рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ - раздел Медицина, Соціальна медицина та організація 1. “Основи Законодавства України Про З...

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Соціальна медицина та організація

Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження.. Непараметричні методи оцінки вірогідности.. Динамічні ряди і їх характеристика метод..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:
  А 5 розділів
  B 6 розділів
  C 7 розділів
  * D 8 розділів
  E 9 розділів
     
2. В “Основах законодавства про загальнообов’язкове України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,, визначені види загальнообов’язкового соціального страхування. Що з нижченаведеного відноситься до одного із видів цього страхування ?
  А Страхування на випадок погребіння
  * B Пенсійне страхування
  C Страхування за віком
  D Страхування по вагітності й пологам
  E Страхування на випадок хвороби
     
3. В залежності від страхового випадку ,,Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,, визначені його види. Що з нижченаведеного відноситься до одного із видів цього страхування ?
  А Страхування на випадок хвороби
  B Страхування на випадок погребіння
  C Страхування за віком
  D Страхування по вагітності й пологам
  *E Медичне страхування
     
4. В проекті ,,Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,, визначені його види в залежності від страхового випадку. Що з нижченаведеного відноситься до одного з видів цього страхування ?
  А Страхування за віком
  B Страхування в зв’язку з втратою годувальника
  * C Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, зумовленими народженням дитини
  D Страхування по вагітності і пологам
  E Страхування на випадок хвороби
     
5. В залежності від страхового випадку ,,Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,, (проект) визначені види загальнообов’язкового соціального страхування. Що з нижченаведеного відноситься до одного із видів цього страхування ?
  А Страхування по вагітності й пологам
  B Страхування у зв’язку з втратою годувальника
  C Страхування за віком
  * D Страхування на випадок безробіття
  E Страхування на випадок хвороби
     
6. В залежності від страхового випадку ,,Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,, визначені види загальнообов’язкового соціального страхування. Що з нижченаведеного відноситься до одного з його видів ?
  А Страхування на випадок хвороби
  B Страхування на випадок погребіння
  C Страхування за віком
  D Страхування по вагітності й пологам
  * E Страхування від нещасного випадку на виробництві й професійного захворювання, які привели до втрати працездатності
     
7. У сільській амбулаторії сімейної медицини працює один лікар. На який максимальний термін він має право видавати листок непрацездатності з приводу захворювання?
  * А На 14 днів з наступним направленням хворого на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК)
  B На весь термін захворювання
  C На 4 місяці при безперервному захворюванні протягом календарного року
  D На 5 місяців, якщо протягом календарного року видавалося кілька лікарняних листків
  E На 30 днів з наступним направленням хворого на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК)
     
8. Громадянин М., який хворіє на калькульозний холецистит, звернувся за медичною допомогою в приватну клініку, де йому була зроблена операція - лапароскопічна холецистектомія. Після операції пацієнт ще 3 дні знаходився під спостереженням лікарів клініки й не виходив на роботу. Чи буде йому виданий листок непрацездатності?
  * А Ні, не буде
  B Так, на 1 день
  C Так, на 2 дні
  D Так, на 3 дні
  E Так, на 5 днів
     
9. Громадянин С. вдома, перед вечірньою робочою зміною, відчув сильний головний біль, нудоту. Дружина викликала швидку медичну допомогу. Лікар після огляду пацієнта констатував підвищення артеріального тиску, надав невідкладну медичну допомогу й рекомендував не виходити на роботу. Чи має право лікар станції (відділення) швидкої медичної допомоги видати цьому пацієнтові листок непрацездатності?
  А Так, на 6 днів
  B Так, на 1 день
  C Так, на 3 дні
  D Так, на 5 днів
  * E Ні, не має права
     
10. Громадянці А. по догляду за хворою дитиною був виданий листок непрацездатності на 14 днів. Дитина продовжує хворіти. Який документ має право видати педіатр для продовження тимчасової непрацездатності матері?
  * А Довідку по догляду за хворою дитиною
  B Довідку довільного зразку
  C Листок непрацездатності на 5 днів
  D Листок непрацездатності на 10 днів
  E Листок непрацездатності до видужання дитини
     
11. Інженер-хімік у віці 47 років часто й тривало хворіє на професійне захворювання шкіри. Хто приймає рішення про перехід на іншу роботу ?
  А МСЕК
  B Головний лікар
  C Лікуючий лікар
  D Начальник цеху
  *E ЛКК МСЧ
     
12. Механізатор лікувався в сільській лікарській амбулаторії, в якій працює тільки один лікар. На який термін цей лікар може видавати листок непрацездатності особисто?
  * А Максимально до 14 днів з наступним направленням до ЛКК
  B Максимально до 10 днів з наступним направленням до ЛКК
  C Максимально до 6 днів з наступним направленням до ЛКК
  D На весь період тимчасової непрацездатності
  E Максимально до 30 днів з наступним направленням до ЛКК
     
13. На фельдшерський здоровпункт у вечірній час звернувся хворий з високою температурою, був встановлений факт тимчасової втрати працездатності. Вкажіть порядок експертизи в даному випадку:
  * А Видається довідка про звільнення від роботи в нічну зміну, що використовується для видачі лікарняного листка датою попереднього дня
  B Видається листок непрацездатності на 1 день
  C Видається листок непрацездатності до 3 днів
  D Видається листок непрацездатності на 3 дні
  E Ніякий документ не видається
     
14. Хворий Н. тривалий час знаходився на лікуванні з приводу ішемічної хвороби серця. На який максимальний термін (в місяцях) може бути видано листок непрацездатності при безперервному протіканні цього захворювання?
  А До 1-го місяця
  B До 2-х місяців
  C До 3-х місяців
  * D До 4-х місяців
  E До 5-ти місяців
     
15. Робітник М. машинобудівного заводу знаходиться на лікуванні з приводу туберкульозу. На який максимальний термін може бути виданий листок непрацездатності при цьому захворюванні?
  А 5 місяців
  В 6 місяців
  C 8 місяців
  * D 10 місяців
  E 12 місяців
     
16. П’ятирічна дитина знаходилась на лікуванні в стаціонарі дитячої лікарні 28 днів. Догляд за нею в цей час здійснювала мати – працівниця одного з підприємств. На який термін повинні видати листок непрацездатності матері дитини?
  * А На весь період перебування в стаціонарі з дитиною
  B Максимально до 14 днів, на решту днів – довідка
  C Максимально до 7 днів, на решту днів – довідка
  D Максимально до 10 днів, на решту днів – довідка
  Е Максимально до 3 днів, на решту днів – довідка
     
17. У відповідності з інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян (наказ 455 МЗ України, від 13 листопада 2001р.) право на видачу листка непрацездатності хворим надається:
  * А Лікуючому лікарю
  B Завідуючому відділенням поліклініки
  C Головному лікарю
  D Завідуючому поліклінікою
  E Заступнику головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності
     
18. У відповідності з інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян (наказ 455 МЗ України, від 13 листопада 2001р.) право на отримання лікарняного листка в разі наявності тимчасової непрацездатності по захворюванню мають:
  А Учні
  * B Робітники та службовці
  C Звільнені з роботи
  D Військовослужбовці
  E Зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні
     
19. Працівник В. знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу пневмонії 16 днів. Який порядок видачі листка непрацездатності лікуючим лікарем стаціонару в цьому випадку?
  * А Спільно з завідувачем відділення за весь період лікування
  B З дня госпіталізації в стаціонар максимально до 6 днів
  C Спільно з завідувачем відділення максимально до 14 днів
  D Спільно з ЛКК на весь період лікування
  E З дня госпіталізації в стаціонар максимально до 10 днів
     
20. Працівник Н. внаслідок захворювання був тимчасово непрацездатним протягом 17 днів. Лікувався амбулаторно під спостереженням дільничного лікаря. На який термін в цьому випадку лікуючий лікар може видати листок непрацездатності особисто?
  * А До 10 календарних днів
  B До 6 календарних днів
  C До 30 календарних днів
  D До 14 календарних днів
  E На весь період тимчасової непрацездатності
     
21. Працівник Н. внаслідок захворювання був тимчасово непрацездатним протягом 16 днів. Лікувався амбулаторно. Лікуючий лікар видав листок непрацездатності спочатку на 5 днів і продовжив його до 10 днів. Хто має право продовжити далі листок непрацездатності цьому працівникові?
  А Лікарсько-консультативна комісія
  * B Лікуючий лікар спільно з завідувачем відділення
  C Медико-соціальна експертна комісія
  D Заступник головного лікаря з експертизи непрацездатності
  E Завідувач відділення або заступник головного лікаря
     
22. Працівник Н. внаслідок захворювання був тимчасово непрацездатним протягом 32 днів. Лікувався амбулаторно. Лікуючий лікар видав листок непрацездатності спочатку на 5 днів і продовжив його до 10 днів. Який порядок продовження листка непрацездатності цьому працівникові?
  * А Лікуючий лікар спільно з завідувачем відділення продовжать листок до 30 днів з моменту його видачі, а надалі – ЛКК
  B Лікуючий лікар спільно з ЛКК продовжать до 30 днів, а надалі – МСЕК
  C Через лікарсько-консультативну комісію на час лікування
  D Через медико-соціальну експертну комісію на час лікування
  E Через заступника головного лікаря з експертизи непрацездатності на час лікування
     
23. Працівник приватної фірми захворів на ГРВІ. При звертанні до дільничного лікаря, останній констатував факт тимчасової втрати працездатності, однак відмовився видавати листок непрацездатності, мотивуючи своє рішення тим, що пацієнт працює в приватній, а не в державній установі. Чи видається листок непрацездатності працівникам таких установ?
  А Так, видається за умови гарантії оплати його власником фірми
  B Ні, видається тільки працівникам державних установ
  C Ні, видається тільки довідка про тимчасову непрацездатність
  *D Так, видається незалежно від форм власності
  E Ні, не видається ні листок непрацездатності, ні довідка
     
24. Працівниця М. знаходилась під спостереженням акушера-гінеколога жіночої консультації з приводу вагітності, яка закінчилась фізіологічними пологами. На який термін повинні видати листок непрацездатності цій жінці за місцем спостереження?
  А На 140 календарних днів
  * B На 126 календарних днів
  C На 70 календарних днів
  D На 56 календарних днів
  E На 180 календарних днів
     
25. Непрацездатність робітників та службовців може буди стійкою чи тимчасовою. Що є провідним критерієм відмінності тимчасової непрацездатності від стійкої?
  * А Ступінь функціональних порушень
  B Тривалість перебування на листку непрацездатності
  C Часте перебування на листку непрацездатності
  D Сприятливий прогноз для праці
  E Сприятливий клінічний прогноз
     
26. Робітник звернувся до фельдшера здоровпункту металургійного комбінату на початку нічної зміни. Встановлена тимчасова непрацездатність. Необхідно оформити тимчасову непрацездатність:
  А Видається лікарняний лист на 3 дні з наступним направленням до лікаря
  * B Видається довідка довільної форми
  C Видається довідка встановленого зразка
  D Видається лікарняний листок на один день
  E Ніякі документи не видаються
     
27. Робітниці 6.03 був зроблений аборт за медичними показаннями, вона знаходилася в стаціонарі по 17.03. На який термін їй видається листок непрацездатності?
  А На 3 дні
  B На 5 днів
  C На 6 днів
  D На 10 днів
  * E На 12 днів
     
28. Експертизу тимчасової непрацездатності проводять лікарсько-консультативні комісії (ЛКК). Хто із лікарів входить до складу ЛКК?
  А терапевт, хірург, невропатолог
  B терапевт, хірург, акушер-гінеколог
  C терапевт, травматолог, невропатолог
  D терапевт, хірург
  * E Заступник головного лікаря, завідувач відділення, лікуючий лікар
     
29. Службовець А. внаслідок високої гарячки та нездужання не вийшов на роботу. Подзвонив своєму сімейному лікарю додому й попросив відкрити листок непрацездатності. При виконанні якої умови лікар може видати листок непрацездатності цьому пацієнтові?
  А Після проходження комплексного медичного огляду
  B На підставі висновку лікарсько-консультативної комісії
  C При наявності запису в ,,Журналі обліку викликів лікарів додому”
  D При наявності результатів аналізу крові, сечі та флюорографії
  *E Після особистого огляду хворого
     
30. Службовець був непрацездатний 6 місяців у зв'язку з переломом стегна. Хто має право дати дозвіл на видачу листка непрацездатності за останні 2 місяці?
  А ЛКК
  B Головний лікар поліклініки.
  * C МСЕК
  D ЛКК разом з головним лікарем поліклініки.
  E Заступник головного лікаря з експертизи працездатності.
     
31. Службовець Р. перебував у відрядженні в іншому місті, де захворів і був госпіталізований в стаціонар міської лікарні. З дозволу кого йому повинні видати листок непрацездатності?
  * А Головного лікаря міської лікарні
  B Заступника головного лікаря з експертизи втрати працездатності
  C Завідувача відділення стаціонару
  D Начальника обласного управління охорони здоров’я
  E Заступника головного лікаря з медичної частини
     
32. У відповідності з інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян (наказ 455 МЗ України, від 13 листопада 2001р.) тимчасова непрацездатність засвідчується?
  * А Лікуючими лікарями, завідувачем відділення та лікарсько-консультативними комісіями
  B Санітарно-профілактичними закладами
  C Медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК)
  D Лікарем швидкої допомоги
  E Центрами здоров’я
     
33. У сільській лікарській амбулаторії згідно штатного розкладу працює один лікар. На який максимальний термін цим лікарем (у разі спеціального дозволу) особисто може бути виданий листок непрацездатності ?
  А На 5 днів
  * B На 14 днів
  C На 10 днів
  D На 3 дні
  E На 30 днів
     
34. Дільничним терапевтом у робітника хімкомбінату вдома була діагностована побутова травма. Робітник тимчасово непрацездатний. Необхідно оформити тимчасову непрацездатність:
  * А Видається лікарняний листок з першого дня
  B Лікарняний листок відкривається з п’ятого дня звернення
  C Видається довідка встановленого зразка
  D Ніякі документи не видаються
  E Видається довідка довільного зразка
     
35. Чоловік 38 років, будівельник, госпіталізований з місця роботи 19 липня з приводу перелому стегна. Був непрацездатний по 19 листопада. Має потребу в продовженні лікування. Хто вирішує питання про подальшу тимчасову непрацездатність?
  * А Спеціалізована МСЕК.
  B ЛКК.
  C Головний лікар поліклініки.
  D Міжрайонна загальна МСЕК.
  E Обласна МСЕК.
     
36. Громадянин К., перебуваючи у відрядженні в іншому місті, звернувся до поліклініки з приводу захворювання. Визначте порядок проведення експертизи непрацездатності:
  * А Листок непрацездатності видається з дозволу головного лікаря лікувально-профілактичного закладу на кількість днів непрацездатності з урахуванням днів, необхідних для проїзду до постійного місця проживання
  B Листок непрацездатності не видається
  C Листок непрацездатності видається не більш, ніж на 10 днів дільничним лікарем з подальшим продовженням разом із завідувачем відділення до 30 днів
  D Листок непрацездатності видається до 10 днів з подальшою видачею довідки довільної форми
  E Листок непрацездатності видається з дозволу головного лікаря лікувально-профілактичного закладу на кількість днів непрацездатності без урахування днів, необхідних для проїзду до постійного місця проживання
     
37. Породілля М. народила дитину на 28 тижні вагітності, яка померла на 6 день після народження. Скільки днів складає післяпологова відпустка в цьому випадку ?
  * А Видається лікарняний лист на 70 днів післяпологового періоду
  B Видається лікарняний лист на 126 днів післяпологового періоду
  C Лікарняний лист не видається
  D Видається лікарняний лист на час перебування в пологовому будинку
  E Видається лікарняний лист додатково на 14 днів
     
38. Жінку виписали зі стаціонару з живою дитиною, яка народилася на 29 тижні вагітності. На який максимальний термін жінці буде видано листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами?
  А На 126 днів
  B На 56 днів
  C На 70 днів
  * D На 140 днів
  E Листок непрацездатності не видається
     
39. Жінці 37 років проведено за її бажанням операцію штучного переривання вагітності. В післяабортному періоді виникло ускладнення, з приводу якого вона продовжувала лікуватися в гінекологічному відділенні стаціонару. Визначте порядок проведення експертизи працездатності:
  * А Листок непрацездатності (ЛН) видається на весь період перебування в стаціонарі у зв’язку з ускладненням
  B ЛН видається на три дні з приводу аборту з урахуванням дня операції
  C ЛН видається на три дні з приводу аборту та на 14 днів у зв’язку з ускладненням
  D ЛН видається на три дні з приводу аборту, з 4 по 10 день включно видається довідка, з 11-го дня з приводу ускладнень – листок непрацездатності
  E Листок непрацездатності видається на термін до 14 днів включно
     
40. До хворого 69 років о 21 годині було викликано швидку медичну допомогу, лікар якої встановив діагноз: гострий інфаркт міокарда. Важкий стан хворого не дозволив госпіталізувати його до стаціонару. Наступного дня викликали лікаря додому. На який термін з приводу догляду за хворим може бути видано листок непрацездатності?
  А Листок непрацездатності видається до трьох днів з подальшим продовженням, але не більше загалом 5 днів
  B Листок непрацездатності не видається
  C Листок непрацездатності видається на весь термін захворювання
  D Листок непрацездатності видається загалом не більше 10-ти днів
  *E До трьох днів з подальшим продовженням до 7 днів з дозволу головного лікаря лікувального закладу
     
41. Юнак 18-ти років, після закінчення професійно-технічного училища, проходить обстеження в стаціонарі за направленням військового комісаріату. Який документ буде видано в цьому випадку ?
  * А Довідка довільної форми, засвідчена підписом завідувача відділенням та печаткою лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ)
  B Довідка затвердженої форми про обстеження в ЛПЗ за направленням військкомату
  C Листок непрацездатності (ЛН) на весь термін перебування в стаціонарі
  D ЛН видається не більш ніж на 10 днів
  E ЛН видається не більш ніж на 5 днів
     
42. До якого віку дитини (років) можна видавати листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною, яка лікується в амбулаторних умовах?
  А До 3 років
  B До 6 років
  C До 8 років
  D До 10 років
  * E До 14 років
     
43. Сімейного лікаря визвали додому до хворого Н, 25 років. На який мінімальний термін (у днях) лікуючий лікар має право видати листок непрацездатності?
  А На 5 днів
  B На 2 дні
  C На 3 дні
  D На 4 дні
  * E На 1 день
     
44. В зоні радіаційного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС у працюючої жінки захворіла дитина обструктивним бронхітом. Лікування дитина одержувала амбулаторно. У зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною, мати була непрацездатна 19 днів. Який документ засвідчить тимчасову непрацездатність матері й на який строк він буде виданий?
  * А Листок непрацездатності на весь період хвороби
  B Довідку по догляду за хворою дитиною на всі дні
  C Листок непрацездатності на 6 днів +довідка на 12 днів
  D Листок непрацездатності на 10 днів +довідка на 9 днів
  E Листок непрацездатності на 14 днів +довідка на 5 днів
     
45. Хворий на інфаркт міокард протягом 4-х місяців знаходився на лікарняному листку. Хвороба прогресує. Вирішується питання про необхідність направлення його на МСЕК. Хто має право в лікувально-профілактичному закладі направити хворого на МСЕК?
  * А Лікарсько-консультативна комісія
  B Лікуючий лікар
  C Завідуючий відділенням
  D Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності
  E Головний лікар
     
46. Якщо в родині хворіють двоє або більше дітей одночасно, то як оформляється непрацездатність матері в цьому випадку?
  * А Видається один листок непрацездатності
  B Видається в кожному конкретному випадку окремо
  C Видається довідка установленої форми
  D Видається довільна довідка
  E Потрібної відповіді немає
     
47. У аспірантки М. занедужала 1,5-річна дитина й хворіла 14 днів. У родині є непрацююча бабуся, дитина виховується в повній родині. Провести експертизу працездатності по догляду за хворою дитиною:
  А Матері не видається лікарняний лист
  * B Матері видається листок непрацездатності на весь період по догляду за хворою дитиною
  C Матері видається довідка по догляду за хворою дитиною.
  D Матері видається листок непрацездатності на 7 днів, довідка на 7 днів
  E Матері видається листок непрацездатності на 10 днів, довідка на 4 дні
     
48. Хворий Т. 45 років прийшов на прийом до сімейного лікаря. Що є основною метою проведення медико-соціальної експертизи тимчасової непрацездатності, при первинному звертанні пацієнта?
  * А Установлення факту й причини тимчасової непрацездатності
  B Оцінка якості проведеної терапії
  C Точна постановка діагнозу
  D Розробка профілактичних заходів
  E Підготовка документації для представлення у МСЕК
     
49. Діагноз захворювання, який вписується в листок непрацездатності, називається:
  * А Заключним діагнозом
  B Основним діагнозом
  C Патологоанатомічним діагнозом
  D Діагнозом непрацездатності
  E Експертним висновком
     
50. Хворому на підприємстві виділено путівку до санаторію. Дільничний лікар став готувати необхідні для цього медичні документи. Хто буде направляти хворого на санаторно-курортне лікування?
  А Медико-соціальна експертна комісія
  B Профспілковий комітет.
  * C Лікарська консультативна комісія.
  D Дільничний лікар.
  E Лікар вузької спеціальності.
     
51. Дільничним лікарем після тривалого диспансерного спостереження прийнято рішення щодо переведення хворого на інвалідність. Хто буде направляти хворого на медико-соціальну експертну комісію?
  * А Лікарська консультативна комісія
  B Завідувач відділення поліклініки
  C Лікар вузької спеціальності
  D Дільничний лікар
  E Завідувач стаціонарного відділення
     
52. До лікаря-травматолога звернувся працівник заводу, 35 років. Діагностовано перелом правого передпліччя. Травма сталась під час ремонту квартири. З якого дня після отримання травми лікар має право видати листок непрацездатності потерпілому?
  А З 3-го дня
  * B З 1-го дня
  C З 6-го дня
  D З 10-го дня
  E З 11-го дня
     
53. Хворому на туберкульоз легень, 43 роки, після тримісячного лікування в стаціонарі лікар рекомендував санаторно-курортне лікування. Хто має право видавати листок непрацездатності для санаторно-курортного лікування?
  * А Лікарсько-консультативна комісія
  B Лікар-куратор
  C Завідувач відділення
  D Заступник головного лікаря з експертизи непрацездатності
  E Головний лікар лікувального закладу
     
54. Хворий протягом 3 міс. перебував на стаціонарному лікуванні з приводу тяжкої травми. На який максимальний термін може надаватися листок непрацездатності хворому під час безперервного лікування в лікувально-профілактичному закладі?
  А 1 місяць
  B 2 місяці
  C 3 місяці
  * D 4 місяці
  E 5 місяців
     
55. Хворий перебуває на лікарняному листку 4 місяці безперервно з приводу травми. Лікування буде тривати ще 1-2 міс. Хто має право продовжити листок непрацездатності даному хворому?
  * А Лікарська консультативна комісія після рішення МСЕК
  B Лікарська консультативна комісія після лікування хворого в стаціонарі
  C Головний лікар медичного закладу
  D Дільничний лікар після погодження із завідувачем відділення
  E Медико-соціальна експертна комісія
     
56. На який максимальний термін МСЕК може дозволити доліковування в територіальній поліклініці з відкритим лікарняним листком?
  А 1 місяць
  B 2 місяці
  C 3 місяці
  * D 4 місяці
  E На весь термін лікування.
     
57. Робітниця 38 років, впала у квартирі й зламала ногу. Непрацездатною була з 10 лютого по 25 квітня. З якого дня травми лікар повинен видати їй листок непрацездатності?
  * А З першого дня
  B З десятого дня
  C З другого дня
  D З шостого дня
  E З третього дня
     
58. Чоловік удома отримав перелом плечової кістки, його було доставлено до травмпункту поліклініки. Під час оформлення тимчасової непрацездатності потерпілому треба видати:
  * А Листок непрацездатності з 1-го дня на весь період хвороби
  B Листок непрацездатності на 6 днів і довідку довільної форми
  C Довідку довільної форми
  D Листок непрацездатності за підписом головного лікаря
  E Довідку встановленої форми на 5 днів, а з 6-го дня – листок непрацездатності
     
59. У терапевтичному відділенні стаціонару знаходилось на лікуванні 500 хворих, 400 із них працюють. Перед випискою зі стаціонару працюючим видавались листки непрацездатності. Хто має право підписувати листки непрацездатності?
  А Головний лікар, лікуючий лікар
  B Завідувач відділення, заступник головного лікаря з медичної частини
  * C Лікуючий лікар, завідувач відділення
  D Головний лікар, завідувач відділення
  E Завідувач відділення, заступник головного лікаря з медичної частини
     
60. У громадянки Н., яка працює, захворіла дитина 7 років. Діагноз: гостре респіраторне захворювання. Усі члени сім’ї також працюють. Дільничний педіатр видав листок непрацездатності на 6 днів (3+3). Дитина продовжує хворіти. Хто має право продовжити листок непрацездатності?
  * А Завідувач відділення, лікуючий лікар
  B Лікуючий лікар, головний лікар
  C Головний лікар, завідувач відділення
  D Заступник головного лікаря
  E Лікар-отолярінголог
     
61. Громадянці А. по догляду за хворою дитиною був виданий листок непрацездатності на 14 днів. Дитина продовжує хворіти. Якій документ має право видати педіатр для продовження тимчасової непрацездатності матері ?
  * А Довідку по догляду за хворою дитиною
  B Довідку довільного зразку
  C Листок непрацездатності на 5 днів
  D Листок непрацездатності на 10 днів
  E Листок непрацездатності до видужання дитини
     
62. Однією з найважливіших функцій лікарів лікувально-профілактичних закладів є проведення медико-соціальної експертизи тимчасової непрацездатності людини. Кому конкретно з лікарів надається право видачі листка непрацездатності ?
  А Головному лікарю
  B Лікарю кабінету функціональної діагностики
  C Завідувачу відділення поліклініки
  * D Лікуючому лікарю
  E Заступнику головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності
     
63. До тимчасової втрати працездатності людини з виплатами по соціальному страхуванню приводять різні причини. Що є найбільш частою причиною тимчасової непрацездатності в практиці лікаря – терапевта?
  * А Захворювання
  B Карантин
  C Догляд за хворим членом родини
  D Санаторно-курортне лікування
  E Тимчасове переведення на іншу роботу
     
64. При проведенні медико-соціальної експертизи важлива роль надається лікувально-консультативній комісії. При якій кількості лікарів, що ведуть амбулаторний прийом, створюються лікувально-консультативні комісії (ЛКК)?
  А 10 і більше лікарів
  * B 15 і більше лікарів
  C 5 і більше лікарів
  D 20 і більше лікарів
  E 25 і більше лікарів
     
65. В амбулаторному лікувально-профілактичному закладі, на тривалому лікуванні знаходиться хворий з приводу захворювання на туберкульоз. На який максимальний термін лікувально-консультативна комісія має право продовжити листок непрацездатності ?
  А На 12 місяців
  B На 4 місяці
  C На 5 місяців
  D На 8 місяців
  *E На 10 місяців
     
66. В амбулаторії сімейного лікаря (лікаря загальної практики) на лікуванні знаходиться хворий з діагнозом ,,Бронхіальна астма”. На який максимальний термін сімейний лікар має право особисто видати листок непрацездатності?
  * А На 10 днів
  B На 6 днів
  C На 8 днів
  D На 4 дні
  E На 12 днів
     
67. У сімейного лікаря (лікаря загальної практики) на лікуванні знаходиться хворий з діагнозом ,,Грип’’. На який максимальний термін він має право одномоментно видати листок непрацездатності у зв'язку з цим захворюванням?
  А На 1 день
  * B На 5 днів
  C На 3 дні
  D На 4 дні
  E На 2 дні
     
68. У сільській місцевості до лікаря амбулаторії звернувся сільськогосподарський робітник зі скаргами на нездужання (лікар внесений у список осіб, що мають право видавати одноосібно листки непрацездатності). Був встановлений діагноз обструктивний бронхіт. На який максимальний термін цей лікар має право одноосібно продовжувати листок непрацездатності ?
  * А На 14 днів
  B На 5 днів
  C На увесь час хвороби робітника
  D На 7 днів
  E На 10 днів
     
69. Робітник Н. надав у поліклініку путівку по соціальному страхуванню, довідку з місця роботи про наявність тарифної відпустки, її тривалість, санаторно-курортну карту та інші необхідні документи. Хто має право в лікувально-профілактичному закладі направити цього робітника на санаторно-курортне лікування з правом видачі листка непрацездатності?
  А Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності
  B Зав. відділенням
  C Лікуючий лікар разом із зав. відділенням
  D Лікуючий лікар
  *E Лікарсько-консультативна комісія
     
70. Хворий після тривалої безперервної прогресуючої хвороби (4 міс.) має потребу в проведенні медико-соціальної експертизи стійкої втрати працездатності. Хто має право направити даного хворого на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК)?
  * А Лікувально-профілактичний заклад (ЛПЗ)
  B Профспілка
  C Органи соцзабезпечення
  D Органи правопорядку
  E Адміністрація підприємства
     
71. При проведенні експертизи тимчасової втрати працездатності вирішується ряд задач. Що з наведеного відноситься до завдань цієї експертизи?
  А Визначення групи інвалідності
  B Видача листка непрацездатності на весь термін лікування
  * C Встановлення факту втрати працездатності
  D Видача направлення на МСЕК
  E Видача направлення на санаторно-курортне лікування
     
72. При проведенні експертизи тимчасової втрати працездатності лікуючий лікар вирішує ряд задач. Що з наведеного відноситься до його завдань?
  А Визначення групи інвалідності
  * B Встановлення ступеню непрацездатності
  C Видача листка непрацездатності на весь термін лікування
  D Видача направлення на МСЕК
  E Видача направлення на санаторно-курортне лікування
     
73. Лікуючий лікар при проведенні експертизи тимчасової непрацездатності вирішує ряд задач. Що з наведеного відноситься до його завдань?
  А Визначення груп інвалідності
  B Видача листка непрацездатності на весь термін лікування
  C Видача направлення на МСЕК
  * D Встановлення причин, що привели до втрати працездатності
  E Видача направлення на санаторно-курортне лікування
     
74. При проведенні експертизи тимчасової непрацездатності вирішується ряд задач. Що з наведеного відноситься до завдань цієї експертизи?
  * А Призначення режиму, що сприяє видужанню або поверненню до праці
  B Визначення групи інвалідності
  C Видача листка непрацездатності на весь термін лікування
  D Видача направлення на санаторно-курортне лікування
  E Видача направлення на МСЕК
     
75. При проведенні експертизи тимчасової непрацездатності лікуючий лікар вирішує ряд задач. Що з наведеного відноситься до його завдань?
  А Видача направлення на МСЕК
  * B Видача листка непрацездатності
  C Визначення групи інвалідності
  D Видача направлення на санаторно-курортне лікування
  E Визначення рекомендацій, що відповідають умовам праці з урахуванням фаху
     
76. При встановленні тимчасової непрацездатності видається лікарняний листок непрацездатності. Хто з лікарів, які беруть участь в експертизі непрацездатності, має право видавати цей листок?
  А Завідуючий відділенням поліклініки
  B Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності
  * C Лікуючий лікар
  D Головний лікар
  E Заступник головного лікаря з лікувальної роботи
     
77. Експертизу тимчасової втрати працездатності проводять лікарі лікувально-профілактичних закладів. Лікарі яких закладів не мають права видавати листок непрацездатності?
  А Здоровпунктів
  B Поліклінік
  * C Медичних кооперативів
  D Диспансерів
  E Сільської лікарської амбулаторії
     
78. Експертизу тимчасової втрати працездатності проводять лікарі лікувально-профілактичних закладів. Лікарі яких закладів не мають права видавати листок непрацездатності?
  А Здоровпунктів
  B Поліклінік
  C Сільської лікарської амбулаторії
  * D Швидкої медичної допомоги
  E Диспансерів
     
79. Експертизу тимчасової втрати працездатності проводять лікарі лікувально-профілактичних закладів. Лікарі яких закладів не мають права видавати листок непрацездатності?
  А Здоровпунктів
  * B Госпрозрахункових поліклінік
  C Поліклінік
  D Диспансерів
  E Сільської лікарської амбулаторії
     
80. Медико-соціальну експертизу тимчасової непрацездатності хворого починає лікуючий лікар. Яке першочергове завдання при цьому він виконує ?
  А Видає листок непрацездатності на весь термін лікування хворого.
  B Видає листок непрацездатності в разі необхідності переведення на іншу роботу при професійному захворюванні
  C Видає листок непрацездатності на 4 дні одночасно та до 6 днів взагалі
  D Видає листок непрацездатності на санаторно-курортне лікування
  *E Встановлює факт непрацездатності
     
81. Медико-соціальну експертизу тимчасової непрацездатності у хворого починає лікуючий лікар. Визначте, що відноситься до одного із завдань при її проведенні:
  * А Визначення виду непрацездатності
  B Направляє хворого на консультацію до лікарів-спеціалістів
  C Видає листок непрацездатності на весь термін лікування хворого
  D Видає листок непрацездатності на санаторно-курортне лікування
  E Видає листок непрацездатності в разі необхідності переведення на іншу роботу при професійному захворюванні
     
82. Продовжити листок непрацездатності після 10-го дня має право завідуючий відділенням. На який максимальний термін він може його продовжити?
  А На весь термін лікування
  B На термін до 10 днів
  * C На термін до 30 днів взагалі
  D На термін до 4 місяців з контролем через кожні 10 днів
  E На термін до 5 місяців з контролем через кожні 10 днів
     
83. Лікарську експертизу тимчасової непрацездатності проводять також і дільничні лікарі-педіатри поліклінік. Що з наведеного є функцією педіатрів при її проведенні?
  А Видача матері листка непрацездатності строком на 4 дні одноразово та до 6 днів взагалі
  B Видача матері листка непрацездатності строком на 6 днів одноразово
  C Видача матері листка непрацездатності строком до 14 днів по догляду за хворою дитиною

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги