рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ - раздел Медицина, СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ   1. Однією З Задач Місь...

 

1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загальноосвітній школі виділяється 1 ставка лікаря-педіатра ?
  А На 1000 учнів
  * B На 2500 учнів
  C На 1500 учнів
  D На 2000 учнів
  E На 3000 учнів
     
2. Заступник головного лікаря дитячої лікарні з поліклінічної роботи відповідає за лікувально-діагностичну, профілактичну, протиепідемічну та іншу діяльність поліклініки. В яких випадках назначається ця посада ?
  А При наявності 10 лікарів амбулаторного прийому й більше
  B При наявності 15 лікарів амбулаторного прийому й більше
  * C При наявності 20 лікарів амбулаторного прийому й більше
  D При наявності 25 лікарів амбулаторного прийому й більше
  E При наявності 30 лікарів амбулаторного прийому й більше
     
3. Завідувач дитячої поліклініки відповідає лікувально-діагностичну, профілактичну, протиепідемічну та іншу діяльність поліклініки. В яких випадках назначається ця посада ?
  А Не менше 10 лікарів амбулаторного прийому
  B Не менше 15 лікарів амбулаторного прийому
  * C Не менше 20 лікарів амбулаторного прийому
  D Не менше 25 лікарів амбулаторного прийому
  E Не менше 30 лікарів амбулаторного прийому
     
4. Дитячому населенню надаються різні види лікувально-профілактичної допомоги: поліклінічна, стаціонарна, швидка. Що з наведеного нижче є також одним із видів цієї допомоги.
  A Санітарно профілактична
  B Дезінфекційна
  C Диспансерна
* D Санаторно-курортна
  E Протиепідемічна
     
5. Серед видів лікувально-профілактичної допомоги, яка надається дітям – стаціонарна, санаторно-курортна, швидка допомога. Що з наведеного є також одним із видів цієї допомоги.
* A Амбулаторно-поліклінічна
  B Санітарно-профілактична
  C Дезінфекційна
  D Диспансерна
  E Протиепідемічна
     
6. Дітям надаються різні види лікувально-профілактичної допомоги: поліклінічна, санаторно-курортна, швидка допомога. Який ще вид цієї допомоги надається дітям.
  A Дезінфекційна
  B Диспансерна
* C Стаціонарна
  D Протиепідемічна
  E Санітарно-профілактична
     
7. Серед видів лікувально-профілактичної допомоги, яка надається дітям – поліклінічна, стаціонарна, санаторно-курортна. Що з наведеного є також одним із видів цієї допомоги.
* A Швидка та невідкладна допомога
  B Диспансерна
  C Протиепідемічна
  D Дезінфекційна
  E Санітарно-профілактична
     
8. Провідним закладом по наданню амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям є поліклініка, яка може бути як самостійним закладом, а також входити до складу інших закладів. Складовою частиною якого з перерахованих закладів може бути дитяча поліклініка.
  A Складова частина діагностичного центру
  B Складова частина дільничної лікарні
  C Складова частина жіночої консультації
* D Складова частина дитячої лікарні
  E Складова частина здоровпункту
     
9. Крім самостійних дитячих поліклінік амбулаторно-поліклінічну допомогу дітям надають поліклінічні відділення. При якому з перерахованих закладів може функціонувати дитяче поліклінічне відділення.
* A При поліклініці центральної районної лікарні
  B При діагностичних центрах
  C При сільських дільничних лікарнях
  D При здоровпунктах
  E При жіночих консультаціях
     
10. Провідне місце в наданні амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям належить самостійним дитячим поліклінікам та поліклінічним відділенням при деяких медичних закладах. Визначте, при якому із перерахованих закладів може функціонувати поліклінічне дитяче відділення.
  A Діагностичному центрі
  B Сільській дільничній лікарні
  C Жіночій консультації
* D Міській поліклініці
  E Санітарно-профілактичних закладах
     
11. Однією із задач, вирішення якої забезпечує дитяча поліклініка, є організація та проведення профілактичних заходів в районі обслуговування. Визначте, що з наведеного також відноситься до задач дитячої поліклініки.
  A Проведення масових антропометричних вимірювань
  B Санаторно-курортне лікування
  C Вивчення гігієнічних умов виховання та навчання дітей
  D Формування ціни медичних послуг дітям
  *E Надання лікувально-консультативної допомоги в поліклініці та вдома
     
12. В задачі дитячої поліклініки входить проведення профілактичних заходів, надання лікувально-консультативної допомоги дітям в поліклініці та вдома, дитячих дошкільних закладах та школах. Визначте, що з наведеного також відноситься до задач дитячої поліклініки.
  A Формування ціни медичних послуг
  B Вивчення гігієнічних умов виховання та навчання
* C Проведення протиепідемічних заходів
  D Проведення масових антропометричних вимірювань
  E Санаторно-курортне лікування
     
13. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям ґрунтується на ряді принципів. Визначте, що з наведеного є одним із принципів її організації.
* A Безперервність в спостереженні за дітьми
  B Моделювання в наданні медичної допомоги
  C Змішаний принцип
  D Адекватність надання медичної допомоги
  E Всі відповіді вірні
     
14. Лікувально-профілактична допомога дітям ґрунтується на ряді принципів. Що з наведеного є одним із принципів її надання.
  A Змішаний принцип
  B Адекватність надання лікувально-профілактичної допомоги
  C Моделювання медичної допомоги
  *D Наступність в спостереженні за дітьми
  E Всі відповіді вірні
     
15. Лікувально-профілактична допомога дітям ґрунтується на таких принципах як безперервність та наступність в організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Визначте, що ще відноситься до принципів її організації.
  A Моделювання лікувально-профілактичної допомоги дітям
  B Змішаний принцип
  C Адекватність надання лікувально-профілактичної допомоги дітям
* D Етапність в наданні лікувально-профілактичної допомоги дітям
  E Всі відповіді вірні
     
16. Важливим підрозділом дитячої поліклініки є реєстратура в функції якої входить: видача необхідної інформації відвідувачам, реєстрація викликів лікаря до дому, підбір необхідної документації на прийом лікаря. Визначте, що з наведеного також є функцією реєстратури .
  A Заповнення статистичного талону
  B Проведення переписів населення дільниць
* C Запис на прийом до лікаря
  D Аналіз відвідувань поліклініки
  E Направлення на санаторно-курортне лікування
     
17. В структурі дитячої поліклініки є кабінет долікарського прийому. В його завдання входить: вимірювання артеріального тиску, взяття мазка з зіву для бактеріологічних досліджень та ін. Визначте, що з наведеного також відноситься до його завдань.
  A Проведення профілактичних щеплень
* B Видача направлення на обстеження перед вступом в дошкільні заклади та школи
  C Виписка рецептів
  D Навчання матерів методам проведення масажу
  E Всі відповіді вірні
     
18. Структурним підрозділом дитячої поліклініки є кабінет (відділення) здорової дитини. Одна із задач цього кабінету – медико-гігієнічне навчання батьків по догляду за дітьми раннього віку. Яке з наведених положень також відноситься до задач цього кабінету.
* A Пропагування здорового способу життя
  B Експертиза непрацездатності
  C Контроль за проведенням щеплень
  D Вивчення умов життя дітей
  E Вивчення захворюваності серед дітей
     
19. Серед задач кабінету (відділення) здорової дитини дитячої поліклініки медико-гігієнічне навчання батьків по догляду за дітьми раннього віку, контроль за їх нервово-психічним розвитком та ін. Яке з наведених положень також відноситься до задач цього кабінету.
  A Вивчення умов життя дітей
  B Контроль за проведенням щеплень
  C Експертиза непрацездатності
  *D Пропагування грудного вигодування
  E Всі відповіді вірні
     
20. Серед видів діяльності дільничного лікаря-педіатра – лікувально-профілактична, організаційна робота, медико-гігієнічне навчання та виховання дітей та їх батьків. Який ще вид діяльності притаманний цьому лікарю.
  A Проведення заключної дезінфекції
* B Протиепідемічна робота
  C Оцінка вартості лікування хворих дітей
  D Соціально-правова діяльність
  E Всі відповіді вірні
     
21. Одним із головних елементів роботи дільничного лікаря-педіатра є лікувальна робота, яку він проводить на прийомі в поліклініці та вдома. Що з наведеного відноситься до елементів цієї роботи.
* A Своєчасна госпіталізація дітей та медико-соціальна експертиза непрацездатності
  B Проведення експертної оцінки вартості лікування і своєчасна госпіталізація дітей
  C Експертиза тимчасової непрацездатності та вивчення захворюваності дітей на дільниці
  D Організація та проведення профілактичних оглядів дітей та вивчення захворюваності дітей на дільниці
  E Проведення експертної оцінки вартості лікування та експертиза тимчасової непрацездатності
     
22. До змісту профілактичної роботи дільничного лікаря-педіатра відноситься патронаж новонароджених. Визначте, що з наведеного також відноситься до елементів цієї роботи.
  A Медико-соціальна експертиза тимчасової непрацездатності
* B Диспансерне спостереження за дітьми першого року життя
  C Вивчення захворюваності
  D Відбір дітей для стаціонарного лікування
  E Всі відповіді вірні
     
23. До змісту профілактичної роботи дільничного лікаря-педіатра відноситься патронаж новонароджених, диспансерне спостереження за дітьми першого року життя та ін. Визначте, що з перерахованого також відноситься до елементів цієї роботи.
  A Вивчення загальної захворюваності
  B Відбір дітей для стаціонарного лікування
* C Диспансерне спостереження за хворими дітьми, та здоровими відповідно до вікових груп
  D Експертиза тимчасової непрацездатності
  E Всі відповіді вірні
     
24. Одним із елементів протиепідемічної роботи дільничного лікаря-педіатра є рання діагностика інфекційних захворювань та організація ізоляції такого хворого. Що з наведеного також відноситься до елементів цієї роботи.
  *A Організація спостереження за контактними з хворою дитиною
  B Транспортування інфекційних хворих
  C Проведення заключної дезінфекції
  D Вивчення загальної захворюваності
  E Всі відповіді вірні
     
25.   В структурі дитячої поліклініки є відділення відновлюваного лікування, в складі якого такі кабінети як, ЛФК, масажу, механотерапії. Який з наведених нижче кабінетів також входить до складу цього відділення.
  A Трудотерапії
  B Долікарського прийому
  C Кабінет здорової дитини
  D Кабінет щеплень
  *E Фізіотерапевтичний
     
26. Диспансерний метод – головний метод роботи усіх амбулаторно поліклінічних закладів, в т. ч. і дитячої поліклініки. Він передбачає ряд послідовних дій (етапів), серед яких активне виявлення дітей, що підлягають диспансеризації і взяття їх на облік. Визначте, що з наведеного відноситься до наступного етапу цього методу.
  A Вивчення фізичного розвитку дітей
* B Своєчасне та комплексне проведення необхідних лікувально-оздоровчих заходів
  C Вивчення умов побуту та навчання
  D Визначення рівня функціонального стану основних систем організму
  E Визначення ступеня опірності організму шкідливому впливу різних чинників
     
27. Диспансерний метод – головний метод роботи усіх амбулаторно поліклінічних закладів, в т. ч. і дитячої поліклініки. Він передбачає ряд послідовних дій (етапів), серед яких активне виявлення дітей, що підлягають диспансеризації і взяття їх на облік, своєчасне та комплексне проведення необхідних лікувально-оздоровчих заходів та ін. Визначте, що відноситься до наступного етапу цього методу
* A Активне динамічне спостереження за хворими
  B Вивчення фізичного розвитку дітей
  C Визначення рівня функціонального стану основних систем організму
  D Визначення ступеня опірності організму шкідливому впливу різних чинників
  E Всі відповіді вірні
     
28.   В структурі стаціонару дитячої лікарні є такі підрозділи: приймальне відділення, лікувальні соматичні та спеціалізовані відділення, лікувально-допоміжні та діагностичне відділення та ін. Визначте, що з наведеного також є підрозділом дитячої лікарні.
  A Кабінет здорової дитини
  B Долікарський кабінет
  C Кабінет голкорефлексотерапії
* D Ізоляційно-діагностичне відділення
  E Відділення відновлювального лікування
     
29. Серед лікувально-профілактичних закладів, що надають медичну допомогу дітям сільських районів – заклади сільської лікарської дільниці, обласні заклади, диспансери та ін. Визначте, які ще заклади надають медичну допомогу дітям.
  A Спеціалізовані центри
  B Центри здоров`я
* C Районні заклади
  D Санаторно-курортні заклади
  E Санаторії-профілакторії
     
30. Диспансерну роботу дитячої поліклініки характеризують такі показники як повнота охоплення дітей диспансерним наглядом, повнота та своєчасність проведення лікувально-оздоровчих заходів та ін. Що з наведеного є також показником цієї роботи.
  A Первинна інвалідність серед диспансеризованих
  B Захворюваність дітей
  C Летальність серед диспансеризованих
  *D Своєчасність взяття під диспансерний нагляд
  E Всі відповіді вірні
     
31. Серед дефектів роботи дитячої поліклініки - пізня госпіталізація дітей з запаленням легень, відмова в госпіталізації, відмова у видачі листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною та ін. Визначте, що з наведеного так же відноситься до показників дефектів.
  A Індекс здоров`я дітей першого року життя
* B Обґрунтовані скарги
  C Середнє число відвідувань лікарів-педіатрів
  D Рівень якості лікування хворих
  E Всі відповіді вірні
     
32. Серед показників ефективності роботи дитячої поліклініки - ,,Індекс здоров`я дітей ,,. Дайте визначення цьому показнику.
* A Питома вага дітей, які не хворіли жодного разу у звітному році
  B Захворюваність дітей 1-го року життя
  C Питома вага дітей, яких зняли з диспансерного обліку в зв`язку з одужанням
  D Частота природжених вад розвитку
  E Всі відповіді вірні
     
33. Діяльність стаціонару дитячої лікарні характеризують показники використання ліжкового фонду: середньорічна зайнятість ліжка, середня тривалість перебування хворого на ліжку, обіг ліжка. Визначте, що з наведеного необхідно взяти для розрахунку середньорічної зайнятості ліжка.
* A Кількість проведених хворими ліжко/днів, середньорічна кількість ліжок
  B Кількість проведених хворими ліжко/днів, кількість вибулих хворих
  C Кількість вибулих хворих, середньорічна кількість ліжок
  D Кількість хворих виписаних з видужанням, кількість ліжок
  E Всі відповіді вірні
     
34. Серед показників діяльності стаціонару дитячої лікарні – середньорічна зайнятість ліжка, середня тривалість перебування на ліжку, обіг ліжка. Визначте, що з наведеного необхідно взяти для розрахунку середньої тривалості перебування хворого на ліжку.
  A Кількість хворих виписаних з видужанням, середньорічна кількість ліжок
  B Кількість вибулих хворих, середньорічна кількість ліжок
* C Кількість проведених хворими ліжко/днів, кількість вибулих хворих
  D Кількість хворих, середньорічна кількість ліжок
  E Всі відповіді вірні
     
35. Діяльність стаціонару дитячої лікарні характеризують показники використання ліжкового фонду: середньорічна зайнятість ліжка, середня тривалість перебування хворого на ліжку, обіг ліжка. Визначте, що з наведеного необхідно взяти для розрахунку обігу ліжка.
* A Кількість вибулих хворих, середньорічна кількість ліжок
  B Кількість хворих виписаних з видужанням, середньорічна кількість ліжок
  C Кількість проведених хворими ліжко/днів, кількість вибулих хворих
  D Кількість проведених хворими ліжко/днів, середньорічна кількість ліжок
  E Всі відповіді вірні
     
36. У районі, який обслуговує дитяча поліклініка, щепленням підлягало 4800 дітей та підлітків, оглянуто дітей 4800, зроблено профілактичні щеплення 4320 особам, у 480 дітей виявлено тимчасові медичні протипоказання. Який показник повноти охоплення профілактичними щепленнями дітей та підлітків, що підлягали щепленням, у цьому районі ?
  А 80 %
  B 100 %
  * C 90 %
  D 60 %
  E 70 %
     
37. На педіатричній дільниці в поточному році знаходилось під наглядом 25 неорганізованих дітей у віці від 2 до 3 років. Яким буде планове число первинних відвідувань для цієї групи дітей ?
  А 200 відвідувань
  B 20 відвідувань
  C 40 відвідувань
  D 100 відвідувань
  * E 50 відвідувань
     
38. На дільниці К. підвищена захворюваність на кір як результат неповного охоплення дітей протикіровою вакциною. Який вид профілактики не реалізований в даній ситуації ?
  * А Первинна
  B Вторинна
  C Третинна
  D Медична
  E Громадська
     
39. На дільниці педіатра К. в листопаді поточного року п`яти новонародженим виповнився місяць, у зв’язку з чим патронажна медична сестра запросила їх для огляду в поліклініку. Необхідно указати спеціалістів, які обов’язково повинні оглянути цих новонароджених незалежно від наявності або відсутності у них факторів ризику:
  А Хірург, окуліст
  B Отоларинголог, хірург, невропатолог
  C Невропатолог, окуліст
  D Отоларинголог, окуліст, невропатолог
  * E Невропатолог, окуліст, хірург-ортопед
     
40. У дитячому комбінаті ,,Сонечко” протягом останніх років немає спалаху кіру, незважаючи на періодичний ,,занос” цієї інфекції. Назвіть вид профілактики, який має місце в даному дитячому комбінаті ?
  * А Первинна
  B Вторинна
  C Третинна
  D Первинна і вторинна
  E Третинна і вторинна
     
41. На педіатричній дільниці поповнення – народилася дитина. Про це повідомила лікаря дільнична медична сестра. Коли вперше лікар-педіатр повинен ознайомитись зі своїм пацієнтом ?
  А Напередодні виписки дитини з пологового будинку
  B У перший місяць після пологів
  C Напередодні пологів
  *D У перші 3 дні після виписки із акушерського відділення
  E Під час першого звернення до лікаря
     
42. Важлива роль у забезпеченні якості лікувально-профілактичної допомоги, виконанні санітарно-протиепідемічного режиму, забезпеченні контролю за харчуванням і доглядом хворих в стаціонарі належить заступнику головного лікаря з медичної частини. В яких випадках вводиться ця посада в дитячих лікарнях ?
  * А У кожній лікарні
  B Не менше 300 ліжок
  C Не менше 200 ліжок
  D Не менше 100 ліжок
  E Не менше 75 ліжок
     
43. До управлінського персоналу міської об’єднаної дитячої лікарні відносяться: головний лікар, заступник головного лікаря, завідуючі відділеннями та інші. При наявності якої кількості лікарів виділяється самостійна посада заступника головного лікаря з поліклінічної роботи в об’єднаній дитячій лікарні ?
  * А Не менше 20 лікарських посад амбулаторно-поліклінічного прийому
  B Не менше 15 лікарських посад амбулаторно-поліклінічного прийому
  C Не менше 25 лікарських посад амбулаторно-поліклінічного прийому
  D Не менше 30 лікарських посад амбулаторно-поліклінічного прийому
  E Не менше 40 лікарських посад амбулаторно-поліклінічного прийому
     
44. Дитячі поліклініки є провідними закладами у наданні лікувально-профілактичної допомоги дітям. До якого віку обслуговує дітей дитяча поліклініка ?
  А До 14 років
  B До 15 років
  C До 16 років
  D До 17років
  * E До 18 років
     
45. У дитячій поліклініці, щоб вивільнити лікаря від виконання функцій, не властивих рівню його підготовки, функціонують кабінети долікарняного прийому. Яка основна функція цього кабінету ?
  * А Проведення контрольного годування немовлят, обробка мікротравм, видача довідок про епідемічний стан за місцем проживання та інші
  B Спостереження за здоровими дітьми раннього віку
  C Розробка спільно з дільничним (сімейним) лікарем планів профілактичних щеплень на території обслуговування
  D Консультація хворих дітей
  E Патронаж дітей першого року життя
     
46. Серед профілактичних заходів дитячої поліклініки значне місце займають профілактичні щеплення, які виконуються у відповідних кабінетах. Яка основна функція кабінету щеплень ?
  А Спостереження за диспансерною групою хворих дітей
  * B Розробка спільно з дільничним (сімейним) лікарем планів профілактичних щеплень на території обслуговування, організація та їх проведення
  C Керівництво роботою педіатрів відділень поліклініки при виконанні ними профілактичних щеплень
  D Розробка рекомендацій що до організації проведення профілактичних щеплень на педіатричній дільниці
  E Ізоляція хворих у випадках алергічної реакції на профілактичні щеплення
     
47. В медичному забезпеченні дітей важливе місце посідає дитяча лікарня. Яке основне завдання цього закладу ?
  А Надання первинної лікувально-профілактичної допомоги дітям
  B Консультативна допомога дитячому населенню
  * C Надання висококваліфікованої медичної допомоги в достатньому обсязі та належної якості
  D Контроль за станом здоров’я дітей, які проживають на території обслуговування
  E Своєчасне надання невідкладної медичної допомоги дитячому населенню
     
48. Чіткість роботи дитячої поліклініки в значній мірі залежить від діяльності реєстратури. Яким чином визначаються ставки медичного реєстратора ?
  А Із розрахунку 1 ставка на 5 лікарів
  * B Із розрахунку 1 ставка на 10 лікарів
  C Із розрахунку 1 ставка на 15 лікарів
  D Із розрахунку 1 ставка на 20 лікарів
  E Із розрахунку 1 ставка на 25 лікарів
     
49. Дитяча поліклініка має, як правило, два окремих входи, перший вхід - для здорових дітей, другий для хворих. Він веде до фільтру поліклініки, яким сполучений з її вестибюлем, реєстратурою і боксами. Хто працює у фільтрі дитячої поліклініки ?
  А Сімейний лікар (лікар загальної практики)
  * B Медична сестра
  C Молодша медична сестра
  D Дільничний педіатр
  E Педіатр інфекціоніст
     
50. Робота педіатричного відділення дитячої поліклініки багатогранна, складна та відповідальна. Належний рівень цієї роботи забезпечує завідувач педіатричним відділенням. В яких випадках встановлюється самостійна посада завідувача відділенням ?
  А При наявності 3-х посад педіатрів
  B При наявності 6-ти посад педіатрів
  *C При наявності 9-ти посад педіатрів
  D При наявності 12-ти посад педіатрів
  E При наявності 15-ти посад педіатрів
     
51. Дитяча поліклініка обслуговує район, де проживає 18000 дітей віком до 18 років. Яка рекомендована чисельність дітей на педіатричній дільниці ?
  А 500 дітей
  B 600 дітей
  * C 800 дітей
  D 1000 дітей
  E 1200 дітей
     
52. Під час періодичного медичного огляду виявлено 150 дітей, які потребують диспансерного нагляду. Яку статистичну форму необхідно заповнити для забезпечення диспансеризації цих дітей ?
  А Історія розвитку дитини (ф.112/о)
  B Карта особи, яка підлягає медичному догляду (ф.123/о)
  C Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи – ліцею, дитячого будинку, дитячого садка (ф.026/о)
  * D Контрольна карта диспансерного спостереження (ф.030у)
  E Карта хворих денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома (ф. 003-2/о)
     
53. В жіночій консультації на диспансерному облік знаходиться 650 жінок. При якому терміні вагітності необхідно направити інформацію про майбутні пологи в дитячу поліклініку ?
  А В 3 місяці вагітності
  B В 4-5 місяців вагітності
  * C В 6-7 місяців вагітності
  D В 7-8 місяців вагітності
  E В 9 місяців вагітності
     
54. У стаціонарах лікарень забезпечують лікувальний процес лікарі-ординатори. Яке навантаження у лікаря-ординатора в педіатричному відділенні об’єднаної лікарні ?
  А 10 ліжок
  * B 15 ліжок
  C 20 ліжок
  D 25 ліжок
  E 30 ліжок
     
55. У стаціонарах лікарень забезпечують лікувальний процес лікарі-ординатори. Яке навантаження у лікаря-ординатора в педіатричному відділенні необ’єднаної лікарні ?
  А 10 ліжок
  B 15 ліжок
  * C 20 ліжок
  D 25 ліжок
  E 30 ліжок
     
56. Завідувач педіатричного відділення стаціонару забезпечує якісне лікування дітей, контролює роботу лікарів-ординаторів, консультує складні питання діагностики, лікування та інші. В яких випадках вводиться самостійна посада завідувача відділенням ?
  А При 40 ліжках і більше
  B При 50 ліжках і більше
  * C При 60 ліжках і більше
  D При 70 ліжках і більше
  E При 80 ліжках і більше
       

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ... НЕПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТИ... ДИНАМІЧНІ РЯДИ І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОД...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги