з наведених рівнів в середньому характерні для всієї України (в ‰) ?
  А 500-700
  B 800-1200
  * C 1400-1600
  D 1700-2000
  E 2000 і більше
     
74. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності характеризують ряд показників. Що з нижченаведеного є середовищем для розрахунку цих показників ?
  А Кількість населення
  * B Кількість працюючих
  C Кількість осіб, що підлягають медичним оглядам
  D Кількість госпіталізованих
  E Кількість хворих
     
75. При аналізі захворюваності населення обов`язково розраховуються інтенсивні показники. Що з нижченаведеного є середовищем для розрахунку цього показника ?
  А Кількість осіб, що підлягають медичним оглядам
  B Кількість госпіталізованих до стаціонару
  * C Кількість населення
  D Кількість осіб, які отримали листок непрацездатності
  E Кількість померлих
     
     
76. Для характеристики структури загальної захворюваності розраховуються екстенсивні показники. Що з нижченаведеного є середовищем для розрахунку цього показника ?
  А Абсолютне число захворювань, що виявлені при огляді
  B Чисельність населення
  C Число оглянутих осіб
  * D Абсолютне число усіх захворювань, які зареєстровані за даними звертань
  E Число працюючих осіб
     
77. Для реєстрації та вивчення загальної захворюваності застосовуються різні облікові документи. На якому з нижченаведених документів реєструється загальна захворюваність ?
  А Історія розвитку дитини
  B Медична картка амбулаторного хворого
  C Статистична карта пацієнта, що вибув із стаціонару
  * D Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу
  E Журнал реєстрації диспансерних хворих
     
78. Одним з видів захворюваності є інфекційна захворюваність. На якому з нижченаведених документів реєструються ці захворювання ?
  * А Екстрене повідомлення.
  B Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу
  C Статистична карта пацієнта, що вибув із стаціонару
  D Карта обліку щеплень
  E Історія розвитку дитини
     
79. Серед працюючих на промисловому підприємстві зареєстровано 1200 випадків непрацездатності та 12000 днів непрацездатності. Який показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності слід розрахувати на основі цих даних ?
  А Число випадків непрацездатності на100 працюючих
  * B Середню тривалість одного випадку
  C Число днів непрацездатності на 100 працюючих
  D Відсоток робітників, які жодного разу не хворіли протягом року
  E Відсоток осіб, які тривало та часто хворіли
     
80. Приведені такі дані: на промисловому підприємстві середньорічна кількість працюючих-200 чоловік, які були непрацездатними 12000 днів. Який показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності можна розрахувати на основі цих даних ?
  А Число випадків непрацездатності на100 працюючих
  B Середню тривалість одного випадку
  * C Число днів непрацездатності на 100 працюючих
  D Відсоток робітників, які ні разу не хворіли протягом року
  E Відсоток осіб, які тривало та часто хворіли
     
81. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності вивчається на основі офіційних статистичних документів. Який з наведених документів використовується при вивченні цієї захворюваності ?
  А Талон на прийом до лікаря
  B Карта пацієнта, що вибув із стаціонару
  *C Листок непрацездатності
  D Лікарське свідоцтво про смерть
  E Зведена відомість обліку захворюваності населення
     
82. Захворюваність населення вивчається різними методами. Визначте, який з методів вивчення захворюваності забезпечує максимальний облік “гострих” захворювань
  * А Звернення по медичну допомогу
  В Медичні огляди
  С Причини смерті
  D Опитування населення
  Е Всі відповіді вірні
     
83. Провідним методом вивчення захворюваності є звертання населення за медичною допомогою. Що з нижченаведеного відноситься до однієї з переваг цього методу ?
  * А Можливість виділення вперше в житті виявлених і зареєстрованих в поточному році захворювань
  В Найбільш повний облік початкових і безсимптомних хвороб
  С Виявлення захворювань, що привели до втрати працездатності
  D Виявлення донозологічних станів
  Е Повний облік захворювань при звертанні населення в приватні медичні заклади
     
84. Провідним методом вивчення захворюваності є звертання населення за медичною допомогою. Що з нижченаведеного відноситься до однієї з переваг цього методу ?
  А Виявлення донозологічних станів
  В Найбільш повний облік початкових і безсимптомних хвороб
  С Виявлення захворювань, що привели до втрати працездатності
  *D Оперативність обліку захворювань при зверненні населення в ЛПЗ
  Е Повний облік захворювань при звертанні населення в приватні медичні заклади
     
85. Одним із методів вивчення захворюваності є проведення медичних оглядів. Визначте, що з наведеного нижче відносит

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Соціальна медицина та організація

Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження.. Непараметричні методи оцінки вірогідности.. Динамічні ряди і їх характеристика метод..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги