рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ - раздел Медицина, Соціальна медицина та організація 1. Одним З Основних Завдань Охорони Зд...

1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі. Дайте визначення цій допомозі:
  А Це медична допомога хворим при раптових захворюваннях з тяжким перебігом і постраждалим від нещасних випадків
  B Це допомога хворим, які потребують постійного медичного нагляду, застосування складних методів обстеження та інтенсивного лікування, а також оперативних втручань, що не можуть бути виконані в амбулаторних умовах
  C Це допомога особам, які потребують періодичного медичного спостереження, лікування на догоспітальному етапі та проведення профілактичних заходів
  * D Це комплекс заходів, спрямованих на запобігання захворюванням, ранню діагностику, медичну допомогу особам з гострими та хронічними захворюваннями та реабілітацію хворих та інвалідів з метою продовження їх активного довголіття
  E Це допомога особам, які потребують лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів з використанням природно-кліматичних чинників
     
2. В медичний заклад звернулась особа, яка потребує періодичного медичного спостереження, лікування на догоспітальному етапі та проведення профілактичних заходів. Якого виду лікувально-профілактичної допомоги вона потребує ?
  А Швидкої медичної допомоги
  B Екстреної медичної допомоги
  * C Амбулаторно –поліклінічної допомоги
  D Стаціонарної медичної допомоги
  E Санаторно-курортної допомоги
     
3. В місті Н. в поліклініку за медичною допомогою звернулась людина. Лікар установив, що вона потребує постійного медичного нагляду, застосування складних методів обстеження та інтенсивного лікування, а також оперативних втручань, що не можуть бути виконані в амбулаторних умовах. Якого виду лікувально-профілактичної допомоги вона потребує ?
  А Швидкої медичної допомоги
  B Екстреної медичної допомоги
  C Амбулаторно – поліклінічної допомоги
  * D Стаціонарної медичної допомоги
  E Санаторно-курортної допомоги
     
4. В медичний заклад поступив виклик до людини, в якої раптово розвинулось захворювання з тяжким перебігом. Визначте, якого виду лікувально-профілактичної допомоги вона потребує:
  * А Швидкої медичної допомоги
  B Екстреної медичної допомоги
  C Амбулаторно –поліклінічної допомоги
  D Стаціонарної медичної допомоги
  E Санаторно-курортної допомоги
     
5. У наданні лікувально-профілактичної допомоги населенню беруть участь медичні заклади різних рівнів. Які з медичних закладів відносяться до державного рівня ?
  А Центральні районні та районні лікарні, районні та міжрайонні диспансери, дільничні лікарні, лікарські амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти
  B Міські лікарні, диспансери, консультативно-діагностичні та медичні центри
  C Обласні лікарні та диспансери, міжобласні та обласні спеціалізовані центри
  * D Спеціалізовані медичні центри, клініки науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів
  E Лікарні, диспансери та медичні центри
     
6. У наданні лікувально-профілактичної допомоги населенню беруть участь медичні заклади різних рівнів. Які з медичних закладів відносяться до обласного рівня:
  А Центральні районні та районні лікарні, районні та міжрайонні диспансери, дільничні лікарні, лікарські амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти
  B Міські лікарні, диспансери, консультативно-діагностичні та медичні центри
  * C Обласні лікарні та диспансери, міжобласні та обласні спеціалізовані центри
  D Спеціалізовані медичні центри, клініки науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів
  E Лікарні, диспансери та медичні центри
     
7. У наданні лікувально-профілактичної допомоги населенню беруть участь медичні заклади різних рівнів. Які з наведених закладів відносяться до медичних закладів сільських адміністративних районів:
  * А Центральні районні та районні лікарні, районні та міжрайонні диспансери, дільничні лікарні, лікарські амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти
  B Міські лікарні, диспансери, консультативно-діагностичні та медичні центри
  C Обласні лікарні та диспансери, міжобласні та обласні спеціалізовані центри
  D Спеціалізовані медичні центри, клініки науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів
  E Лікарні, диспансери та медичні центри
     
8. Систему охорони здоров'я населення забезпечують різні заклади, які затверджені наказами МОЗ України № 144 від 22 червня 1995 р., № 365 від 04.12.96 р., № 379 від 16.12.96 р. та іншими. До яких типів закладів охорони здоров'я відносяться поліклініки та амбулаторії ?
  * А Лікувально-профілактичних
  B Санітарно-профілактичних
  C Фармацевтичних
  D Медико-соціального захисту населення
  E Інших закладів
     
9. До системи охорони здоров'я населення відносяться різні заклади, які затверджені наказами МОЗ України № 144 від 22 червня 1995 р., № 365 від 04.12.96 р., № 379 від 16.12.96 р. та іншими. До яких типів закладів охорони здоров'я відноситься будинок дитини ?
  А Лікувально-профілактичних
  B Санітарно-профілактичних
  C Фармацевтичних
  * D Медико-соціального захисту населення
  E Інших закладів
     
10. В системі охорони здоров'я населення працюють різні заклади, які затверджені наказами МОЗ України № 144 від 22 червня 1995 р., № 365 від 04.12.96 р., № 379 від 16.12.96 р. та іншими. До яких типів закладів охорони здоров'я відносяться центри здоров'я ?
  А Лікувально-профілактичних
  * B Санітарно-профілактичних
  C Фармацевтичних
  D Медико-соціального захисту населення
  E Інших закладів
     
11. Згідно з “Основами законодавства України про охорону здоров'я” (1992 р.) виділяють первинну, вторинну та третинну лікувально-профілактичну допомогу. Що відноситься до первинної лікувально-профілактичної допомоги ?
  * А Консультація лікаря загальної практики (сімейного), діагностика та лікування основних найбільш поширених захворювань, направлення пацієнта для надання спеціалізованої допомоги, проведення профілактичних заходів, охорона здоров’я дітей та жінок
  B Кваліфіковане консультування, діагностика, профілактика та лікування у лікаря-спеціаліста
  C Допомога, яка надається лікарями (або їх групами), які мають відповідну підготовку в галузі складних для діагностики та лікування захворювань, а також захворювань, що рідко зустрічаються
  D Допомога, яка надається в поліклініці
  E Все вищезгадане
     
12. Населенню України надаються різні види лікувально-профілактичної допомоги. Згідно з “Основами законодавства України про охорону здоров'я” (1992 р.) виділяють первинну, вторинну та третинну лікувально-профілактичну допомогу. Що відноситься до вторинної лікувально-профілактичної допомоги ?
  А Консультація лікаря загальної практики (сімейного), діагностика та лікування основних найбільш поширених захворювань, направлення пацієнта для надання спеціалізованої допомоги, проведення профілактичних заходів
  * B Кваліфіковане консультування, діагностика, профілактика та лікування у лікаря-спеціаліста
  C Допомога, яка надається лікарями (або їх групами), які мають відповідну підготовку в галузі складних для діагностики та лікування захворювань, а також захворювань, що рідко зустрічаються.
  D Допомога, яка надається в поліклініці
  E Все вищезгадане
     
13. Забезпечення населення України лікувально-профілактичною допомогою в достатньому обсязі та високої якості залежить від різних її видів. Згідно з “Основами законодавства України про охорону здоров'я” (1992 р.) виділяють первинний, вторинний та третинний рівень надання лікувально-профілактичної допомоги. Що відноситься до третинної лікувально-профілактичної допомоги ?
  А Консультація лікаря загальної практики (сімейного), діагностика та лікування основних найбільш поширених захворювань, направлення пацієнта для надання спеціалізованої допомоги, проведення профілактичних заходів
  B Кваліфіковане консультування, діагностика, профілактика та лікування у лікаря-спеціаліста
  * C Допомога, яка надається лікарями (або їх групами), які мають відповідну підготовку в галузі складних для діагностики та лікування захворювань, а також захворювань, що рідко зустрічаються
  D Допомога, яка надається в поліклініці
  E Все вищезгадане
     
14. Одним з видів медичної допомоги, яка надається населенню, є стаціонарна допомога. На основі чого визначається потужність стаціонару лікарні ?
  А Кількістю виписаних пацієнтів за рік
  B Кількістю госпіталізованих за рік
  C Кількістю звернень за день
  * D Кількістю ліжок
  E Кількістю прооперованих пацієнтів за рік
     
15. Одним з видів медичної допомоги, яка надається населенню, є амбулаторно-поліклінічна допомога. На основі чого визначається потужність міської поліклініки ?
  А Кількістю пролікованих пацієнтів за рік
  B Кількістю штатних лікарів
  * C Кількістю відвідувань за зміну
  D Кількістю штатних лікарів та середнього медичного персоналу
  E Всі відповіді вірні
     
16. За діючою номенклатурою, заклади охорони здоров’я, які забезпечують певний рівень медичної допомоги, поділяють за формою власності. Як характеризуються державні заклади ?
  * А Заклади реально забезпечують гарантований безкоштовний мінімум медичного обслуговування, їх діяльність фінансується з відповідного бюджету
  B Заклади, в яких працівники орендують у відповідних органів управління чи державних закладів приміщення та обладнання, а їх праця оплачується за рахунок коштів пацієнтів
  C Заклади, які повністю фінансуються за рахунок пацієнтів
  D Заклади, які надають весь обсяг безплатної медичної допомоги
  E Всі відповіді невірні
     
17. Заклади охорони здоров'я, за діючою номенклатурою, розрізняються за формою власності, яка забезпечує певний рівень медичної допомоги. Як характеризуються приватні заклади ?
  А Заклади реально забезпечують гарантований безкоштовний мінімум медичного обслуговування, їх діяльність фінансується з відповідного бюджету
  B Заклади, в яких працівники орендують у відповідних органів управління чи державних закладів приміщення та обладнання, а їх праця оплачується за рахунок коштів пацієнтів
  * C Заклади, які повністю фінансуються за рахунок пацієнтів
  D Заклади, в яких частково оплачується медична допомога
  E Всі відповіді невірні
     
18. Заклади охорони здоров'я, за діючою номенклатурою, розрізняються за формою власності, яка забезпечує певний рівень медичної допомоги. Як характеризуються змішані заклади ?
  А Заклади реально забезпечують гарантований безкоштовний мінімум медичного обслуговування, їх діяльність фінансується з відповідного бюджету
  * B Заклади, в яких працівники орендують у відповідних органів управління чи державних закладів приміщення та обладнання, а їх праця оплачується за рахунок коштів пацієнтів
  C Заклади, які повністю фінансуються за рахунок пацієнтів
  D Заклади, в яких праця працівників частково оплачують за рахунок коштів пацієнтів
  E Всі відповіді невірні
     
19. Однією з функцій реєстратури є збереження медичних карт амбулаторного хворого населення району, яке здійснюється шляхом позначення їх числовим номером і за першою літерою прізвища пацієнта. Яка система збереження медичних карток використовується в даній поліклініці?
  А Адресна
  B Індексна
  C Самозбереження
  *D Алфавітно-номерна
  E Змішана
     
20. Наприкінці року в стаціонарі лікарні були отримані підсумкові дані про кількість хворих, пролікованих протягом року, та середньорічну кількість ліжок, що використовувались для їх лікування. Який з показників роботи стаціонару можна розрахувати за наведеними даними ?
  А Ліжковий фонд стаціонару
  *B Оберт ліжка
  C Середньорічна зайнятість ліжка
  D Середня тривалість перебування хворих у стаціонарі
  E Середня тривалість простою ліжка
     
21. Терапевти міської лікарні протягом дня обслуговують населення: на прийомі та на дільниці. Через кожні 2 роки на 3-4 місяці лікарі-терапевти направляються в стаціонар. За якою системою працюють лікарі?
  А Територіальна дільничність
  B Трьох ланкова система
  C Двохланкова система
  *D Чергування
  E Цехова дільничність
     
22. Які з показників повинен оцінити лікар терапевтичного стаціонару, аналізуючи якість своєї роботи для атестаційного звіту?
  А Середня зайнятість ліжка протягом року, повнота використання ліжкового фонду
  B Повнота використання ліжкового фонду, оберт ліжка
  *C Летальність, частота ускладнень, середня тривалість лікування
  D Структура госпіталізованих хворих, середньорічна кількість хворих
  E Виконання плану ліжко-днів, навантаженість лікаря-ординатора

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Соціальна медицина та організація

Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження.. Непараметричні методи оцінки вірогідности.. Динамічні ряди і їх характеристика метод..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги